בס"ד

 

 

For Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest, until her
righteousness goes forth like radiance, and her salvation like a burning torch. 
And the nations shall see your righteousness, and all kings your glory; and
You shall be called by a new name, which the mouth
of Hashem shall express. (Yeshayahu 62: 1- 2)

 

THANK YOU FOR VISITING US

IF YOU HAVE BOOKS  THAT YOU WOULD LIKE TO PUT ON THIS WEBSITE
PLEASE WRITE TO US TO ARRANGE DETAILS

COMMENTS AND SUGGESTIONS

israel613.com@gmail.com

 

HOME        ראשי

ERETZ ISRAEL DIN TORAH MIKVAH MUSSAR REBUKE תוכחה מוסר מקוה דין תורה ארץ ישראל
EREV RAV GUARDING THE BRIT - EYES KASHRUT GEULA FALSE MASHIACHS משיחי שקר  גאולה כשרות שמירת הברית והעינים ערב רב
SHULCHAN ARUCH TZNIUT BEIT MIDRASH SHECHITA REFORM רפורם שחיטה בית המדרש צניעות שולחן ערוך
ZOHAR HA KADDOSH SHABBAT TZEDDAKA NIKKUR LUBAVITCH ליובאוויטש ניקור צדקה שבת זוהר הקדוש
HALACHA MILAH TZITZIT THE WAY OF TRUTH SPANISH BOOKS  

דרך אמת

ציצית מילה הלכה
MONEY ERUV TEFILLIN MEZUZOT LIST ENGLISH BOOKS CONTACT US צור קשר   תפילין מזוזות עירוב כסף