מי שיש לו חדשות בעניני הקלף נא לשלוח אלינו: kosherklaf@gmail.com / קלף - ראה: WWW.KLAFKOSHER.COM