קלף כשר - PARCHMENT KOSHER

דף כ"ז        PAGE 27

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

*   *   *

קול הקלף שע"י "משמרת הקלף העולמי" גליון 34

עדכון רשימה חדשה מכל מפעלי הקלף:
ט"ז טבת תשס"ח


רשימה מכל מפעלי הקלף הכשרים
LIST OF ALL THE KOSHER PARCHMENT FACTORY'S

Updated DEC. 24 '07

 

עכשיו שנתברר שהקלפים בלי הכשר, הם פסולים וצריכים גניזה, אנו מפרסמים כאן הקלפים שיש להם הכשר

אזהרה נוראה!

צריך לבקש מכל סופר וסוחר שישלח לו צילום (קאפ"י) מתעודת ההכשר של הקלף עם תאריך (דעי"ט) שעדיין בתוקף, וגם יתקשרו להרבנים לשאול אם ההכשר הוא על עבודת יד או על עבודת מכונה או על שניהם, וגם ישאלו אותם אם לא הורידו ההכשר (כי הרבנים הורידו ההכשר שלהם מכמה מפעלי הקלף בגלל שתפסו אותם עם קלף פסול וד"ל)  - ואם לא שולח תעודת ההכשר של הקלף, דע לך שהסוחר הזה והסופר שכותב על קלף הזה בלי שראית תעודת ההכשר אין להם נאמנות!!!

על הכתב ההכשר צריך לברר אם ההכשר הוא רק על עבודת יד או על עבודת מכונה או על שניהם

אם הסוחר יש לו הכשר רק על עבודת יד והעבודת מכונה בלי הכשר או להיפוך אין לו נאמנות כמו חנות של בשר (בוטשער סטא"ר פינק"ל בלע"ז) שמוכר בשר כשר ובשר טריפה ביחד האם היית אוכל מחנות כזה?

תדע לך! שאם מוכר עבודת יד עם הכשר ועבודת מכונה בלי הכשר, זאת אומרת, שזה שלקח ההכשר רק על העבודת יד, זה רק כדי שיוכל לכסות את עצמו שיוכל לקנות הלאה מעזה ויריחו!!!

אנו באמצע הרשימה עכשיו מכל המפעלי קלף - נא ונא לעדכן אותנו על האי-מעיל:
kosherklaf@gmail.com

רחוב צפניה 35 ירושלים
רחוב חזון איש 30 בית שמש
טל. המפעל
02-992-4865
057-319-2456

עבודת יד
בהכשר הבד"ץ עדה החרדית ירושלים
טלפון ההכשר: 02-624-2829
הוא מוכר רק עבודת יד
וההכשר על כל המפעל עם משגיח תמידי
ולהבעה"ב אין לו מפתח בכלל רק המשגיח
קלף נפרשטק 1

רחוב מאה שערים 72 ירושלים
טל. המפעל
02-582-9465
057-313-6844

עבודת יד
בהכשר הבד"ץ עדה החרדית ירושלים
טלפון ההכשר: 02-624-2829

עבודת מכונה

עדיין אין לו הכשר
למה????????
קלף קסת קניגסברג 2

רחוב אלקנה 10 ירושלים
טל. המפעל
02-537-0634

עבודת יד
בהכשר הבד"ץ עדה החרדית ירושלים
טלפון ההכשר: 02-624-2829

עבודת מכונה
בהכשר הגרמ"ש קליין בני ברק
טלפון ההכשר: 03-579-4946

קלף בק 3

רחוב זכריה 9 בני ברק
טל. המפעל
03-579-6798
03-570-4128

עבודת יד
בהכשר הגרמ"ש קליין בני ברק
טלפון ההכשר: 03-579-4946

עבודת מכונה

עדיין אין לו הכשר
למה????????
קלף בראון 4
רחוב נחמיה 16 בני ברק
טל. המפעל
03-570-9202
050-755-2644
פקס: 03-578-0268
www.klafroseman.co.il
עבודת יד ועבודת מכונה
בהכשר הגרמ"ש קליין בני ברק
טלפון ההכשר: 03-579-4946
בבית הוראה (בשעות 7-8 בערב לפי שעון א"י):
03-579-9454
קלף רויזמן 5
אבן האזל 9
עזרת תורה, ירושלים

טל. המפעל

02-537-7639
052-762-8184
עבודת יד
בהכשר הרה"ג משולם פאלאטשעק, ברוקלין נ"י
טלפון ההכשר: 1718-387-1678

עבודת מכונה
בהכשר הרה"ג משולם פאלאטשעק, ברוקלין נ"י
טלפון ההכשר: 1718-387-1678

קלף קרמר 6
רחוב הכדר 27
נתניה
(מיקוד 42377)
טל. המפעל
09-887-0297
052-272-3618
עבודת יד ועבודת מכונה
בהכשר הגרמ"ש קליין בני ברק
טלפון ההכשר: 03-579-4946
בבית הוראה (בשעות 7-8 בערב לפי שעון א"י):
03-579-9454
פאר הקלף 7
רחוב צפניה 5 בני ברק
טל. המפעל

03-616-2864
עבודת יד ועבודת מכונה
בהכשר הגרמ"ש קליין בני ברק
טלפון ההכשר: 03-579-4946
בבית הוראה (בשעות 7-8 בערב לפי שעון א"י):
03-579-9454
קטיפת הקלף 8
טל. המפעל
 
בהכשר......
אנו מחכים על הרב המכשיר
קלף......
אנו מחכים על המפעל
9
טל. המפעל
 
בהכשר......
אנו מחכים על הרב המכשיר
קלף......
אנו מחכים על המפעל
10

 

ואלו הקלפים עדיין אין להם הכשר עם משגיח תמידי, ואסור לקנות קלף מהם - שעפ"י הלכה אין להם שום נאמנות בלי הכשר כמבואר כאן בדפי הקלף, והם פסולים וצריכים גניזה, בלי שום חולק - וכל סופר שכותב מעכשיו על קלפים האלו, אבד חזקתו

 

טל. המפעל
02-538-0687
ירושלים
עדיין אין לו הכשר
    
למה????????    
כל אחד ישאל אותו למה
אין לו הכשר???
קלף גוטמאן
טל. המפעל
02-537-0785
02-652-0967
052-260-4191
ירושלים
עדיין אין לו הכשר
הוא באמצע לקיחת הכשר
קלף גלנדואר
ברוקלין ניו יארק עדיין אין לו הכשר
    
למה????????    
כל אחד ישאל אותו למה
אין לו הכשר???
קלף בערלין
טל. המפעל
לפני צהרים:
02-652-2310

בערב:
02-628-5285
ירושלים

עדיין אין לו הכשר
    
למה????????    
כל אחד ישאל אותו למה
אין לו הכשר???

קלף יאקאב
יריחו  בהכשר שני הרבנים:
    1. יאסיר עראפט   
2. סאדאם חוסיין
קלף יריחו
רצועת עזה  בהכשר שני הרבנים:
    1. יאסיר עראפט   
2. סאדאם חוסיין
קלף עזה