קלף כשר - PARCHMENT KOSHER

דף ל"א        PAGE 31

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

*   *   *

כל ישראל ערבים זה לזה

 

דע לך כי פאר התפילין מוכרים לך הכל חוץ מקלף כשר, הם לבד אומרים, לא צריכים הכשר, לכן תזהר ותשמר כשאתה קונה אצלם לא להאמין להם רק לראות ההכשר של הרב על הקלף, ותשלח שליח שיקנה הקלף אצל סוחר עם הכשר!!!