ISRAEL613.COM

בס"ד

 

כל הספרים 

דף 6

PAGE   6

1     2     3     4     5     6     7    8

HOME       ראשי

 

 

תולעים - BUGS

מלחמת התולעים
תשכ"ו - תשס"ו

אכילת התולעים בארצות הברית בהכשירם של רבני הערב רב

שמכשיל את העם באכילת תולעים בכל יום, באידיש.

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

קול קורא נגד בודק

שמכשיל את העם באכילת תולעים בכל יום, באנגלית.

- מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

 קול קורא נגד בודק

הבודק צריך שיבטל

התעוררות להנוסעים לקאנטריס וקעפמס, זהירות בעניני ספרי תורה תפילין ומזוזות, יחוד, צניעות, מחיצות בסווימינג פאל, זהירות בקניית דגים תולעים ומילבין, זהירות להורים. ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמת השם
חלק י"ח

קונטרס "ואנכי תולעת ולא איש" חלק א'. בירור הלכה בענין הירקות הנמכרים בשוק, בארצות הברית מאיזה השגחה שהיא, בחזקת נקי מתולעים.

קול קורא'ס וזהירות נגד החדרת מיליאני תולעים ג' פעמים בכל יום לכל בתי ישראל החרדים בכל מקומות מושבותיהם. מראה באצבע איך שבלעיסה אחת יכולים לעבור על 50 לאווין, ובסעודה אחת מצטרפים לעשרת אלפים לאווין

. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מלחמת השם - חלק כ"ו

קונטרס
"ואנכי תולעת ולא איש" חלק א'

ערב שב"ק פרשת חיי שרה תשס"ו.ביקרתי במפעלים רבים לשטיפת ירקות באמריקא, ונוכחתי לראות ששיטות השטיפה הקיימות אינן יעילות להסיר את כל התולעים מעלי ירקות כדוגמת: חסה רומיין, תרד, פטרוזליה וכדומה, ולכן אין לאכלם.

קול קורא הרב משה ויא

30 רבנים יצאו בהודעה ואזהרה שאחרי כמה וכמה בדיקות יסודיות, ע"י כמה רבנים ומשגיחים מומחים, נמצאו שוב ושוב תולעים על כל מיני עלי חסא (שאלאטין) מכל הקאמפאניס ומכל הפירמעס, אף באותם הארוזים וחתומים עם הכשרים מרבנים פרטים או מארגוני הכשרות בלי יוצא מן הכלל. והחניות המוכרים אותם, ומאכילים אותם לאחרים בשמחות ואירועים בחזקת שאין צריכים בדיקה, מכשילים את הרבים.

לאפרושי מאיסורא בענין התולעים

חודש מר חשון שנת תשס"ו לפ"ק

בלשון הקודש

31 רבנים יצאו באיסור נגד אכילת התולעים - בלשון אנגלית

Urgent KASHRUS NOTIFICIATION

30 רבנים יצאו בהודעה ואזהרה שאחרי כמה וכמה בדיקות יסודיות, ע"י כמה רבנים ומשגיחים מומחים, נמצאו שוב ושוב תולעים על כל מיני עלי חסא (שאלאטין) מכל הקאמפאניס ומכל הפירמעס, אף באותם הארוזים וחתומים עם הכשרים מרבנים פרטים או מארגוני הכשרות בלי יוצא מן הכלל. והחניות המוכרים אותם, ומאכילים אותם לאחרים בשמחות ואירועים בחזקת שאין צריכים בדיקה, מכשילים את הרבים.

לאפרושי מאיסורא בענין התולעים

חודש מר חשון שנת תשס"ו לפ"ק

בלשון אידיש

הסרת השגחה מרב גדול אחד שאחרי שנודע לו המכשולות הודה וכתב שהחליט ולהסיר ההשגחה למוצרים הנ"ל.

הוסרה ההשגחה

REMOVAL CERTIFICATION

 

על המכשול בדרך עמי מכתב מודעה ואזהרה במכשולי אכילת תולעים בכל העולם כולו, כ"א כסלו תשס"ד  #14

נערך על ידי הגה"צ רבי משה יהודה ליב לנדא שליט"א רב ואב"ד בני ברק. - מעורר על המכשולות הגדולות אלו שאוכלים עלים ירוקים כמו חסא, ופטרוזיליה, שמיר, נענע, וכוסברה בגלל הרמשים אשר עליהם. מחיוב דאורייתא של הוכח תוכיח ומתוקף תפקידי, הייתי חייב לעמוד בפתח החנויות ולהודיע לכל קונה, כי הירקות שקנה יש עליהם איסור דאורייתא, יותר חמור מנבילה וטריפה. ידע הקהל, כי האוכל ירקות אלו ללא בדיקה וסומך על המודפס על השקית, הוא אוכל במזיד, שקצים ורמשים, עליהם הוזהרנו ולא תשקצו את נפשותיכן, ואני את נפשי הצלתי

מכתב גלוי

מהרב יחזקאל ראטה אבדק"ק קארלסבורג, והרב יצחק שטיין, והרב נחמן שטיינמעץ שנת תשס"ד לפ"ק.

מכתב גלוי על איסור תולעים

מידע על כשרות. תולעים וזבובים. על ידי אכילת תאנה אחת ויחידה אפשר לעבור על 50 או 100 לאווין, כי על אכילת כל תולעת עוברים על 5 לאווין.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

לאפרושי מאיסורא -
בית דין צדק דקהל האלמין

סיכום המצב כיום: לתולעים וחרקים יש כניסה חופשית למערכת הכשרות

תולעים וחרקים

פינת הכשרות שע"י וועד הכשרות ד"קהל מחזיקי הדת" דחסידי בעלזא ברצות הברית, בדיקות ירקות שונים מתולעים

פינת הכשרות ממחנה החרדי

מכתב נגד "בודק". י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 110

מספר המאבק בישראל למען קיום היהדות (תמונה חיה מכל שהתרחש בתקופה בה רבינו הגדול והקדוש נאבק למען קיום היהדות בעולם היהודי הגדול בכל תחומים החיים היהודיים, ואשר מסר נפשו על קידוש השם למען הצל בני ישראל מרדת שחת. י"ל ע"י איגוד חסידי ותלמידי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, שנת תשמ"ט לפ"ק), פרק כ' מבצע כשרות. י"ל ע"י  וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב כשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 111

אזהרות לימי הפורים בענין בדיקת התולעים, י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 112

אזהרות בענין בדיקת התולעים, מספר עדותן של רבנים מכתב אלף ש"ה, - אלף שי"ח, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 113

אזהרות בענין בדיקת התולעים, מספר עדותן של רבנים מכתב אלף שלט, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 114

אזהרות בענין בדיקת התולעים, נעתק מספר אהלי ישראל מתוך דרשה שדרש האדמו"ר מהאלמין שליט"א, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש חשון תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 115

הרוצה לאכול שאלאטען יעשה ברכה על התולעים, כי אסור לאכול בלי ברכה, - מספר נפש ישעיה, להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 116

האם אפשר לסמוך על רבנים המכשירים? אזהרות לימי הפורים בענין בדיקת התולעים, י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 117

האיך אפשר לאכול דברים הצריכים בדיקה מתולעים?, - מספר שם עולם להחפץ חיים זצ"ל, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק  .By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 118

האוכלים תולעים הם שרצים וילדיהם הם ילדי שרצים, מספר אור החיים הקדוש, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 119

אזהרות בענין בדיקה מתולעים, מספר עדותן של רבנים מכתב אלף קפז, י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 120

אז איינער עסט קריכעדיגע ווערים ווערט זיין אייגענער זעל א ווארעם מספר אור החיים הקדוש (סוף פרשת שמיני), - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.

By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 121

דער רשב"ם שרייט געוואלד! - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 122

בענין משגיחים, (נעתק מספר מנוחת שלום, חלק ז' מספר נפש ישעיה): אור למדקדקים בכשרות אוכל מוכן עם הכשרים אינו בשביל מדקדקים. - חיזוק למדקדקים במצות. - קצת מחומר מאכלות האסורות אזהרות בענין בדיקה מתולעים, - י"ל ע"י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות, באמצעים של בירור, חקירה ודרישה, התיעצות, הודעה, והצעה, חודש כסלו תשס"ו לפ"ק.. - מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג לפ"ק.By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

בולעטין # 123

פונדקאות נזירי בשר להזהר בבדיקה הגונה, י"ל ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א, שנת תשכ"ח, ואח"כ בשנת תשל"ג, ונדפס הרבה פעמים.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

נפש ישעיה על מאכלות אסורות חלק א'
האיך לבדוק הירקות מתולעים

וואס נעמט מען אין מויל, י"ל ע"י וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה, ע"י הגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל בעמח"ס באר משה ז' חלקים, ולהבחל"ח ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א. - יצאו לאור עולם 40 ירחונים.
By HaGaon HaTzaddik Rebbi Sholom Yehudah Gross, Av Beis Din Halmin, shlita

מדריך לכשרות
מספר 2
אייר סיון ה' תשל"ד

המזון בהלכה, בדיקת התולעים, י"ל ע"י וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה, ע"י הגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל בעמח"ס באר משה ז' חלקים, ולהבחל"ח ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א. - יצאו לאור עולם 40 ירחונים.

מדריך לכשרות
מספר 6 טבת שבט ה' תשל"ה

ניקוי ירקות משרצים, י"ל ע"י וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה, ע"י הגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל בעמח"ס באר משה ז' חלקים, ולהבחל"ח ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א. - יצאו לאור עולם 40 ירחונים.

מדריך לכשרות
מספר 9
תמוז - אב ה' תשל"ה

תולעים בכל מיני ירקות, י"ל ע"י וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה, ע"י הגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל בעמח"ס באר משה ז' חלקים, ולהבחל"ח ע"י הגה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר מהאלמין שליט"א. - יצאו לאור עולם 40 ירחונים.

מדריך לכשרות
מספר 28
סיון תמוז ה' תשל"ט

 

Kol Hashechita - FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

מי הוא זה ואיזהו אשר מלאו לבו לעשות כן לקורא

עצמו "הרב" "בי"ד" טוען רבני "שמואל פריעד"?

תשמ"ז - תשנ"א - תשס"ו

ומפני מה הלך העורב אצל הזרזיר מפני שהוא מינו - למה זרקו אותו
מהרבה בתי דינים ואולי רק הער רב רבנים של התאחדות הרע-בנים הם
היחידים ששומחים איתו ורוקדים עם העגל הזהב, מפני שהוא מינם.

510 עמודים

לכבוד הדיינים החשובים והמפורסמים דקהל ייטב לב דסאטמאר, וועגען די מחרחרי ריב הידועים (הרב שמואל פריעד, העומד בראש), וואס האבען אנגעמאכט די ביטערע מחלוקה, און לאזן נישט צוריק ווערען שלום. - עדותם של הגה"צ  מאוהעל, מבאסטאן, מתולדות אהרן, מדעברעצין, ר' יוסף אשכנזי, ממאנטאווידיעא, מאודווארי, הרב וואזנער, מבארדיטשוב, הרב יצחק מאנדעל, הרב געציל פריעד,  הרב שלמה שווייצער, הרב שבתי וויגדער, הרב נחום אבראהאם, הרב יעקב מערץ. דאס אלעס האט אנגעמאכט איינער וואס רופט זיך הרב שמואל פריעד, וואס זיצט אין די התאחדות הרבנים און פיהרט אהן זיינע טראריסטישע מעשים אינאיינעם מיט הרב זילבער וואס רופט זיך דער ראש פון התאחדות הרבנים הרשעים. דא וועט איר זעהן אזא מורא'דיגע  רשעות, וואס אפשר מימות רשעות סדום ועמורה, איז נאך אזא רשעות עוקר צו זיין א משפחה נכבדה בישראל נישט געווען אין די היסטאריע, ליינט און צייגט זיך איבער. י"ל חודש אדר תנש"א לפ"ק.

ספר
דברי שלום ואמת

בענין עדות
שקר מסירה וערכאות
ועוד

ראה עוד בענין זה באריכות בספר "זאת התורה לא תהא מוחלפת"

וזה לשון המכתב:

לכבוד.... שלום וישע רב:

הננו בזה בתשובה על מכתבכם מיום ז' חשון תשמ"ז,

הנה המכתב של מר שמואל פריד הוא שקר וכזב מתחלה עד סופו, קודם כל הוא אינו רב הוא איש פשוט גנב וזיופ הוא אינו ביד"צ ומעולם לא הי' לו ביד"צ וגם את הציור ממכתב שלי הוא גנב אותו ממנו, ומעולם לא נתתי היתר נשואין לאיש עד שמסר את הגט ליד האשה אני ב"ה בם שמונים וכבר יצא ממני מאות גיטין ואף פעם לא נתתי היתר נשואין ליד איש קודם נתינת הגט ליד האשה, ואף זה ההיתר לא ממני יצא, אך שכל המעשה הוא שקר מוחלט,

על זה באתי על החתום יום שנכפל בו כי טוב ז' לחודש כסלו תשמ"ז

ה"ק יואל אשכנזי רב דק"ק יאס

מכתב מהגה"צ
רבי יואל אשכנזי זצ"ל

מלפנים אבדק"ק יאס

פון דא קענט איר זעהן אחד מאלף חרבנות פון שלום בית איו חורבנות פון טאטעס אין קינדער און מאמעס און קינדער,

אין די וועלט שוייגט? 

ירעישו תבל ומלואה, וואס "שמואל פריעד" ווערטשאפט אלעס אן מיט רשעות און מיט פאלטשן נאמען "טוען רבני".

הכו"ח שלומי אמוני ישראל

 

לדף הקודם

GO TO PRIOR PAGE

לדף הבא

GO TO NEXT PAGE

 

Published with the help of Jason Robert Kovan