ISRAEL613.COM

בס"ד

 

 

דין תורה

 

 

TORAH COURTS

דף 4

 

PAGE  4

 

1     2    3   4

               

              ראשי        HOME                

 

קונטרסים וקול קורא'ס

על בתי דינים ודיני תורה המקולקלים

 

 

רעזאלוציעס פון די טעיטיקייטען פון די התאחדות הרבנים אין די פארגאנגענע 20 יאר זינט איהר התיסדות. - ווי עס איז איבערגעגעבען געווארן אין א פינקליכען באריכט דורך די רבנים חובים חברי התאחדות הרבנים או דורך די בעלי בתים העומדים בראש, ביי די אסיפה יום א פרשת טהרה, אין וויליאמסבורג. יצא לאור ע"י תלמידים ההולכים בשיטת כ"ק אדמו"ר שליט"א {זצ"ל}, פה ברוקלין נ"י. - ניסן תשל"ו לפ"ק.

קונטרס הסברה
חלק ב'

הפסק דין מאלבאני - כל בעלי דינים החותמים שטרי בירורים צריכים לקיים הפסק ואפילו שכל הפסק של הדין תורה יהיה שקר מתחילה ועד סוף, ואי אפשר לערער אחר זה, אפילו אם הנתבע ההולך בדרך האמת ינסה לשלם מאות אלפים ללויער, לא יצליח. ועל כן מי שחותם שטרי בירורין אצל בתי דינים של הערב רב, צריך לדעת שאם הרע-בנים יקבלו שוחד מצד הב' כמו שהם עושים דבר יום ביומו לא תוכל לעשות כלום, שהם שחטו אותך גם כן בקארט! - והתאחדות הגנבים ואגודת הרבנים הם מכניסים כל הניירות שלהם בקארט, וכו' וכו', ויש להם הלויער והדזארזשעס שלהם כידוע, וגונבים הניירות משם, וכך הצד השני לא יכול לעשות כלום נגד הגנבים הרוצחים האלו. על כן הזהר והשמר שלא יהרגו אותך ואת ביתך רח"ל.

הפסק דין מסטעט אויף ניו יארקPSAK DIN STASE OF NEW-YORK

ועל ידם כל בית דין של גנבים יכולים לגנוב ולרצוח, ואי אפשר לערער על זה, והבתי עושים כל מה שברצונם, וגונבים וגוזלים מידי יום ביומו מאחינו בני ישראל ואין פוצה פה ומצפצף. ועל כן הם הם האשמים על כל הרציחות והשפיכות דמים של אחינו בני ישראל, כאמרם ז"ל חרב בא לעולם וכו'. רח"ל.

דוקאמענטען איך שאגודת ישראל נתנו הניירות שלהם לסטעיט אויף ניו יארק, שכל דין תורה שבא אליהם יתקיימו בקארט על פי חוק המדינה

אין די צייטונג איז באשריבען פארוואס דער סאטמערער רבי משה טייטלבוים האט פיינט די הייליגע סאטמערער רעבעצין הצדיקית מרת פייגא טייטלבוים ע"ה.

עיתון ברוקלין בריטש,
BROOKLYN BRIDGE, JULE '97

א באשרייבונג פון סאטמאר מיט די מחלוקת מיט הרב וואלדמאן, ווי אזוי הרב משה טייטלבוים פירט אן די ריזיגע מחלוקת ביי זיינע אייגענע חסידים.

וואלסטרעיט דזשורנאל
JULY 1 '994

ווי אזוי הרב משה טייטלבוים לאנדערט מאני.

דוקאמענטען פון דעילי נויס אפריל 29 '944

בענין הבית המדרש של הרבנית הצדיקית מסאטמאר זצ"ל, מרת פייגא טייטלבוים.

מכתב מהקארט נגד הרב נחמן בראך

המכתב נכתב אל הר"ר פנחס האלפערט ז"ל, והמכתב הזה הדפיסו בספר המכתבים, והוציאו את הטייטל שרביה"ק כתב אליו, רבם דקרו!- כף דרכם של זייפנים, והכל בשביל איזה פאליטיק, ובנו הר"ר יוסף מרדכי האלפערט היה הגבאי של רביה"ק בשנת 947'

מכתב מכ"ק אדמו"ר מרן רבי יואל טייטלבוים זצ"ל

הרב משה טייטלבוים כתב שם שמרת גיטל ווייסהויז היא היחידה שנשארה בחיים מכל המשפחה שנהרגו על קידוש השם. ועכשיו שהנאצים ימ"ש לא יכלו להרוג אותה, אבל הרב משה טייטלבוים כו'.....

מכתב מהרב משה טייטלבוים תיכף אחר המלחמה

מראה, איך שר' אלימלך זאב שטרן היה המשגיח שם ואת נכדו ר' זינדל זורקים מהקהל.

דוקאמענט מהתלמוד תורה מסאטמאר מיוראפ

מראה איך שאשה מעיר סיגעט שאביה נתן להרב משה טייטלבום 2000$ שישים בשווייצער בנק, ואחרי המלחמה שאלה האשה את הרב טייטלבוים איפה הכסף שלה? ובאיזה בנק הכניסו, והרב הנ"ל לא רצה לענות לה, האשה הולכת לעשות קלעס עקשען נגדה.

דוקאמענט נורא מהרב משה טייטלבוים עם 2000$

מכאן רואים כי רק הם מותרים לליך לערכאות, אבל לא הרב נחמן בראך.

עיקול להרב נחמן בראך

כאן רואים איך שהרב משה טייטלבוים עשה חוזה על דברים שקיבל מהרבנים מסאטמאר זצ"ל, מרת אלטע פייגא טייטלבוים, וחתם על זה ואחר כך שלח את הקהלה לערכאות לגנוב הבית של הרבנית האלמנה זצ"ל.

חוזה מהרב משה טייטלבוים

איך שזורקו מקהילת סאטמאר את הרה"ח רבי יחזקאל יוסף ווייסהויז זצ"ל על שחשדו אותו בכשרים שנתן סודות לר' גרשון יאקאבזאן ז"ל עורך אלגעמיינער דזשורנאל, ג' תרומה שנת תשל"ז.

זורקים מקהילת סאטמאר, ר' גרשון יאקאבזאן

דוקאמענטען איך שזרקו את ר' זינדל נ"י מהקהילה, ואיך שגנבו את חלקי הקרקע מהבית החיים.

זורקים וגונבים בקהילת סאטמאר

מרת ווייסהויז הולכת לערכאות גנד רבי משה טייטלבוים האדמו"ר מסאטמאר שליט"א.

מרת ווייסהויז בערכאות עם האדמו"ר מסאטמאר
פנים חדשות

דוקאמענט מהכסף שנכנס לקהילת סאטמאר בששה חדשים בשנת 79 קרוב לתשע מיליון דאלער. בקרוב יבוא עוד דוקאמענט איך שהרב משה טייטלבוים שליט"א מקבל שכרו כפועל בטל בשנה 450.000$ לו לבדו, ולהוצאת הבית עוד 450.000$ בשנת 998'

דוקאמענט מהכסף שנכנס לקהילת סאטמאר בששה חדשים בשנת 79 קרוב לתשע מיליון דאלער

   
   
   
   
   
   
   

 

בעזרת השם יתברך

ספר

"רבני הערב רב"

המכשירים ומערבים
פסולי חיתון בישראל

השערורי' הגדולה של הכנופי' המוכרים כפיית גיטין ומתירים אשת איש וממזירים על ידי,

"שר הכפי' בעלסקי"

וכת דילה וואלמארק, רלב"ג, עפשטיין, לאנדסמאן, פריד, ושאר רבני הערב רב העוזרים להם ועושים במחשך מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס, ושיתפרסם שמם בקרוב בעזהי"ת.

י"ל ברוקלין ניו יארק

שנת ת'הא ש'נת ס'וף ה'ערב-רב לפ"ק


 

ספר "רבני הערב רב"- המכשירים ומערבים פסולי חיתון בישראל - השערורי' הגדולה של הכנופי' המוכרים כפיית גיטין ומתירים אשת איש וממזירים על ידי "שר הכפי' בעלסקי" וכת דילה וואלמארק, רלב"ג, עפשטיין, לאנדסמאן, פריד, ושאר רבני הערב רב העוזרים להם ועושים במחשך מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס, ושיתפרסם שמם בקרוב בעזהי"ת. י"ל ברוקלין ניו יארק שנת ת'הא ש'נת ס'וף ה'ערב-רב לפ"ק

1.      פסקי דינים ועדותן של הגאונים והצדיקים:

2.      פסק דין מהבד"צ דהעדה החרדית דירושלים עיה"ק.

3.      הגה"צ רבי משה שטרנבוך ראב"ד

4.      הגה"צ רבי מאיר בראנסדארפער

5.      הגה"צ רבי אברהם יצחק אולמאן

6.      הגה"צ רבי מאיר שכטר

7.      הגה"צ רבי יוסף ראזנבלום

8.      הגה"צ רבי שמואל זאב ליכטער אבדק"ק קראסנא

9.      הגה"צ רבי פנחס הירשפרונג

10. הגה"צ רבי אלי' פסח ראמינק

11. הגה"צ רבי מנשה הקטן

12. הגה"צ רבי שלמה בלומנקראנץ

13. הגה"צ רבי זלמן נחמיה גולדברג

14. הגה"צ רבי משה הלברשטאם

15. הגה"צ רבי שמואל יהודה ליב לאנדסמאן

16. הגה"צ רבי מכתב מהבד"ץ ירושלים

17. הגה"צ רבי משה שטרנבוך ראב"ד

18. הגה"צ רבי מאיר בראנסדארפער

19. הגה"צ רבי אברהם יצחק אולמאן

20. הגה"צ רבי משה טייטלבוים אדק"ק סאטמאר ברוקלין

21. הגה"צ רבי חיים שלמה אבראהאם מבית דין צדק דקהל קדושת לוי מאנסי נוא יארק

22. הגה"צ רבי חיים שלמה אבראהאם מודעה ב' מבית דין צדק דקהל קדושת לוי מאנסי נוא יארק

23. הגה"צ רבי אברהם אפרים גאטהייל

24. הגה"צ רבי חיים שלמה אבראהאם הזמנה להופיע בבי"ד, והתראת בי"ד - מבית דין צדק דקהל קדושת לוי מאנסי נוא יארק

25. הגה"צ רבי חיים שלמה אבראהאם התראת בי"ד, - ב' - מבית דין צדק דקהל קדושת לוי מאנסי נוא יארק

26. הגה"צ רבי חיים שלמה אבראהאם גילוי דעת - מבית דין צדק דקהל קדושת לוי מאנסי נוא יארק

27. הגה"צ רבי אברהם שמואל יהודה געשטעטנער מבית דין צדק שער המשפט מאנסי נ"י.

קונטרס "פתילי חותם"-  והוא בירור הלכה בדבר השערורי' הגדולה באשת איש שנשאת לאיש זר על סמך גט מעושה שלא כדין הפסול ובטל מן התורה, אם בעלה מחויב או מותר, ליתן לה גט כשר עוד שיושבת תחת השני', טרם שיתפרדו זה מזה.- הוצאה שניה, חודש ניסן שנת תשס"ה, לפ"ק עם תיקונים - יוצא במלחמתה של תורה נגד הרבנים הרשעים ראשי הערב רב הכנופי' המוכרים כפיית גיטין ומתירים אשת איש וממזירים על ידי "שר הכפי' בעלסקי" וכת דילה וואלמארק, רלב"ג, עפשטיין, לאנדסמאן, פריד, ושאר רבני הערב רב העוזרים להם ועושים במחשך מעשי זמרי ומבקשים שכר כפנחס.

 

 

 
 

לדף הקודם

GO TO PRIOR PAGE