ב"ה

קול הקלף שע"י "משמרת הקלף העולמי" גליון 32

יום ג' פרשת וירא תשס"ח לפ"ק

(יד) הרצים רכבי הרכש האחשתרנים יצאו מבהלים ודחופים בדבר המלך והדת נתנה בשושן הבירה:

הסופרים והסוחרים בארה"ב ובאר"י רצים ושבים כאחשתרנים בני הרמכים מרב לרב וממו"צ למו"צ ומבי"ד לבי"ד, וכבר נתנו עשרות אלפים לרבנים שיתנו פסק מהאצבע הקטנה, שכל הקלפים שאין עליהם הכשר שכתבו עליהם סת"ם עד היום, הכל וישר, ועושים טעראר על כל מי שאינו מחזיק עמם.

ואחד מסוחרי קלף הגדולים הציע לפוסק גדול אחד לא פחות ולא יותר מרבע מיליון דולר שיכתוב תשובה שהכל כשר וישר.

"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה"

ב"ה שהפוסק הצדיק הזה לא השתחוה לעגל הזהב, וענה להם, אם השי"ת רוצ ליתן לי רבע מיליון דאללער, אקבלו באופן כשר, ולא ח"ו על ידי הכשלת מיליוני יהודים בסת"ם פסולים במזיד, שאני יודע האמת, שאי אפשר להאמין שום סוחר בעולם בלי הכשר טוב, אפילו כגובה ארזים גובהו, ואם אני בעצמי היה לי מפעל של קלף לא הייתי נאמן בלי משגיח טוב ויר"ש מרבים.

וכפי ששמענו, שעומד לצאת מכתבים מכמה רבנים שיכתבו ש"חדש אסור מן התורה", כמו שאמרו בפרשת "ניקור" הידוע - אבל שכחו דבר אחד, שהקלף שצריך הכשר פסקו על זה כבר 86 רבנים הכי הגדולים מפולין לפני פרוץ מלחמת עולם השניה בשנת תרצ"ה לפ"ק - ראה בדף 10.

וכדי להבין שיטת רבנ הערב רב האלו ראה ערב רב

(טו) ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה:

(טז) ליהודים היתה אורה ושמחה וששן ויקר:

(יז) ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם: (מגילת אסתר פרק ח)

ליתר פרטים תתקשר תיכף ומיד לקו המקוואות:

1-212-461-2778