קלף כשר - PARCHMENT KOSHER

HOME        ראשי

דף כ"ח        PAGE 28

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

*   *   *

כל ישראל ערבים זה לזה

 

דע לך כי פאר התפילין מוכרים לך הכל חוץ מקלף כשר, הם אומרים, לא צריכים הכשר, לכן תזהר ותשמר כשאתה קונה אצלם לא להאמין להם רק לראות ההכשר של הרב על הקלף, ותשלח שליח שיקנה הקלף אצל סוחר עם הכשר!!!