בס"ד

 

הסיפור של קראקא   מאנסי - פרשה  בעולם הכשרות  סרט איך ששוחטים    כשרות במשנותיו של הראשונים והאחרונים      שאלה מעניינת    קול קורא'ס  חדשות


הכשרות באומן השנה!!!
 

פרשת ה"טריפה - געיט" - וואטער - געיט

תלחץ כאן

PAGE 1    2   3     4   5  6  7

 

בעולם הכשרות!


בולעטין וועד הכשרות
 
מכתב עדות על ה-43 מכשולות אצל השחיטה מרובאשקין. (מסודר ומדויקת)
{מכתב/ 14 עמ' - תשמ"ט}
***
 

שאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי
 לה"רבנות הראשות" בארץ, {שחיטה ברובאשקין} טענות עם מקורות מחז"ל
{מכתב/ 21' עמ'  ראה את השחיטה שיש שם 6 פסולים - תשס"ה}

***

מכתב למערכת ישראל 613
השוויגער של רובאשקין בא בחלום! ומגלה למה שני נכדים הלכו לעולמם
 
הרב ווייסמאן בדין תורה עם  הרב ממארגארעטין  ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם ישראל בשחיטת רובאשקין.
{מכתב/ 3' עמ' שני סיפורים נוראים - תשמ"ט}


***


ספר הרידב"ז והכשרות
המחבר מצהיר "אי אפשר בעולם לתקן מצב הכשרות בארה"ב
{הספר
/ 32' עמ' מצב הכשרות בשנת תר"ס ועד היום}
 

***
 

קול השחיטה
"במו עיני ראיתי..... את הנעשה שם.... תחת מערכות הכשרות "הטובים ביותר"  כך כותב המחבר האדמו"ר מהאלמין בשעה שהוא מביא לנו עדות מפורט מהמצב הכשרות בכל רחבי ארה"ב
{לשון הקודש - קונטרס/ 111 עמ' - תשמ"ז bookmark's}


  אנגלית -
Kol ha Shechita     הבשר הכשר?    מעשה שהיה כך היה
דעת תורה השמר לך פען   אבן מקיר תזעק   וזבחת כאשר צויתיך   די שוחטים שטימע   שחיטת ואכילת בשר כהלכתה  שפע חיים   השחיטה הכשירה   השחיטה הכשירה?
 
תיקון הכשרות   שותפו של עמלק חלק א'   הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא   נפש ישעיה על מאכלות  
קליפ מעיתון א טומל אין באלטימאר   אכילה ובריאות וחיים    עד מתי? -   בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ב # 52   אכילת בשר הלכה למעשה   בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ה # 95   בולעטין # 105 - וועד הכשרות  מדריך לכשרות 15   מדריך לכשרות 16   מדריך לכשרות 17

לחץ כאן
הסרט האיך ששוחטים במשחטה של רובאשקין

 

 
Eruv Links
If you know of others, please let us know and we will add them in...

 


 
 

 


אם אתה נוסע לאיזה מקום בעולם תעיין בליסט הזה באיזה מקום שיש עירוב ותעשה לך קאפי, (צילום), ממפת העירוב של אותה העיר שאתה מבקר, ותטלפן למספר הטלון באותה העיר, אם העירוב כשר!

 

Eruv Website Links - almost 100 listed
Last modified 6 June 2005

Park Slope Eruv, NY
North West London Eruv
Washington Eruv
Chicago Eruv - West Rogers Park
Valley Eruv Society - California
Lakeview Eruv - Chicago
Skokie Eruv Committe, Inc. - Illinois
Atlanta Eruv, GA
Broome County Eruv, NY
Houston Eruv, Texas
Indianapolis, Indiana
Lawrenceville, NJ
Greater Boston Eruv Corporation
West Hempstead Eruv - New York
Oceanside Eruv - New York
Merrick Shabbos Eruv - NY (Long Island)
Harrisburg Eruv, Pennsylvania
Glendale Eruv, Wisconsin
Miami Beach Eruv, Florida
Aventura Eruv, Florida
Elizabeth Eruv, New Jersey
Providence Eruv, Rhode Island
Highland Lakes Eruv, Miami, Fl
Long Beach Eruv, NY
White Plains Eruv, NY
North Charles Eruv, MA
Nonantum Eruv, MA
Paramus Eruv, NJ
Kew Gardens Hills Eruv, NY

 • Brooklyn
 • Queens
 • Manhattan
 • Bronx
 • Staten Island
 • Five Towns & the Rockaways
 • Long Island
 • Upstate New York
 • New Jersey
 • California
 • Colorado
 • District of Columbia
 • Florida
 • Georgia
 • Illinois
 • Massachusetts

  Missouri

 • Tennessee
 • Washington
 • Wisconsin
 • Canada

  TO HAVE YOUR COMMUNITY ERUV DISPLAYED HERE SEND EMAIL TO THE ADDRESS BELOW.

  EMAIL: info@sydneyeruv.org.au


   


  Email:
  info@sydneyeruv.org.au
  Proudly designed and maintained by Robert Gescheit
  Copyright 2005
  Robz Webdezign