קלף כשר - PARCHMENT KOSHER

דף ל"ב        PAGE 32

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72

*   *   *

בס"ד, מודעה נחוצה לכל קוני בארץ ובחו"ל! ט"ז חשון תשס"ח. כתבתי הרבה שנים סת"ם על קלף בלי הכשר. כעת נודע לי שיש על הקלפים האלו איסור מפני בעיות הלכתיות אחרי שתפסו משאיות מלאים קלף מהישמעאלים, ועוד שישנם יותר מחצי מיליון מפעלי קלף של עכו"ם, וסופרים וסוחרים קונים ישר מהם ב80% יותר בזול, והיה כבר איסור של מרכז סתם בפוילין בשנת תרצ"ה שחתמו על זה 86 גדולי הדור שאיסור גמור לכתוב על קלף בלי הכשר.

אני איש תמים האמנתי וסמכתי על המלמד סת"ם שלי ועל הסוחר. גם כשלקחתי כתב קבלה לא הורו לי שהקלף צריך להיות עם הכשר, וגם הקונים לא ביקשו, ע"כ נכשלתי. שאלתי לרב שלי, ופסק, שלצאת ידי שמים אני מחויב להחזיר הכסף לכל הקונים שלי, שהם סמכו עלי ושילמו על פרשיות ומזוזות כשרים למהדרין.

הרב אמר לי: שעפ"י הלכה, אין לסוחרים נאמנות בלי הכשר. - וגם אמר לי: שאם לא אחזיר הכסף לקונה ואין לו כסף לכתוב מחדש, יניח בע"כ התפילין שלי כל חיים חיותו, וגם יורישם לנכדיו וניניו, ולאחר 120 שנה אתן דין וחשבון על אונאה, גזלה, שקר, לפני עור, ביטול מ"ע, ברכות לבטלה, חילול ה' ועוד ועוד, ואני אחראי על כל האסונות וחולאים שמתרחש להם רח"ל על שאין להם סת"ם כשרים (ראה או"ח סי' ל"ב סעי' ח-ט-יב, קס"ה, תיקון תפילין, ברוך שאמר, מלא"ש, ועוד - וכבר כתבו ע"ז קול קורא'ס ואזהרות גדולות הגר"ש ואזנר, ובד"ץ עדה החרדית לפני 7 שנים, שאם הקלף אינו כשר לא קיים מצות תפילין מימיו). ויעץ לי לקרוא לסוחרי הקלף לדי"ת, על שמכרו לי קלף בלי הכשר, ואני סמכתי עליהם, שהם נתנו לי הכי הטוב.

לאור הנ"ל מכרתי דירתי, ואני עומד למכור דירות של 7 ילדי (ב"ה שמסכימים, מפני שאינם רוצים לגור בדירה שנקנה בכסף אונאה גניבה וגזילה). והרב אמר לי לפרסם ברבים, שידעו שלא לקנות שום סת"ם, רק אם רואים המדבקה של ההכשר על הקלף, כמו כשקונים בשר. הרב סיפר לי: בשנת תשמ"ד כשהיתה שערוריית הקלף הידוע שתפסו סוחר מאר"י שעשה קלף בחו"ל בלי ישראל עוע"ג (עי' שו"ת משנה הלכות ח"י סי' קפ"ד), [וההלכה הוא שצריך להיות לשמה, ועל עור של בהמה טהורה].

רבנים עוררו אז בקונטרסים, והעבירו את הקונטרסים להגה"ק מקלויזנבורג זי"ע, שהיה כמה שעות אחר ניתוח, והתחיל לבכות ואמר: "אני הייתי צריך להפוך כל העולם, אוי ואבוי! מי יודע כמה שנים ישראל קדושים משתמשים בסת"ם פסולים? אבל אין לי כוח, ואני מבקש מכם שתלכו למפעלים לברר מה הולך שם? (הגבאי הלך למפעלים ומצא שיש בעיות גדולות, ואכמ"ל), ותלכו להרבנים באר"י ובחו"ל שירעישו עולם ומלואו, שיתחילו לעשות קלף עם הכשר! - הגבאי שלו מספר: שהלכו להרבנים בחו"ל, ואמרו שזה שייך לרבני א"י, כי הסוחר גר בא"י, והרבנים בא"י אמרו שזה שייך לרבני חו"ל שעושים שם הקלף, וביני לביני עברו עוד 20 שנה שלא היה הכשר על הקלף. ב"ה כעת ישנם כבר 10 מפעלי קלף עם הכשר.

היות שנכשלתי, ע"כ אני מבקש מכל אחד שיעורר את השני שלא יכשלו בקלף בלי הכשר, והיה זה מקצת כפרתי.

הקונים שלי יתקשרו אלי ובעז"ה אחזיר להם המעות, ואני את נפשי הצלתי.

אשר גרין סופר סת"ם טל:052-402-5830, 1212-461-2778

 

 

 

 

קדושת הסת"ם - Kedushah of Torahs המקור לחפצי קודש ויודאיקה - טופס יצירת קשר עם המקור לחפצי קודש The first kodesh shop OTER ISRAEL Ltd. עוטר ישראל מסורת תשמישי קדושה פאר הסת"ם המהודרים הזמנה ופרטים בטל:054-3188267 תפילין - ויקיפדיה תפילין הן תשמיש קדושה יהודי העשוי מעור ומכיל קלף עליו רשומות ארבע פרשיות מהתורה. על פי ההלכה מניחים   את התפילין מדי יום במהלך תפילת הבוקר (תפילת שחרית) למעט ... he.wikipedia.org/wiki/תפילין - 83k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין בית אל : ספרי תורה , תפילין , מזוזות ,   מגילות , ערכות בר מצוה חברת תפילין בית אל מייצרת ומשווקת ספרי תורה, תפילין, מזוזות ומגילות באיכות עילית ובתכלית הכשרות   וההידור. www.tefillin.co.il/hebrew.htm - 5k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין דרך: מדריך לקניית תפילין / מכון טוטפות; דרך: מדריך להנחת תפילין - טקסט / תפילין בית אל; דרך: מדריך   להנחת תפילין - מצגות וסרטים / פאר הסת"ם ... www.tora.us.fm/tryg/sug/tpylyn.html - 5k - עותק שמור - דפים דומיםלהניח תפילין על היד טעם: האדם הוא חומרי ובעל תאוות וכדי לשמור עלינו כעם נבחר נתן לנו ה' מצוות המגינות עלינו שלא נטעה אחרי   יצרינו והם תפילין מזוזות ציצית וכו'. ... www.tora.us.fm/tryg/mcwa/421.html - 4k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.tora.us.fm ]תפילין אחת מתוך תרי"ג מצוות שנצטווינו בהן, היא הנחת תפילין – "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל   מאדך. והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך. ... www.breslev.co.il/html/tefillin.aspx - 34k - עותק שמור - דפים דומים... עוטר ישראל : ספרי תורה , תפילין ,   מזוזות , מגילות , ערכות בר מצוה רודיההו תורשכה תילכתבו תיליע תוכיאב תוליגמו תוזוזמ ,ןיליפת ,הרות ירפס תקוושמו תרציימ לארשי רטוע תרבח. www.oter-israel.co.il/tefilin.html - 22k - עותק שמור - דפים דומים... עוטר ישראל : ספרי תורה , תפילין ,   מזוזות , מגילות , ערכות בר מצוה חברה לייצור ספרי-תורה, תפילין, מזוזות ומגילות בכשרות מהודרת. האתר כולל חנות און-ליין, מילון מונחי סת"ם,   מדור סיפורים, ואפשרות לשלוח שאלות הלכתיות לרב המפעל. www.oter-israel.co.il/ - 20k - עותק שמור - דפים דומיםפאר הסת"ם - תשמישי קדושה במחיר הטוב ביותר   ברשת חנות לספרי תורה, תפילין, מזוזות, מגילות, טליתות ומוצרי יודאיקה. האתר כולל הסבר על התפילין ועל המזוזה,   מצגת על הנחת תפילין, הסבר על הכנסת הפרשיות לבתים, ... www.tefillinet.com/ - 9k - עותק שמור - דפים דומים" Tefillin פאר הסת"ם" תשמישי קדושה - תפילין סוג תפילין, סוג כתיבה, סוג כתיבה, מחיר. בהמה דקה עור אחד, אשכנזי לחץ להמשך.. ספרדי לחץ להמשך.. 1250   ש"ח כולל מע"מ. סוג תפילין, סוג כתיבה, סוג כתיבה, מחיר ... www.tefillinet.com/Pro_tefillin.asp - 12k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.tefillinet.com ]אלבום תפילין הנחת התפילין • קשירת קשר תפילין של ראש (ד' כפולה) • קשירת קשר תפילין של ראש (ד' רגילה) • קשירת קשר   תפילין של יד (אשכנז) • קשירת קשר תפילין של יד (ספרד) www.daat.ac.il/daat/multi/tfilin/shaar-2.htm - 3k - עותק שמור - דפים דומיםאנציקלופדיה יהודית דעת -   תפילין ; "והיה כי יביאך" בבית השלישי, סמוך ל"שמע", ו"קדש לי" בבית רביעי, שהוא לשמאל המניח תפילין, כדי שיהא   הקורא, שפניו כנגד המניח, קורא על הסדר הזה: ... www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2550 - 27k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.daat.ac.il ]judaica mezuza tefilin talit bar-mitzva יהדות מזוזות תפילין טליתות ... a special judaica site who offering you set for bar-mitzva mezuzot and tefilin for a good price. www.mezuza.net/ - 1k - עותק שמור - דפים דומיםRabi ולמה היה נקרא בעל כנפים, שפעם אחת גזרה המלכות גזרה על ישראל שלא יניחו תפילין, וכל המניח תפילין ינקרו   את מוחו, ואלישע זה היה הולך בשוק עם התפילין בראשו. ... www.rabi.co.il/web/default.asp?id=394 - 69k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין מילות המפתח: מנהגים יהודיים, תפילין, תשמישי קדושה התפילין הם קופסאות קטנות העשויות מעור נוקשה ...   מילות המפתח: תפילין, טלית, מזוזה, תשמישי קדושה, ציצית ... lib.cet.ac.il/Pages/sub.asp?kwd=2008 - 30k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין למצוות הנחת תפילין יש משמעות חינוכית, לאות ולזכרון שה' הוציא את ישראל ממצרים, ולשמירה של תורת ה'.   התפילין מבטא קיום מוחשי של המצוות. ... lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=4789 - 18k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך lib.cet.ac.il ]the yeshuot line - קו הישועות- מזוזה, תפילין, - דף הבית קו הישועות, פורטל יהדות מוביל, תפילין, מזוזות, מזוזה, תשמישי קדושה, ישועות תפילות, סגולות, הסרת עין הרע,   תפילת 40 יום בכותל המערבי ובקברי הצדיקים, ... www.4040.co.il/ - 63k - עותק שמור - דפים דומיםthe yeshuot line - קו הישועות- מזוזה, תפילין, - קניית   תפילין ... התפילין המהודרות האלה של אושפיזין הם תפילין מהודרות מאוד למהדרין מן המהדרין, תפילין של אושפיזין עשויות   מעור בהמה גסה, הפרשיות שנמצאות בפנים מהודרות מאוד, ... www.4040.co.il/11578/תפילין_מהודרות - 78k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין תשמישי קדושה סופרים מאגר מידע של סופרי סת"ם ושל יצרני בתי-תפילין. באתר ניתן גם למצוא מדריך לקניית תפילין, מדריך לשמירה   על התפילין ומדריך קשרים. www.totafot.net/ - 22k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין תשמישי קדושה סופרים לפניך מדריך קצר אשר מטרתו לסייע בידי הבא לרכוש תפילין להבחין בין טפל לעיקר, בין רצוי לשאינו רצוי ובין מה   שישנו לבין מה שאינו. בנוסף תמצא במדריך זה הפניות ... www.totafot.net/howtobuy.html - 35k - עותק שמור - דפים דומיםחבר'ה הייד פארק | תפילין / יונה וולך   (צילום: מיכה קירשנר) תפילין ועוד משיריה באתר מסויים מבלי היותה משוררת ידועה ... יכולהיות שבמקום מסויים ובצדק לא אוהבים את   תפילין וגם לא יודעים להבדיל בין טפילין לעיקרין. ... hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=1121700 - 63k - עותק שמור - דפים דומיםחבר'ה הייד פארק |   מדוע השומרונים אינם מניחים תפילין ואינם תוקעים ... מדוע השומרונים אינם מניחים תפילין ואינם תוקעים בשופר? ... פורומים >, אקטואליה וחדשות >, בחדרי חרדים   >, מדוע השומרונים אינם מניחים תפילין ואינם תוקעים בשופר? ... hydepark.hevre.co.il/topic.asp?topic_id=2299033 - 19k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך hydepark.hevre.co.il ]Tefillinet.com - האתר שיסביר לכם הכל בנושא מזוזות ותפילין Tefillinet.com - האתר משלב הסברים הלכתיים ומכירת מוצרי סתם - תפילין מזוזות ותשמישי קדושה. ...   האתר-שיסביר-לכם-הכל. בנושא. תפילין-ומזוזות ... www.geocities.com/MadisonAvenue/Suite/4069/ - 5k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין תפילין. ... המקור למצוות תפילין מופיע בפסוק "וכתבתם לאות על ידך והיו לטוטפת בין עיניך" מהם זוג תפילין ...   זוג תפילין מתחלק לשנים "יד" ו"ראש" התפילין של יד ... www.geocities.com/MadisonAvenue/Suite/4069/tef.html - 11k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין –   װיקיפּעדיע תפילין איז א אידישע רעליגיעזע אביעקט וואס איז א מצוה פאר מענער צו אנקניפן יעדן אינדערפרי ווען מען   דאווענט שחרית. עס איז צוויי שווארצע קליינע קעסטעלעך געמאכט ... yi.wikipedia.org/wiki/תפילין - 46k - עותק שמור - דפים דומיםGoopSites - תפילין אזהרה: את/ה עומד/ת להיכנס לאתר שיתכן ומכיל תכנים המותרים למבוגרים בלבד. הכניסה מותרת למבוגרים   בלבד לחיצתך על כפתור האישור מאשרת ... tfilim.goop.co.il/ - 24k - עותק שמור - דפים דומיםYnet חב"ד קליפורניה: תפילין תחת אש - יהדות השריפה התפשטה במהירות, מאות אלפים פונו מבתיהם, וזהו זמן חב"ד. שליחי החוף המערבי, בראשות הרב קונין,   יצאו לסייע לנפגעים, הקימו חמ"ל לכבאים ולא שכחו כמובן, ... www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3464310,00.html - 53k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין, מתוך יהדות -   מושגים וכתבים - אנציקלופדיה Ynet למד על תפילין, שתי קופסאות עור שחורות ובהן 4 פרשיות (פסוקים) מן התורה הכתובות על גבי קלף. www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-22116,00.html - דפים דומיםמשנה תורה - ספר אהבה - הלכות תפילין ומזוזה   וספר תורה יש בכללן חמש מצוות עשה; וזה הוא פרטן: (א) להיות תפילין על הראש; (ב) לקושרם על היד; (ג) לקבוע מזוזה   בפתחי השערים; (ד) לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו; ... www.mechon-mamre.org/i/2300.htm - 2k - עותק שמור - דפים דומיםמשנה תורה - ספר אהבה - הלכות   תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ד ג המניח תפילין של יד על פס ידו, או של ראש על מצחו--הרי זו דרך המינות; העושה תפילתו עגולה כאגוז, אין בה   מצוה כלל. איטר--מניח תפילין בימינו, שהיא לו כשמאל; ... www.mechon-mamre.org/i/2304.htm - 10k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.mechon-mamre.org ]תפילין המקדש אתר מחירות של מפעל תפילין המקדש .תפילין מהודרות, ערכה לבר מצווה עם טלית כיסוים רקמת שם סידור   וכיפה. www.tfillin.co.il/ - 64k - עותק שמור - דפים דומיםגמ"ח תפילין הצעה להקמת ארגון לסיוע ברכישת תפילין. moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=72115 - 90k - עותק שמור - דפים דומיםאילה - ayalla - תפילין   ורפואה סינית- המגאזין של אילה - מדע רפואה ... תחת הכותרת ''תפילין: נקודת דיקור עתיקה להשגת בהירות נפשית'', קובע שראם, כי כאשר מניחים אותם כראוי,   מעוררות התפילין נקודות אקופונקטורה, המשפרות את הרכוז. ... www.ayalla.net/modules.php?name=News&file=article&sid=42 - 28k - עותק שמור - דפים דומיםהלכות   תפילין [א] מצות תפילין היא מצוה יקרה מאד, שכל התורה הוקשה לתפילין, שנאמר למען תהיה תורת י"י בפיך . ומי שאינו   מניח תפילין, הרי הוא בכלל פושעי ישראל בגופן. ... www.yemenite.org/http/mnagim/t-7.htm - 42k - עותק שמור - דפים דומיםתשמישי קדושה, יודאיקה, ספרי   קוד, תפילין, מזוזות, תפארת תשמישי קדושה תפארת תשמישי קדושה – החנות הוירטואלית למוצרי קודש, כיפות, טליתות, יודאיקה, ספרי קודש ועוד. www.12or13.co.il/kipot/tfilin.htm - 12k - עותק שמור - דפים דומיםShroashim.info - תפילין והילות Joomla - the dynamic portal engine and content management system. www.shemayisrael.com/shorashim/index.php?  option=com_content&task=view&id=357&Itemid=99999999 - 23k - עותק שמור - דפים דומיםבית הכנסת   הקמפוסאי : ראה נושא - סדר הנחת תפילין סדר הנחת תפילין • פרסם נושא חדש • הגב לנושא ... פורסם: 12/12/06 14:41 נושא ההודעה: סדר הנחת תפילין,   הגב עם ציטוט. יש לי שאלה מאיזה עמוד עד איזה עמוד אני ... www.bgu.ac.il/bjews/bbb2/viewtopic.php?p=151&sid=20c0883213705cd0b5d7184b8389f34e - 27k -   עותק שמור - דפים דומיםבית הכנסת הקמפוסאי : ראה נושא - סדר הנחת תפילין סדר הנחת תפילין • פרסם נושא חדש • הגב לנושא ... פורסם: 12/12/06 14:40 נושא ההודעה: סדר הנחת תפילין,   הגב עם ציטוט. יש לי שאלה מאיזה עמוד עד איזה עמוד אני ... www.bgu.ac.il/bjews/bbb2/viewtopic.php?p=150&sid=1d9ef6a8c10fe50567680928d1a1c467 - 26k -   עותק שמור - דפים דומיםתפילין בתוך התפילין - מגילות קלף ועליהן קטעים מן התורה, שבכולם נזכרת מצוות הנחת תפילין. לפי ההלכה, רק בנים   מגיל 13, גיל בר מצווה, חייבים בהנחת תפילין ... lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=577 - 64k - עותק שמור - דפים דומיםצעירי חב"ד | מצוות לעם | תפילין ביטוי לחשיבותה של מצוות התפילין יכולים אנו למצוא בעובדה, שאדם שלא הניח תפילין מימיו ("קרקפתא דלא מנח   תפילין"), משתייך לקטגוריה אשר על כולנו להשמר מלהכלל בה, ... www.chabad.org.il/Articles/Article.asp?ArticleID=996&CategoryID=536 - 92k - עותק שמור - דפים   דומיםצעירי חב"ד | התקשרות 548 | 'מבצע תפילין' שנתיים לאחר תחילת המבצע, שהחל ערב 'מלחמת ששת הימים', קבע הרבי כי הסיבות למבצע עדיין תקפות ואף   ביתר שאת * עידוד ל'מבצע תפילין' ברמלה, הענקת תפילין במחיר שקל ... www.chabad.org.il/Magazines/Article.asp?CategoryID=593&ArticleID=1666 - 96k - עותק שמור -   דפים דומיםפרש - מי שהוא פרסי, איך הוא אמור להניח תפילין? תזכיר לי מה עניין העדה להנחת תפילין? כל עם ישראל מניח תפילין... אתה מתכוון לגיל? ... מקום הנחת תפילין של   יד בצד התחתון של הזרוע (על פי כל הנוסחים) ... www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=351255 - 68k - עותק שמור - דפים דומיםפרש - איפה   מניחים תפילין? דהיינו, אם טבעו ללכת תמיד לצד ימין, יניח תפילין של יד בצד ימין. ולכאורה, מה זה משנה, הרי גם אם יוציא   תפילין של ראש תחילה, יכול להניחם בצד, ולקחת את של יד ? ... www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=352405 - 71k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.fresh.co.il ]New Stage | במה חדשה | Amnon Till | אמנון טיל/כתיבת ספרי תורה ... World's largest free online archive of Original Israeli Prose, Poetry, Music and Art presenting work   by Amnon Till -- ליט ןונמא. stage.co.il/Stories/648101 - 44k - עותק שמור - דפים דומיםSearchik תפילין - בקטגוריית תפילין תוצאות החיפוש בקטגורית תפילין בסרצ'יק - אינדקס האתרים של ישראל. www.searchik.co.il/sites.asp?q=תפילין - 83k - עותק שמור - דפים דומיםרכישת תפילין מחיר ערכת תפילין מעור בהמה דקה,כשר לכתחילה(מומלץ למי שיודע שלא יניח יום יום תפילין): 1100 ש"ח.   להזמנת תפילין מעור בהמה דקה לחץ כאן! ... ben13.co.il/show_page.asp?id=901 - 13k - עותק שמור - דפים דומיםרואים את הקולות-קריאה להנחת תפילין   - נוסח אשכנזי. חזן:בן מנשה זמיר לבירור פרטי הבר מצוה שלך לחץ כאן • לרכישת הקריאה תפילין רואים את הקולות לחץ כאן • לרכישת הקריאה   הנחת תפילין שומעים את הקולות לחץ כאן ... ben13.co.il/show_page.asp?id=205 - 17k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין ומזוזות מבית איכות בפיקוח הרב   זכריה זרמתי - מכון תורת אמ"ת דף הבית >> מחלקת סת"ם בפיקוח הרב >> תפילין גסות ... מבצע מוגבל: עם כל הזמנת תפילין גסות מהודרות   יצורף טלית מהודרת לבר מצוה (מידה 45) מוצייצת כדין ! ... www.toratemet.net/21292/תשמישי_קדושה_תפילין_גסות_מזוזות_הרב_זרמתי - 53k - עותק שמור - דפים   דומיםתפילין לבר מצוה בכשרות מהודרת ובמחירים נוחים- אתר תורת אמ"ת דף הבית >> מחלקת סת"ם בפיקוח הרב >> תפילין דקות ... ניתן להוסיף סט בר מצוה הכולל טלית מהודרת צמר   א-א, תיקי תפילין וטלית קטיפה, סידור וכיפה, ברחו בצבע הרצוי ... www.toratemet.net/21292/תפילין_סתם_תשמישי_קדושה_מזוזה_מזוזות - 55k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.toratemet.net ]דף קשר מספר 844 - פרשת בא - הנחת תפילין בתפילת המנחה /   אהרל'ה הראל בביצועה המעשי של מצוות הנחת תפילין, אנו נתקלים בסתירה יישומית בין שני עקרונות: מחד גיסא, מצוות הנחת   תפילין במשך היום כולו; ומאידך, בעיית נקיות הגוף והיסח ... www.etzion.org.il/dk/1to899/844mamar.htm - 52k - עותק שמור - דפים דומיםטוקן - דף הבית של תפילין -   הכל אודות נרתיק לתפילין,תפילין בית אל ... טוקן - דף הבית של תפילין - הכל אודות נרתיק לתפילין,תפילין בית אל,בדיקת תפילין - כל אתרי סדר הנחת   תפילין,תפילין של יד - ,phkhi. www.tukan.co.il/tukan.asp?pageID=1123 - 39k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין בשחור לבן - הבלוג של   אורן ג - תפוז בלוגים בלוג הבית של אורן ג. אלה דברי ימי, ובעיקר הצילומים שלי לכו על זה. אורן גוטמן. www.tapuz.co.il/blog/viewentry.asp?EntryId=1116453 - לפני 9 שעות - דפים דומיםתפוז אנשים - הבלוגיה   - עמוד תגיות תפילין הבלוגיה - מערכת בלוגים מתקדמת לכתיבת בלוג אישי והיחידה המתגמלת את הגולשים. בואו לפתוח בלוג משלכם   ולפרסם זאת לכל העולם. www.tapuz.co.il/blog/tags.asp?TagName=%FA%F4%E9%EC%E9%EF - 105k - עותק שמור - דפים   דומים [ עוד תוצאות מתוך www.tapuz.co.il ]תפילין - מהן תפילין להזכירכם: תפילין משמשות את הנער הצעיר שנים רבות. טוב יעשו ההורים באם ישקיעו מחשבה אחת קודם טרם   קנית התפילין בענינם. חשוב מאוד לשים דגש על רמת גימורם של ... www.ima-adama.co.il/religions/kabbala/kabbala_aharon_lev_hari5_tefillin.htm - 69k - עותק שמור -   דפים דומיםתפילין ומעשה תפילין תפילין מניחין על הזרוע ועל המצח. מכאן יש לו קשר ישיר עם קין והבל. 'קין והבל' בערך 'אבר' ואף ג"ר משל נפש   שלא תוקנה מישראל. 'תפילין' על הראש משלים על המצח ... www.ima-adama.co.il/religions/kabbala/kabbala_aharon_lev_hari6_tefillin_use.htm - 96k - עותק   שמור - דפים דומיםהיכל הסתם - Hechal Hastam - תפילין, מזוזות, מגילות, שונות מילות מפתח:, תפילין ומזוזות safrut sofer mezuza mezuzot tefilin sefer tora megila sefarim megilot stam   setam kedusha kedusha tashmise yudaeka sifre tora ... safrut.allbiz.co.il/Page21339.asp - 42k - עותק שמור - דפים דומיםהאם שחורים לא יכולים להניח תפילין? שני חסידי חב"ד התייצבו בלב מנהטן כדי לשכנע עוברים ושבים להניח תפילין. שני שחורים מקומיים שביקשו   לקיים את המצווה סורבו בטענה שאינם יהודים והזמינו משטרה ... news.msn.co.il/news/WorldNews/General/200707/20070703232508.htm - 82k - עותק שמור - דפים   דומיםתפילין בית ישראל מכון לתפילין ומזוזות - אצלנו תוכל לקבל תפילין ברמת הידור גבוה ללא ספקות ושאלות הילכתיות. עם אחריות. www.index.co.il/mojotemplates/?info_id=271361 - 23k - עותק שמור - דפים דומיםthe yeshuot line - קו   הישועות- מזוזה, תפילין, - תפילין דרך אתר קו הישועות ניתן לבצע רכישת תפילין מהודרות, או כשרות, בנוסחים שונים. קניית תפילין, לא נמדדות ע"פ   המחיר אלא ע"פ סוג איכות העור, והכשרות של כתיבות ... www.shreiber.co.il/site/detail/detail/productCat.asp?detail_id=294247 - 52k - עותק שמור - דפים   דומיםבמת חופש - גליון מספר 139: תפילין תפילין הוא אביזר פולחן דתי-יהודי, המחייב גברים יהודים בלבד (החל בגיל 13 - "בר-המצווה"), בתפילת הבוקר   של ששת ימי חול. בשבת ובמועד אין מניחים תפילין. ... www.hofesh.org.il/letters/forum/03/139.html - 10k - עותק שמור - דפים דומיםבר מצווה -הנחת תפילין היכן ניקח תפילין? יצא והתרוצץ בכל חלקי המחנה והחל בחיפושים קדחתניים. מנדלי החליט שהוא לא יאכל דבר   לפני שיניח תפילין. הוא גילה פושע פולני שהיה אחראי על שריפת ... www.kol-simcha.co.il/articles/article.aspx?article=88 - 45k - עותק שמור - דפים דומיםארכיון שיעורים -   ערוץ מאיר, הלכה ברורה > הרב שטרן אריה > טלטול ... טלטול תפילין בשבת ויום טוב. סוגיות מן "הדף היומי" ע"פ הלכה ברורה הרב שטרן אריה ראש מכון "הלכה   ברורה" הוקלט ב כג מרחשון תשס"ז ... www.machonmeir.org.il/hebrew/main_id.asp?id=2508 - 17k - עותק שמור - דפים דומיםסידור תורה   אור\הלכות תפילין – ויקיטקסט אחר שלבש הטלית גדול, יניח תפילין, כדי שיהיו עליו לפחות בשעת קריאת שמע ותפילה. ויכוין בהנחתם שציוונו   הקב"ה לכתוב ארבע פרשיות אלו, שיש בהם יחוד שמו ויציאת ... he.wikisource.org/wiki/סידור_תורה_אור%5Cהלכות_תפילין - 32k - עותק שמור - דפים דומיםYeshiva.org.il   - מצות עשה לקשור ולהניח תפילין מצות עשה לקשור תפילין על ידו שנאמר "וקשרתם לאות על ידך". ומקום הנחתן הוא על הקיבורת במקום הגבוה.   מצות עשה להניח תפילין על הראש שנאמר "והיו לטטפות בין עינך". ... www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=4941 - 13k - עותק שמור - דפים דומיםYeshiva.org.il - שאל   את הרב | תפילין בזמנים שונים הרב אמר שיחיד הלובש תפילין כל היום זה יוהרה כי זה רק הידור מצוה. למה זה רק הידור מצוה, האין זו המצוה   עצמה, שנלך עם תפילין כל היום? ... https://www.yeshiva.org.il/ask/?cat=386 - 73k - עותק שמור - דפים דומיםזוזנט תפילין רש"י- אודם פטדה- כתב האריז"ל. מחיר מחירון: 5000.00 ₪ מחיר: 4700.00 ₪ ... תפילין פשוטות -   מהודרות אשכנזי. מחיר מחירון: 1250.00 ₪ מחיר: 999.00 ₪ ... www.zooznet.co.il/catalog.asp?category=95 - 45k - עותק שמור - דפים דומיםדעת תפילין דעת תפילין. ... http://halonim.dex.co.ilראשיקהילותכל עלוני השבוע פורומיםעלונים .דעת תפילין. הוספת תגובה   לדיון; מעבר ל ... www.dex.co.il/view.php?t=52432 - 36k - עותק שמור - דפים דומיםבית חב''ד קרני שומרון | חדשות | בדיקת   תפילין ומזוזות תפילין ומזוזות לבדיקה ע"י סופר סת"ם מגיה מומחה . *למביא תפילין לבדיקה –בבית חב"ד יש גמ"ח להשאלת   תפילין עד שהתפילין שלכם תחזור מהבדיקה. ... kshomron.com/arc.asp?u=21&aid=11878&cid=92 - 30k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין מהודר - בטהרה מוצרי קדושה וקמיעות - Specials > תפילין. תפילין מהודר - בטהרה. תפילין עם פרשיות מהודרות במיוחד   שניכתבו על ידי צדיק ניסתר מירושליים, איש סודו של הרב רקובסקי, ... www.kaduri.net/Index.asp?CategoryID=112 - 47k - עותק שמור - דפים דומיםמרכז הרב במצות תפילין יש לברר מהו חיובם. רבינו יונה במסכת ברכות (דף ו' עמ' א מדפי הרי"ף) שואל, מדוע בציצית   ותפילין, כשמניחים כמה פעמים ביום, מברך בכל פעם, ... www.kipa.co.il/merkaz/artical_show.asp?id=21067 - 15k - עותק שמור - דפים דומיםשאל את הרב תפילין י"ח סיון ה΄תשס"ז. צוות ישיבת צפת. תפילין של רבינו תם. כ"ג אייר ה΄תשס"ז. הרב דוד צוקרמן ... הסרת השעון   בהנחת תפילין. כ΄ טבת ה΄תשס"ז. צוות ישיבת הר עציון ... www.kipa.co.il/ask/tags/תפילין - 31k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.kipa.co.il ]תפילין קומפלט - מהודר רמה א - lamehadrin.net תפילין קומפלט - מהודר רמה א. ... תיאור המוצר. תפילין קומפלט - בתים מהודרים, פרשיות מהודרות, רצועות   עבודת יד, נרתיק קטיפה בהכשר הרב מאזוז שליטא והרב שטרן ... www.lamehadrin.net/scripts/prodView.asp?idProduct=103 - 23k - עותק שמור - דפים דומיםיוסף   קובוס,תפילין,מזוזה,גמ"ח,טלית,כיפה,רב,תפילה,בר מצווה,בית יוסף יוסף קובוס,תפילין,מזוזה,גמ. ... יה"ר י"י או"א, שתשרה שכינתך במעשה ידי ותצליחני בכתבי זאת, שאני כותב   תפילין, שציוונו ה' אליהינו, ותצילני מטעות הכתיבה, ... www.b-yosef.ybay1.co.il/ - 10k - עותק שמור - דפים דומיםבית חב''ד גבעתיים | תפילין ומזוזות | מחלקת   תפילין ומזוזות ראשי > תפילין ומזוזות > מחלקת תפילין ומזוזות. 2005-06-28. מחלקת תפילין ומזוזות בית חב''ד גבעתיים עומד   לרשותכם בכל הקשור לבדיקת ורכישת תפילין ומזוזות. ... www.chabadgivataim.com/index.asp?s=arc.asp?u=23~aid=1852~cid=165 - 25k - עותק שמור - דפים   דומיםבית חב''ד מעלה אדומים | חבד לשירותך | בדיקת מזוזות/תפילין תפילין שפרשיותיהם או בתיהם נפסלו אינם תפילין והמברך עליהם מברך 'ברכה לבטלה'. ... על ידי סופר סת"ם   (ספר-תורה, תפילין, מזוזות) אשר יבדוק את התפילין והמזוזות . ... www.maale-adumim.com/arc.asp?u=18&aid=1009&cid=54 - 24k - עותק שמור - דפים דומיםבית חב''ד   המרכזי באר שבע | חבד לשירותך | בדיקת תפילין ומזוזות תפילין ומזוזות גם אם היו כשרות עלולות להפסל במשך הזמן מסיבות שונות. בעיקר אורבת סכנה זאת למזוזות   הזולות והמשוחות. לכן חשוב למסרן מידי פעם לבדיקה אצל סופר ... www.beer7.org/index.asp?s=arc.asp?u=40~aid=2933~cid=327 - 35k - עותק שמור - דפים דומיםבית   חב''ד המרכזי באר שבע | חבד בפעולה | מבצע תפילין מדי שבוע מפעיל בית חב"ד דוכנים נייחים וניידים להנחת תפילין לציבור הרחב. הדוכנים מופעלים ע"י אנ"ש באר   שבע ותמימים מישיבת קרית גת, שמגיעים במיוחד בכל יום שישי ... www.beer7.org/index.asp?s=arc.asp?u=40~aid=9774~cid=328 - 22k - עותק שמור - דפים דומיםOpen   Directory - World: Hebrew: חברה: דת ורוחניות: יהדות: ס.ת.ם. עוטר ישראל - חברה לייצור ספרי-תורה, תפילין, מזוזות ומגילות בכשרות מהודרת. ... תפארת סת"ם - מכירת ספרי   תורה חדשים או משומשים, תפילין ומזוזות. ... www.dmoz.org/World/Hebrew/חברה/דת_ורוחניות/יהדות/ס.ת.ם./ - 12k - עותק שמור - דפים דומיםאננס,   תפילין ופאד-תאי - חדשות -הארץ אננס, תפילין ופאד-תאי -News and commentary relating to events in Israel, the occupied territories,   and the world, along with an archive of past issues. www.haaretz.co.il/hasite/spages/909178.html - 69k - עותק שמור - דפים דומיםבית חב''ד רמת אביב |   מחלקת תפילין ומזוזות | כללי יסוד ברכישת ... לכן עדיף לשלם יותר ולרכוש תפילין ומזוזות הכתובות על קלף בלתי משוח מאשר להסתכן בטיב שעלול להיות   מפוקפק. ההשקעה ב"משוחות" פשוט אינה כדאית מעבר לטווח הקצר ... chabadaviv.com/arc.asp?u=33&aid=2683&cid=255 - 25k - עותק שמור - דפים דומיםבית חב''ד רמת אביב |   מחלקת תפילין ומזוזות מחלקת תפילין ומזוזות. מחלקת תפילין ומזוזות. בית חב''ד רמת אביב עומד לרשותכם בכל הקשור לבדיקת ורכישת   תפילין ומזוזות. כללי יסוד ברכישת תפילין ומזוזות ... www.chabadaviv.com/index.asp?s=cat.asp?u=33~cid=255 - 25k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.chabadaviv.com ]בית חב''ד חולון | חבד לשירותך | בדיקת ורכישת תפילין מצוות תפילין היא מצוה מהתורה. והיא אחת משלוש המצוות שהן 'אות' וסימן לקשר שבין עם ישראל לאלוקיו.   בית-חב"ד ישמח להעביר את התפילין שלכם לבדיקה אצל סופר סת"ם ... www.holon.co.il/index.asp?s=arc.asp?u=10~aid=1513~cid=9 - 23k - עותק שמור - דפים דומיםFJC |   News | בקסטרמה קיבלו זוגות תפילין אחת ה'החלטות הטובות' בהתוועדות הייתה שתהיה פעולה נמשכת, שכל יהודי בקסטרמה שיקבל על עצמו להניח   תפילין כל יום, יקבל זוג תפילין במתנה מרב לאזאר. ... hebrew.fjc.ru/news/newsArticle.asp?AID=563166 - 29k - עותק שמור - דפים דומיםלא יאחז אדם תפילין   בידו ויתפלל לא יאחז אדם תפילין בידו ויתפלל | מחבר: מרכז ישבות בני עקיבא. מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל. כותר:, לא   יאחז אדם תפילין בידו ויתפלל ... gmaranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15277 - 20k - עותק שמור - דפים דומיםוואלה! Buy - תיק לאחסון   תפילין תיק לאחסון תפילין. מספר מכירה:, 118040, מצב המוצר:, חדש. מחיר מוצר:, 99 ₪, מס. תשלומים:, 2 ... תיק   לאחסון תפילין. טיפים לקנייה בטוחה ... www.wallabuy.co.il/sap.aspx?xi=118040 - 48k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין, תפילין, תפילין, תפילין -   Flix Video הסבר מומלץ להנחת תפילין. תגיות: אהבה אודישן אודישנים איך להניח תפילין אליענה גריז מחזמר תפילין ... אז   אני לא שם תפילין אז אני אומר שהתנ"ך זה בולשיט! ... www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=1289732 - 125k - עותק שמור - דפים דומיםרוצה תפילין? - Flix   Video תגיות: ג'רבי גילת גרבי דביר הילל סלבס ציצית רוצה מצוות שינוי תפילין ... בחלק א` אז הם מסבירים איך מכינים   תפילין וזה ממש מעניין, בכלל, הקטע הזה עזר לי מאוד~ ... www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=1291574 - 116k - עותק שמור - דפים דומיםחוזרים בתשובה, תפילין שפעם אחת גזרה המלכות גזרה על ישראל שלא יניחו תפילין, וכל המניח תפילין ינקרו את מוחו ... מכיון שהיתה   שעת הבוקר עת הניח משה תפילין, לא הספיק להכניס את התפילין ... www.2all.co.il/web/Sites/HOZREMBTSOVA/PAGE57.asp - 96k - עותק שמור - דפים דומיםעכשיו   בתרנגול : תפילין רש"י - נוסח אשכנז רבנים גדולים מכל גווני הקשת רכשו את התפילין שלהם במפעל תפילין בית אל :הרב שפירא שליט"א, הרב שמחה   קוק- רבה של העיר רחובות, הרב יעקב אראל -רבה של העיר רמת גן ... www.tarnegol.co.il/product.asp?productid=866&CatCode=97 - 42k - עותק שמור - דפים דומיםעכשיו   בתרנגול : תפילין רש"י- גביע-כתב ספרדי רבנים גדולים מכל גווני הקשת רכשו את התפילין שלהם במפעל תפילין בית אל :הרב שפירא שליט"א, הרב שמחה   קוק- רבה של העיר רחובות, הרב יעקב אראל -רבה של העיר רמת גן, ... www.tarnegol.co.il/product.asp?productid=864&CatCode=97 - 42k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.tarnegol.co.il ]JMALL - The Jewish Mall: תפילין מרכז תשמישי קדושה לבית היהודי, חנות המרכזת כל הקשור לצרכן היהודי, תפילין, טלית, ציצית, מזוזות, בתי   מזוזה, נרתיקי טלית ותפילין. באתר ניתן למצוא הנחות ומבצעים ... jmall.co.il/PageID_List__Code_4__Cat_101__Lang_heb.aspx - 43k - עותק שמור - דפים דומיםJMALL   - The Jewish Mall: תפילין תפילין מהודרות במיוחד - כתב האר"י המחיר שלנו 572.11 $ במקום 635.68 $. הוסף לסל • פרטים נוספים ...   תפילין כשרות לכתחילה - כתב בית יוסף המחיר שלנו 244.90 $ ... jmall.co.il/PageID_List__Code_13__Cat_240__Lang_heb.aspx - 44k - עותק שמור - דפים דומיםמכון   עתים - יעוץ ומידע במעגל החיים היהודי אם תרצו בכך, תוכלו לקנות סט תפילין כמתנה לכבוד בר המצוה, מתנה שתמשיך ותלווה ... ניתן לרכוש תפילין   חדשות וניתן להעביר מאב או סב תפילין העוברות בירושה במשפחה. ... www.itim.org.il/bin/itim.jsp?o=AdditionalInfo%  5El98&z=AdditionalInfo&fe=yes&origin=CeremonySu... - 47k - עותק שמור - דפים דומיםדוכן פרטי   להנחת תפילין - בשבע - ערוץ 7 תמיד הוא מספר לדולב כל מיני סיפורים מרגשים על אנשים שהניחו תפילין לראשונה בחייהם אצלו בדוכן, ועל   בחורים שנראים מאוד רחוקים מיהדות, ובכל זאת הם מתעניינים ... www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/6238 - 32k - עותק שמור - דפים דומיםתפילין של ראש גשר - בשבע -   ערוץ 7 בדומה לחבריהם מחב"ד וברסלב, הם מאיישים דוכנים לחלוקת פליירים, נרות שבת והנחת תפילין בתל-אביב רבתי.   ההתלהבות ושמחת המצווה מסייעים להתמודד עם הקשיים הפיסיים ... www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/1784 - 41k - עותק שמור - דפים דומיםחב''ד פתח תקווה | חבד לשירותך   | בדיקת תפילין ומזוזות בדיקת תפילין ומזוזות 3 המלצות לבדיקת/קניית תפילין ומזוזות | מאת: מוטי. הגדל תמונה. רכישת תפילין ומזוזות או   מסירה לבדיקה. 'הבית היהודי', בהנהלת הרב בנימין ... www.chabadpt.org/index.asp?s=arc.asp?u=32~aid=2517~cid=230 - 28k - עותק שמור - דפים   דומיםהידברות ת''ר חביבים ישראל שסיבבן הקב''ה במצות תפילין בראשיהן ובזרועותיהן ציצית ... ר''א אומר כל מי שיש לו תפילין   בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק אני ... www.hidabroot.org/site/FAQ-detile.asp?id=17123&Category=5&subID=9023 - 31k - עותק שמור -   דפים דומיםשונות שונות, תפילין: לוח יד שניה הומלס שונות שונות, תפילין: לוח יד שניה הומלס סלמוה הינש די חול :ןיליפת ,תונוש תונוש. 531607, שונות - שונות, תפילין,   תפילין + טלית, מתנות, שווה ממש. ... www.homeless.co.il/Upload/yad2/200710/531607.asp - 81k - עותק שמור - דפים דומיםבית חב''ד   קרית-שלום | מבזקים | תפילין זה הקשר שלנו עם אלוקים ש. ראשי > מבזקים > תפילין זה הקשר שלנו עם אלוקים. 2005-01-30. תפילין זה הקשר שלנו עם אלוקים. הנח   תפילין בכל יום חול. הדפסה • שלח לחבר • שלח תגובה. תגובות ... www.kshalom.com/arc.asp?u=20&aid=1112&cid=63 - 24k - עותק שמור - דפים דומיםהנחת תפילין הלכה   למעשה | הרב צבי כהן להו ספרי קודש מציגים: הנחת תפילין הלכה למעשההרב צבי כהן להו ספרי קודש מקושרים לכל הספרים. books.lho.co.il/bookShow.asp?bookId=3056 - 13k - עותק שמור - דפים דומיםיודאיקה - תפילין,   מזוזה,יהדות ראשי > שעונים| תכשיטים | אמנות > יודאיקה - תפילין, מזוזה,יהדות. תפילין • מזוזה • ספרי תורה • מגילות • קלף   • ציוד עזר לסופרים ... www.shopy.co.il/categories/99 - 16k צעירי חב"ד | שאלות לרב | קעקוע והנחת תפיליןג' פסיעות לשליח ציבור • תפילה, תפילין ובית כנסת ... קעקוע   והנחת תפילין, ספר-תורה, תפילין, מזוזה, י"ב בתשרי התשס"ח 24/09/07, הרב ברוך בליז'ינסקי ... habad.org.il/Questions/Index.asp?CategoryID=68&QuestionID=8109&SubjectID=47 - 68k - עותק   שמור - דפים דומים הידברות - /הכומר מיוטה עם תפילין וסוכה על גלגליםהאב, הכומר, מסיר מעל חזהו את השתי וערב הגדול והכבד,   כיאה לכומר העומד בראש מנזר, מפשיל את שרוול יד שמאלו, ומניח תפילין. אומר את הברכות כבקיא ורגיל, ... www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=9420&Catogory=23&SubID=7947 - 87k - עותק שמור - דפים   דומים וואלה! Buy - תיק לאחסון תפיליןדגם:, תיק תפילין טרמי, המוכר:, colbox(9) עוסק מאומת. אחריות:. למדיניות   ביטולים והחזרות, לשיטות משלוח ותשלום. לתמונות נוספות לחצו כאן, ספר לחבר ... www.wallabuy.co.il/sap.aspx?xi=165043 - 47k - עותק שמור - דפים דומים תפילין במדרשי חז"ל | הרב צבי כהןתפילין במדרשי חז"ל הרב צבי כהן ספרי קודש, סיפרי קודש. www.lho.co.il/books/2882_תפילין_במדרשי_חזל.html - 12k - עותק שמור - דפים דומים BSheva.com :: צפייה בנושא - תפילין-"וקשרתם לאות על ידך והיו ...גדול שכר מצוות תפילין, שכל המניחן   מאריך ימים בעולם הזה, ומובטח שהוא בן העולם הבא, ואין אש של גיהנום שולטת בו , וכל עוונותיו נמחלין לו. ... bsheva.com/forum/viewtopic.php?t=141 - 62k - עותק שמור - דפים דומים תפילין - גלריות תמונות פוסטרים צילומים ציוריםתפילין,אתר למכירת תמונות לבית ולמשרד! - בחר מסגרת, רקע   ותמונה מתוך אלפי תמונות, גלריות צילומים,פוסטרים, ציורים ועוד. הגדל תמונה שאתה צילמת! www.misgeret.co.il/Search.php?q=תפילין - 35k - עותק שמור - דפים דומים שטורעם.נט. כל חב"ד יודעתמתי החל מבצע תפילין? בשנת תשכ"ז? ומה תאמרו על שני חסידים שארבע שנים   קודם לכן כבר ... זמן קצר לאחר קריאת הרבי לצאת ב'מבצע תפילין' תרם הרבי אלף דולר (3 אלף ... www.shturem.net/index.php?section=artdays&cat=67&lang=hebrew - 63k - עותק שמור - דפים דומים לילך תפילין עוזר | איור/ציורלילך תפילין עוזר. טלפון: 054-5471811 דואר אלקטרוני: lilachozer@gmail.com   כתובת ישירה לעמוד זה: www.expoze.co.il/go/lilach ... www.expoze.co.il/go/lilach - 14k - עותק שמור - דפים דומים דף קשר מספר 119 - פרשת באאם הגדרנו את מצוות מזוזה כ"תאומתה" של מצוות תפילין, הרי תאומו של דם הפסח   הוא דם ... ואם תפילין קשורות לגוף ומזוזה קבועה אל הבית, הרי דם מילה חתום בגוף ודם ... www.etzion.org.il/dk/1to899/119daf.htm - 16k - עותק שמור - דפים דומים תפילין בית-אלתפילין בית-אל. faculty.biu.ac.il/~barilm/tef_bet.html - 14k - עותק שמור - דפים דומים כתיבת ספרי תורה תפילין מזוזות וקמיעות על עור צבידוביע לש םיינכטה םידדצל םתעד תא תתל םינוש םירקוח   ולחה ןארמוקמ תוליגמה יוליג םע םרב, 1הנש םייפלאמ הלעמל ינב םירפס ןיעב וארש םדוק ותושעל היה השקש רבד   ,םירפסה. ... faculty.biu.ac.il/~barilm/sifmezma.html - 26k - עותק שמור - דפים דומים כרטיס עסק: זיס 77 תפילין | תשמישי קדושה | ספרי קודשזיס 77 תפילין , תשמישי קדושה , ספרי קודש. ... זיס 77   תפילין. טלפון: 09-8870673 ,054-4700645 פקס: 09-8329691. כתובת: פינסקר 23, נתניה 42411 ... www.t.co.il/Business/Card-374880.html - 40k - עותק שמור - דפים דומים כרטיס עסק: תפילין מאיר | אינסטלטוריםתפילין מאיר , אינסטלטורים. ... תפילין מאיר. טלפון: 03-9063622.   כתובת: ברקת 10, שערי תקוה 44810. תחומי פעילות: אינסטלטורים ... www.t.co.il/Business/Card-286439.html - 38k - עותק שמור - דפים דומים אלג'יר - מול הים עם תפילין – Music at Last.fmמול הים עם תפילין by אלג'יר has 58 listeners at Last.fm.   People who like אלג'יר also like ברי סחרוף, כנסיית השכל, אביתר בנאי. Learn more about מול הים עם ... www.last.fm/music/אלג'יר/_/מול+הים+עם+תפילין - 34k - עותק שמור - דפים דומים הגותיצרן/אמן: תפילין בית אל, ספק: תפילין בית אל ... תפילין בהמה גסה-דגם ברקת -אשכנז-קשר חוץ ... תפילין   בבהמה גסה-דגם אודם-אשכנז-קשר חוץ ... hagut.com/shop/?manufacturer=63 - 50k - עותק שמור - דפים דומים הגותבחר מחלקה, מוסיקה ו-DVD, פמוטים, קלפים למזוזה, תפילין בית אל, מזוזות, שבת, חנוכה ... תפילין בית אל   - בהמה גסה ... יצרן/אמן:, הגות. ספק:, תפילין בית אל ... hagut.com/shop/?subcategory=208 - 46k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך hagut.com ] תפילין בשחור לבן - תמונה / שווה קריאהתפילין בשחור לבן - תמונה • כנס "לפרוש עשיר"- הרצאתו של רוברט   קיוסאקי במלואה • איך הכל התחיל? האיש עם הכי הרבה מזל - או שלא ? הרוסים באים, הרוסים באים ... shaveh.co.il/story.php?title=--z17208 - לפני 8 שעות - דפים דומים מה? אתה לא יודע מזה תפילין?אתה לא יודע מזה תפילין? מאת ישי שמש. ב"מעיין השבוע" גיליון 428 הופיע   המשפט הבא: ... תלמידיהם בעובדה המצמררת ש"יש ילדים חילונים שלא יודעים מזה תפילין" ... www.hofesh.org.il/articles/tfilin.html - 8k - עותק שמור - דפים דומים מבצעי הנחת תפיליןוקשרתם לאות על ידך והיו לטטפות בין עינך" משלוחי תפילין לקופנגן תאילנד מחזקים את ...   מבצעי הנחת תפילין בקופנגן הם הדרך להכניס תורה ואמונה לצעירים המטיילים. ... www.pinto.org.il/Index.asp?ArticleID=907&CategoryID=92&Page=1 - 28k - עותק שמור - דפים דומים תפילין - להחזיר עטרה ליושנה - חיוב קיום מצוות תפילין כל היום הרב ...לזרז עצמו לקיים מצות תפילין כל היום,   בקביעות גמור. ומי יכול לשער את המעלות הגדולות שהאדם זוכה להן על ידי קיום מצוה זו, בכל רגע ורגע. ראשית   כל, הוא מקיים בכל ... tfilin.googlepages.com/haravsraya - 27k - עותק שמור - דפים דומים תפילין - להחזיר עטרה ליושנה - גדר החיוב להניח תפילין כל היום סיכום ...כתב הרמב"ם בהל' תפילין פ"ד הכ"ה:   "קדושת תפילין קדושה גדולה היא, שכל זמן שתפילין על ראשו של אדם ועל זרועו, הוא עניו וירא, ואינו נמשך   בשחוק ובשיחה בטילה, ... tfilin.googlepages.com/haravtal - 46k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך tfilin.googlepages.com ] יודאיקה ויהדות תפילין בזאפיודאיקה ויהדות תפילין מאות ביקורות והשוואת מחירים. www.zap.co.il/models2.asp?Sog=G-Judaica&DB417779=417796 - 50k - עותק שמור - דפים דומים אינדקס עסקים ואתרים | Click-IT | תפילין המקדשאינדקס עסקים ואתרים. כרטיס עסק - מיני אתר תפילין   המקדש. הוספת עסק / הוספת אתר. www.click-it.co.il/links_files/stores_files/tfilin.htm - 23k - עותק שמור - דפים דומים תפילין צפת | דפי זהבעמוד בית עסק מאתר דפי זהב - תפילין צפת, פרטי התקשרות, מפות ועוד. www.d.co.il/63541610/52170/ - 14k - עותק שמור - דפים דומים חי תפילין ומזוזות | דפי זהבעמוד בית עסק מאתר דפי זהב - חי תפילין ומזוזות, פרטי התקשרות, מפות ועוד. www.d.co.il/62779900/52170/ - 14k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.d.co.il ] FJC | News | תפילין חדשות ליהודי קזחסטאןבכך הצטרפה קהילת 'אור אבנר חב"ד' בקזחסטאן, בראשות הרב   מנחם מנדל גרשוביץ, לעשרות קהילות חב"ד שזכו להצטרף למבצע "בנק תפילין" ולזכות את יהודי עירם בזוג תפילין   ... hebrew.fjc.ru/news/newsArticle.asp?AID=299957 - 27k - עותק שמור - דפים דומים בע"הואכן היו ראשונים שסברו שמחמת הספק, ירא שמים יניח שני זוגות תפילין כאחד. ... כמעט אין חסידים   שמניחים שני זוגות תפילין יחד, חוץ מהאדמו"ר ר' יצחק מקמרנא ... www.biu.ac.il/JH/Parasha/ekev/eli.html - 70k - עותק שמור - דפים דומים אי הנחת תפילין באנינות - על שום מהLast Update:November 26, 2006. www.biu.ac.il/JH/Responsa/COTAR/srch/ktv_srch75_frm_1.htm - 2k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.biu.ac.il ] תפילין קומפלט לכתחילה מבהמה גסה- בהשגחת הרב מאזוז - lamehadrin.netתפילין קומפלט לכתחילה מבהמה   גסה- בהשגחת הרב מאזוז. www.lamehadrin.net/scripts/prodView.asp?idproduct=102 - 23k - עותק שמור - דפים דומים תפילין כשרות ומהודרותהתפילין המהודרות הם תפילין הכתובים על קלף שליל מהודר.הפרשיות נבדקו והורכבו   לבתים גודל 3 ס"מ.הרצועות של התפילין רחבות וחזקות מסוג "שפלט", וצבע הבתים הוא שחור ... www.mezuza.net/tefilin.html - 4k - עותק שמור - דפים דומים המועצה הדתית ת"א-יפובראשי חודשים חובה להניח תפילין, אלא שיש להסירם לפני תפילת מוסף, ... ואכן, יחידי   סגולה מקפידים להניח תפילין כל שעות היום, והנחה זו מחייבת אורח חיים של קדושה, ... www.rabanut.co.il/show_item.asp?levelId=60067&itemId=138&itemType=0 - 42k - עותק שמור - דפים   דומים איבוד. אתר השבת אבידה ישראלי - לוח מציאות ואבידותתפילין, נרתיק טו"תעבדו תפילין בתוך נרתיק רגיל אם   טלית באוטובוס אגד בתוך ת... אבידה, אוטובוס ... אבד לי תפילין בשקית תפילין עם השם שלי וסדור (יהדות /   תפילין, נרתיק טו"ת) ... www.ebood.co.il/.../page,show_category/catid,46/text_search,/order,0/expand,0/Itemid,0/ - 49k -   עותק שמור - דפים דומים איבוד. אתר השבת אבידה ישראלי - לוח מציאות ואבידותתפילין, נרתיק טו ...תפילין +טלית בתוך תיק ביום שלישי   16/אוקטובר 07 בשעות 1830-2000 עלו טרפסיטים לרכבי במחלף אורנית וירדו בצומת תפוח עלו בצומת תפוח וירדו   בעלי עלו בעלי ירדו ... www.ebood.co.il/component/option,com_adsmanager/page,show_ad/adid,499/catid,46/Itemid,0/ -   26k - עותק שמור - דפים דומים קיצור רצועות תפילין | אתר קהילת נצח ישראלקיצור רצועות תפילין. Posted אוגוסט 2nd, 2007 by עורך1. ללא   סיווג. שלום רב! האם מותר לקצר את רצועות התפילין עם מספריים? אם לא - כיצד? ... net-sah.org/he/node/369 - 15k - עותק שמור - דפים דומים קיצור רצועות תפילין | נצח ישראלקיצור רצועות תפילין. Posted August 2nd, 2007 by עורך1. ללא סיווג. שלום   רב! האם מותר לקצר את רצועות התפילין עם מספריים? אם לא - כיצד? ... www.net-sah.org/en/node/369 - 13k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.net-sah.org ] קדושת הסת"ם- kodesh4u-תפילין, מזוזות,תשמישי קדושה,מזוזהindex. www.kodesh4u.com/ - 2k - עותק שמור - דפים דומים אהבת איתן - תפיליןסט לבר מצווה הכולל תפילין, טלית, סידור, כיפה, כיסויי קטיפה ופלסטיק במחיר 1100 ש. www.index.co.il/mojotemplates/?info_id=234486 - 24k - עותק שמור - דפים דומים מניח תפילין? | בלוגים ואנשים | סרטוניםמניח תפילין? הסבר מומלץ להנחת תפילין. נשלח ע"י: DAMP4U ...   תגיות: נס מצולם, רב, תפילין, קשר עם עולמות עליונים, מצווה, חיים מאושרים קטגוריה: בלוגים ואנשים ... www.dump.co.il/videos/1360/ - 23k - עותק שמור - דפים דומים קקטוס - שאלות בקשר להנחת תפיליןבזמן שיש בי"ס, אני מניח תפילין בבוקר לפני שאני יוצא (6 וחצי בבוקר   בערך). אבל עכשיו שיש שביתה וגם ביום שישי, אני מתעורר בצהריים (11-12 בערך). ... www.kaktos.co.il/forum/showthread.php?t=92816 - 41k - עותק שמור - דפים דומים MP3Music.co.il - מילות השיר תפילין - אוהד חיטמןמילות השיר תפילין - אוהד חיטמן. ... תפילין. אוהד חיטמן.   מילים: עודד דישון לחן: אוהד חיטמן. אקום בבוקר להניח תפילין, למפתח הבית אקשור תהילים, ... www.mp3music.co.il/lyrics/9224.html - 20k - עותק שמור - דפים דומים פורטל בני מצווה - פורטל לחגיגת בר מצווה בת מצווה -בר מצוה בת מצוה ...כל זכר מישראל שמגיע לגיל בר מצווה   יכול להניח תפילין .כל מי שמניח תפילין מאריך ... תפילין נעשות אך ורק על ידי אדם ולא מכונות. על התפילין להיות   צבועות בצבע ... www.12or13.co.il/default.asp?artid=31 - 64k - עותק שמור - דפים דומים בית חב''ד קרית-שלום | הפורוםאני רוצה להניח כל יום תפילין אבל אין לי ואני לא מניח תפילין ואין לי אפשרות   לקנות זוג תפילין משלי ... ואולי אפילו היית פותח גמ"ח תפילין לאנשים אחרים. בהצלחה ... www.kshalom.com/index.asp?s=messg.asp?u=20~fid=12~av=1468 - 22k - עותק שמור - דפים דומים Forum פורום חלומות - מנהלת : דפנה ביסמוט : תפיליןBlaBla 4U : פורום חלומות - מנהלת : דפנה ביסמוט |   תפילין | Forum. www.blabla4u.com/sites/blabla4u/ShowMessage-eng.asp?LangCode=Heb&ID=4062010 - 36k - עותק   שמור - דפים דומים Shofarאיזה קשר יכול להיות בין מצות הנחת תפילין לבין רפואה סינית? ... הנקודה שעל העורף עליה מונח קשר של   תפילין של ראש, מקבילה לנקודת האקופונקטורה 'דו-16' שלדבריו ... www.shofar.net/site/ARDetile.asp?id=7305 - 66k - עותק שמור - דפים דומים ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, פרשת שבוע כללי > הרב אריאל יעקב ...תפילין של יד ושל ראש - שילוב המחשבה   והמעשה. פרשת השבוע - חוקת הרב אריאל יעקב רב העיר רמת-גן ונשיא מכון התורה והארץ. הוקלט ב ג תמוז   תשס"ז ... www.machonmeir.org.il/hebrew/main_id.asp?id=3930 - 14k - עותק שמור - דפים דומים צעירי חב"ד | לבית היהודי | בדיקת תפילין ומזוזותתפילין שפרשיותיהם או בתיהם נפסלו אינם תפילין והמברך   עליהם מברך 'ברכה לבטלה'. ... במידת הצורך ניתן לרכוש באמצעות בית-חב"ד תפילין ומזוזות חדשים ומהודרים.   ... www.chabadhouse.org.il/Services/Item.asp?ArticleID=48&CategoryID=138 - 72k - עותק שמור - דפים   דומים Article - מאמרים - תפיליןתפילין. ... מאמרים בנושא: תפילין. » דברים שלא ידענו על התפילין | מאת:הידברות.   powered by clickgo.co.il • גרפולוגיה • מאמרים • מנוע חיפוש • עסקים ... www.article.co.il/ResultArticle.asp?SearchFor=תפילין - 11k - עותק שמור - דפים דומים תשמישי קדושה - תפיליןתשמישי קדושה, קדושה, יהדות, יהודים, יהודיים, ג'ואיש, ג'איש, תשמיש, תשמיש   קדושה, תשמיש קדוש, קודש, קדוש, קדושה, קדושים, תשמישים קדושים, ספר, ספר הפטרות, ... www.ijconnections.com/contentPage.asp?pageID=130&lang=hebrew - 59k - עותק שמור - דפים דומים סרט - מיכאל טלית תפיליןסרט - מיכאל טלית תפילין. המחבר / העורך: בימוי והפקה: יוסי טורצקי ... הסרט   מיכאל טלית תפילין היינו סרט דוקמנטרי מרגש מאוד המלווה את מיכאל ילד עם תסמונת-דאון ... www.aron-hasfarim.co.il/product.asp?productid=2362 - 45k - עותק שמור - דפים דומים SHOPIL -מדריך העסקים | שומרון | בקעת הירדן | מגילות | בנימין ...בתי עסק >> כרטיס העסק: תפילין שילה •   פרופיל עסק. תחומי פעילות:. תשמשי קדושה, דת. איזור פעילות:. בנימין. תפילין שילה. תשמישי קדושה ... www.shopil.co.il/bussines.php?f=1456 - 20k - עותק שמור - דפים דומים הלכות תפיליןואחר שנתעטף בציצית יניח תפילין מיד כדי שיהו מצויין לו בשעת ק"ש ותפלה דאמר רבי יוחנן הרוצה   לקבל עליו עול מלכות שמים שלימה יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין ויקרא ... easyrashi.com/TEFILLIN/tur%20tefilin.htm - 61k - עותק שמור - דפים דומים TEFILINאמרה תורה: הנח תפילין ביד והנח תפילין בראש, מה להלן בגובה שבראש, ... רב אשי הוה יתיב קמיה   דאמימר, הוה ציריא בידיה וקא מתחזיין תפילין, אמר ליה, ... easyrashi.com/TEFILLIN/tefillin_kol_hatorah.htm - 21k - עותק שמור - דפים דומים ספרי כ"ק אדמו"ר הזקן - פסקי הסידור - הלכות תפיליןאחר שלבש הטלית גדול יניח תפילין כדי שיהיו עליו לפחות   בשעת קריאת שמע ותפילה ויכוין בהנחתם שצונו הקב"ה לכתוב ד' פרשיות אלו שיש בהם יחוד שמו ויציאת מצרים   כדי ... www.chabadlibrary.org/books/adhaz/piskey/7.htm - 13k - עותק שמור - דפים דומים סדר הנחת תפילין כל הנוסחים והכל! - FXP.co.ilיצר האדם להימשך אחר יצר מחשבות ליבו, על כן נקשרים   תפילין של היד סמוך ללב האדם, ובכך זוכה הוא להעמיד שומרים גיבורים סביב לנפשו וליבו, ואף זוכר הוא כל פעם   ... www.fxp.co.il/showthread.php?t=29993 - 104k - עותק שמור - דפים דומים מזכרות לחתונות אירועים ושמחות - מזכרות רחניות - מחזיק לבשמים ...מחזיק בשמים להבדלה - בצורת תפילין   עשוי מעץ עם חריטת השם של חתן הארוע ותאריך מגיע עם בשמים עטוף בצלופן מידות: 7 ס"מ / 5 ס"מ תוספת   הדפסה של השם - 2 ש"ח ליחי' ... www.mazkarot.co.il/sg_product~6010~6~0.htm - 57k - עותק שמור - דפים דומים על-טבעי -> צפייה בסרט: סרטים כלליים - תפילין והילותסרטים כלליים - תפילין והילות. שידורי וידאו:   שידור.נט. יש להמתין בין חצי דקה לדקה לטעינת הסרט. אם הסרט לא ניטען - אפשר לנסות ללחוץ על כפתור F5   ... altv.shemayisrael.com/movie-0118.shtml - 23k - עותק שמור - דפים דומים טוקן - NETAFIM 55 בדף הבית של תפילין -תוצאות החיפוש של NETAFIM 55 בדף הבית של תפילין באתר   טוקן - דף הבית שלך. www.tukan.co.il/tukanResults.asp?x=NETAFIM%2055%7Cתפילין - 38k - עותק שמור - דפים דומים היכל הסתם - תפילין מזוזות ספרי תורה מגילות - IB2Bהאתר הוא של עסק הנקרא: "היכל הסתם" העוסק   במכירת תפילין מזוזות ספרי תורה מגילות וכן בדיקה ושיפוץ של סת"ם ולימוד קורסים בתחום והשתלמויות הכנה   לבחינות משמרת ... www.ib2b.co.il/cinfo.aspx?id=26039 - 20k - עותק שמור - דפים דומים קידום הקודש - מזוזות תפילין יודאיקה - IB2Bמכירה ובדיקה של ,מזוזות,תפילין,ספרי תורה, הוצאת ספרי טהרת   המשפחה בכל השפות,יצור ושייוק בדי בדיקה, הכל בעידודו ובהמלצתו של הרהצ משה בן טוב שליטא. - IB2B. www.ib2b.co.il/cinfo.aspx?id=5330 - 19k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.ib2b.co.il ] 35 זוגות תפילין שנמצאו באגד ו-דן והובאו ל''מכון פאר''עמוד הבית » השבת אבידה » 35 זוגות תפילין שנמצאו באגד   ו-דן והובאו ל"מכון פאר". 35 זוגות תפילין שנמצאו באגד ובדן והובאו ל"מכון פאר" ... www.machonpeer.co.il/HTMLs/download_list.aspx?C2013=12048&BSP=12009 - 29k - עותק שמור -   דפים דומים סט טלית תפיליןכפתור ופרח - פרוכות, ריקמה, בימה, כיסוי לחלות, טליתות, מתנות ומזכרות. www.kaftorvaferach.com/new/prod.asp?num=4648&LNG=HEB - 76k - עותק שמור - דפים דומים מורשת - יהדות | תורה | הלכה | שו"ת | פרשת שבוע | שעורים | כשרותתפילין רש"י/ר"ת מעור בהמה גסה נוסח   אשכנזי(כתב בית יוסף) ... תפילין בתים בלבד גביע נוסח אשכנזי (בית יוסף) בתים בהמה גסה כולל הגהת מוסמך,   הגהת מחשב, ... www.moreshet.co.il/web/mall/index.asp?Store=122&kodstore=1026 - 65k - עותק שמור - דפים דומים תפילין בגב הצבא - וואלה! חדשותזאב שיף קורא לנטרל את התערבותם של הרבנים בנעשה בצה"ל - החל משיבוץ   חיילי ההסדר ועד מינוי בכירים. news.walla.co.il/?w=/2922/761622 - 34k - עותק שמור - דפים דומים בית חב"ד ראש העין הכתובת לכל עניין יהודייש לרכוש תפילין ומזוזות רק במקום מהימן ומידי אנשים ירא-שמים   באמת. ... לכן עדיף לשלם יותר ולרכוש תפילין ומזוזות הכתובות על קלף בלתי-משוח מאשר להסתכן בטיב ... www.chabadrh.com/catavot%201/9.htm - 31k - עותק שמור - דפים דומים YU Torah Online : פרשיות תפילין ומזוזה (Rabbi Eli Baruch Shulman)Title: פרשיות תפילין ומזוזה.   Speaker: Rabbi Eli Baruch Shulman. Categories: Gemara\Menachot, Halacha\STAM. www.yutorah.org/showShiur.cfm/713123/Rabbi_Eli_Baruch_Shulman/פרשיות_תפילין_ומזוזה - 33k -   עותק שמור - דפים דומים YU Torah Online : בפלוגתא דלילה ושבת זמן תפילין (Rabbi Eli Baruch ...Title: בפלוגתא דלילה ושבת זמן   תפילין. Speaker: Rabbi Eli Baruch Shulman. Categories: Gemara\Menachot, Halacha\STAM. www.yutorah.org/.../706300/Rabbi_Eli_Baruch_Shulman/בפלוגתא_דלילה_ושבת_זמן_תפילין - 41k -   עותק שמור - דפים דומים חבר'ה הייד פארק | חציצה לגבי הנחת תפילין של ראשאין קשר לאורך השערות , כי גם נזיר מניח תפילין. וגם   פאנקיסט. כנראה שהבעיה היא עם שערות מקופלות שנמצאות פעמיים מתחת התפילין. ... wap.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=1872475 - 22k - עותק שמור - דפים דומים מנוף מרכז ההסברה החרדי - בין מדע לדתתפילין של ראש מכילים ארבעה מדורים והמוח האנושי מכיל ארבעה   מדורים. ... התורה מצווה להניח תפילין של ראש על הראש "כנגד המוח - שהנשמה שבמוח עם שאר החושים ... www.manof.org.il/Index.asp?ArticleID=120&CategoryID=87&Page=1 - 55k - עותק שמור - דפים   דומים chabad info | חב''ד אינפו :: צפייה בנושא - אבדו תרמיל גב או תפיליןאיבדתי תרמיל בצבע שחור ירוק בתוכו בגדי   חייל ותפילין מי שמצא תרמיל כזה או תפידנית שחורה ובתוכה תפילין נא להתקשר 9790243 - 08 ... www.chabad.info/forums/luach/viewtopic.php?p=1652&sid=312e52289ce1cbfe781d416b902758a8 -   23k - עותק שמור - דפים דומים קופסהוד - תפילין בית אלי"ח יתרונות לקופסהוד - קופסאות תפילין תוצרת תפילין בית א-ל ... מתאימה לכל   הגדלים של תפילין 13-73 מ"מ (להוציא תפילין גדולות של חב"ד) ... www.tefillin.co.il/Hebrew/kufsahod/primahod.html - 11k - עותק שמור - דפים דומים הלכה יומית מפסקי מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א - שאלה:בדיקת תפילין או ...זו לשון הרמב"ם: הכותב תפילין   בכתב ידו, או שלקחן מן המומחה, או משאר אדם, ובדקן והחזירן לתוך בתי התפילין, אינו צריך לבדקן פעם אחרת   אפילו לאחר כמה שנים, ... www.halachayomit.co.il/Default.asp?HalachaID=440 - 41k - עותק שמור - דפים דומים FreeLists / kfar_etzion / [kfar_etzion] הנחת תפילין לדור[kfar_etzion] הנחת תפילין לדור. From: shimi   <sby@xxxxxxxxxxxxxxxxx>; To: תפוצה כפר עציון ... Attachment: הנחת תפילין.jpg Description: JPEG   image ... www.freelists.org/archives/kfar_etzion/06-2007/msg00100.html - 6k - עותק שמור - דפים דומים בית חב''ד קרית מנחם רמלה | שאל את הרבאני רוצה להניח כל יום תפילין אבל אין לי ואני לא מניח תפילין ואין לי   אפשרות לקנות זוג תפילין משלי בגלל בעיה כלכלית ואני לא הולך לבית כנסת וכל הזמן אני מחפש ... www.chabadkmr.com/index.asp?s=messg.asp?u=58~fid=47~av=1480 - 22k - עותק שמור - דפים דומים חב''ד פתח תקווה | על הפרק | תפילין, המגן שלנובתוך בתי התפילין העשויים מעור בהמה טהורה נמצאות ארבע   פרשיות הלקוחות מן התורה וכתובות על קלף בכתב יד של סופר סת"ם (הכותב ספרי-תורה תפילין ומזוזות). ... www.chabadpt.org/index.asp?s=arc.asp?u=32~aid=993~cid=33 - 31k - עותק שמור - דפים דומים האם מותר לבעל קרי להתפלל ולהניח תפילין?האם מותר לבעל קרי להתפלל ולהניח תפילין והאם הדבר תלוי באם   ראה לרצונו או לא לרצונו? תשובת הרב משנה תורה להרמב"ם ספר אהבה הלכות תפילה פרק ד ... forum.bgu.co.il/index.php?showtopic=82244 - 89k - עותק שמור - דפים דומים משכן הסופר ספרי תורה מזוזות תפיליןאנו משווקים בלעדיים באלעד לקלף הידוע ביופיו של פאר הקלף בנתניה .   כיום תחום העיסוק העיקרי שלנו הינו: מכירת ספרי תורה, בתים לספרי תורה ,מגילות, תפילין מזוזות ... www.711.co.il/category.asp?cat_id=88 - 34k - עותק שמור - דפים דומים מאמרים נוספיםביטוי לחשיבותה של מצוות התפילין יכולים אנו למצוא בעובדה, שאדם שלא הניח תפילין מימיו   (קרקפתא דלא מנח תפילין), משתייך לקטגוריה אשר על כולנו להשמר מלהכלל בה, ... www.reshet-he.net/Articles.asp?iPagesID=655&iNews1ItemsID=494 - 53k - עותק שמור - דפים דומים ציור תפילין - ציור שמןציור תפילין. ציור תפילין - ציור שמן. ציור תפילין. (80 x 60) ס"מ, ,2000 ציור שמן על בד.   ציור יודאיקה • אודות הצייר אודות הצייר • גלריית ציורים גלריית ציורים ... www.michael-arts.com/images/judaica/judaica-art-he-34.asp - 26k - עותק שמור - דפים דומים תשמישי קדושה , תשמישים, קדוש,טלית,תפילין,כיפהתשמישי קדושה, תשמישים, קדוש,טלית,תפילין,כיפה. ...   מכון לתפילין ומזוזות - אצלנו תוכל לקבל תפילין ברמת הידור גבוה ללא ספקות ושאלות הילכתיות. עם אחריות. ... barmitzva.index.co.il/show_class.asp?category_id=1648&index1=0 - 117k - עותק שמור - דפים דומים אביב גפן מניח תפיליןהם שמרו על היישוב מצוידים בתהילים, שרו עם ילד מתנחל את שיר התקווה, וכמעט שעזבו   יום לפני המתוכנן. אביב גפן וגיא מרוז נשלחו להתנחלות בת עין במסגרת התוכנית ... bidur.msn.co.il/msnEntertainment/TvAndRadio/Articles/200509/20050926144030.htm - 52k - עותק   שמור - דפים דומים תהילים, יודאיקה, תשמישי קדושה, תפיליןיהדות - תשמישי קדושה.תשמישי קדושה, כיפות, יודיאקה, אביזרי   קדושה, אמנות יהודית, כיפה, תשמישי קדושה, יודאיקה, כיפות, כיפה, תשמישי קדושה. www.netex.co.il/?c=A982E11C-3F01-42A0-AD3F-8E4054158AF8 - 178k - עותק שמור - דפים דומים סימן לז זמן הנחת תפיליןואם לא נזדמן לו אז (בשעת ק"ש) או שהיה חולה מעיים בשעת מעשה, כל היום זמנו   ומחוייב להניחן עכ"פ כדי שלא יבטל יום אחד ממצות תפילין 2. ... www.medethics.org.il/articles/NA2/NishmatAbraham.OC.37.asp - 18k - עותק שמור - דפים דומים שאלה|הנחת תפילין - Httpshareהאם מותר לי להניח תפילין כשלא עשיתי גיור??? או שאני צריך קודם להתגייר   ואז לשים תפילין?? תודה. www.httpshare.com/.../402689-%F9%E0%EC%E4%7C%E4%F0%E7%FA-%FA%F4%E9%EC%  E9%EF.html - 133k - עותק שמור - דפים דומים תפילין מזוזה וספר תורהד/ג קונטרס איש אטר (בתוך מס' תפילין עם באור רשי"ח קנייבסקי) אות ח ד/ג קרית מלך   {י"ג סכנה} ..... ד/י קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' נג {שבת אינו זמן תפילין} ... www.halachabrura.org/rambam/08tfilin.htm - 189k - עותק שמור - דפים דומים ישיבת מורשת יעקבוכף פסק בשו"ע (לז ג) ''קטן היודע לשמור תפילין בטהרה שלא ישן ושלא יפיח בהם, חייב אביו   לקנות ... לסיכום: לדעת מרן ודאי שיש להקדים הנחת תפילין החל מגיל חינוך, ... muni.tik-tak.co.il/web/shut/shut2.asp?codeClient=1404&CodeSubWeb=0&id=37310 - 42k - עותק   שמור - דפים דומים מכון תפארת סת"ם - ספרי תורה, תפילין, מזוזות, תשמישי קדושה, יודאיקהמכון מטעם רבנים ואברכים המתמחה   בהגהת סת``ם. מציע חנות מקוונת לתשמישי קדושה ויודאיקה הכוללת עצי חיים, תיקים ומעילים לספרי תורה, בתי   מזוזות, כלי כסף ועוד. www.t-stam.com/ - 2k - עותק שמור - דפים דומים גלריית תמונות תימני נט - תשמישי קדושה/תפיליןתפילין. מנורות שבת~0.JPG • talit.gif • תיבת ספר תורה.JPG •   תימא 014.jpg • צורת קיפול הרצועות.JPG. דרוג הקובץ (דרוג: 2.5/5 עם 2 קולות) ... yemenite.org/album/displayimage.php?album=6&pos=9 - 16k - עותק שמור - דפים דומים זבנג.נט - המדריך השלם והמלא להנחת תפילין+מקור המצווה הסברים וסרטוניםהמדריך השלם והמלא להנחת   תפילין+מקור המצווה הסברים וסרטונים. ... #407, "המדריך השלם והמלא להנחת תפילין+מקור המצווה הסברים   וסרטונים" ... zbeng.net/176-407 - 22k - עותק שמור - דפים דומים סודות קבלה - Kabbalah Secrets Forums-viewtopic-תפילין דרש"י ור"תעמוד ראשי -> קבלה :: קבלת   האר"י -> תפילין דרש"י ור"ת • שליחת הודעה חדשה • תגובה להודעה • צפה בנושא הקודם :: צפה בנושא הבא ... www.armoni.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1564&start=0&postdays=0&post...   - 95k - עותק שמור - דפים דומים StiCk - הפורום שידביק אותך למסך! -> *** תפילין ***סדר הנחת תפילין קצר http://www.sgulot-  kabbalah.com/Departments...sp? ... (IMG:http://www.breslev.co.il/html/tefilin/4.jpg) מקום הנחת   תפילין של יד ... www.stick-f.co.il/index.php?s=3a1598f7e00d3828389aed878cd955c3&showtopic=587 - 52k - עותק שמור   - דפים דומים תפלין - ויקימילוןבתרגום אונקלוס תורגמה המילה המקראית "טוטפות", שפירושה המקובל הוא תכשיטים או   קישוטים על המצח, כ"תפילין". ככל הנראה תשמיש הקדושה נקרא כך מפני שמשתמשים בו ... he.wiktionary.org/wiki/תפלין - 24k - עותק שמור - דפים דומים תפילין | אנציקלופדיה מקרא גשרהערך 'תפילין' באנציקלופדיה מקרא גשר, מאגר מידע גדול בתנ. www.mikragesher.org.il/titles/encyclopedia/400/tefillin.htm - 13k - עותק שמור - דפים דומים moriya.org.il - כמה זמן זה נחשב הנחת תפיליןאבל "קריאת שמע" תהיה חסירה אם לא אמרת אותה עם תפילין,   שזה כמי שמעיד עדות שקר בעצמו. שהוא אומר "וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ וְהָיוּ ... www.moriya.org.il/shut/print.asp?id=25217 - 3k - עותק שמור - דפים דומים moriya.org.il - מדוע מניחים תפיליןישנן שתי מצוות בהנחת תפילין ושתיהן מאלוקים. האחת לקשור תפילין על   היד, שנאמר (דברים ו, ח) "וקשרתם לאות על ידך". והשנה להניח תפילין על הראש, שנאמר (שם) "והיו ... www.moriya.org.il/shut/print.asp?id=6593 - 3k - עותק שמור - דפים דומים תשמישי קדושה בירושלים, מכירת תפילין בירושליםתשמישי קדושה בירושלים, מכירת תפילין בירושלים מכירת   מזוזות בירושלים, מכירת תשמישי קדושה בירושלים חנות לתשמישי קדושה בירושלים ... www.77028.yoclub.co.il/ - 8k - עותק שמור - דפים דומים מוצרי סת"ם תפילין ומזוזות אכותיות בפיקוח הרב זכריה זרמתי ראש מכון ...TORAT EMET,אתר יהדות צפון   אפריקה של מכון תורת אמ"ת בראשות הרב זכריה זרמתי,le site du judaisme nord africain sous la direction   du Rav Zecharia Zermati -תורה ... www.livecity.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=149130 - 50k - עותק שמור - דפים דומים מאמרים - שמחה,תפלה,תפילין,צדקהמאמרים - שמחה,תפלה,תפילין,צדקה. ... תפילין: צריך כל אדם לפשפש את   עצמו בכל עת אם הוא דבוק בשם יתברך. והסימן של דבקות הוא תפילין. ... www.articles.co.il/article/10119 - 38k - עותק שמור - דפים דומים יוסף קובוס,תפילין,מזוזה,גמ"ח,טלית,כיפה,רב,תפילה,בר מצווה,בית יוסףיוסף קובוס,תפילין,מזוזה,גמ. ... מראה   (לצורך הנחת תפילין של ראש) * סידור תפילה לבר מצווה ... תפילין חדשות, טלית,כיסוים מקטיפה עם רקמת שם   ,סידור, כיפה. ... www.ybay1.co.il/profile15.aspx?sHome=b-yosef&pg=6578 - 9k - עותק שמור - דפים דומים האם מותר למתגייר ללבוש טלית קטן, להתעטף בטלית גדול ולהניח תפילין?האם מותר למתגייר ללבוש טלית קטן,   להתעטף בטלית גדול ולהניח תפילין? ... ציצית ותפילין כשרות וללמדו כיצד להתעטף ולהניח תפילין, ורצוי שיתחיל   בכך עוד לפני הגיור. ... www.religions.gov.il/שירותי+דת/מערך+הגיור/ואהבתם+את+הגר/שאלות+הלכתי... - 159k - עותק שמור -   דפים דומים מעגלים הוא בעצם גם לא כל כך בטוח שהוא מבין מה המשמעות של הנחת תפילין. צפו בסרטון וראו כיצד דריווש   מנסה ... מדוע מתחילים להניח תפילין רק בגיל זה ולא בגיל צעיר יותר? ... www.galim.org.il/yahadut/acts/test/86.html - 22k - עותק שמור - דפים דומים הדרכה לבר מצווה - תפילין, בר מצווה, הפטרההדרכה לבר מצווה, תפילין, בר מצווה, הפטרה. פורטל לבר/ת מצווה   הכולל 14000 אולמות, מוסיקה, צלמים ואטרקציות. מאגר דרשות הכולל 150 דרשות, כתבות, טיפים. barmitzva.index.co.il/show_class.asp?category_id=2261&index1=0 - 114k - עותק שמור - דפים דומים ישיבת מורשת יעקבוכף פסק בשו"ע (לז ג) 'קטן היודע לשמור תפילין בטהרה שלא ישן ושלא יפיח בהם, חייב אביו   לקנות ... לסיכום: לדעת מרן ודאי שיש להקדים הנחת תפילין החל מגיל חינוך, ... muni.tik-tak.co.il/web/project/katava6.asp?  codeClient=1404&CodeSubWeb=0&id=38089&projId=10030 - 39k - עותק שמור - דפים דומים ספר שמירת הלשוןרמב"ם יד החזקה - הלכות תפילין מזוזה וספר תורה פרק ד על הקיבורת והוא הבשר התופח ...   שער הכוונות - דרושי תפילין דרוש ז התפילה עצמה במקום הלב ולכן כתיב שימני ... easyrashi.pcguy.org/TEFILLIN/chofetzchaim_on_Tefillin.htm - 28k - עותק שמור - דפים דומים פאוורפון - תשמישי קדושה, חנות תשמישי קדושה, מזוזות, תפיליןרשימת עסקים בסיווג : תשמישי קדושה,   יודאיקה, תפילין, תשמישי קדושה, מזוזות, גביע לקידוש, מזוזה, סטים להבדלה, גביע לקידוש, גביעים לקידוש,   חנוכיה, חנוכיות, ... www.ipp.co.il/htm/Heb_search_0_0_726_0.htm - 96k - עותק שמור - דפים דומים קיצור שולחן ערוך י – ויקיטקסטמצוות תפילין היא גם כן מצווה יקרה מאוד, שכל התורה הוקשה לתפילין, ....   תפילין צריכין גוף נקי. וצריכין ליזהר שלא להפיח בהם (ועיין להלן סימן י"ב סעיף ד'). ... he.wikisource.org/wiki/קיצור_שולחן_ערוך_י - 47k - עותק שמור - דפים דומים 40 שנה ל"מבצע תפילין" - קורה עכשיוימים בודדים בלבד לפני פרוץ המלחמה, קרא הרבי ליהודים בכל מקום   לקבל על עצמם מצות הנחת תפילין על הראש ועל הזרוע. "וראו עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך - ויראו ממך" ... www.he.chabad.org/library/article_cdo/AID/516836 - 28k - עותק שמור - דפים דומים הנחת תפיליןסרטון שמסביר את הברכות לצורך הנחת התפילין ואיך מניחים. www.studytv.co.il/html/other/tips/tips1/les/les4.html - 34k - עותק שמור - דפים דומים הנחת תפילין + הנחת טלית - Satla-Zoneהנחת תפילין + הנחת טלית דת ואמונה. ... חזור, Satla-Zone > תמיכה   ויעוץ > דת ואמונה • טען מחדש עמוד זה הנחת תפילין + הנחת טלית ... www.satla-zone.com/forums/showthread.php?t=34275 - 23k - עותק שמור - דפים דומים תפילין המקדש/ ייצור תפילין ,ערכות לבר מצווהאתר מחירות של מפעל תפילין המקדש .תפילין מהודרות,, ערכה   לבר מצווה עם טלית כיסוים רקמת שם סידור וכיפה,. >> אתרים >> פורטלים, מספר כניסות : 35 ... www.2all.co.il/ShowsBoard.asp?ID=73800 - 42k - עותק שמור - דפים דומים ספרי תורה תפילין מזוזות טלחתות וציציות למכירה - לוח יד שניהמכירת ספרי תודה, תפילין, מזוזות, טליתות   וציציות במחירים מיוחדים רחוב עזרא 29 בני ברק. www.studentlife.co.il/sale/details.php?id=13205 - 12k - עותק שמור - דפים דומים הסבר - איך להניח תפילין, סרטון !!!! - FXP.co.ilהסבר - איך להניח תפילין, סרטון !!!! יהדות וקבלה. ... יש   שמה הספר מפורט איך מניחים תפילין לכל מי שלא יודע ... ממש יפה ומסודר . ... www.fxp.co.il/showthread.php?t=187434 - 49k - עותק שמור - דפים דומים זוזנטרבנים גדולים מכל גווני הקשת רכשו את התפילין שלהם במפעל תפילין בית אל :הרב שפירא ... תפילין רש"י   בנוסח אשכנז-בית יוסףמהודרות,עשויות מקשה אחת מעור בהמה גסה. ... zooznet.com/info.asp?id=3907 - 27k - עותק שמור - דפים דומים זוזנטתפילין פשוטות - מהודרות אשכנזי לחץ להגדלה. מחיר: 999.00 ₪. מחיר מחירון: 1250.00 ₪ ... תפילין פשוטות   מהודרות כתב אשכנזי עברו בדיקת מחשב ובדיקת סופר ירא שמיים ... zooznet.com/info.asp?id=4761 - 25k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך zooznet.com ] זכוררבי אליעזר אומר: אמרו ישראל לפני הקב"ה, ריבונו של עולם, רוצים אנו ליגע בתורה יום ולילה אבל אין לנו   פנאי, אמר להם הקב"ה: קיימו מצוות תפילין ומעלה אני עליכם ... zachor.michlala.edu/inquiry/arch.asp?num=215&mesT=2&month=32&sortT=1 - 6k - עותק שמור -   דפים דומים מכון סת"ם "כתרים לאותיות" - תפילין מזוזות ספרי-תורה ותשמישי קדושה03. טלית אקרילן 60/180 ס\"מ. 04.   תפילין פשוט מהודר. 05. טלית אקרילן 110/130 ס\"מ. מיוחדים, עוד • <d>תפילין דקות • תפילין דקות $232.90   $216.90 ... https://www.thejewishcorner.com/index.php?  manufacturers_id=13&sort=2a&language=hb&osCsid=ee1f... - 28k - עותק שמור - דפים דומים מכון סת"ם "כתרים לאותיות" - תפילין מזוזות ספרי-תורה ותשמישי קדושה03. טלית אקרילן 60/180 ס\"מ. 04.   תפילין פשוט מהודר. 05. טלית אקרילן 110/130 ס\"מ. מיוחדים, עוד • <e>תפילין גסות דגם A • תפילין גסות דגם   A $382.50 $365.50 ... https://www.thejewishcorner.com/shopping_cart.php?  language=hb&osCsid=cf9a817db4e1738da4815ef9db1369bd - 26k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך https://www.thejewishcorner.com ] אולביז - תפילין בית א-לאולביז קידום אתרים ו עסקים - תפילין בית א-ל, איזור פעילות - פריסה ארצית , תחומי   פעילות - דת וחברה >> מוצרים ושירותים. www.allbiz.co.il/business/1016.asp - 284k - עותק שמור - דפים דומים מזוזות, ספרי יהדות, קודש, תורה, קדושה, מוצרי יהדות, תפילין, דת ...תפילין מהודרים תפילין כשרות. נטילת ידים   דבשניות כוס גביע לקידוש הבדלה פמוטים חנוכיות. בוכרית עבודת יד קטיפה עבודת מכונה. ראש השנה ... www.miskanhakodesh.co.il/default.asp?kat=contact.asp - 30k - עותק שמור - דפים דומים שופטוב - ShopTov.co.ilתפילין מהודרות מבהמה גסה של רבנו תם מבית היוצר של ישיבת "בני ציון" בנשיאות   הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א כשרות למהדרין מן המהדרין מיקשה 2 ... www.shoptov.co.il/shop/Scripts/prodList.asp?idCategory=18 - 16k - עותק שמור - דפים דומים תשמישי קדושה , טלית , ציצית , תפילין , ספרי תורה , יודאיקה , יד שניהמוצעים למכירה ארונות קודש , פתילים ,   טלית , סידורי תפילה , תפילין , ציצית , כיפות , כוסות .... יודאיקה - תשמישי קדושה, אשדוד - אשקלון, תפילין   חדשות,צה"לי. ... www.yad2.co.il/Yad2/Yad2.php?SalesCatID=34&SalesSubCatID=228 - 129k - עותק שמור - דפים   דומים תשמישי קדושה , טלית , ציצית , תפילין , ספרי תורה , יודאיקה , יד שניהמוצעים למכירה ארונות קודש , פתילים ,   טלית , סידורי תפילה , תפילין , ציצית , כיפות .... יודאיקה - תשמישי קדושה, חיפה וחוף הכרמל, למכירה תפילין   שכמעט לא שומש! ... www.yad2.co.il/Yad2/Yad2.php?SalesCatID=34&SalesSubCatID=228&Order=info&Desc= - 138k -   עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.yad2.co.il ] chabad info | חב''ד אינפו :: צפייה בנושא - "תפילין נפלו לארץ ...נשלח: ה' 02 08, 2007 3:47 pm כותרת הודעה:   "תפילין נפלו לארץ? ... תפילין קדושות על הרצפה התפילין מרים הוא מאליו מחבקן בשני ידיו הוא לא יודע מהי   פרשה, ... www.chabad.info/forums/theforum_he/viewtopic.php?  p=2020&sid=0c7eabd2c1b41715333107629e765081 - 25k - עותק שמור - דפים דומים סודות קבלה - Kabbalah Secrets Forums-viewtopic-קריאת שמע עם תפילין ...תפילין של רבנו תם אינו מחליף   את תפילין של רש"י, כשהנחת אותם ואמרת איתם ק"ש אתה יוצא ידי חובת תפילין של רבנו תם לדעת כמה פוסקים   (עפ"י הסוד יש פוסקים שצריכים ... www.armoni.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=389 - 101k - עותק שמור - דפים   דומים תשמישי קדושה , תשמישים, קדוש,תפילין,כיפות, ספרי קודש, טלית, טליתשמישי קדושה,תשמישים,   קדוש,תפילין,כיפות, ספרי קודש, טלית, טליתות. chatuna.index.co.il/show_class.asp?category_id=1709&index1=0 - 130k - עותק שמור - דפים דומים BizCenter - פרסום אתר | מזוזה תשמשי קדושה | מזוזה,תפילין,כיפה,טלית ...שרות בדיקה מכירה והתקנה מזוזות   תפילין וכן מכירת תשמשי קדושה כיפות טליתות ריקמה, לימוד בר מצווה. www.bizcenter.co.il/1828.html - 12k - עותק שמור - דפים דומים אנציקלופדיהתפילין. בשמות י"ג, 9, נאמר: "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה ... חרדים נוהגים עד   היום להניח שני זוגות תפילין, כדי לצאת ידי חובתם כלפי שתי ... www.snopi.com/enc/values/value481.asp - 9k - עותק שמור - דפים דומים האיש שהחליט להקדיש את חייו להנחת תפיליןבר-אונר מתקשה לזכור לכמה אנשים הניח תפילין בשלושים השנים   שעברו מאז. "רוב התקופה לא ערכתי מעקב, אז קשה להעריך. לפני שלוש שנים קניתי מצלמה והתחלתי לצלם את   כל ... skoop.co.il/article.html?id=1210 - 76k - עותק שמור - דפים דומים לא רלוונטי/לא יאומן כי יסופר מה מצאו הסינים על תפיליןלא יאומן כי יסופר מה מצאו הסינים על תפילין (המלצה:   לכאן ולכאן) נכנס למאגר ב 4 במרץ, 2005 [ שליחה בדואר ] [לתגובה בפורום] המקור כפי שהוא מופץ ברשת ... info.org.il/irrelevant/item.php/110991586106017021 - 10k - עותק שמור - דפים דומים אירוע נטו > בר בת מצווה > לפני ואחרי בר בת מצווה - הדרכה - תפילין ...פורטל בר בת מצווה מקיף לעריכת בר   בת מצווה איכותית עם רשימת נושאים וספקים שצריך לעשות לפני ואחרי בר בת מצווה. www.eruaneto.co.il/hebsite/html/Categories.asp?topPID=2&CatId=615&FilePID=2 - 21k - עותק   שמור - דפים דומים לילה | טנק תפיליןבעבודתם של ארתור יעקובוב, מיכל יפה והדס רשף, מופיעה דמות גברית אשר מלפפת תפילין   ויוצרת מהם צורת טנק אשר לצלילי מארש צהלי עושה סיבוב כמפגן צבאי. ... www.layla.co.il/ContentView/ContentView.aspx?cimid=88368&cid=121 - 168k - עותק שמור - דפים   דומים chabad info | חב''ד אינפו :: צפייה בנושא - לפני כ4 שנים נמצאו ...לפני כ4 שנים נמצאו תפילין עם כתר באוטובוס   של יולזרי זק ... נשלח: ב' 05 07, 2007 10:25 am כותרת הודעה: לפני כ4 שנים נמצאו תפילין עם כתר באוטובוס של   יולזרי זק ... www.chabadworld.org/forums/luach/viewtopic.php?  p=1317&sid=729be56d485c56090ccba6f5913edca2 - 27k - עותק שמור - דפים דומים צעירי חב"ד | שאלות לרבאכן היו מאדמורי חב"ד שהניחו תפילין של יד בישיבה, אך המנהג לרבים הוא להניח את ...   כך כתוב ברשימותיו של הרבי חוברת קנ"ו: "תפילין של יד לרבים הכל בעמידה: ברכה, ... habad.org.il/Questions/Index.asp?CategoryID=68&SubjectID=47 - 104k - עותק שמור - דפים דומים [PDF] המוצא תפילין - פרק עשירי מסכת עירוביןפורמט קובץ: PDF/Adobe Acrobat - צפה כ- HTML מסכת עירובין. פרק עשירי. -. המוצא תפילין. עם פרשנות בידי. אביעד אברהם סטולמן. Page 2. Page 3. Page 4.   ςαωε νιωεμωδ ΰιβερδ. -. μεχ ϊςξωδ ... www.atranet.co.il/igud/sugya3.pdf - דפים דומים Art Judaica - Home PageUK50241 - סט טלית תפילין פינה כותל כ. בהיר 27*36סמ ... UK51266 - סט טלית   תפילין משי פיתוחים כ. כהה ... UK56073 - סט טלית תפילין כ. בהיר מגן דויד עגמ ... www.israel-judaica.com/category_show_heb.asp?category_id=43 - 68k - עותק שמור - דפים דומים Art Judaica - Home PageUK60349 - סט טלית תפילין כ. כהה ריבועים צבעונים 35x28סמ. Click to enlarge   ... UK81110 - סט טלית תפילין מעור ש. יום טוב 59. 5*48. 5. Click to enlarge ... www.israel-judaica.com/category_show_heb.asp?category_id=43&search_text=&PageNo=5 - 66k -   עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.israel-judaica.com ] תגובות חב"ד קליפורניה: תפילין תחת אש | העולם היהודי Ynetמדוע הם לא התפללו והניחו תפילין לפני השריפה?   מה היו עושים אנשי חב"ד וכל אותם "עובדי אלילים" המאמינים שתפילתם תשמע אצל רבונו של עולם, אילולא   אותו ריבון עולם ... test.ynet.co.il/Ext/App/TalkBack/CdaViewOpenTalkBack/0,11382,L-3464310,00.html - 43k - עותק   שמור - דפים דומים א אומן התפילין,תורה,דת,טלית,טליתות,תפילין,ייצור,ירושלים,הלכה,קלף ...א אומן   התפילין,תורה,דת,טלית,טליתות,תפילין,ייצור,ירושלים,הלכה,קלף,ספר תורה. www.ybay1.co.il/index22.aspx?sHome=a-oman - 7k - עותק שמור - דפים דומים חבר'ה הייד פארק | למשהו יש תמונה טובה של תפילין?למשהו יש תמונה טובה של תפילין? בשביל הזמנה לבר   מצוה? אודה לכם מאד! ... יש לי ציור שלי על תפילין. [אסף אולי מכיר את זה] אך משום מה זה נעלם לי כרגע   במחשבי ... bh.hevre.co.il/forum/topic.asp?topic_id=1200963 - 63k - עותק שמור - דפים דומים חבר'ה הייד פארק | אביאל ריפקין מקינדרלך נצפה בהנחת תפיליןאביאל ריפקין מקינדרלך נצפה הבוקר בהנחת   תפילין בכותל המערבי לראשונה בחייו. נראה בתמונה אביו ר' דוד ריפקין. מנותק. נשלח ב-21/11/2005 13:27, לינק   ישיר ... bh.hevre.co.il/forum/topic.asp?topic_id=1680017 - 17k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך bh.hevre.co.il ] Yeshiva.org.il - שאל את הרב | שאלות כלליותאז התחלתי להוריד תפילין (הסתפקתי להוריד רק תפילין של ראש),   ... קראתי בכתבי הרב קאפח (עמוד 1425) שקשר של תפילין של ראש במקורו היה מרובע וקהילות מסוימות שינו ... yeshiva.org.il/ask/?cat=274 - 73k - עותק שמור - דפים דומים תפיליןפריטים דומים של תפילין. נמצאו: 3 פריטים בתיקייה זו. קיימים פריטים נוספים בתיקיות המשנה. טקסט   [0]. תמונה [1] • ערך לקסיקלי [2]. אתרים [0]. וידיאו [0] ... mikranet.cet.ac.il/pages/sub.asp?item=4789&rel=1 - 26k - עותק שמור - דפים דומים תפילין עלול לגרום למחלות עור - וואלה! חדשותמחקר של ביה"ח בילינסון מעלה, כי הכרום בו נעשה שימוש לעיבוד   העור ממנו מורכבים התפילין, גורם לאלרגיה אצל חלק מהאנשים. news.walla.co.il/?w=//749265&tb=/i/5105662 - 38k - עותק שמור - דפים דומים מכרז לרכישת מוצרי סת"מ - תפילין, מזוזות, מגילות אסתרתנאים מיוחדים למכרז 185/07- רכישת מוצרי סת"מ -   תפילין, מזוזות, מגילות אסתר. * למציע ניסיון בשיווק/הפצה/מכירה של מוצרי סת"מ נשוא המכרז לפחות בשלוש   השנים ... info.gov.il/LAPAM/Tenders/more/sherutey_dat/2007/185-2007-shabas.htm - 61k - עותק שמור - דפים   דומים תפיליןמספר מכרז, שם הגורם המטפל, טלפון, תאור העסקה, מועד אחרון להגשת ההצעות. 284-50245-01, מנה"ר /   טקסטיל הלבשה, 6975291 - 03, תפילין, 10.08.05שעה 08:30 ... www.info.gov.il/nr/exeres/FCAA9BD4-5FA2-42EF-9F0A-015F317980DC.htm - 58k - עותק שמור -   דפים דומים The Arena | קהילת פורומים -> סדר הנחת תפיליןסדר הנחת תפילין, לפי מנהג האשכנזים והספרדים. עקוב אחר   אשכול זה | שלח אשכול זה בדואר אלקטרוני | הדפס אשכול זה • mini-mini. פורסם ב Aug 13 2007, 02:32 PM ... www.d-arena.co.il/index.php?showtopic=57059 - 42k - עותק שמור - דפים דומים עדים במדים - גלריה - תפילין במטוסתפילין במטוס ... www.aka.idf.il/edim/yoman/enlarge.asp?docId=39021&resized=true - 2k - עותק שמור - דפים דומים תפילין - פשוטים מהודרים - החנות האלקטרונית בעלות הנמוכה בישראלתפילין - פשוטים מהודרים. ... תפילין -   פשוטים מהודרים מק"ט tefillinS1 מכירה רגילה. אין תמונה. תיאור המוצר:. נוסח ספרד המחיר כולל: פרשיות   שנכתב ע"י סופר יר"ש ... www.t-stam.com/scripts/prodView.asp?idproduct=148 - 21k - עותק שמור - דפים דומים צ'יקו - מוצרי חשמל ואלקטרוניקההסבר איך להניח תפילין מאת הרב אברהם יוסף רב העיר חולון. תפילין הן   תשמיש קדושה העשוי מעור, שעל-פי ההלכה יש להניח על היד (תפילין של יד) ועל הראש (תפילין של ... www.chiko.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=664&catId= - 51k - עותק שמור - דפים דומים בית חב''ד נווה-דוד חיפה Beit-Chabad neve david | חבד לשירותך ...2006-01-31. בדיקת תפילין בדיקת תפילין   ע"י סופר יראה שמים. הגדל תמונה. בדיקת תפילין ע"י סופר מומחה יראה שמים ומחשב בשיא ההידור ... www.nevedavid.com/arc.asp?u=37&aid=2785&cid=301 - 22k - עותק שמור - דפים דומים בית חב''ד נווה-דוד חיפה Beit-Chabad neve david | שאל את הרבהאם יש דרך לקנות תפילין טובות וכשרות   בסכום נמוך יותר? (ממישהו שמוכר את שלו או דרך גמ"ח כלשהו ... יש לנו תפילין עבורך בסכום הרבה יותר זול   וכשרים לכתחילה. ... www.nevedavid.com/index.asp?s=messg.asp?u=37~fid=25~av=1877 - 18k - עותק שמור - דפים דומים הגיגים :: צפייה בנושא - קשר תפילין של יד,מי מכיר?אני רק אספר שבין כל הציוד שסחבנו איתנו ללבנון היה 3   זוגות תפילין.2 לימנים (שמניחים ביד שמאל ואחד לשמאליים (שמניחים על יד ימין). פתאום בלבנון גם החילונים ... www.hagigim.com/modules.php?name=Forums&file=printview&t=12084&start=0 - 7k - עותק שמור -   דפים דומים מאגר ספרות הקודשוזה הוא הדיו שמצוה מן המובחר, לכתוב בו ספרים תפילין ומזוזות; ואם כתב שלושתן ... יא גוויל   של ספר תורה, וקלף של תפילין או של ספר תורה--צריך לעבד אותן לשמן; ... kodesh.mikranet.org.il/i/2301.htm - 54k - עותק שמור - דפים דומים itay sikolski: הנחת תפילין: נושא החודש: ח ג י ם: Nikon D2Hs - אתר ...itay sikolski: הנחת תפילין: נושא   החודש: ח ג י ם: Nikon D2Hs - אתר הצלמים הישראלים פוטולייט. www.photolight.co.il/show_photo/author383/20129.html - 104k - עותק שמור - דפים דומים mrhavakuk.co.ilמצוות תפילין הינה מצווה יקרה מאד וכל התורה הוקדשה לתפילין, בזכות מצווה זו כל יהודי יכול   לחזק ולקשר את עצמו עם הקב"ה וזוהי מצווה שבאמצעותה אנו מעידים עלינו ... www.mrhavakuk.co.il/site/article.asp?pagename=braslev.html - 36k - עותק שמור - דפים דומים בן איש חי הלכות - א - ויראמצות תפילין חמורה מאד, ומי שאינו מניח תפילין מחמת שהמצוה אינה חשובה בעיניו,   נקרא עם פושעי ישראל בגופן דאתמר עלייהו בגמרא דבר קשה ומר מאד, ועוד א"ר ששת כל ... www.shechem.org/torah/benishhi/reshon/vayira.html - 19k - עותק שמור - דפים דומים בן איש חי הלכות - א - חי שרהאיתא במד' פליאה אין מניחין תפילין אלא בשבת, והוא פלא והרב מהרש"ם ז"ל   פירש בזה ... לא יהיה דבר חוצץ בין תפילין לבשרו הן בבתים הן ברצועות, ואם יש לכלוך צריך ... www.shechem.org/torah/benishhi/reshon/chaisara.html - 15k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] ב"הפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML בשבתות וימים טובים לא מניחים תפילין, וחוה"מ נמצא במעמד ביניים – מצד החול ... אין תשובה ברורה בתנאים   ואמוראים לגבי השאלה האם צריך להניח תפילין בחוה"מ או לא. ... www.hamishpat.com/Courses/99574/574-01-20.04.04-3.doc - דפים דומים [DOC] ערכים וטעמים – 30/3/04פורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML ואילו בחולו של מועד – אין בו אות – מותר לעשות מלאכה, שהיא האות תחליף התפילין – ולכן בחוה"מ כן צריך   להניח תפילין...כי אין מנוחה של יום מיוחד ... www.hamishpat.com/Courses/99574/574-01-20.04.04.doc - דפים דומים אדיולינ ישראלהמקור למצוות תפילין מופיע בפסוק וכתבתם לאות על ידך והיו לטוטפת בין עיניך" ... תפילין.   התפילין הם קופסאות קטנות העשויות מעור נוקשה ומושחר, ובתוכן פרשיות מן ... www.edulink.co.il/catlinksisrael.asp?category_id=416 - 24k - עותק שמור - דפים דומים תיק לאיחסון תפיליןחנות למוצרי יודאיקה,ספרי תורה,תפילין, טליתות,מזוזות,כיפות,מועדים וחגים, מזכרות לכל   אירוע והכל באיכות גבוהה. tjp365.com/product.asp?pID=27&cID=113 - 35k - עותק שמור - דפים דומים האם מותר למתגייר ללבוש טלית קטן, להתעטף בטלית גדול ולהניח תפילין?... חוברת הדרכה לקהילות תומכות   ומשפחות מלוות > שאלות הלכתיות למשפחות המאמצות מתגיירים > האם מותר למתגייר ללבוש טלית קטן,   להתעטף בטלית גדול ולהניח תפילין? ... www.religions.gov.il/.../shabbat_hours.aspx?current_posting=%7B13F2D7BB-BE8E-4C20-B4F3-  16DF05377724%7D - 223k - עותק שמור - דפים דומים עזרת נשיםאישה היא בדרגה רוחנית שמעל הגבר, ולכן כשהיא מניחה תפילין היא יורדת לדרגה ... במישור הרוחני   אישה לא צריכה להניח תפילין משום שהיא יכולה להשיג את ההשגות ... www.haayal.co.il/thread_440189 - 16k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] דבר תורה פרשת בא – תשס"בפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML מצוות תפילין היא מצד אחד מצווה שאנו הגברים רגילים בה כמעט יותר מכל דבר אחר ... מי הניח תפילין בימי   קדם? תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מז עמוד ב: תנו רבנן: "איזהו ... www.beit-eliezer.co.il/imgs/uploads/shemot/bo%20%20yoell.doc - דפים דומים הוד והדר תשמישי קדושה יודאיקא כיפות טלית תפילין מזוזות מתנותכיפות עבודת יד בדגמים יחודיים! ציציות   רגילות / רשת / גופיצית. בתי מזוזה. יודאיקה. ומתנות לחגים. פמוטים , כוסות קידוש , נטלות ,. כיסויי חלה , נרות   הבדלה, ... www.hod-hadar.co.il/ - 61k - עותק שמור - דפים דומים Rambam - Daily Torah Study(א) להיות תפילין על הראש (ב) לקשרם על היד (ג) לקבוע מזוזה בפתחי השערים   (ד) לכתוב כל איש ספר תורה לעצמו (ה) לכתוב המלך ספר שני לעצמו כדי שיהיו לו שני ספרי ... www.chabad.org/dailystudy/rambam.asp?tDate=10/24/2006&rambamChapters=1 - 48k - עותק שמור   - דפים דומים תפילין בית - יוסףזה הזמן לחשוב על רכישת תפילין לבנכם. תפילין הן נכס לכל החיים! ע"פ ההלכה: אם תפילין   נכתבו ע"י סופר סת"ם מומחה, אין צורך בבדיקה תקופתית כפי שבודקים ... www.ybay.co.il/details.aspx?p_no=1&cat_id=78&sub_id=1199&ad_id=62165&ct=sites - 47k - עותק   שמור - דפים דומים תפילין בית יוסףתפילין בית יוסף * מפעל תפילין מהודרות מעור בהמה * ערכה לבר- מצווה * גמ"ח תפילין וסט לבר   מצווה * מזוזות מגילות יוסף: 052-8350024 ... www.ybay.co.il/details.aspx?p_no=1&cat_id=49&sub_id=2139&ad_id=50812&ct=common - 44k -   עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.ybay.co.il ] בס"ד דף מקורות לדף עבודה בנושא: דברים הפוסלים בתפילין רמב"ם הלכות ...יבאך בבית שלישי סמוכה לשמע,   וקדש לי בבית רביעי שהוא לשמאל המניח תפילין כדי שיהא ... תפילין שנפסקו התפירות שלהן אם היו שתי   התפירות זו בצד זו או שנפסקו שלש ... www.school4u.com/israel/works/yahadut/htm/tfilin.htm - 9k - עותק שמור - דפים דומים Google מדריך - World > Hebrew > חברה > דת ורוחניות > יהדות > ס.ת.ם.האתר כולל הסבר על התפילין ועל   המזוזה, מצגת על הנחת תפילין, הסבר על הכנסת ... מפעל שמייצר תפילין עם תו-תקן הלכתי. האתר כולל טפסי   הזמנה, מפתח לסוכנויות של ... www.google.com/Top/World/Hebrew/חברה/דת_ורוחניות/יהדות/ס.ת.ם./ - 12k - עותק שמור - דפים   דומים Google מדריך - World > Hebrew > חברה > דת ורוחניות > יהדות > ס.ת.ם.באתר ניתן גם למצוא מדריך   לקניית תפילין, מדריך לשמירה על התפילין ומדריך קשרים. ... האתר כולל הסבר על התפילין ועל המזוזה, מצגת על   הנחת תפילין, הסבר על הכנסת ... www.google.com/alpha/Top/World/Hebrew/חברה/דת_ורוחניות/יהדות/ס.ת.ם./ - 10k - עותק שמור -   דפים דומים מזוזות - שרות בדיקה ומכירה תפילין ומזוזותקדושה, כגון תפילין, מזוזות, ספרי תורה ומגילות. ניתן להזמין מן החברה   כמויות גדולות של מזוזות בעיצובים שונים וממגוון חומרים: מזוזות עץ, ... www.mezuzot.co.il/sale.php - 9k - עותק שמור - דפים דומים מזוזות - שרות בדיקה ומכירה תפילין ומזוזות"מזוזה תשמישי קדושה" *שרות מכירה ובדיקה של מזוזות ותפילין   התקנת מזוזות *מכירת תשמישי קדושה *לימוד הכנה לבר המצווה. *לקבלת שרות אישי ומהיר לחץ כאן ... www.mezuzot.co.il/ - 10k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.mezuzot.co.il ] - הנחת תפילין.. מהם הברכותאוקיי ברצוני לחזור להניח תפילין מידי בוקר אח היה לי דף כזה של חבד עם כל   הברכות של הנחת התפילין כאילו בלי שחרית רק ברכות ספציפיות ושמע ישראל ועוד כמה ואני לא ... rotter.net/forum/torah/8414.shtml - 42k - עותק שמור - דפים דומים mamy מזוזות בכל הארץ, תפילין בכל הארץמזוזות בכל הארץ, תפילין בכל הארץ ייצור מזוזות בכל הארץ, מכירת   מזוזות בכל הארץ ייצור תפילין בכל הארץ, מכירת תפילין בכל הארץ כתיבת מזוזות בכל הארץ ... www.mamy.co.il/GuideAd.aspx?p_no=1&cat_id=153&sub_id=3544&ad_id=77721&ct=mamy - 51k -   עותק שמור - דפים דומים תפיליןחזקוני: 'והיה לאות על ידכה' - תפילין של יד זכרון לחוזק יד, ותפילין של ראש זכרון לאותות ולמופתים שעשה   הקב"ה לעינינו. 'ידכה' - יד כהה, לפי שהימין מזומנת לכל ... www.medethics.org.il/articles/tora/subject61.asp - 64k - עותק שמור - דפים דומים פרשת בא | אמונההמעבר לגדלות עובר דרך מצוות תפילין, נדמה שהתפילין הם סמלה של חגיגת בר המצוה, ... אף   על פי שהקטן מבין את חשיבות המצוה, אין לו להניח תפילין מפני שתפילין, ... www.emouna.co.il/node/54 - 30k - עותק שמור - דפים דומים קשרי מלחמהמותר להניח חפצי חול בתוך נרתיק תפילין, אם התפילין עצמם מכוסות בכיסוי ... האם מותר להניח   תפילין בשעת הנסיעה באוטובוס בלילה לאור העובדה שביום לא יהיה לכך ... daat.co.il/daat//tsava/26-2.htm - 8k - עותק שמור - דפים דומים שאלה הלכתית ויצאזמנה של מצוות תפילין היא מעלות השחר עד סוף היום ולכן ודאי מצווה זו היא כל היום כולו.   מסוגיות רבות בגמרא משמע כי המנהג המקובל היה אכן להניח תפילין כל היום ... netivmeir.jerusalem.muni.il/qes/q_itro.htm - 11k - עותק שמור - דפים דומים פורטל בר מצווה/בת מצווה/בת מצוה/בר מצוה - דרשות/דרשה/דרשות בר ...קבלת עול מלכות שמים: כתב רבינו   יונה ז"ל (ברכות יד) בביאור מאמרם: "הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלימה, יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין   ויקרא קריאת שמע ויתפלל ... www.barbatmitzva.co.il/drashot.php?action=view&id=66 - 22k - עותק שמור - דפים דומים תיק לטלית ושני תפיליןזאפ השוואת מחירים, מאות חנויות ועשרות אלפי חוות דעת. www.zap.co.il/ratestore.asp?siteid=1999&PID=258470219&orderby=byratedesc - 24k - עותק שמור -   דפים דומים מזוזות, ספרי יהדות, קודש, תורה, קדושה, מוצרי יהדות, תפילין, דת ...כגון כיפות ספרי תורה תפילין מזוזות טליתות.   סידורים תוך הקפדה מירבית על כל ההידורים. ההילכתיים הדרושים ובקרת איכות אל ידי. פוסקי הלכה ... www.rafael.ybay.co.il/default.asp?kat=aboutus.asp - 32k - עותק שמור - דפים דומים מזוזות, ספרי יהדות, קודש, תורה, קדושה, מוצרי יהדות, תפילין, דת ...קידושים וברכות חגים זמירות. נרתיק ברסלב   נרטיק פילגרן נרתיק טונסאי נרטיק שוקלד הפטרות כסף משולב קטיפה כסף מלא רימונים ... www.rafael.ybay.co.il/ - 31k - עותק שמור - דפים דומים בר/בת מצווהקופסה אחת היא תפילין של יד הנקשרות ברצועות עור שחורות .... אמר להם הקדוש ברוך הוא: בני,   היו נותנים תפילין על ראשיכם ועל זרועותיכם, ואני מעלה עליכם כאלו אתם ... www.amit.org.il/activities/BarMitzvaTefilin/tefilin.htm - 49k - עותק שמור - דפים דומים datili - דתילי ישראל, רשת אתרים לציבור היהודי הדתי: חדשות, מאמרים ...כל כמה זמן צריך לבדוק תפילין?   האם יש סימנים מחשידים שצריך לשים לב אליהם? ... לכבוד נעם, אין חובה לבדוק תפילין בפרקי זמן קבועים,   אע"פ שנהגו רבים לבדוק פעמיים ... www.datili.co.il/index.php?id=6741 - 28k - עותק שמור - דפים דומים חנות הקניותאפשרות בדיקה של תפילין ישנים.(חשוב ומומלץ ,להתקשר למחלקת ההזמנות של האתר על מנת ...   תפילין פצפונים מבהמה גסה (צוואר שור) מובחרים, מהדרין מן המהדרין למניחים ... www.breslev.co.il/categories.aspx?id=10&pageid=4 - 28k - עותק שמור - דפים דומים PicBox - הנחת תפיליןמילות מפתח. אמונה דת טבעת יהדות תפילין. gab_007 gab_007. הנחת תפילין.   28/02/2007. כל הזכויות שמורות לצלם ©. הוסף מידע הוסף מידע ... www.picbox.co.il/photodetails.aspx?photo=848&sw=דת&lan=he - 11k - עותק שמור - דפים דומים סרוג, האתר ל דתיים שבינינוהנכונה רק להיום- ממה נפשך, אם כמנהג חו"ל הרי זה יו"ט, ואם כמנהג א"י הרי לא   מניחים כאן תפילין. (זה היה ניסיון לבנות הרים על שום דבר... Very Happy ) ... www.saroog.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14665 - 84k - עותק שמור - דפים   דומים שיחת משתמש:Nemo dizitser - ויקיפדיהקדושת תפילין-קדושתן גדולה היא, שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם   ועל זרועו, ... מקום הנחת תפילין של ראש: מקום ההנחה בגובה הראש. בדיקת מקום הנחת תפילין של ראש: ... he.wikipedia.org/wiki/שיחת_משתמש:Nemo_dizitser - 26k - עותק שמור - דפים דומים שאלות ותשובות | ישיבה גבוהה וישיבת ההסדר חיפה - תורת ארץ ישראל ...י"א חשון תשס"ח. שו"ת » ציצית,   תפילין ומזוזות. ציצית, תפילין ומזוזות (8). ב' חשון תשס"ז. 8. מאיזה גיל חובה ללבוש ציצית לילדים? ... www.orvishua.org.il/heb/torah__ask_list.php?category=8 - 18k - עותק שמור - דפים דומים Welcome to אהבת איתןסט תפילין גסות לבר מצוה. ₪1636. ערכת תפילין לבר מצוה. ₪1069. סט לבר מצוה. ₪935   ... זוג תפילין מהודר מעור בהמה גסה ... 2975. תיק טלית ותפילין ... www.ahavat-eitan.com/category.asp?catcode=2&AdCat=2&parentid=0 - 55k - עותק שמור - דפים   דומים [DOC] בס"דפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML במנחות (דף לד:) מבואר, שקדושת תפילין של ראש חמורה מקדושת תפילין של יד, ואסור לשנות תפילין של ראש   לעשותן תפילין של יד, ואפילו לקחת רצועה מהם וליתנה בשל יד ... www.tora.co.il/parasha/b_zava/27.doc - דפים דומים שיעוריםהלכות תפילין 15. הרב מלמד, אליעזר. שם הרב:. הלכות תפילין. סדרת שיעורים:. איכות הקלטה: ... שו``ע   או``ח מב - מג ( אם מותר לשנות תפילין של יד לשל ראש ? ... shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=782 - 100k - עותק שמור - דפים דומים שיעוריםהלכות תפילין 1. הרב מלמד, אליעזר. שם הרב:. הלכות תפילין. סדרת שיעורים:. איכות הקלטה:. 45:40.   זמן שיעור:. שו``ע או``ח כה/א-ח(הלכות תפילין בפרטות 1) ... shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=789 - 100k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך shiurim.moreshet.co.il ] ס.ת.ם.האתר כולל הסבר על התפילין ועל המזוזה, מצגת על הנחת תפילין, הסבר על הכנסת הפרשיות ... אתר לענייני   כתיבת סת"ם. מכירת תשמישי קדושה, מזוזות, תפילין, וספרי תורה. ... www.reference.co.il/directory/ס.ת.ם. - 36k - עותק שמור - דפים דומים Yedid Nefesh - Talmud Bavali Menachotת"ר, תפילין שהניחן קודם עמוד השחר מאימתי מברך עליהן? ועונה   משעת הנחתן משעת זמן הנחתן שהוא משיראה חבירו מרחוק ד' אמות (ברכות דף ט). כיצד? ... www.yedidnefesh.com/bavali/menachot/36a.htm - 25k - עותק שמור - דפים דומים Shofarהלכות תפילין. קצור דינים מ'משנה ברורה' הרב יוסף הלפרין. כ. צריך שיהא הקשר מאחורי הראש למעלה   בעורף שהוא ... למה בהקשר זה לא מוזכר ענין הנחת תפילין של ר``ת? ... www.shofar.net/site/ARDetile.asp?id=7584 - 49k - עותק שמור - דפים דומים Excite Nederland - ס.ת.ם. > יהדות > דת ורוחניות > חברה > Hebrew ...האתר כולל הסבר על התפילין ועל   המזוזה, מצגת על הנחת תפילין, הסבר על הכנסת הפרשיות לבתים, ... מאמרים של רבנים, על החובה להניח תפילין   גם מעבר לתפילת שחרית. ... www.excite.nl/directory/World/Hebrew/חברה/דת_ורוחניות/יהדות/ס.ת.ם. - 27k - עותק שמור - דפים   דומים תפילין בית אל - אינדקס משפוחהתפילין בית אל. ... תפילין ומזוזות (http://www.geocities.com/). | | ישראל | | ...   תפילין המקדש (tefillin-hamekadesh.com). | | ישראל | | ... www.mishpuhe.co.il/index/search.asp?sitekey=32487 - 50k - עותק שמור - דפים דומים [RTF] Default Normal Templateפורמט קובץ: Rich Text Format - צפה כ- HTML אנו מוצאים בפרשתנו מצוה נוספת שמבליטה ומדגישה רעיון זה והיא מצות תפילין: ... תפילין של יד באים להזכיר   לנו בעיקר את חובתנו לבורא, ולכן הם מונחים כנגד הלב. ... www.eretzhemdah.org/hemdatyamimheb/5764/vaetchanan64/Hemdat%20Yamim.rtf - דפים דומים Drew Kaplan's Blog: January 2006תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים ובירושלמי ברכות שם אמרו תמן   אמרין כל שאינו כאלישע בעל כנפים אל יניח תפילין אך אנשים שמחויבים בהכרח שיזהרו בהם בשעת ... drewkaplans.blogspot.com/2006_01_01_archive.html - 113k - עותק שמור - דפים דומים חיפושים קשורים ל: תפיליןסדר הנחת תפילין מזוזה טלית ציצית DOC] הפעלה 12פורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML המנחה יציג בפני המשתתפים תפילין (ראה נספח) ויבקש מהם לציין מה ידוע להם על החפץ המוצג ... קופסה אחת   היא תפילין של יד הנקשרות ברצועות עור שחורות לזרוע יד שמאל ... www.snunit.k12.il/minhal/word/32047.doc - דפים דומים [DOC] הפעלה 16פורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML טקס הבר מצווה מכונה תפילין,ביום הבר מצווה מתייחסים אל הילד בן השלוש עשרה כאל חתן ... הסבא והאבא   מלמדים את הנער מספר חודשים לפני הבר מצווה כיצד להניח תפילין ... www.snunit.k12.il/minhal/word/32045.doc - דפים דומים COL - Chabad On Lineבלעדי: פול דייויד היוסון, הידוע בכינויו בונו, המשמש כסולן להקת רוק האירית U2 לה   מליוני מעריצים - גילה שהוא יהודי בדוכן תפילין של חב"ד במנהטן ■ "במהלך ... www.col.org.il/show_news.rtx?artID=32356 - 33k - עותק שמור - דפים דומים מנוף מרכז ההסברה החרדי - מצוותמשמעות והיסודות הרעיוניים וההלכתיים במצוות תפילין. תרשימים ותצלומים   הממחישים את מבנה התפילין, אופן הכנתן והנחתן. מחיר: 30 ש"ח ... www.manof.org.il/Index.asp?ArticleID=554&CategoryID=144 - 42k - עותק שמור - דפים דומים הפורטל הראשון של היהודים הקראים בישראלובכל זאת, לאחר מחשבה אני סבור כי אין להניח תפילין, יכול מאוד   להיות שהמקור להנחת התפילין אצל הרבנים מקורו באותו רצון לגרום לעם לממש את המצווה הרוחנית באמצעות ... www.karaim.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=228 - 99k - עותק שמור - דפים דומים NEWS 4 חדשותמרן הגאב"ד הגה"צ יצחק טובי' ווייס שליט"א במלחמתו הגדולה נגד הקלפים הפסולים בארצינו   הקדושה, ומעורר את כל אחד מישראל שאם הקלף אינו כשר לא קיים מצות תפילין ... www.israel613.com/NEWS4.htm - 88k - עותק שמור - דפים דומים מניח תפילין בחגיגת הבר מצוה בכותלהעמוד הזה משתמש הפראמים, אך המחשב שלך אינו תומך בהם, כדי לראות   את התמונה לחץ כאן. www.idf.il/atal1/izkor/view_img.asp?pic=5&type=normal&nid=8636&title=%EE%F0%E9%E7+%  FA%F4%E9%E... - 2k - עותק שמור - דפים דומים [PPT] מצגת של PowerPointפורמט קובץ: Microsoft Powerpoint - צפה כ- HTML תפילין של יד –קושרים מעל לשרירי הזרוע , לכיוון הלב(הבית פונה פנימה אל הגוף ). תפילין של ראש –מניחים על   המצח במקום בו מתחילה צמיחת השיער ... www.emek.org.il/bait1/tfilin.ppt - דפים דומים לימודי יהדות, ערכים, עלייה לתורה - צהריש הבדל בין התאריך שממנו והלאה אפשר להניח תפילין או לעלות לתורה   (לצורך העניין קיום טקס- ... גם בשואה, לא מעט יהודים המשיכו בתנאים לא תנאים, להניח תפילין. ... www.tzohar.org.il/m_life.asp?id=6238 - 25k - עותק שמור - דפים דומים לימודי יהדות, ערכים, עלייה לתורה - צהרתשמישי קדושה ובכללם גם תפילין הם מוצרים שקל ליפול בהם בפח גם   במחיר וגם בטיב ... הדרך הטובה ביותר להמנע מסיבוכים היא לקנות תפילין במקום מוכר ואפילו בחנות של ... www.tzohar.org.il/m_life.asp?id=6236 - 19k - עותק שמור - דפים דומים לימודי דעתעל איזה יד עליו להניח תפילין? תודה אליק. תשובה. ע''פ המובא ברמ''א ובשו''ע או''ח סימן כז סעיף ו,   מניח את התפילין ביד שאינו כותב בה, ובמקרה זה זו יד ימין. ... www.limd.co.il/site/FAQ-detile.asp?id=10403&SubID=10299 - 14k - עותק שמור - דפים דומים שטורעם.נט. כל חב"ד יודעתעשרה שמיניסטים חילוניים מתוך 100 הגרים בבאר שבע קיבלו על עצמם להניח   תפילין מדי יום. הבעייה המיידית הם ממשפחות עניות ואין להם כסף לקנות תפילין ובכל מקרה ... www.shturem.net/index.php?section=wanted&cat=43&start=20&lang=hebrew - 22k - עותק שמור -   דפים דומים יהדות NRG - הרב עובדיה: התפילין של חב"ד - פסולותהרב עובדיה יוסף מזהיר: התפילין של חב"ד פסולות   ומאידך משבח את החב"דניקים על פעילותם להנחת תפילין לחילונים. הדברים נאמרו בדרשתו של הרב במוצאי   השבת האחרונה ... www.nrg.co.il/online/11/ART/731/793.html - 37k - עותק שמור - דפים דומים 'ניו אייג NRG - ממש לא מקובל"וסוד הקב"ה מניח תפילין: שהתפילין שבראש הם סוד ייחוד העליון, אמנם תפילין   של יד ... דע כי תפילין כשהם ברשותו של אדם ראוי להניח שתיהן כדי לייחד מלכות בתפארת ... www.nrg.co.il/online/15/ART1/070/104.html - 64k - עותק שמור - דפים דומים Shofarרצועות תפילין מסוכנות לעור * אך מהסכנה במדי צה''ל התעלמו * ה''תגלית החדשה'' תוצג בכנס בינלאומי   של רופאי עור שיתקיים בעוד שלשה חדשים בקפריסין * בהפצת ... www.shofarnews.com/site/ARDetile.asp?id=8083&Catogory=2&SubID=6781 - 30k - עותק שמור -   דפים דומים אתר הצופהכשהתגייס בננו לשרות צבאי פעיל, הלכנו לחנות הירושלמית של תפילין בית אל ורכשנו ... לא מכבר   הגיעה למפעל "תפילין בית אל" פניה יחודית של הרופא הראשי של המארינס ... www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?Modul=24&id=30063&Word=&gilayon=2264&mador= - 40k -   עותק שמור - דפים דומים אתר הצופהמשמעות הדברים היא ש"אם אין לו (כסף) לא חייבתו התורה בזה לחזור אחר עצים לסוכה, וקלף   לתפילין, אלא קונה במעותיו תפילין ומזוזה שעשו אחרים, וכן בסוכה". ... www.hazofe.co.il/web%5Cnewsnew%5Ckatava6.asp?  Modul=24&id=57783&Word=&gilayon=3119&mador=136 - 32k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.hazofe.co.il ] bar mitzva5מלאת שלש עשרה לחנכו להניח תפילין, כדי שיתאמן ויתרגל לסדר הנחת התפילין ודיניה ויוכל ... הוא   שצוונו להניח תפילין של ראש באומרו והיו לטטפת בין עיניך וכבר נכפל ... www.p2p.org.il/JewishAgency/Hebrew/Education/Compelling+Content/Jewish+Life/lifecycle/bar  +mitzva5.htm - 71k - עותק שמור - דפים דומים הקרן למורשת הכותל המערבי | עליה לתורה בכותלהנחת תפילין: במידה ומסיבה כזאת או אחרת אין באפשרותכם   לרכוש לילדכם זוג תפילין ... במידה ובחרתם לקיים את העלייה לתורה בשבת, תוכלו לבוא לכותל להנחת תפילין בכל   ... www.thekotel.org/content.asp?id=145 - 21k - עותק שמור - דפים דומים [PDF] מברכים אתכם על , הורים יקרים נספח להורים – בר מצווה בכותלפורמט קובץ: PDF/Adobe Acrobat -   צפה כ- HTML הכותל המערבי מעמידה לרשותכם בהשאלה זוגות תפילין לצורך הנחת התפילין . " מוקד בר המצווה ... באופן עקרוני   ניתן להניח תפילין או לקרוא בתורה לאורך כל היום כולו ... www.thekotel.org/BarMitzva/BarMitzva_Instruction_Heb.pdf - דפים דומים Machon Moreshet Ashkenazהרב והש"ץ אומרים ברכות אלה בקול רם, גם ברכת תפילין של ראש. ... מהדרים   אחר בתי תפילין קטנים ככל האפשר, כדי לדקדק על מיקום התפילין (בפרט אצל צעירים בני מצוה ... moreshetashkenaz.com/cycle2_2.htm - 73k - עותק שמור - דפים דומים mafdali - מפדלי,אתר הבית של חברי המפד''ל בישראלבמדגם שנערך בערים שבהם רוב התושבים הם חילוניים   נמצא, שרק תלמידי בתי הספר הדתיים ובנים למשפחות ספרדיות מסורתיות מקיימים עליה לתורה בבית הכנסת   ומניחים תפילין. ... www.mafdali.co.il/index.php?id=1750 - 28k - עותק שמור - דפים דומים קטלוג חומרי למידה והוראהחוברת ובה סוגיות ממסכת מנחות (ל"ה-ל"ז) ומקורות מספרי הפוסקים, שעניינם:   הפרשיות ותוכנן, מקור המצווה, זמן הנחת תפילין, ברכות התפילין, קשר של תפילין וכיצד ... www.education.gov.il/chomer/material_item.asp?cd=622 - 7k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] בר/בת מצווהפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML כיום, נהוג לציין את הארוע על ידי הנחת תפילין בציבור, עלייה לתורה וברכה של האב, ... הנחת תפילין- נוהגים   שהנער מתחיל בהנחת תפילין באחד מימות החול, ... www.pluralismisrael.com/lifecircle/mitsva.doc - דפים דומים TALI Education Fund (TEF) - Pluralisim Educationהקהילה הרפורמית שומרת על טקסי קריאת התורה,   הנחת תפילין, דרשה וסעודה, אך בניגוד לזרם האורתודוקסי, הקהילה מעודדת גם בנות לעלות לתורה ולקרוא בה, ... www.pluralismisrael.com/lifecircle/mitsva2.asp - 21k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.pluralismisrael.com ] זוזנטברכון תפילין לחץ להגדלה. מחיר: 3.80 ₪. מחיר מחירון: 4.00 ₪ ... ברכת המזון גודל: 11.5/16 מתקפל 2   חלקים עם שטנץ של תפילין.כולל הקדשה ... www.zooznet.co.il/info.asp?id=4204 - 27k - עותק שמור - דפים דומים היכל הסתם - Hechal Hastam - שלבי הכנת התפיליןהכנה ראשונית של תפילין של ראש, עיבוד צורת הבתים   מבפנים בלבדובשלב שני עיבוד ויצירת צורה חיצונית . בית תפילין של יד בגמר העיבוד לפני הכנסת פרשיות תפירה   וצביעה ... safrut.allbiz.co.il/Page13810.asp - 29k - עותק שמור - דפים דומים תשמישי קדושה אמנת השירות בישראל רשימת עסקים שהתחייבו לאמינות ...תפילין וערכה למצוות ספרדי -   תפילין נוסח אשכנזי בית יוסף - תפילין נוסח אשכנזי ארי ז"ל ... מכירת ספרי תורה - תפילין - מזוזות - מגילות -   ותשמיש קדושה ... www.asakim.co.il/category.php?category_id=303 - 26k - עותק שמור - דפים דומים מאור החסידותחז"ל אומרים שהקב"ה התגלה למשה כשהוא מעוטף טלית ועטור תפילין, כשיש כאן הדגשה. על   "קשר של תפילין" - קשר שמבטא חיזוק הזיכרון (כמו שנוהגים לקשור קשר על לזכור ... maori.yerushalmi.co.il/Front/NewsNet/reports.asp?reportId=143468 - 76k - עותק שמור - דפים דומים Drew Kaplan's Blog: Women & TefillinThe main argument that was put forth against women   putting on תפילין ... לילה זמן תפילין מכל מקום שבת ויום טוב לאו זמן תפילין: כתב הכל בו (סי' כא) בשם הר"ם   ... drewkaplans.blogspot.com/2006/01/women-tefillin.html - 62k - עותק שמור - דפים דומים חברותא - חילונים דתיים - קיצור ההלכות המעשיות - חלק סדר היוםפרק א' קימה; פרק ב' מבוא לתפילה; פרק ג'   הברכות לפני התפילה; פרק ד' הכנות לתפילה מנין ובית כנסת; פרק ה' ציצית; פרק ו' תפילין; פרק ז' תפילת   שחרית; ... b-2.co.il/component/option,com_rsgallery2/Itemid,250/catid,17/limit,15/limitstart,15/ - 46k - עותק   שמור - דפים דומים עסקים מישראל בתחום דת וחברה - תשמישי קדושהתשמישי קדושה בעיקר מגילות , ספרי תורה, תפילין ומזוזות   ... תפילין ותשמישי קדושה מאגר סופרים ויצרני תפילין בפריסה ארצית- www.totafot.net ... www.biz-search.co.il/Search.asp?Cat=11&Sub=175 - 13k - עותק שמור - דפים דומים Bar-Mitsvaתפילין מהודרות מבהמה דקה כולל צילום הקלף; טלית "טליתניה"; סידור; כיפה עם רקמת שם   החתן; 2 שקיות קטיפה רקומות עם שם החתן; תיקיית פלסטיק לשמירה ... www.bar-mitsva.co.il/tfilin.htm - 8k - עותק שמור - דפים דומים מכון עתים - יעוץ ומידע במעגל החיים היהודיאת מילות הספר מעתיק אומן מיוחד הנקרא סופר סת"ם מומחה   (סת"ם = ספר תורה, תפילין, מזוזות שכולם נכתבים בדרך זו). אותיות ספר התורה נכתבות בצורה ציורית מיוחדת ... www.itim.org.il/bin/itim.jsp?o=CeremonySubTopic%5El98&z=CeremonySubTopic - 45k - עותק   שמור - דפים דומים כפר הנוער "אלוני יצחק" - בר ובת מצווה – דף פעילותהגיל להנחת תפילין הוא 13 . מי אם כן פטור מהנחת תפילין ?   ... נשים פטורות מהנחת תפילין . בעולם היהודי מסורתי מתקיים תמיד ויכוח בשאלה האם למנוע מנשים להניח ... www.knay.alona.k12.il/SiteFiles/1/73/505.asp - 153k - עותק שמור - דפים דומים גבורות ה' - המהר"לפי' כי תפילין מורים לך כי הם מיוחדים לשם המיוחד, שהרי בתפילין נזכר יציאת מצרים ...   ומה שאמר רבי אליעזר אלו תפילין שבראש, כי תפילין על הזרוע, שישראל דבקים ... www.tsel.org/torah/gevurot/94.html - 5k - עותק שמור - דפים דומים www.ash.co.il - Ashdod site - האתר של אשדוד03-6768714, דמשק אליעזר 21 בני ברק, פדר תפילין. 8554869,   אשדוד, פדר תפילין. 03-5702727, חבקוק 25 ב"ב, הצלחה. 8671865, בעל הנס 6, המרכז הדרומי לסת"ם ... www.ash.co.il/SiteIndex.asp?SubCatID=447&CategoryID=37 - 28k - עותק שמור - דפים דומים ערכת בר מצווה תפילין מהודרים - bakodesh.comערכת בר מצווה תפילין מהודרים. ... תפילין מהודרים מבהמה   גסה. רצועות עור עבודת יד. טלית מצמר רחלים; כיסוי קטיפה לטלית ולתפילין; רקמת שם; סידור; כיפה ... www.bakodesh.com/scripts/prodView.asp?idProduct=32 - 18k - עותק שמור - דפים דומים ארץ חמדה - חמדת ימים- שו"ת במראה הבזקברם, בדיעבד מותר לאשכנזי להשתמש בתפילין העשויות לפי   המסורת הספרדית[ii], ויש שחידשו, שאם כבר מצויות ברשותו תפילין כאלה, הרי הוא יכול להניחן לכתחילה[iii], ... www.eretzhemdah.org/hemdatyamimheb/5766/Beha'alotcha66/shutim.htm - 31k - עותק שמור - דפים   דומים Shofarזה לא היה תיק של נהג אלא התיק השני שלי מעור, שהיו בו תפילין וטלית. ... הסיפור הזה נודע ברבים   שלנהג האוטובוס היו תפילין, ואותו יהודי יקר שמכר לי את התפילין, ... www.shofarnews.co.il/site/ARDetile.asp?id=7316 - 24k - עותק שמור - דפים דומים זכורכן, כן, הרב דאג לזה שאקבל תפילין, כי אני התפללתי כל יום כמובן, בבית, ... באחת הפגישות בא ר' חיים טוטר   בהודעה "מרעישה", שהגיעו תפילין וסידור לתוך המחנה. ... zachor.michlala.edu/inquiry/arch.asp?num=214&mesT=2&month=32&sortT=1 - 19k - עותק שמור -   דפים דומים "HITKASHRUT" - תורשקתה ןועובש - ד"בח יריעצשעליה הניח תפילין, ועשה בה כמה וכמה ,ידו הקדושה של   הרבי למרות שמדובר אודות ... כל הקורא קריאת-שמע בלא תפילין" 12כיצד קורין קריאת-שמע בלא תפילין, ... chabad-il.org/hit/hit410.htm - 57k - עותק שמור - דפים דומים שלוש עשרה מלאו לנערעל פי ההלכה היהודית מתקשר יום הבר מצווה עם שתי מצוות עיקריות: הנחת תפילין   ועלייה לתורה בבית הכנסת. נער הבר מצווה נקרא לראשונה לעלות לתורה, כלומר, ... www.barmitzva.co.il/Index.asp?ArticleID=57&CategoryID=28 - 60k - עותק שמור - דפים דומים מכון סתם,טלית,דת,מזוזה,תפילין,ספרי תורה,תשמישי קדושה,ספרים,פמוטים ...מכון   סתם,טלית,דת,מזוזה,תפילין,ספרי תורה,תשמישי קדושה,ספרים,פמוטים,בר מצווה. www.efrayimr.ybay1.co.il/ - 6k - עותק שמור - דפים דומים Rambam - Daily Torah Studyיש מצות עשה שאדם חייב להשתדל ולרדוף עד שיעשה אותה כגון תפילין וסוכה   ולולב ושופר ואלו הן הנקראין חובה לפי שאדם חייב על כל פנים לעשות ויש מצוה שאינה חובה אלא ... www.chabad.org/dailystudy/rambam.asp?tDate=11/16/2006&rambamChapters=1 - 46k - עותק שמור   - דפים דומים פרק ו | שער תפילות ראש השנה | פרי עץ חיים | האר"י | כתבי מקובלים ...וענין, כי תפילין אלו הם נמשכין מזווג   או"א, שהם הוי"ה אהיה במלוי יודין, ... גם תכוין, כי כל תפילין, הוא נגד המוחין מחכמה ולמטה, וזהו מלך חפץ   בחיים, ... www.kab.co.il/heb/layout/set/trans_page/content/view/full/29178 - 25k - עותק שמור - דפים דומים שאלה- בשבועות מתי לא מניחים תפילין? - פורום אטרףשאלה- בשבועות מתי לא מניחים תפילין? דתות, אמונות   ומיסטיקה. www.iatraf.co.il/showthread.php?p=1530863 - 59k - עותק שמור - דפים דומים [צריך]מדריך להנחת תפילין - פורום אטרף[צריך]מדריך להנחת תפילין דתות, אמונות ומיסטיקה. ... תפילין של יד :   א. יחזיק בידו את תפיליו וינשקן לאחר הוצאתן מן הקופסה. ב. יהדק היטב את קשר היו"ד ל"בית". ... www.iatraf.co.il/showthread.php?p=1525064 - 82k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.iatraf.co.il ] היימישע קרעטשמע :: ראה נושא - גארטל - איז עס א מצוה?נאכן ענדיגן דאווענען און מען האלט ביי אוועקלייגן די   תפילין אינעם טלית זעקל ... אז אפי' די סדר געווענליך איז אז דער טלית קומט פאר די תפילין, אבער אויב האט ... heimishekretchme.com/viewtopic.php?p=49767&sid=3f65d287d0707ca8bc87747c4a969e44 - 60k - עותק   שמור - דפים דומים שאלות לרב, שורשתפילין. שלום רב. האם תפילין שנשכחו ברכב שנסע בשבת ניפסלים? והאם מותר להזיז תפילין   בשבת, למשל כדי למשוך משם את הסידור? ... www.shoresh.org.il/spages/shut/main.aspx?ID=3458 - 51k - עותק שמור - דפים דומים היגיון בשיגעון » המאמר » איפה הימים הטובים שלפני הכיבושכמו יהודים רבים הניח תפילין בפעם הראשונה   בחייו בהגיעו למצוות. ... לפני כחמש שנים פנה אליו חבר נעורים ואמר לו: ” כדאי לך להניח פעם תפילין, זה יעשה   לך טוב. ... www.zeevgalili.com/?p=316 - 39k - עותק שמור - דפים דומים מרכז ישיבות בני עקיבא - זמני תפילות ע"פ מסכת מנחות דף ל"ו עמוד א΄שלב ב' חזרה על השיעור הקודם בדיון עד   מתי מניחים להניח תפילין : ... שלב ג' : שאלה בכיתה : מה קורה אם משהו הניח תפילין אחרי זמן שינה ? הוא עבר   על איסור ? ... www.yba.org.il/show.asp?id=16870&big_cat=1124 - 21k - עותק שמור - דפים דומים Welcome to TIK-TAKאתר חברת רובינשטיין תשמישי קדושה המתמחה בכתיבת מזוזות,תפילין,ס``ת ויצירת   יודאיקה. ... באתר מידע על אופן כתיבת והכנת התפילין,מגילות אמנותיות,דיני הנחת תפילין ... www.tik-tak.co.il/sites/WebIndex.asp?Kode=19&OrderBy=Name - 95k - עותק שמור - דפים דומים ישיבת נצח מאירתיקי תפילין, ₪0.00. תיקי תפילין לחץ להגדלה. תיק תפילין. גודל : 5. ניתן גם לשלב תיק טלית   באותה רקמה. מוצר זה נכנס לקטלוג שלנו ב - Monday 17 September, 2007. ... www.breslevmeir.org/product_info.php?products_id=58 - 21k - עותק שמור - דפים דומים יהדות מתחדשתההכשרה כוללת תרגול של הנחת תפילין, לימוד על התפילין, לימוד טעמי המקרא לצורך ... חז"ל לא   קבעו גיל אחיד לקיום הנחת תפילין, אולם קבעו תנאי הכרחי - האדם מצווה ... www.tekes.co.il/bar-mitzwa-sources.html - 17k - עותק שמור - דפים דומים bar mitzva7כך שהוא קופסת תפילין ובה כל 4 הפרשיות .התפילין הקדומות שבידינו מימי בית ... יום אחד נסעתי   ברכבת מירושלים לתל-אביב לאותה מעבדה ובכיסי תצלומי תפילין אלו שאיש ... www.jewishagency.org/JewishAgency/Hebrew/Education/Compelling+Content/Jewish+Life/lifecy  cle/bar+mitzva7.htm - 52k - עותק שמור - דפים דומים גרעין תורני גרעין תורני > עלון שבועי > שנת תשס``ו> פרשת וארא פרשת ...המילה 'ידכה' מסתיימת באות ה'א   יתירה דבר זה בא ללמדנו שמניחים תפילין ביד הכהה ... השואה זו קיימת גם במצוות תפילין, לאדם שתי ידים – יד   שמאל היא היד החלשה ... www.mor.ac.il/web/project/katava1.asp?codeClient=1397&CodeSubWeb=0&id=39003&projId=9726   - 49k - עותק שמור - דפים דומים עמוד הבית מסורתמדוע אם מקיימים חלקית מצוות למשל הנחת תפילין לא בכל יום או תפלות שמפספסים ... כשם   שאין אחת מעכבת את קיום המצוה השניה מי שמניח תפילין ולא מתפלל או מי שמניח ... www.masoret.co.il/Site/FAQ-detile.asp?id=4056&Category=23&subID=3827&TopBarCode=3 - 32k   - עותק שמור - דפים דומים עמוד הבית מסורתבגלל שבתפילת מוסף אומרים קדושת ''כתר'' ''כתר יתנו לך מלאכים'' וכו' לכן אנו מורידים   מראשינו את הכתר-תפילין לכבוד כתרו של אלוקים. התשובה נענתה ע"י צוות מסורת ... www.masoret.co.il/Site/FAQ-detile.asp?id=4057&Catogory=19&SubID=19&TopBarCode=3 - 27k -   עותק שמור - דפים דומים פרוטוקולים/ועדת הפנים/4780לאחי גנבו את הטלית ושני זוגות תפילין. נדמה לי שאפילו הוא לא הלך למשטרה כי   הוא ... אני מייצג את מכון פאר בעשייה של בדיקה, תיקון ומכירה של ספרי תורה, תפילין ... www.knesset.gov.il/protocols/data/html/pnim/2002-03-06.html - 29k - עותק שמור - דפים דומים לדעת.נט - אתר החדשות של הציבור החרדיחשיפה: תרומה לצה"ל של אלף זוגות תפילין נמנעה מחשש למיסיונרים.   תרומה של אלף זוגות תפילין עבור חיילי צה"ל, נמנעה בשל חשש כי ארגון מסיונרי עומד מאחוריי היוזמה. ... ladaat.net/article.php?articleid=1021&do=viewarticle - 19k - עותק שמור - דפים דומים הפצת יהדות זיכוי הרבים קירוב רחוקים חזרה בתשובהבוא נחשוב רגע נניח שזכית ועזרת לעוד יהודי להניח תפילין   כל יום, עכשיו הוא מקיים זאת בכל יום ואתה זוכה במצוות תפילין פעמיים, פעם אחת התפילין שאתה מניח ופעם ... olam-jew.com/hafaza/lehashpia-al-od-yehudi-sachar.htm - 22k - עותק שמור - דפים דומים המהפיכה הצרפתית - כתביי כפירהקראתי בשולחן-ערוך שהזמן להניח תפילין הוא משעה שיש די אור כדי לזהות   את חברך הטוב ביותר. מאחר שאין לי חברים אני מניח תפילין אחרי שאני קם מהמיטה. ... ruviw1.tripod.com/HTMLS/french_rev.htm - 28k - עותק שמור - דפים דומים הגיגים :: צפייה בנושא - 495 ברוך הבא :) וגם נומינוזי הצטרף = ברכותלא נהוג להניח תפילין בשעה כזו. מצד שני,   גם אם תצביע שינוי עכשיו זה יעיר את השכנים. ... אם לא תתחיל להניח תפילין אז אחסום אותך icon_biggrin.gif   ... www.hagigim.com/modules.php?name=Forums&file=printview&t=4871&start=0 - 35k - עותק שמור -   דפים דומים Chabad Info | חב"ד אינפו - חדשותלפני שהמלחמה פרצה שרון עשה מבצע תפילין בקניון, אלון לא זיהה אותו   וסירב בתוקף להניח. ... אלון שוב ביקש סליחה, אני חייכתי ורק ביקשתי שיניח תפילין לכבוד שבת. ... www.chabadworld.org/index.php?url=article_he&id=22637 - 29k - עותק שמור - דפים דומים Viewing Kovetz number 897או אם יטבול עם תפילין שלא יהי' חציצה, ומה סברא יש לומר שלא יהא חציצה   בבגדי ... ובזה א"ש למה הרמב"ם לא הביא דיני חציצה בהל' תפילין, וגם א"ש למה חילק דין ... www.haoros.com/Archive/index.asp?kovetz=897&cat=8&haoro=2 - 47k - עותק שמור - דפים דומים מהפך אל הפחתזה נכון שאברהם בורג מניח תפילין, אבל הוא לא עושה זאת מול מצלמות הטלוויזיה ... התקשורת   מחליטה לצלם את קצב מניח תפילין. זה מצדיק תמונה רק בגלל צופים כמוך. ... www.haayal.co.il/thread_7664 - 20k - עותק שמור - דפים דומים מזוזות, ספרי יהדות, קודש, תורה, קדושה, מוצרי יהדות, תפילין, דת ...:. Description:. Price : לפי פירוט ש''ח   Sale off: לפי פירוט ש''ח Amount: www.miskanhakodesh.co.il/e_parit.asp?par=565 - 7k - עותק שמור - דפים דומים תפילין - דף הביתאתר תפילין הינו אתר קישורים ומאמרים בנושא יהדות . היהדות מכילה מגוון רחב של מגזרים   וחיי חברה ... אתר תפילין יהיה ללא נטיה לייצג דעה של מגזר או חברה מסויימת, ... tefillin-4u.com/ - 15k - עותק שמור - דפים דומים תפיליןתפילין. קישורים ומאמרים בנושאי יהדות. דף הבית • קישורים • מאמרים • צור קשר • חדשות • ברוך הבא,   האתר בבנייה. קישורים. רשימת תפוצה ... tefillin-4u.com/site/flash/flashList.asp?line_id=161846 - 14k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך tefillin-4u.com ] [DOC] חקר רשת קפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML כל אחד מבני הבית מתמודד עם דרישות הטקס עליה לתורה והנחת תפילין באופן אחר . ... משימתך לברר מה לנער   יהודי בחברה המודרנית ולמצוות הנחת תפילין? ... sharvit.cet.ac.il/SharvitEditor/Files/ShowFile.asp?nFileID=253612 - דפים דומים התפילין - דף הערכהתפילין של יד- חוש מישוש, שיש לנו ביד. תפילין של ראש – ארבעת החושים. תפילין של יד –   מבטא מעשה אחד. תפילין של ראש – ריבוי מחשבות. אף תשובה אינה נכונה. ... www.mkm-haifa.co.il/schools/hogim/subjects/bio/objects/tefilin/quiz.htm - 11k - עותק שמור - דפים   דומים [DOC] עבודה- התפילין ומשמעותופורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML אמר לי :"כל ימי מאז הגעתי למצוות הנחת תפילין ". כששמעתי כך אמרתי לו:"אם אתה בברית ... הוכח מתוך   הסיפור כי תפילין הן חפץ המעורר רגשות, וקשורות בזהות היהודית. ... www.mkm-haifa.co.il/schools/hogim/subjects/bio/objects/tefilin/work.doc - דפים דומים העשרהתפילין – התפילין עשויות מבתי עור שבהם מונחות ארבע פרשיות התורה: לפי ארבע ... מתי אב קונה לבנו   תפילין? בגיל עשר-אחת עשרה, ולאו דווקא בגיל שלוש עשרה. ... www.amit.org.il/activities/BarMitzva/haashara.htm - 70k - עותק שמור - דפים דומים תעניות ! למה רק לבית יהודה?+הנחת תפילין בתענית ציבור במנחה ועוד ...תעניות ! למה רק לבית יהודה?+הנחת   תפילין בתענית ציבור במנחה ועוד ! עדכונים.קום ! להתעדכן במה שקורה: בידור, ספורט, שיווק, חינוך, שיפור   עצמי, יהדות ועוד. www.idkunim.com/?qtag=תעניות - 43k - עותק שמור - דפים דומים [PDF] י ד ש תפילין : 24 פרקפורמט קובץ: PDF/Adobe Acrobat - צפה כ- HTML תפילין. בפרק זה נראה כיצד בהנחת התפילין. (. קשירת הרצועות. ) נרמזים. שני. ענינים שכתבנו עליהם. בחיבור זה.   ,. וזאת. בנוסף. לפסוקים הכתובים על קלף ונמצאים ... sharei-kabala.com/uppics/upp1860.pdf?PHPSESSID=42b0e781fc9f09576bbdf36b728da3df - דפים   דומים לימוד יומירב קרא שמע ואח"כ הניח תפילין, אך הגמ` מסיקה שבעלמא מודה רב שקודם יש ... מי שנפנה ונוטל ידיו   ומניח תפילין וקורא שמע ומתפלל, זוהי "קבלת עול מלכות שמים שלמה". ... www.limudyomi.com/brachot2.asp - 12k - עותק שמור - דפים דומים Walla! Channelsמקור נרחב המספק שפע פרטים אודות מזוזות, תפילין, ספרי תורה ומגילות, וכן את האפשרות   לקנותם. ... במפעל וללמוד כיצד מייצרים תפילין. כמו כן, מידע על תו התקן ... guide.ep.walla.co.il/ts.cgi?path=501&page=1 - 49k - עותק שמור - דפים דומים Walla! Channelsבמפעל וללמוד כיצד מייצרים תפילין. כמו כן, מידע על תו התקן של המפעל, הסכמות ובקרוב גם   אפשרות לבצע ... מניחים תפילין, צורת האותיות בסת"ם, קישורים לאתרי יהדות ... guide.ep.walla.co.il/ts.cgi?order=4&path=501 - 49k - עותק שמור - דפים דומים צ'יקו - מוצרי חשמל ואלקטרוניקהמבנה תפילין התפילין מחולקות לשתי יחידות: 'תפילין של יד' ו'תפילין של ראש',   כאשר כל אחת מהן עשויה משלושה חלקים עיקריים: ... www.chiko.co.il/ProductsList.asp?saleType=1 - 153k - עותק שמור - דפים דומים ראש יהודיתפילין. שאל את הרב. השאלה. שלום כבוד הרב! רציתי לדעת, כמובן שלא בשבילי. אם מותר לגבר להניח   תפילין בזמן נסיעה, כשהגבר שמניח הוא הנהג ברכב? ... www.rosh-yehudi.co.il/shut/show.asp?id=7902 - 16k - עותק שמור - דפים דומים טקסים - שער עורכי הטקסים היהודיים-חילוניים - סמלים ומטרות של טקס ...ההכשרה כוללת תרגול של הנחת   תפילין, לימוד על התפילין, לימוד טעמי המקרא לצורך ... הנער לומד במהלך הלימודים להניח תפילין וכחודשיים   לפני הטקס הוא מתחיל להניח. ... www.tkasim.org.il/49949/סמלים-ומטרות-של-טקס-בר-המצווה-המסורתי - 108k - עותק שמור - דפים דומים צילום הילה, מיפוי הילה וצ'קרות - תשמישי קדושה והילההנסיון המעניין ביותר שבצענו היה שינוי ההילה ע"י   הנחת תפילין. ... לאחר הנחת תפילין רגילה הכוללת קריאת פרשיות (כ - 4 דקות) קבלנו את התמונה הבאה ... www.hilot.co.il/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=49 - 20k - עותק שמור -   דפים דומים המשך מאמר "מארבע רוחות בואי" ב. ורוח אלהים מרחפת על פני המים רוח ...כלומר: תפילין-של-יד ממשיכים   המשכה אשר שייכת לעבודת התחתונים ומאירה על ידם - זוהי ... אף על פי כן תלויה התעוררות זו בהתעוררות   האדם - תפילין-של-ראש מונחים לפי ... he.galeinai.net/hodeshim/elul/18elulmamar2.asp - 15k - עותק שמור - דפים דומים שופטוב - ShopTov.co.ilתפילין מהודרות מבהמה גסה רבינו תם (17). תפילין מהודרות מבהמה גסה של רש"י   מבית היוצר של ישיבת "בני ציון" בנשיאות הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א ... www.shoptov.co.il/shop/Scripts/prodView.asp?idproduct=33 - 14k - עותק שמור - דפים דומים התנועה ליהדות מתקדמת בישראל | טקסים משפחתיים | בר ובת מצווהבימינו מקובל להניח תפילין לראשונה בסמוך   לגיל בר-המצווה. כלל זה נלמד כבר מהמשנה: ... בקהילות אלה מעודדים גם בנות-מצווה לקיים טקס הנחת תפילין.   ... www.reform.org.il/Heb/Services/Traditions/BarMitsva.asp - 28k - עותק שמור - דפים דומים mrhavakuk.co.ilכמו כן לעיתים הגמ"ח מתעדף מתן תפילין לאנשי בית הכנסת והאיזור בבחינת "עניי עירך .....   גמ"ח התפילין של המרכז הרוחני "מרחבקוק" שמח להעניק לך זוג תפילין. ... www.mrhavakuk.co.il/site/article.asp?pagename=beit_hakneset.html - 153k - עותק שמור - דפים   דומים בס"ד אתר תשמישי הקדושה הגדול ברשת: מזוזות, בתי מזוזות, תפילין ...אתר תשמישי הקדושה הגדול ברשת:   מזוזות, בתי מזוזות, תפילין, ספרי תורה, מגילות, טליתות, תכשיטים, חנוכיות, ברכות הבית, קודש, חגים, ויטראז   ,יודאיקה, פרשת השבוע ... www.habore.co.il/heb_cat.asp?cat=11 - 17k - עותק שמור - דפים דומים סדר מועד:מסכת שבת דף עט,א גמראהלכה למשה מסיני תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס קלף במקום בשר   דוכסוסטוס במקום שער למצוה והתניא שינה פסול בתפילין והתניא שינה בין בזה ובין בזה פסול אידי ... www.globaljms.co.il/SKIN-NEW/Html/sources.htm - 54k - עותק שמור - דפים דומים אתר האינטרנט של אביעד סטולמןלפרק המוצא תפילין מתוך התלמוד הבבלי עירובין פרק עשירי ... ביבליוגרפיה:   א"א סטולמן, מהדורה ופירוש על דרך המחקר לפרק המוצא תפילין מתוך התלמוד הבבלי (עירובין, ... www.atranet.co.il/aviadstollman/dissertation.html - 4k - עותק שמור - דפים דומים פרק ה'מה תפילין ותלמוד תורה שאינן תלויין בארץ נוהגין בין בארץ בין בחוצה לארץ, ... ונוהגין בין בארץ בין כו' –   תפילין אשכחן בכמה דוכתין ברבנן אמוראי דבבל דמנחי ... cms2.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Toshba/YechidatChova/EretzIsr  ael/eiperke.htm - 85k - עותק שמור - דפים דומים חב''דימונה - הכתובת לכל דימונאי - Dimona.org.il | הרבי מליובאוויטש ...יומיים לפני פרוץ הקרבות, בהתוועדות   שערך בשבת, קרא הרבי להתחיל במבצע עולמי חדש – "מבצע תפילין", בהתאם למאמר חכמים על הפסוק: "וראו   כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא ... www.dimona.org.il/index.asp?s=arc.asp?u=72~aid=10542~cid=150 - 32k - עותק שמור - דפים דומים [PPT] מצגת של PowerPointפורמט קובץ: Microsoft Powerpoint - צפה כ- HTML גלריה תפילין. שאלות. שם כולל לבתי התפילין. "של יד" ו"של ראש" ללא. הרצועות וללא הקשרים. ... זוג תפילין   העשוי. מבהמה גסה ברמה טובה שומר על ריבועו המושלם לאורך ... www.orianit.edu-negev.gov.il/yadchazo/files/הרב%20טל%20שונים/תפילין/תפילין.ppt - דפים דומים Torah MiTzion - פרשה ברשת - באהמעיין בספר החינוך יתפלא לראות שלא מנה את מצוות תפילין בפרשת בא   אלא רק בפרשת ... הרמב"ן מטעים את מצוות תפילין באופן שונה "שתכתב על ידך ועל בין עיניך יציאת ... www.torahmitzion.org/heb/resources/show.asp?id=384 - 14k - עותק שמור - דפים דומים המסורתי החדש: פנומנולוגיההוא הניח תפילין, נתן צדקה, והלך לאכול ארוחת צהריים. לפי מראהו והתנהגותו הוא   נתפס בעיני כמה שקוראים בארץ יהודי מסורתי. הוא היה גם מזרחי. ... www.panim.org.il/info/articals-test/new-treditional.htm - 48k - עותק שמור - דפים דומים הסח- הדעת בתפיליןשהמניח תפילין אסור לו להסיח דעתו מהן". ואם כדברי רבינו יונה שהסח הדעת היינו שחוק   .... אפשר, שגם הסח הדעת האמור גבי תפילין היינו שישמר שלא יעבור על האסורים ... c.1asphost.com/tfilin/haravtal2.htm - 42k - עותק שמור - דפים דומים YMP > עמוד הבית > תפריט מהיר > מנוע חיפוש > אתריםתשמישי קדושה ספרי תורה יודאיקה כלי כסף מזוזות   תפילין טליתות יהדות ... תשמישי קדושה תפילין מזוזות בר מצווה טליתות ספרי תורה מגילות יודאיקה ... portal.ymp.co.il/tabid/55/wildCP/108/Default.aspx - 219k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] בס"דפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML התפילין הם גם לאות לזכור את מצות השם כמו ציצית ומזוזה, אך חובת תפילין גדולה מהן, ... פושעי ישראל בגופן   מאי ניהו אמר רב קרקפתא דלא מנח תפילין (ר"ה י"ז). ... www.tora.co.il/shiurim/michlala/shelot.doc - דפים דומים Walla! Channelsכתיבה ומכירה של תשמישי קדושה, ספרי תורה, תפילין ומזוזות, סטים לבר מצווה ונרתיקים   לספרי התורה. .... חנות לתשמישי קדושה המציעה תפילין, מזוזות, מתנות, תיקון ... guide.walla.co.il/ts.cgi?path=501 - 49k - עותק שמור - דפים דומים וואלה! פדיה - ספר תורהשכתב ספר תורה או תפילין על עור שלא עיבדו לשמן - הרי אלו פסולין (הלכות תפילין   א:יד). ישנם שני סוגים עיקריים של קלף שעליהם נכתבים ספרי תורה, תפילין ומזוזות: ... pedia.walla.co.il/?w=/ספר_תורה - 23k - עותק שמור - דפים דומים חיפושים קשורים ל: תפיליןסדר הנחת תפילין מזוזה טלית ציצית אבד כלב לוח אבדות תוצאות חיפוש - איפה זהמודעה מס' 1614 נמצאו זרוקים : בתיק ארוג - תפילין , טלית ושני   ספרים ... אבדו לי תפילין ברכבת בצבע כחול על התפילין רשום שמי ביטון שי. ... www.efoze.co.il/search/118 - 48k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] תורת העולה ח"ג פ"דפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML תשובה אהובי ידידי המשכיל הר' מרדכי בר תנחום י"ץ ששאלת אותי על מנהגי אם להניח תפילין של יד בישיבה או   בעמידה מפני שראית הרבה מן המדקדקים בדיקדו"ק עניות להניח ... www.yhol.org.il/features/reich/Kabbalah__Halacha.doc - דפים דומים [DOC] בענין מזוזות שלא הגיעו ליעדןפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML ועוד טענו במפעל שמסרו לו ע"י י' חבילה עם שני פרשיות תפילין שלא החזיר להם והנתבע לא זוכר כזה מקרה כי   לא הגיע לידו שום חבילה עם פרשיות תפילין וכן י' לא זוכר ... www.dintora.org/files/מזוזות%20שלא%20הגיעו%20ליעדן.doc - דפים דומים COL - Chabad On Lineהאורח ביקש להניח תפילין באומרו כי בכל פעם שרואה דוכן תפילין של חב"ד הוא עוצר   ומניח תפילין ומעריץ גדול של מפעל השליחות של הרבי. ... www.col.org.il/show_news.asp?26458 - 14k - עותק שמור - דפים דומים וורטים שכתבתי במסכת אבותכך למשל בהנחת תפילין, הרי שצריך ליטול ידיים לפני ההנחה וצריך לחבוש כיפה   ולשמור על נקיות הגוף ולשמור על "פה נקי" ולא לשוחח שיחה בטלה ואסור לחשוב מחשבה רעה ... sf.tapuz.co.il/shirshur-490-97758776.htm - 20k - עותק שמור - דפים דומים שאלות בר-מצווההאם זו חובה לרכוש תפילין? אני בטוחה שהבן לא ישתמש בו מעבר לפעם-פעמיים ופשוט חבל לי   ... לגבי תפילין אני הייתי קונה לו חדש. ואני מאמינה שיש מחירים שונים, ... sf.tapuz.co.il/shirshur-310-74506590.htm - 44k - עותק שמור - דפים דומים תיקון ובדיקהבנוסף לכך מתמחה החברה בבדיקה ותיקון של בתי תפילין, בהחלפת רצועות תפילין, ... תורה, תפילין   ומזוזות. ייצור ותיקון מזוזות כתיבה ובדיקה של קלפים למזוזה ... mezuza.adver.co.il/MiniSites/site.asp?MiniSiteTypeID=25&MiniSiteDocID=86 - 8k - עותק שמור -   דפים דומים Searchik פרשיות - בקטגוריית סת"ם[ ראה גם: ספרי תורה,מזוזות,תפילין,סופר סת"ם,תשמישי קדושה ]. Home   Design. חנות יודאיקה ומוצרים לבית היהודי. [ ראה גם: מגילות,מגילת אסתר,תפילים,תיקים לספר ... searchik.co.il/sites.asp?q=פרשיות - 87k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] בס"דפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML אמר לי: "כל ימי מאז הגעתי למצוות הנחתי תפילין". ... אמר להם : "הניחו תפילין" במשך כל הנסיעה ראיתי בעיני   רוחי כאילו אף אתה הצטרפת לבקשתו". ... www.orianit.edu-negev.gov.il/avodot/21/mahoot-hatfilin.doc - דפים דומים CHABAD in ISRAEL עובשה תחיש - ד"בח יריעצ<BR>מלהביט בו בשעה שהניח תפילין, שכן אז היה נופל   עליהם פחד נורא, וכל מי שראהו עטור ... שאלוהו, מדוע אפוא כאשר סתם יהודי מניח תפילין אין הדבר מפיל פחד   על הגויים ... chabad-il.org/sh/601-700/sh673.htm - 30k - עותק שמור - דפים דומים המועצה הדתית ת"א-יפותפילין בראשיהם, ותפילין בזרועותיהם, וציצית בבגדיהם ומזוזות בפתחיהם. ... רבי אליעזר   בן יעקב אומר: כל שיש לו תפילין בראשו, תפילין בזרועו, ציצית בבגדו ומזוזה ... www.rabanut.co.il/show_item.asp?levelId=60067&itemId=139&itemType=0 - 40k - עותק שמור - דפים   דומים | תא כתום | :: צפייה בנושא - מה אומר לה, למרינה?תפילין הניח בכל יום, חגי ישראל ומועדם כיבד וכן עוד כהנה   וכהנה מנהגים דומים שחונך על .... הוא משגע אותי שאניח תפילין כל יום." – "מה זה תפילין?" התעניינה. ... www.takatom.org/forum/viewtopic.php?p=18255&sid=00aec6a1cc344ae3efe880a4c0437fc1 - 48k -   עותק שמור - דפים דומים Forum : שירים - הזוכיםמכאן המעבר כה טבעי אל היום הנכרך כמו תפילין על זרוע לבנה,. שטרם ראתה שמש. ...   הדוברת איננה מניחה תפילין. היא מדמה את היום לתפילין שנכרך שחור ... www.blabla4u.com/sites/blabla4u/ShowMessage-eng.asp?LangCode=Heb&ID=3182025 - 81k - עותק   שמור - דפים דומים Sheer Giftsברעיון מקורי וטעים וזאת ע"י שימוש בקופסאות בצורת תפילין ממולאות ... ולהכניסם בתוך זוג תפילין,.   על התפילין ניתן לשים את תמונת חתן הבר מצוה, ... www.sheergifts.co.il/new1.html?app=dp&cid=66987400&pc=1&offset=10&proof= - 59k - עותק שמור -   דפים דומים Rambam, 3 chapters per day for Wednesday, 24 Av, 5767 - August 8, 2007יד) [יא] הכותב תפילין בכתב   ידו, או שלקחן מן המומחה, או משאר אדם ובדקן והחזירן לעורן -- לעולם .... וכן רצועה של תפילין של ראש, אין   עושין אותה לתפילין של יד. ... jewishreleasedtime.org/cgi-bin/lessons.cgi?date=08082007&r3=1&Center=y&Java=y - 91k - עותק   שמור - דפים דומים מכללת אורנים - ד"ר יעל גילעתעל רקע זה אני מבקשת לבחון כיצד תשמישי גוף, ובעיקר תפילין וטליתות, היו   לדימויים ... במהלך הדיון, תפילין וטליתות ישמשו כפרקי משנה לבחינה מפורטת של היצירות. ... www.oranim.ac.il/Site/heb/General.aspx?l=6&id=4104 - 147k - עותק שמור - דפים דומים תשמישי קדושה - תפוז אנשיםהמפעל, בהנהלת הרב ישי באב"ד, נמצא ביישוב בית-אל ומייצר תפילין מעור בהמה   גסה, בתו תקן הלכתי, בידי טובי בעלי המקצוע. באתר ניתן לערוך סיור וירטואלי במפעל, ... 172.tapuz.co.il/index/proceed.asp?c=359 - 89k - עותק שמור - דפים דומים מאגר ספרי קודשיחלוץ התפילין והציצית בדיוק בסדר הפוך המלבוש : יחלוץ הקשר ביד ולאחר מכן תפילין של   ראש, ואחר כך תפילין של יד ולבסוף את הציצית. ... www.happy.org.il/all/books/showContent.php?category=1577 - 21k - עותק שמור - דפים דומים מאגר ספרות הקודשדף יג, ב פרק ב הלכה ג גמרא ר' חייה בשם ר' יוחנן מה טעם אמרו אדם לובש תפילין וקורא את   שמע ומתפלל כדי שיקבל עליו מלכות שמים תחילה משלם רב אמר קורא את שמע ... kodesh.snunit.k12.il/b/r/r1102.htm - 67k - עותק שמור - דפים דומים מאגר ספרות הקודש... ודוכסוסטוס כדי לכתוב עליו מזוזה מאי מזוזה מזוזה שבתפילין וקרי להו לתפילין מזוזה אין   והתניא רצועות תפילין עם התפילין מטמאות את הידים בפני עצמן אין מטמאות ... kodesh.snunit.k12.il/b/l/l2108.htm - 58k - עותק שמור - דפים דומים [PDF] 28 # בולעטין - קול קוראפורמט קובץ: PDF/Adobe Acrobat - צפה כ- HTML כשרות תפילין ומזוזות. חברה. מזכי הרבים העולמי. לקיום היהדות. ארגון מוקדש ל. הצלת הדת ... לא קיימת מצות   תפילין ומזוזה מימיך ... www.israel613.com/books/KLAF_KK28.pdf - דפים דומים בית חב"ד ראש העין הכתובת לכל עניין יהודיהתצלום הפותח: מבצע תפילין על ידי חסידי חב"ד ברחובה של עיר. ...   הלוח נפתח בתצלום של 'מבצע תפילין' בשוק הכרמל בתל אביב, בתמונה בה נראים שלושה תמימים במהלך ... www.chabadrh.com/catavot%202/4.htm - 21k - עותק שמור - דפים דומים בית חב''ד גבעתיים | חדשות | חודש אלול: בודקים את התפילין והמזוזות ...עם תחילת חודש אלול, בית חב"ד   גבעתיים יוצא בקריאה לבדיקת כשרותם של תפילין ... לקראת חודש אלול קורא בית-חב"ד בגבעתיים לציבור   לערוך בדיקת תפילין ומזוזות, ... www.chabadgivataim.com/index.asp?s=arc.asp?u=23~aid=11823~cid=108 - 27k - עותק שמור - דפים   דומים kabbalah Dargot Hasualm A 200-240 by Kabbalist Rabi Baruch Ashlagזמן הנחת תפילין הוא מזמן   שמתחיל לראות חבירו בד' אמותיו. ומה מרמז לנו זה בעבודה. ... ואז נקרא שמניח תפילין, כמו שכתוב "וראו כל עמי   הארץ", שאז יש ... www.kabbalah.info/hebkab/dargot_1/dar-a-200-240.htm - 72k - עותק שמור - דפים דומים דת ואמונה [ארכיון] - Page 2 - מערכת פורומים - החיים על פי דצ'וטיפה מידע על משה רבינו; מידע כללי|תפילין;   ספר הזוהר! מהי ברית מילה? סקר האם אתם שומרים על כשרות; 4 הרצאות שיחזירו את החילוני לאביו בשמיים;   תמונות נדירות של ... forums.dacho.co.il/archive/index.php/f-66-p-2.html - 18k - עותק שמור - דפים דומים דת ואמונה [ארכיון] - מערכת פורומים - החיים על פי דצ'וסדר הנחת תפילין ||; ברכות שאדם מברך על מאכל   ומשקה.. להצלחת חיילי צה"ל! ... איך ליטול נכון; מנהגי - ט"ו בשבט; חוקי פורום דת ואמונה; סדר הנחת תפילין   ... forums.dacho.co.il/archive/index.php/f-66.html - 17k - עותק שמור - דפים דומים מאמרים - ואתחנן - כוחה של התפלההתורה הקדימה את תפילין של יד לתפילין של ראש. ואילו הרמב"ם (הל'   תפילין ומזוזה, ... נלענ"ד לתרץ את הסתירה בכך, שהתורה מצוה להניח שני סוגי תפילין האחד של יד ... www.articles.co.il/article/5137/ואתחנן%20-%20כוחה%20של%20התפלה - 76k - עותק שמור - דפים דומים קונגרס יהודי בוכרה - חדשותבני משפחת לדיוב מקווים להגיע לכל מקום ולהביא לשם תפילין מזוזות וציוד יהודי. ...   בכל פעם הם ממלאים את מזוודותיהם במאות תשמישי קדושה בהם: תפילין, מזוזות, ... www.buchara.org.il/Index.asp?ArticleID=477&CategoryID=23&Page=8 - 37k - עותק שמור - דפים   דומים Welcome to אהבת איתןסט תפילין גסות לבר מצוה ... סט תפילין כשרים עם טלית סידור ... נותרו 1 יחידות בלבד   .... זוג תפילין מהודר מעור בהמה גסה . ... www.ahavat-eitan.com/ - 117k - עותק שמור - דפים דומים zibi.co.il - אתר סאטירי - הרב עובדיה: "חיילי צה"ל נהרגו בלבנון כי ...הרב עובדיה: "חיילי צה"ל נהרגו בלבנון   כי לא הניחו תפילין" ... בנוסף, מחקרים גם מוכיחים חד משמעית, כי תפילין הנם סגולה לריפוי סרטן הערמונית,   וכי תחיבת הקוביה ... www.zibi.co.il/articles/211.zbml - 16k - עותק שמור - דפים דומים The Arena | קהילת פורומים -> סיפור על מלחמת לבנון השניהלהניח תפילין זה דבר חשוב ביותר.. בתחילת שנה   הבאה יש לי בר מצווה. ... לדעתי לא צריך לראות ניסים מהסוג הזה בשביל להאמין ולהניח תפילין. ... www.d-arena.co.il/index.php?showtopic=53863 - 51k - עותק שמור - דפים דומים Lost/Found אבידות ומציאות31/7/2007, נרתיק ובו שני זוגות תפילין, נרתיק סנדלי שורש בצבע תכלת, שת ...   27/4/2007, תיק ובתוכו תפילין וציוד צילום, תחתית עור חומה ועליו סרט כתום ... www.lostfound.co.il/lost-search.php - 65k - עותק שמור - דפים דומים בר מצווה / בת מצווה: יום ההולדת הכי מיוחד בחייםנערים רבים בוחרים לעלות לתורה, להניח תפילין, לשאת   דרשה כשהם עטופים בטלית, ולקבל על עצמם עול מצוות. אחרים מעדיפים סתם לספור צ'קים. לכל תאריך בר   מצוה ישנה ... www.barmitzva.co.il/Index.asp?CategoryID=98&ArticleID=337 - 59k - עותק שמור - דפים דומים tkuma.org.il - העולם היהודיאננס, תפילין ופאד-תאי יום רביעי, כא תשרי תשס"ח 03/10/2007. תפילת "כל נדרי"   תתחיל בתוך דקות אחדות, והרב, שזקנו האדמוני צומח פרא כדרכם של חסידי לובביץ', ... www.tkuma.org.il/our_works_id.asp?cat=22&id=4759&class_cat=diaspora - 20k - עותק שמור - דפים   דומים tkuma.org.il - חדשות תקומהאננס, תפילין ופאד-תאי יום רביעי, כא תשרי תשס"ח 03/10/2007 מאות בני נוער   מהאיחוד הלאומי ישהו בחג ביפו ובנצרת עילית יום רביעי, כא תשרי תשס"ח 03/10/2007 ... www.tkuma.org.il/last_news.asp?id=4759 - 20k - עותק שמור - דפים דומים יהודים.נט - כל מה שיהודי צריך - פרשת השבוע - עקב - חלק שלישי / הרב ...ולמה היה נקרא בעל כנפיים, שפעם   אחת גזרה המלכות גזרה על ישראל שלא יניחו תפילין, וכל המניח תפילין ינקרו את מוחו, ואלישע זה היה הולך בשוק   עם התפילין בראשו. ... yehudim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=52 - 70k - עותק שמור - דפים   דומים לימוד הלכותלבישת הטלית גדול עם תפילין אינה פוטרת מחיוב לבישת טלית קטן במשך היום. ... אם אין לו טלית ,   יניח תפילין לבד ואל יתבטל ממצוות תפילין אשר ביטולה חמור מביטול ... bar-mitzva.com/limud.asp - 44k - עותק שמור - דפים דומים היסח הדעת – שבעלפדיהבדברי הרמב"ם מצאנו ביטוי זה בלימוד תורה, תפילין, נטילת ידים, ... לדוגמה, כאשר   אדם מניח תפילין, אין תפילתו וברכותיו ולימודו נחשבים כהיסח הדעת, ... www.mishnetorah.co.il/rambam/index.php/היסח_הדעת - 43k - עותק שמור - דפים דומים גמ"חיםאות לאלעד, תפילין, 0525426741. חב"ד, דירת אירוח, תשמישי קדושה וכספים, 9964097 0528432891.   שמלות כלה, שמלות כלה, 0525666983 9961642. חופה, עששיות וצורכי חופה ... kiryat4.org.il/?CategoryID=195 - 42k - עותק שמור - דפים דומים TALI Education Fund (TEF) - TALI School Networkרוב התפילין שמניחים היהודים בעולם נקראים   "תפילין של רש"י". ... ישנם יהודים הנוהגים להניח תפילין על פי שיטה זו, והם הנקראים "תפילין של רבינו תם".   ... www.tali.org.il/parasha/she_ba2.asp - 32k - עותק שמור - דפים דומים תיאור גמ"ח תפילין חב"ד איזור לא מוגדר עיר הרצליה תחום תפילין שם ...תחום, תפילין. שם האחראי, אושיקי   שבתאי. טלפון, 09 9546146. נייד, 09 9559380. כתובת, העצמעות 73. מיקוד, 46381. עודכן לאחרונה בתאריך,   23/10/2005 18:19:22 ... www.yadut.com/GmahDetail.aspx?id=9 - 5k - עותק שמור - דפים דומים גבריות חדשה מהי?אדוני, איש לא מבקש שאישתך תניח תפילין ואין קשר בין הנחת תפילין לשותפות בלחיצת כפתור   מכונת הכביסה. ... נב: אם אישתך רוצה להניח תפילין, לי אין בעיות עם זה. ... www.local.co.il/kfar-saba/5936/articles.htm - 60k - עותק שמור - דפים דומים סרוג, האתר ל דתיים שבינינושיניח תפילין ויתפלל מנחה גדולה, ויעשה את תפילת התשלומים, כלו' יתפלל תפילת   מנחה (שמונה עשרה), ואז יגיד אשרי ו'אני מתפלל תפלת תשלומים ואם התפלל כבר תהיה תפיל ... www.saroog.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=290577 - 106k - עותק שמור - דפים   דומים [DOC] "וירא בלק בן צפור" למה ניתן לפרשה זו השם "בלק" שהוא שמו של שנוא ...פורמט קובץ: Microsoft   Word - צפה כ- HTML "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא": - כשהן עומדים משנתם שחרית, הן מתגברין כלביא וכארי לחטוף את המצות,   ללבוש טלית לקרוא את שמע ולהניח תפילין וכו': דבר אחר הן עם ... www.cc.jct.ac.il/~lourie/5766-40-Balak-1.doc - דפים דומים ישיבת סוסיא :: מאמריםשוכח הוא כי רבו הגדול לא הלך ארבע אמות גם ללא תפילין ולא רק ללא תורה. לא ירש   הוא מרבו את הכרח חיבורה המתמיד של תורה שבראש למעשה שביד - ולא הלך ארבע אמות בלא ... www.sussya.org.il/articles/viewarticle.asp?id=153 - 34k - עותק שמור - דפים דומים ישיבת סוסיא :: מאמריםידע הוא כי רגש האחריות והבגרות ההולך ומתפתח בקרבו לשמירת התפילין יעדו ופיתוח   אחריות רוחנית פניו - לשמור תפילין - אביו לוקח לו תפילין. ... www.sussya.org.il/articles/viewarticle.asp?id=155 - 27k - עותק שמור - דפים דומים Sofrut“כתבו גוי וכו'” עיין בבית יוסף שהביא לשון הגמרא שגם בכתבו עבד או קטן או אשה פסולים ומן התימה   שלא כתבו רבינו כמ"ש באורח חיים בדין תפילין סימן ל"ט. ... www.geniza.net/ritual/women05.shtml - 12k - עותק שמור - דפים דומים וואלה! פורומים-פתרון חלומותשלום, חלמתי שבעלי מראה לי על היד סימן שהוא הניח תפילין רצוי לציין שהוא לא   מניח תפילין. אשמח לדעת מה המשמעות של החלום. ... community.walla.co.il/?w=//2685/10986942 - 15k - עותק שמור - דפים דומים אברהם רושנרוז, מכון קודש לסת"ם,תיקון ספרי תורה, כתיבת ספרי תורה ...במכון יבדקו תפילין ומזוזות.   כתיבת   ספרי תורה, תפילין, מזוזות, ומגילות . ... תיקון ספרי תורה, תפילין ומזוזות ע"י. סופרים מגהים ויראי שמיים ... kodesh.poza4u.co.il/ - 15k - עותק שמור - דפים דומים מרכז ישיבות בני עקיבא - דיני קריאת שמע מהמהשנה ברורהמה יעשה מי שאם ימתין לתפילין וטלית יעבור זמן   ק"ש, האם יקרא בלא תפילין? ... אם יגיעו לידו תפילין לפני סוף זמן ק"ש, האם בכ"ז יזדרז לקרוא ק"ש אפ' בלא   תפילין? ... www.yba.org.il/show.asp?id=15140&big_cat=1124 - 17k - עותק שמור - דפים דומים Tefillin IsraelTefillin Israel - תפילין ישראל. Tefillin Israel is commited to provide kosher Tefillin in   affordable ... תפילין ישראל מספקת תפילין כשרים במחירים לכל כיס ... www.kosherdelight.com/tefillin.htm - 16k - עותק שמור - דפים דומים עיתון תל אביב - ספורטמוני פנאן, למשל, מניח תפילין כל יום ותורם יותר ממני לצדקה. ... הם לא חייבים להניח   תפילין, הם לא חייבים להתפלל, הם יכולים לאכול חזיר ושרצים, אין לי בעיה עם ... www.tam.co.il/26_12_2003/sport1.htm - 35k - עותק שמור - דפים דומים עיתון תל אביב - ספורטאני מתפלל, מניח תפילין. כרגע אני במקום ובתפקיד שבהם אני לא מצליח לשמור שבת, ואם   הייתי יכול... האמונה היא חלק מחיי. לפני כמה משחקים, כשהפסדנו, ... www.tam.co.il/30_4_2004/sport1.htm - 17k - עותק שמור - דפים דומים chabad-hebron.com.הכתובת לכל עניין יהודי , כתבות, מאמרים , סרטים ...בתי חב"ד ליאון ולעוואלוא שבצרפת   במבצע תפילין רחב היקף בגזרת חברון. יום ראשון ט"ו תמוז ס"ז , עשרות זוגות תפילין חולקו לחיילי צה"ל וכוחות   הבטחון בחברון ... www.chabad-hebron.com/chadashot8/126.html - 42k - עותק שמור - דפים דומים תוצאות חיפושחוברת ובה סוגיות ממסכת מנחות (ל"ה - ל"ז) ומקורות מספורי הפוסקים, שעניינם: הפרשיות ותוכנן,   מקור מצוות הנחת תפילין, זמן הנחת תפילין, ברכות התפילין, ... www.beitberl.ac.il/almog_4/main/ShowSearchResults.aspx?S=SS&ID=723 - 122k - עותק שמור - דפים   דומים זכורשאלה : הואיל ובשבת לא מניחים תפילין, האם מותר לאדם לברך בכל שבעת ימי השבוע על התפילין, שהרי   אינו יודע בברור מתי חל יום השבת, או שמא עובר הוא על ברכה לבטלה ... zachor.michlalah.edu/inquiry/arch.asp?num=15&mesT=2&month=5&sortT=1 - 5k - עותק שמור -   דפים דומים שימושון עסקים דת | פופאיתפילין המקדש | תפילין המקדש. ספרי קודש. The Jewish Planet 365 | אור ברוך   שלום להפצה | הקניון היהודי | קבלה-ספרי קבלה וחסידות | תפילין המקדש | תפילין המקדש ... www.popi.co.il/mainpage.asp?Sub1CatID=53 - 53k - עותק שמור - דפים דומים עסקים מישראל בתחום דת וחברה - מוצרים ושירותיםכתיבה ומכירה ספרי תורה מזוזות תפילין מגילה סגולות   קמיעות על מוצרי קלף , יודאיקה ... מפעל עטרת קדושה תפילין בית אל לייצור תפילין מהודרות מעור בהמה גסה   בית אל ... www.biz-search.co.il/Search.asp?Cat=11&Sub=56 - 11k - עותק שמור - דפים דומים _התורה היא התורה המקורית שנתקבלהמזוזה ובה פרשת יציאת מצרים - נדרשת על כל פתח, תפילין עם פרשת   יציאת מצרים - נדרש ... מה תאמר ליהודי שבא לבית-הכנסת עם תפילין משולשות ומזהב ושטוען שכך התפילין ... truesearch.org/3.htm - 139k - עותק שמור - דפים דומים Viewing Kovetz number 945ונראה לומר שלדעת אדה"ז הא דמותר למכור תפילין לאלתר הוא מיוסד על מניעת   הפסד להתפילין, דהנה מימרא דשמואל שמותר למכור תפילין בא בהמשך להא דאיתא בהמשנה (כט, ... www.haoros.com/kovetz/index.asp?cat=9 - 97k - עותק שמור - דפים דומים ארגון- ברית יוסף יצחקתפילין, דכתיב והיה לאות על ידכה. וכל ירא שמים יזהר שיהיה בו תמיד שני ... ויש שכתבו   סימן לדבר שב"ת, שבת במקום תפילין, ובחול הפוך תב"ש, תפילין במקום שבת. ... www.brit-mila.net/Brit-yosef-isac/heb/details.asp?num=489&orn=836%  20&SesstionNUM=&win_width= - 36k - עותק שמור - דפים דומים כד. יום הדין הגדוליש אומרים שהמדובר הוא באדם שלא הניח תפילין מימיו, אפילו פעם אחת, ועליו אמרו שהוא   בכלל פושעי ישראל ... אבל אדם שהניח תפילין אפילו פעם אחת בלבד, אינו בכלל זה. ... www.aharit.com/C-24.html - 22k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] ב"הפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML במאמרנו זה נביא בעז"ה כמה נקודות, ועיקרן סביב המורכבות שבמצות תפילין. ... נקראין תפילין, ומניחין אותן על   הראש וקושרין אותן על היד"; ... www.yeter.co.il/aspupload/images/2007_3_11_0_46_20.doc - דפים דומים [DOC] רשימת אמצעי עזר:פורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML סרט וידאו קצר בנושא הכנת ספר תורה, "והיה לך לאות"- תפילין. מרכזיה פדגוגית. הנרקיס 11 י-ם ... תפילין בית   א-ל, גבעת שאול, מתאים גם לחטיבות הביניים. ... pardes.jerusalem.muni.il/magal/worksheets/sivan/reshimat%20emzahi%20ezer.doc - דפים דומים 100 מושגיםתפילין – שתי קופסאות המחוברות לרצועות עור, שהמתפלל מניח על ראשו ועל זרועו השמאלית בתפילת   שחרית בימות החול. בתוכן כתובות ארבע פרשיות מהתורה. ... cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/TichnunLimudim/Musagi  m100Hide/Tashmishim.htm - 100k - עותק שמור - דפים דומים אתרים המוקדשים למצוות מסוימותמעגל החיים תפילין ומזוזות ציצית כשרות טהרת המשפחה וענייני פוריות ... גם   ישנה אפשרות לשאול שאלות ולקבל תשובות דרך האתר. תפילה, תפילין ומזוזות ... cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Toranit/HaverimLareshet/Mitzvot/ - 119k - עותק שמור -   דפים דומים UnderWarrior Forums: בעיית דואר בוואלה במחשב שליהקניון היהודי - יודאיקה, תשמישי קדושה, תפילין,   מזוזות, סגולות, קורן אימאג' נט בע"מ Imagenet Ltd. חזרה לתחילת העמוד, הצג את כרטיס החבר של jmall •   חפש הודעות ... www.underwar.co.il/forum/forum_posts.asp?TID=4736&get=last - 57k - עותק שמור - דפים דומים [PDF] ם וּר אָ פ – F O R U Mפורמט קובץ: PDF/Adobe Acrobat - צפה כ- HTML מי שקונה תפילין. של אשכנזי צריך לפחד . קובץ הלכות תפילין מבית ... אם אדם מניח תפילין של. אשכנזים הכל   בסדר. ,. או להיפך אשכנזי מניח תפילין. של ספרדים ... membres.lycos.fr/forumantwerp/Forum69.pdf - דפים דומים יהדות nrg - הראשון בשידורבסוף דרשתו עסק הרב אליהו בלימוד הלכות תפילין ואף הזמין "דוגמן" מהקהל כדי   להמחיש למאזיני הדרשה איך ואיפה בדיוק מניחים את התפילין של יד ושל ראש. ... www.maariv.co.il/online/11/ART1/601/931.html - 65k - עותק שמור - דפים דומים מחשבת ישראל, דינים, תושב"ע ותלמודהלכות תפילין ומזוזה וספר תורה (משנה תורה של הרמב"ם)/מכון ממרא ...   מצוות בספר החינוך - להניח תפילין על היד/אתר הניווט בתנ"ך ... kaye7.school.org.il/toshba.htm - 135k - עותק שמור - דפים דומים דר' אורי לוי MD Lic. es Sciences FFFP ,פוריה עילית 15208, טל. 06 ...ואסור לכתוב במועד, אפילו ספרים   תפילין ומזוזות. ואין מגיהין אפילו אות אחת בספר העזרה, ... אבל כותב הוא אדם תפילין ומזוזה לעצמו, וטווה תכלת   לבגדו. ... www2.kadoorie.galil.k12.il/yokysite/papasite/documents/HITNATKUT2.htm - 179k - עותק שמור -   דפים דומים דף יומי - עירובין 3יתירה מזו, מדבריו בהלכות (הלכות תפילין, א', ד') עולה שאיסור זה נוהג גם בכתיבת תפילין   ומזוזות, וראה עוד להלן לגבי פסיקת הרמב"ם במחלוקת התנאים. ... www.halachabrura.org/dafyomi/eruvin3.htm - 12k - עותק שמור - דפים דומים בית חב''ד חומת שמואל - (הר-חומה י-ם) | חבד בפעולה"40 שנה למבצע תפילין": מגבירים הפעילות/וידאו ... קרא   הרבי מליובאוויטש לציבור הגברים להניח תפילין כדי לקיים את המצווה החשובה של הנחת תפילין. ... www.harchoma.net/index.asp?s=cat.asp?u=36~cid=295 - 41k - עותק שמור - דפים דומים וואלה! פדיה - נפיחהאיסור נוסף הוא הפחה בשעת הנחת תפילין. חז"ל פסקו ש"תפילין צריכים גוף נקי" (ראו גם   משנה תורה ד, טו), ומכך נגזרו איסורים נוספים: האיסור לישון בתפילין, ... pedia.walla.co.il/?w=/נפיחה - 33k - עותק שמור - דפים דומים 5min - Learn how to put on Tfillin - Videovideo: Learn how to put on Tfillin Tfillin are worn every   weekday. here's how you put them on. www.5min.com/Video/Learn-how-to-put-on-Tfillin-3820 - 47k - עותק שמור - דפים דומים תר'ד הלמודים - פורום האוהדים הרישמי של מכבי תל אביביום חמישי מבחן בהלכות תפילין. יש גם איזה אחד   בכימיה עוד מעט. גם מחשבים. חשבון עו שבוע וחצי. ביולוגיה מתישהו. וזה רק לשבועיים הקרובים. ... www.maccabifans.co.il/forum/index.php?showtopic=471 - 122k - עותק שמור - דפים דומים מאמר-סיקור מיוחדמדיטציה עם תפילין. מאת יניב מזומן / הכפר לה, הודו .... בבית החליטו שרוני יעשה בר מצווה   לכל פרטיה ודקדוקיה, כולל הנחת תפילין ועלייה לתורה. ... www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtSR.jhtml?itemNo=476881&objNo=57473&returnParam=Y -   44k - עותק שמור - דפים דומים אמיתות התנך האמת שבתורה האמת שבתנך הוכחות אמיתות התורהאביזרי זיכרון: דברים ז, מזוזה - נדרשת על כל   פתח, תפילין עם פרשת יציאת ... מה תאמר ליהודי שבא לבית-הכנסת עם תפילין משולשות ומזהב ושטוען שכך   התפילין יותר יפות ... www.olam-jew.com/shut/eize-mangenonei-hagana-yesh-batora.htm - 73k - עותק שמור - דפים דומים איגרת ביקורת על ישיבת אייזנשטט / מלך שפיראמי יודע אם לא יחשב בהם גם מחשבות אפיקורסות כגון אם צריך   להניח תפילין אם יש אלקים. ... ובכל יום יש בו חשש ברכה לבטלה מלבד שיש לחוש שאינו מניח תפילין כלל. ... www.daat.co.il/daat/kitveyet/hamaayan/igeret-2.htm - 33k - עותק שמור - דפים דומים Walla! Channelsסופר סת"ם כותב ספרי תורה, תפילין, מזוזות, מגילות, כתובות ועוד. כמו כן הדפסים מיוחדים   בשילוב עבודת ... חנות יודאיקה מקוונת לספרי תורה חדשים ומשומשים, תפילין, ... guide.walla.co.il/ts.cgi?path=272 - 49k - עותק שמור - דפים דומים הגאולה | www.haGeula.comמייסד ישיבה גדולה במלבורן, אוסטרליה * מכריז על "מבצע-תפילין" לזיכוי המוני   בית ישראל במצוות תפילין להטלת פחד על אוייבינו * בימי המתח והחרדה שלפני פרוץ מלחמת ... www.hageula.com/?RowID=77&CTopic=10&STopic=5 - 47k - עותק שמור - דפים דומים הגאולה | www.haGeula.comהאחריות והזכות התמידית, המוטלת על כל איש ישראל, לקרב יהודים אחרים   ליהדות, קיימת עתה ביתר שאת, ובמיוחד בעניין של הנחת תפילין, שהשעה צריכה לכך, ועדיין יש צורך ... www.hageula.com/?RowID=7&CTopic=10&STopic=3 - 31k - עותק שמור - דפים דומים דתינט - המדריך לתיירות ופנאי בישראל לציבור הדתי ולשומרי כשרותתפילין ויודאיקה, תפילין בית אל 1-800-  203344 א.תעשיה. סיור במפעל ליצור תפילין, תפילין בית אל 1-800-203344 א.תעשיה. בן שמן. שמורת המקרא:   צומח וחי, ... www.datinet.co.il/Search_Results.asp?  nameSearch=attractions&Area=308&CatType=0&searchWord=... - 100k - עותק שמור - דפים דומים סיפורים מן הקפה של מוני - בנתניההיה מביא לך תפילין שלו, שיהיה לך בינתיים, והיה בודק אצלו. וזה היה   הפרנסה שלו. ... והוא היה לוקח כזה סרט ומודד את הראש של הילד, הבר מצווה, ועושה לו תפילין. ... www.irus.co.il/chava/18.htm - 93k - עותק שמור - דפים דומים דחוףףף בבקשההה | Chabad.FMדחוףףף בבקשההה. תענו לי בבקשההה דחוףף האם מותר להניח תפילין בחג?   בבקשה תשובה מהר ... אם כוונתך לחג החנוכה, אז התשובה היא: חובה להניח תפילין כמו כל יום חול. ... forum.chabad.fm/141/8191.html - 19k - עותק שמור - דפים דומים [RTF] ב ס"ד כניסת השבת : 16:34 יציאת השבת : 17:36 בפרשתנו יעקב אבינו ...פורמט קובץ: Rich Text   Format - צפה כ- HTML לומדת מכאן הגמ' בברכות- אלו הם תפילין של ראש. חבורת שודדים התפרצה לביתו של ... הצביע הגר"א על ראשו   ואמר- אלו הם תפילין של ראש כמו שנאמר בתורה "וראו כל עמי ... www.education.gov.il/Merkaz/download/vayechi.rtf - דפים דומים Yedid Nefesh - Talmud Bavali Menachotואכן, מצות תפילין על הקלף ומזוזה על דוכסוסטוס אבל אם שינה   אין בכך כלום לכן ... וז"ל הרמב"ם הלכות תפילין מזוזה וספר תורה פרק ה הלכה ב: ומצוה לעשות ריוח שבין ... www.yedidnefesh.com/bavali/menachot/32a.htm - 23k - עותק שמור - דפים דומים Chabad חבד חב"ד יהדות משיח תפלין מזוזותChamah, chabad, חבד, ליובאוויטש, יהדות, רוחניות, נזקקים,   עזרה, תפילין, יודאיקה ... חבד, חב"ד, גוש קטיף, ניצן, יהדות, תפילין, תמיכה, עזרה, צדקה, chabad, ... www.chabadua.org/בית%20חבד%20יהדות%20משיח%20chabad.asp - 33k - עותק שמור - דפים דומים אייר תשכ"ז, החוויה האישית שלידחפתי את התפילין של ראש ויד בנפרד לתוך התיק שלי וכך היו לי תפילין.הוצאתי   את התפילין. ... אמרתי לו "בוא תניח תפילין". הוא ירד אלי לתעלה, והניח תפילין. ... www.binyamin.org.il/?CategoryID=481&ArticleID=710 - 86k - עותק שמור - דפים דומים היגיון בשיגעון » המאמר » “המבצע המרענן” בבקעת הירדן ובגולן והטבח ...ואם לא די בכך מניחה מדונה-אסתר   תפילין, כאילו בעקבות בתו של רש” י, ... בסצינת העינויים, במהלך המאבק שלה עם שוביה, כורכת מדונה רצועת   תפילין סביב זרועה. ... www.zeevgalili.com/?p=288 - 31k - עותק שמור - דפים דומים נפיחהאיסור נוסף הוא הפחה בשעת הנחת תפילין . חז"ל פסקו ש"תפילין צריכים גוף נקי" (ראו גם משנה תורה ד,   טו), ומכך נגזרו איסורים נוספים: האיסור לישון בתפילין, ... dark-legion.org/he/נפיחה - 60k - עותק שמור - דפים דומים פורטל בר מצווה/בת מצווה/בת מצוה/בר מצוה - דרשותואגב החגיגה יכולה להיות למשל אירוע של הנחת תפילין   שלכך לא צריך לחכות ליום ההולדת. ... בחול המועד לא מניחים תפילין ולכן את הנחת התפילין תוכלו לעשות לפני   פסח. ... www.barbatmitzva.co.il/faq.php - 21k - עותק שמור - דפים דומים בריאת מקוה עמוד הבית הבעש"ט פעם ציוה הבעש"ט לסופר ר' צבי הירש סופר ...כן אמר לו שצריך להראות לו   תפילין דמארי עלמא ויצא עמו להתבודד ביער. ... אנו למדים שכדי לכתוב תפילין טוב באמת יש לראות את התפילין   של הקב"ה אשר כתוב בהם "מי ... he.galeinai.net/sipurim/boreMikve_D.asp - 5k - עותק שמור - דפים דומים אקטואליה וחדשותלא סובלת אותך לריסה יא זונה יא שרמוטה לכי את והבעל הפדוופיל המתנחל שלך "גידלתי זקן   ועכשיו אני דוס ואין יותר מה לדבר קניתי תפילין וגם אלוהים ואין יותר מה ... community.msn.co.il/comm_display_topic_threads.asp?  ForumID=420&TopicID=691761&PagePosition=1&... - 99k - עותק שמור - דפים דומים יובנק - מאגר עבודות אקדמיות | סמינריונים | סמינריון, 30, 3אדם מן השורה סבור שלהניח תפילין היא מצווה   חשובה יותר מאשר לסייע לזולת. אולם אין הדבר נכון - הן על הנחת תפילין והן על סיוע לזולת ציוונו הקדוש ברוך   הוא. ... www.ubank.co.il/lib/essay/30_3.html - 46k - עותק שמור - דפים דומים סימן סבאלא תפילין ותלמוד תורה, שאר מצוות שבתורה מנין ? הרי אתה. דן מבנין אב שבין שניהם, לא ראי תפילין   ... ולא ראי תלמוד תורה כראי תפילין, הצד השוה שבהם שהן מצוות ... www.kby.org/ikhs/space/rfirrer1.htm - 39k - עותק שמור - דפים דומים bar mitzva6לפי דיני היהדות מחויבים רק גברים במצות תפילין אך במקור קדום מוצאים אנו ... בתלמוד הבבלי   מובא במסכת עירובין דף צו עמוד א "מיכל היתה מנחת תפילין ולא מיחו בה ... www.jewishagency.org/JewishAgency/Hebrew/Education/Compelling+Content/Jewish+Life/lifecy  cle/bar+mitzva6.htm - 47k - עותק שמור - דפים דומים לדעת.נט - אתר החדשות של הציבור החרדישוב מקרה של החזרת גניבות תפילין. 40 זוגות תפילין שנגנבו בתקופה   האחרונה מישיבות ברחבי הארץ, הוחזרו לבעליהן לאחר שהגנב החליט לחזור בתשובה, ולהניחן בישיבת ... ladaat.net/article.php?articleid=1169&do=viewarticle - 19k - עותק שמור - דפים דומים תורת ארץ ישראלהעושה תפילין לעצמו אומר ברוך אשר קדשנו במצוותיו וציונו לעשות תפילין. לאחר לעשות תפילין   לשמו. כשהוא לובש אומר על מצות תפילין. העושה ציצית לעצמו אומר ברוך אשר ... www.yesmalot.co.il/torat-il/mamarim/ktei2.html - 6k - עותק שמור - דפים דומים הליכות בר מצוהלעניין תפילין,המנהג היה בתימן להניח כמה שנים קודם י"ג כפי הדין, ... אין נכון מה שמקשרים   בדרשות בר מצוה עם מצות תפילין במיוחד, כיון שלמנהגינו יש להניח אפילו ... www.temani.net/http/mamrim/barmezva.htm - 12k - עותק שמור - דפים דומים חיפושים קשורים ל: תפיליןסדר הנחת תפילין מזוזה טלית ציצית גרעין תורני גרעין תורני > עלון שבועי > חומש במדבר> פרשת שלח לך ...אמר ה' למשה: אני אומר לך, כי בכל   ששת ימי חול יש לישראל תפילין בראשו ובזרועו ... כידוע התפילין הם כנגד הראש- משכן השכל והלב- משכן הרגש   וע"י הנחת תפילין בכל ... www.mor.ac.il/web/project/katava1.asp?codeClient=1397&CodeSubWeb=0&id=54457&projId=9726   - 52k - עותק שמור - דפים דומים בנקיםקצין מניח תפילין לחייל. בשיחה בשיחה עם מפקד פלוגת סחל"ב. מחלקים לחיילים ספר תהילים עם סמל ...   הנחת תפילין עם חיוך. הסברים על חג החנוכה. סופגנייה חמה ומתוקה ... www.chabad-hebron.com/galerya/2.htm - 26k - עותק שמור - דפים דומים datili - דתילי ישראל, רשת אתרים לציבור היהודי הדתי: חדשות, מאמרים ...שלום כבוד הרב אבקש לדעת כל כמה   זמן צריך לבדוק תפילין ומזוזות ואיפה ניתן לבצע בדיקה זו ? ... יש נוהגים לבדוק תפילין ומזוזות בחודש אלול. כל טוב   ובהצלחה ... www.datili.co.il/index.php?id=9192 - 28k - עותק שמור - דפים דומים bakodesh.comערכת בר מצווה תפילין מהודרים. ערכת בר מצווה תפילין מהודרים. אצלנו רק: 2790.00 ₪. מכירה   רגילה ... תפילין. תפילין. אצלנו רק: 2499.00 ₪. מכירה רגילה ... www.bakodesh.com/ - 16k - עותק שמור - דפים דומים מקור ראשוןסיפורו של בלומשטיין חושף את הסיכון הכפול שקיים כיום בשוק הסת"ם (ספרי תורה, תפילין, מזוזות   – וכל תשמישי הקדושה הנכתבים ביד תוך הקפדה על דינים רבים) בכללו, ... www.machonpeer.co.il/HTMLs/article.aspx?C2004=12026&BSP=12021 - 49k - עותק שמור - דפים   דומים SHOPIL -מדריך העסקים | שומרון | בקעת הירדן | מגילות | בנימין ...תשמישי קדושה תפילין ומזוזות, תחומי   פעילות: דת וחברה איזור פעילות: בנימין. אליצור סגל סופר סתם", תחומי פעילות: דת איזור פעילות: בנימין ... www.shopil.co.il/biz.php?ct=96&page=1 - 26k - עותק שמור - דפים דומים Net4u: אינדקס net4uמציע ספרי תורה, תפילין ומזוזות מהודרים, שנכתבו ע``י סופרים יראי שמיים, בעלי הסמכה   וידע הלכתי. ... תפילין, מזוזות, מתנות, תיקון מזוזות, כלי כסף, ועוד. ... net4u.co.il/links/index.php?PID=319 - 57k - עותק שמור - דפים דומים Makif Rabin > אתר הביתסדנת תפילין ז'-4 ,ז'- 5, ז'- 8, 29 סדנת תפילין ז'- 2, ז'- 6, 30 סדנת תפילין ז'- 1, ז'- 3,   31 סדנת תפילין ז'- 7, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. הפוך לדף הבית ... www.b7rabin.org.il/ - 91k - עותק שמור - דפים דומים 'נתיב ההתפילין על הקלף, מזוזה על דוכסוסטוס וספר תורה על הגויל, "שין" של תפילין וקשר תפילין ורצועות   שחורות, ותפילין מרובעות, הלכה למשה מסיני. ... www.judaismo-iberico.org/darke_noam/he/he.htm - 21k - עותק שמור - דפים דומים www.Nfc.co.ilנניח שהרוב החילוני בכנסת יעביר חוק אשר יאסור על הנחת תפילין בפומבי. אחר כך יקים השר   לביטחון-פנים "סיירת תפילין" אשר תבלוש ברחבי הארץ אחרי מניחי תפילין ... www.nfc.co.il/showTalkBack.aspx?docId=2707&subjectId=3&talkBackId=89348 - 77k - עותק שמור -   דפים דומים מנכ"ל אפריקה-ישראל מארח את אביוהמשטרה מניח תפילין מבטח-סימון הביאה קוסם לאילת אילן בק הביא   זמרת מלוס אנג'לס קריאל קיבל ... מפכ"ל המשטרה הניח תפילין – אבל לפני המינוי > הקוסם של מבטח-סימון ... www.nfc.co.il/BringHtmlDoc.aspx?docid=22044&subjectId=3 - 80k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.nfc.co.il ] אודותינותשמישי קדושה כגון תפילין, מזוזות, ספרי תורה ומגילות. ... מנוסים ומיומנים, בעלי תעודות הסמכה   לכתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות. ... mezuza.adver.co.il/MiniSites/site.asp?MiniSiteTypeID=25&MiniSiteDocID=88 - 9k - עותק שמור -   דפים דומים חבר'ה הייד פארק | כאן גלריית תמונות פעילות החסיד בר אונרכמעט וחלפה לה שנה, ומצב ההנחות תפילין עומד על   יתרה, ועוד היד נטויה, תרתי משמע. עד היום הספיק הרב בראונר להניח ל1500 יהודים, ולדבריו, "בעזרת ה'   המספר ילך ... news.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2248859&whichpage=1 - 39k - עותק שמור - דפים דומים עקרון אלוקימותר לו לכל הדעות להשאר במיטה; אך כאן יכול הוא לעמוד לניסיון האמיתי: להוריד את השמיכה   הכבדה מעליו ולקום להניח תפילין. אדם הטס לבדו במטוס זר של הגרמנים ... www.laisrael.net/PageDisplay.asp?Artnum=4105 - 59k - עותק שמור - דפים דומים בסהטעם שקבעו לנו רבותינו הקדושים להקדים ולהניח את התפילין של יד , ואחר כך להניח תפילין של ראש , בא   הדבר לרמז לכל יהודי ויהודי ואני בכללם כי קודם צריך לעשות את ... www.hesder.net/bar13.htm - 13k - עותק שמור - דפים דומים עלונים .דעת תפילין. דעת תפילין. 0, יום שישי , 4/5/07, 16:35. מוסדות "יד שמואל ותמר". מוסדות "יד שמואל   ותמר". 0, יום שישי , 4/5/07, 16:33. אומר בשבחין. אומר בשבחין ... www.dex.co.il/view.php?u=12014 - 52k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] דרשת בר-מצווה-אורפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML מימינם זו מזוזה, ומשמאלם זו תפילין. בשעה שירדו בני-ישראל לים, ירד אתם המלאך גבריאל, הקיפם ושמרם   כחומה, והיה מכריז למים מימין: היזהרו בבני-ישראל, ... www.kfar-etzion.co.il/Portals/0/Documents/drashot_bar_mitzvah_files/Or%20ben%20Yaakov.doc   - דפים דומים והיה כי-תבוא אל הארץ, אשר ה' אלקיך נתן לך | שנת 1985 | מאמרי שלבי ...שמשום זה תפילין של יד צריכים להיות   מכוסים, שהכוונה היא, שבחינת אמונה נקראת ... ובזה נוהג ענין של הצנע לכת כנ"ל, שהוא בחינת תפילין של יד,   שדרשו חז"ל "לך לאות ... www.kab.co.il/heb/content/view/frame/31703 - 5k - עותק שמור - דפים דומים יהדות nrg - בוא'נה אתה יהודי/images/archive/gallery/825/739.jpg בונו ואיש שמניח תפילין עיבוד מחשב ...   עוד אמרתי, כי הרבי רצה שכל יהודי יניח תפילין והוא הסכים להפשיל את שרוולו ולהניח ... images.fixtravel.co.il/online/11/ART1/637/934.html - 49k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] בס"דפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML גם תפילין שחסר בהם קוצו של יו"ד אינם תפילין. המברך עליהם ברכותיו ברכות לבטלה הן, ... יש לנו תפילין של יד   ותפילין של ראש. תפילין של יד כנגד המעשים, ... www.hakotel.org.il/docs/Neventzal_Vayechi_5758.doc - דפים דומים מלִּפְנֵי הָאָבִיב / ש. בן-ציוןבשבוע הבא, הרי זה ודאי שאתחיל להניח תפילין. שוב אין לדחות דבר זה. ... והרי כבר   קבּלתי עלי להיות יהודי כשר ועוסק בתורה ובמצוות לאחר שאתחיל להניח תפילין. ... benyehuda.org/gutman/milifney_haaviv.html - 75k - עותק שמור - דפים דומים חידושים / י"ח ברנרבושה היא להתוודות – עד שאני שוגה שנית בו ושוב נוטה לחשוב ששׁיטה בי באמרו, כי אינו   מניח תפילין וכי רק בקש רצה לדחותני... ואף על פי שעזות, ... benyehuda.org/brenner/xidushim.html - 42k - עותק שמור - דפים דומים צעירים בשליחותישראליק ומענדי גוטליב עסוקים במבצע תפילין, בבית הרפואה שבעיר שליחותם ניקולייב,   אוקראינה ... מענדי אשכנזי ב'מבצע תפילין' בעיר שליחותו בנגקוק, תאילנד ... www.shluchimkids.org/he/Shlichuton/mivtzoyim.htm - 39k - עותק שמור - דפים דומים 9 תשובות ושאלההנה מספר דוגמאות של מצוות בתורה שבכתב: הנחת תפילין, שמירת השבת, .... כגון: על כולם   מוסכם שיש להניח תפילין מרובעות, שחורות, העשויות מעור בהמה טהורה, ... reshet-he.net/Articles.asp?iPagesID=647&iNews1ItemsID=280 - 60k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] בס"דפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML יג תפילין. בשלח. יג יצי"מ. יד קרי"ס. טו שירת הים. טז המן. יז מסה ומריבה ... א מצוות תפילין. ג סדר הנחה. ה   הפסק בתפילין. ו כוונות. ז היסח הדעת ... www.atarnet.net/nodewebimages/18539/Files/תכנון%20שנתי%20בתורה%20כתה%20ז.doc - דפים דומים הלכות ציצית Seforim and Jewish Books at www.discountseforim.comהלכה ומנהג: הלכות תפילין שלחן   ערוך ומפרשיו: חידושי הלכות וביאורים .... Topics: הלכה ומנהג: הלכות ציצית הלכה ומנהג: הלכות שבת הלכה   ומנהג: הלכות תפילין ... www.discountseforim.com/2784-c-2784.html - 145k - עותק שמור - דפים דומים אבד כלב לוח אבדות תוצאות חיפוש - איפה זה08/05/06, נמצא / נמצאה, רצועה של תפילין, דברי ערך - תשמישי   קדושה, נמצא בחיפה והקריות, בקרית חיים ... מודעה מס' 1352 רצועה שחורה ישנה של תפילין, בלי תפילין. ... www.efoze.com/search/166 - 49k - עותק שמור - דפים דומים Tefillinכך היה רבי אליעזר אומר גדולה היא מצות תפילין, שכך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל והגית בו יומם   ולילה, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רבון העולמים, ... www.leahhelfgott.com/matan/page2.html - 10k - עותק שמור - דפים דומים כי שם ה' נקרא עליך - בן הצביכתוב בתורתנו הקדושה (דברים כ"ח, ב') "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך   ויראו ממך" " אמרו חז"ל בגמרא - אלו תפילין שבראש. הנפת דגל-ישראל זה הזדהות עם התנועה ... israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=48367&blogcode=4629907 - דפים דומים ישיבת ההסדר פתח תקוה - סודם של התפיליןעל מהות הקשר בין מצות התפילין לארץ דרשו חז"ל במסכת קידושין   (ל"ז:) - "ביאה דכתב רחמנא גבי תפילין ... למה לי? ההוא מיבעי ליה לכדתנא דבי ר' ישמעאל עשה מצוה זו ... www.ypt.co.il/show.asp?id=20070 - 40k - עותק שמור - דפים דומים יהדות nrg - בוא'נה אתה יהודי/images/archive/gallery/825/739.jpg בונו ואיש שמניח תפילין עיבוד מחשב ...   באתר האינטרנט col חב"ד דווח כי במהלך "מבצע תפילין" שהתקיים במנהטן, ... style.nrg.co.il/online/11/ART1/637/934.html - 49k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] תרגול לקראת מבחן מיצ"ב במורשתפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML מניח תפילין, משתתף במניין, עולה לתורה ורשאי לומר קדיש בבית הכנסת. מניח תפילין ומשתתף במניין, אך עדיין   אינו רשאי לעלות לתורה בבית הכנסת. ... www.tikah.co.il/moreshet/tirgulfor%20test.doc - דפים דומים היימישע קרעטשמע :: ראה נושא - שיעור היוםמיר ענדיגן היינט הלכות ציצית, און מיר פאנגן אן הלכות תפילין. ...   מצות תפילין היא גם כן מצוה יקרה מאוד, שכל התורה הוקשה לתפילין, שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך ... heimishekretchme.com/viewtopic.php?p=8327&sid=49de53b9696b0e22da0f8516007dbe74 - 99k - עותק   שמור - דפים דומים MACCABI TEL AVIV'S FANATIC GROUP SINCE 2000 ארגון אוהדי מכבי תל ...שאלה לדתיים   ולמבינים בדת, בקשר להנחת תפילין בבוקר יום ראשון ... האם מיום ראשון מתחילים בתפילת שחרית והנחת תפילין   להוסיף בתפילת "שמונה עשרה" את התוספות של ... www.12p.co.il/forum_new/index.php?act=findpost&pid=1169305 - 67k - עותק שמור - דפים דומים בר- בת מצווה"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין". ... עומר שחוגכ   השנה בר מצווה השתתף בטקס עליה לתורה והנחת תפילין עם סבו שלמה ואנחנו ... www.ramat-gan.info/school/achva/פרוייקטים/בר-+בת+מצווה.htm - 87k - עותק שמור - דפים דומים בית חב''ד חולון | חדשות | 70 בני ובנות מצוה חגגו את הכנסם למצוותהנערים החוגגים זכו להניח תפילין בפעם   הראשונה ליד שריד בית מקדשינו, ... הנערים החוגגים, בני המצווה, קיבלו כל אחד תפילין וטלית, תרומת מר כהן   מארה"ב. ... www.holon.co.il/index.asp?s=arc.asp?u=10~aid=477~cid=6 - 28k - עותק שמור - דפים דומים TEFILINרי"ף הלכות תפילין מס' מנחותrif tefilin. רי"ף הלכות ספר תורהrif sefer torah. טור הלכות תפיליןtur   tefilin. רמב"ם הלכות תפילין מזוזה וס"תrmabam tefilin mez s"t ... easyrashi.pcguy.org/TEFILLIN/TEFILIN123.htm - 13k - עותק שמור - דפים דומים מודה אניתפילין אלה, במו ידיו התקינם בסתר ואף קרעי קלף טמן בתוכם, בהם כתב בדחילו-ורחימו ... במהרה עתיד   הוא להיות בן י''ג שנים, ואז יקבל תפילין של ממש ויניחם כדת. ... sfbeta.attacca.com/story?NewOnly=0&id=849 - 159k - עותק שמור - דפים דומים גאולה - Serviceשיפוץ בתי תפילין והחלפת רצועות תפילין בדיקה של קלפים למזוזות ... מנוסים ומיומנים, בעלי   תעודות הסמכה לכתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות ... mezuzuot.org/4.html - 6k - עותק שמור - דפים דומים Nana 10 - forumsמציע תפילין, מזוזות ומגוון חפצי יודאיקה נוספים, כגון תיקים לספרי תורה, רימונים, .... מרדכי   עזריה סופר-אומן כותב ספרי תורה, דברי סתם ועבודות יד: תפילין, ... forums.nana10.co.il/TreeNode/?NodeID=192 - 101k - עותק שמור - דפים דומים בית חב''ד פרדסיה | על הפרקומה קרה מאז? סקירה ייחודית בכתבה המלאה. תפילין, המגן שלנו. מהי מצוות   תפילין? התפילין מגינות? איך מניחים תפילין? היכן אני יכול להשיג תפילין מהודרות? ... www.pardesiya.org.il/cat.asp?cid=33&offset=-1 - 37k - עותק שמור - דפים דומים ראש יהודיבר מצוה בר-מצווה בר מצווה בר-מצוה בני מצווה הכנה לבר מצווה עליה לתורה תפילין קריאה בתורה   הפטרה בר מצוה בר-מצווה בר מצווה בר-מצוה בני מצווה הכנה לבר מצווה ... www.rosh-yehudi.co.il/bar_mitzva.asp - 16k - עותק שמור - דפים דומים צעירי חב"ד | פעילות כללית | מבצעי מצוות להנחלת היהדות"מבצע תפילין" - תחנות לזיכוי יהודים במצוות תפילין   המופעלות על-ידי מתנדבים. עזרה ברכישת תפילין. השאלת תפילין לנזקקים. בדיקת כשרות התפילין - ללא תשלום.   ... www.lubavitch.org.il/Activities/Articles.asp?CategoryID=184 - 70k - עותק שמור - דפים דומים The Israel Judaica Store - המקור לחפצי קודש ויודאיקה תשמישי קדושההחנות הותיקה ביותר בבני ברק   לממכר תשמישי קדושה לבית היהודי. תפילין מזוזות, ספרי תורה, מגילות, בתי מזוזה במבחר גדול מאוד, ספרי קודש   ועוד. www.kodesh-shop.com/ - 9k - עותק שמור - דפים דומים Rambam, 3 chapters per day for Wednesday, 1 Elul, 5767 - August 15 ...ג) [ב] יש מצות עשה שאדם   חייב להשתדל ולרדוף עד שיעשה אותה, כגון תפילין וסוכה ולולב ... כיצד, הרי שנתעטף בציצית, או שלבש תפילין,   או שישב בסוכה, ולא בירך תחילה ... jewishreleasedtime.org/cgi-bin/lessons.cgi?date=15082007&r3=1&Center=y&Java=y - 105k - עותק   שמור - דפים דומים מאור החסידותהרבי התעניין אצלו אם הוא כבר מניח תפילין. והצעיר השיב כי ... הקשה הרבי, "הרי פעם בשבוע,   ביום השבת, פטור אתה מהנחת תפילין!"... הרעיון המקורי שבר את המחסום ... maori.yerushalmi.co.il/Front/NewsNet/reports.asp?reportId=148540 - 82k - עותק שמור - דפים דומים Lost/Found אבידות ומציאות24/5/2007, ציצית + תפילין +סידור, כחול, דרום הארץ, צומת יטבתה בדרך לאילת,   יטבתה ... 1/11/2006, תפילין, שחור, מרכז הארץ, תל אביב, זרוק ליד צומת גלילות ... www.lostfound.co.il/found-search.php - 40k - עותק שמור - דפים דומים חברותא - חילונים דתיים - חלק א - סדר היוםפרק ו' תפילין. חשיבות התפילין / מהות התפילין / באלו ימים   מניחים תפילין / זמן הנחת תפילין / טלית ותפילין / מי שאין לו תפילין / הנחת תפילין של יד / הנחת ... b-2.co.il/content/view/163/ - 58k - עותק שמור - דפים דומים Bar-Mitsvaהאם חבילת הקורס כוללת גם תפילין ? ניתן לרכוש ערכת תפילין בנפרד. פרטים באתר. כמה זה עולה   ? מחיר הקורס נקבע לפי קריטריונים שונים ולכן עליכם להתקשר אלינו ולקבל ... www.bar-mitsva.co.il/faq.htm - 14k - עותק שמור - דפים דומים LaLa LANDנושא: הסבר רב על ברכת תפילין, מדוע מברכים "להניח" ולא &q ... ארבע פעמים מוזכרת מצוות   תפילין בתורה. פעמיים התורה משתמשת בביטוי "והיו / והיה" על תפילין של-יד ... www.lala.co.il/modules.php?name=Forums&file=search&search_author=ASEPPP_1 - 54k - עותק   שמור - דפים דומים בית חב''ד קרית מנחם רמלה | חב"ד לשירותךהגעה לבית הלקוח ובדיקת המזוזות או התקנת מזוזות חדשות בכל   פתחי הבית בדיקת תפילין משומשות או עזרה בקניית תפילין חדשות מהודרות. ... www.chabadkmr.com/index.asp?s=cat.asp?u=58~cid=593 - 32k - עותק שמור - דפים דומים המדריך לילד בר המצווההכללים לגבי תפילין הם קשוחים וברורים, על התפילין להיות כשרים - אות חסרה או   מיותרת פוסלת את ... אין להניח תפילין פסולות, כיוון שברכה עליהם היא ברכה לבטלה. ... www.mezia.co.il/articles/?idmsg=3186 - 31k - עותק שמור - דפים דומים ליטרטורהאשר לא ידע מהו מאקרמה, תפילין כי הניח, הזניח אחרי טקס ספירת הצ`קים לבר מצוה, וארבעה   המינים הוי, רחמנא ליצלן,זרים לו, לא פחות מארבעת הבנים לה בגיל הטפשעשרה ... www.literatura.co.il/website/index.asp?id=661 - 57k - עותק שמור - דפים דומים כל מה שרציתם לדעת על נפחות.. אבל התביישתם לשאולאחת הסיבות העיקריות שאין מניחין תפילין בלילה (אסור   להניח תפילין בלילה), היא מפני שאדם עלול להירדם איתם. וכידוע, בדומה למה שהזכרת, טונוס השרירים שלנו   "רפוי" ... s.dex.co.il/view.php?t=71528 - 71k - עותק שמור - דפים דומים GAMER :: ערוץ פעולה :: פורום Grand Theft Auto :: דיון הפדיחות ...עכשיו יש לנו משהו בבית הכנסת   במושב שהוא מעצבן מאוד אז אנחנו זרקנו על חבר שלי שהניח תפילין סוכרייה וההוא בא מתחיל לצעוק עלינו ואנחנו   רק צוחקים וואי וואי זה ... www.gamer.co.il/gamer2/php/replieslist.php?Highlight=&TopicID=872584 - 86k - עותק שמור - דפים   דומים שלוחי דרבנןהתנצל בעל-הבית שלא השיג בעיר דבר טוב, ודחה עד שימצא זוג תפילין הגון. אמר לו השד"ר להזמין   מארץ-ישראל זוג תפילין מיוחד בשביל בנו, וכן עשה. ... www.hebron.org.il/hebrew/article.php?id=119 - 98k - עותק שמור - דפים דומים משחקיםשלחתי את התמונה הזאת למישהו, והוא שאל למה אתה מצטלם עם תפילין מול המחשב. ... שלחתי את   התמונה הזאת למישהו, והוא שאל למה אתה מצטלם עם תפילין מול המחשב. ... groups.zahav.net.il/comm_display_topic_threads.asp?  ForumID=2481&TopicID=48584&PagePosition=1&... - 88k - עותק שמור - דפים דומים גנזך קידוש השםרוב הצועדים מתו בדרך, אך הדבר הראשון שר' בן ציון ביקש כשהגיע ליעדו, היה זוג תפילין להניח.   והוא קיבל אותם מילד בשם דוד ברודמן שהיה אז בן 8 ואחרי שנים רבות ... www.ganzach.org.il/news.html - 28k - עותק שמור - דפים דומים נענע 10 - בידור - שחר של יום חדשאומר לי 'תגיד, הנחת תפילין?'. ואני לא יודע איך זה נראה. ואז הוא הציע להניח   לי. אני כורך את הרצועה על היד, וכושי שהיה בחנות חשב שאני הולך להזריק סמים ואומר ... bidur.nana10.co.il/Article/?ArticleID=210386&sid=123 - 47k - עותק שמור - דפים דומים 2כיוון שמישהו העיר לי שיש להניח את הראש על צד שמאל , בו לא מניחים תפילין. תשובה של הרב:. כל יהודי תימן   מטים על צד שמאל, גם כשמניחים תפילין. ... www.chayas.com/yohai1.htm - 100k - עותק שמור - דפים דומים ארט יודאיקה מכון הקודש,art judaica,ספרי תורה,טליטות,בר מצווה ...בדיקת תפילין ומזוזות ב"מכון הקודש".   לבחירת כתבה לחץ כאן, עלון קול הקודש פרשת כי-תבוא, סט מושלם לבר מצווה "סט הזהב", סט מושלם לבר   מצווה סט "הכסף" ... art-judaica.co.il/index.php?m=articels&art_id=565 - 23k - עותק שמור - דפים דומים ארט יודאיקה מכון הקודש,art judaica,ספרי תורה,טליטות,בר מצווה ...ב"מכון הקודש"רוצים לתת לכם את הטוב   שבתפילין , אנחנו יודעים שבשוק הזה מצויים הרבה תפילין ומזוזות מזויפים וברמה נמוכה ביותר ולכן בחנות "מכון   הקודש" מקפידים ... art-judaica.co.il/index.php?m=articels&art_id=590 - 23k - עותק שמור - דפים דומים מנוע חיפושסופרי סתם מוסמכים עי משמרת סתם בני ברק כותבים ספרי תורה, תפילין ומזוזות ... מפעל יצרני   לייצור תפילין . תפידנית (לשמירה על תפילין) ... www.ovdim.co.il/findWeb.asp?id=6 - 41k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] שערפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML זכור לי גם, ששאלתי את הורי אחד הילדים אם כבר קנו לו תפילין. האמא ענתה לי "נראה לך שאני אזרוק 1000   שקלים בשביל יום אחד בחיים שלו שהוא יניח תפילין? ... www.yavnet.org.il/main/kolshavua/kol749.doc - דפים דומים בית אורות - הרהורים על ייחודה של תנועת התשובה מבית מדרשה של התורה ...בני הישיבות, בני עקיבא, בנות   מדרשות, צעירים ומבוגרים, כולם כולם חשים שבידם היוזמה, האומץ וממילא עליהם החובה ליצור קשר לפתוח   בשיחה, להציע תפילין שבת וכד'. ... www.beitorot.org/content.asp?pageid=133 - 23k - עותק שמור - דפים דומים בר מצוה דרשה עם קוסםאמר הקדוש ברוך הוא קיימו מצות תפילין בקדושה וטהרה ומעלה אני עליכם כאילו אתם   ... כלומר שקולה מצות תפילין כנגד כל התורה כולה, וזהו שאנו אומרים נצח ישראל לא ... www.aharoni-magic.co.il/drasha.asp - 34k - עותק שמור - דפים דומים www.atidbahir.co.il - ספריםסיפורה של נעימה תפילין-מנשרי כפי שנכתב על-ידי מאיה בהיר ... "אני ממליץ   לקוראים לקחת מהאופטימיות האדירה שבה ניחנה נעימה תפילין, אישה אמיצה וייחודית אותה ... www.atidbahir.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=174214 - 50k - עותק שמור - דפים   דומים toratchabad.org - תורת חסידות חב"דההגדרה של תפילין כשתי מצוות, מגדילה ומכפילה את חשיבותו של 'מבצע   תפילין' – לא ... אלא, שמצות תפילין כוללת בתוכה שתי מצוות מתוך התרי"ג, ונמצא שמחוץ למצוות ... www.yeter.co.il/main.asp?subject=content&id=17 - 189k - עותק שמור - דפים דומים בר-בת מצוה – "שיטים" – מכון החגיםתפילין של ראש ותפילין של יד, על היד השמאלית – קרוב ללב וזהו הסמל   שבלב ובראש, ברגש ... הם הורו לילדים קריאה בטעני המקרא, הלכות תפילין, חוקי כשרות ושבת. ... www.chagim.org.il/oldsite/bar4.html - 22k - עותק שמור - דפים דומים איסור "בל תוסיף" בארבעת המיניםהמשנה בסנהדרין אומרת לגבי זקן ממרא: "חומר בדברי סופרים מבדברי   תורה, האומר אין תפילין כדי לעבור על דברי תורה פטור, חמש טוטפות להוסיף על דברי סופרים חייב". ... gmaranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14689 - 55k - עותק שמור - דפים דומים פיפא 2008תפילין ::. אשכול זה נצפה 48 פעמים ובעל 4 תגובות. עקוב אחר אשכול זה | שלח אשכול זה בדואר   אלקטרוני | הדפס אשכול זה • iDaNsTyle. פורסם ב: 19/09/2007, 17:22 ... www.fifa-w.com/index.php?showtopic=20005&view=getnewpost - 61k - עותק שמור - דפים דומים מועצה אזורית - רמת הנגבניתן לרכוש / להשאיל תפילין וטלית לצורך הלימוד וטקס הבר מצווה . לרוכשים תפילין   חשוב לעשות זאת במקום מוסמך. תוכלו להתייעץ עם הרב. מן המקורות ... www.ramat-negev.org.il/main.php?m=1145&s1=1308&s2=1484 - 38k - עותק שמור - דפים דומים חוג אוהדי מכבי פתח תקוהמולטימדיה - גלריות: מניחים תפילין בקופנהאגן. » לחץ על תמונה להגדלה. » לחץ כאן   למצגת שקופיות. צוות האתר: מושיקו לוי, שי רוט, בן יוסלוביץ, סתיו שקולניק, ... www.mpt-mib.com/multimedia/galleries/show_gallery.php?num=125 - 11k - עותק שמור - דפים דומים חברותא - תשמישי קדושהמגוון עשיר של ספרי יהדות חדשים וישנים, מגדולי הכותבים תפילין, טליתות, שופרות   ומבחר תשמישי קדושה איכותיים מוצרי יודאיקה בעיצובים מיוחדים ... www.havrutabooks.com/HTMLs/gallery.aspx?C2059=12598&BSP=12273&BSS110=12598 - 22k -   עותק שמור - דפים דומים אינדקס סטיקר עסקים בניית אתרים מאגר עסקים ארצי אינדקסים חברות ...תפילין, תפילין המצווה הכי   חשובה!!! תשמישי קדושה, אחר, ייעוץ והכוונה, ... מכון תפארת סת"ם, האתר הגדול למכירת ספרי תורה חדשים   ומשומשים, תפילין ומזוזות ,וחידוש ... www.stiker.co.il/Biz/search.asp?catid=9 - 88k - עותק שמור - דפים דומים לוח אבידות ומציאות אבד כלב ,חתול פרסום מודעה אבידות ומציאות חינם ...אבדות כללי, תפילין, אזור צומת גלילות,   תל אביב כללי, 31/10/2006. אבדות כללי, תיק שחור ובתוכו תפילין, רח שלומציון המלכה, ירושלים והסביבה,   27/04/2007 ... www.stiker.co.il/defaultFindsTable.asp?WebSection=0&OrderSort=ProductName%20Desc - 50k -   עותק שמור - דפים דומים On the Main Line: April 2006עושין מן העור דמות שי"ן שיש לה שלושה ראשין מימין המניח תפילין, ... שי"ן   של תפילין, הלכה למשה מסיני שיעשה בעור הבתים של ראש כמין שי"ן בולטת מקמטי העור, ... onthemainline.blogspot.com/2006_04_01_archive.html - 104k - עותק שמור - דפים דומים "תלמידים אתיופים? יש לי יותר מדי"לפני שלושה חודשים הייתי בבית כזה ובדקתי איתם מה הצרכים   שלהם,שאלתי את הילד מה הוא היה הכי רוצה וחסר לו והוא סיפר לי שלפני חודש היה לו בר מצווה ואין לו תפילין   ... cafe.themarker.com/view.php?t=155425 - 72k - עותק שמור - דפים דומים ארגון- ברית יוסף יצחקלאחר ברית המילה הנימולים מניחים תפילין, לרוב פעם ראשונה בחייהם, ... אם הנימול   מביע את רצונו לקבלת תפילין, אזי הארגון דואג לו לפרטים נוספים ... www.brit-mila.net/.../showp.asp?type=96&orn=836%  20&subcategoryList=&SesstionNUM=&win_width= - 50k - עותק שמור - דפים דומים הלכות של יום יוםהיו גם מה שאמרו שהם ישמחו להניח תפילין בדוכן כזה רק כי נראה שזה יגרום אושר גדול למי   שמאייש את הדוכן, ומה אכפת להם להשקיע חמש דקות בשביל זה, אם יש להם זמן. ... forum.bgu.co.il/lofiversion/index.php?t136701.html - 22k - עותק שמור - דפים דומים Torat Hayim Congregation, Herzliya - Bar-Mitzvah & Bat-Mitzvahהם השתתפו בתפילות בשבת בבוקר,   תרגלו את הפרשה שלהם, הניחו תפילין וגרמו לנו הרבה ... התרגשתי מאוד כשנסענו לבית הכנסת והנחתי תפילין   ועליתי לתורה בפעם הראשונה. ... www.torat-hayyim.org.il/celeb-heb.asp - 7k - עותק שמור - דפים דומים אתרים אתרי חתונותתפילין המקדש/ ייצור תפילין ,ערכות לבר מצווה 2all new website 2all open in new ... אתר   מחירות של מפעל תפילין המקדש .תפילין מהודרות,, ערכה לבר מצווה עם טלית ... www.yad2.net/ShowsBoard.asp?T1=14&T2=18&T3= - 110k - עותק שמור - דפים דומים גיבורים קטנים - כותל 18.04.07זכרון או תפילין. וזה מה שמקשר אותנו לארוע של בר המצווה , בו הבנים צריכים עם   הגעתם ... תפילין אלו הם אלו המחברים את העולם הרוחני של העם היהודי לעולם הגשמי ... www.giborimktanim.com/UsualPage.asp?iParentID=772&iPagesID=844 - 27k - עותק שמור - דפים   דומים אומדיה : כלכלה וצרכנות - חדשותרויטל תפילין, (17/10/2007). גטי אימג'ס / אימג' בנק • גידול ברכישת מוצרי מזון   כחול לבן ... רויטל תפילין, (16/10/2007) ... רויטל תפילין, (14/10/2007) ... omedia.co.il/Show_Sub_Section.asp?MenuID=825&ThreadID=1014013&Page=News - 72k - עותק   שמור - דפים דומים שו"ת בענייני אורח חייםהאם המנהג להניח תפילין בכל התעניות הוא במנחה ? ומתי חולצים את התפילין ? ...   ושמעתי עוד טעם, כי מה שנמנעו מלהניח תפילין כל היום, הוא משום דתפילין בעו גוף נקי ... www.temani.net/http/sot-temani/1.htm - 127k - עותק שמור - דפים דומים Setup - אינדקס אתריםמרכז תשמישי קדושה היא חנות המרכזת כל הקשור לצרכן היהודי - תפילין, מזוזות, ...   יהדות, יודאיקה, תורה, תנ"ך, תלמוד, תפילין, מזוזה, מזוזות, טלית, טליתות, ... www.setup.co.il/Sites/Search.asp?q=טלית - 31k - עותק שמור - דפים דומים צרכנות דתית <----> דתי פייג' | כתובת אחת לכל אתרי היהדות ברשת ...תפילין בית אל. מזוזות | תפילין. the   jewish corner ... זוזנט - תפילין ומזוזות • טוהר אומנויות ... תפילין בית אל • תפילין המקדש. כיפות | טליתות ... www.datipage.co.il/indexCategory.asp?categoryID=30&categoryName=צרכנות%20דתית - 160k -   עותק שמור - דפים דומים ישיבת שילהוכן כתב הטורי אבן שכוונה הפכית לא מועילה והוא מוכיח זאת מהגמרא בעירובין "המוצא תפילין   מכניסן זוג זוג רבן גמליאל אומר שניים שניים" זאת אומרת אם ישנן תפילין ... www.yshilo.co.il/beitMidrash/shiur.asp?id=461 - 54k - עותק שמור - דפים דומים ישיבת שילהמפה לשם א' הציע להניח לו תפילין. הוא סיפר לנו שהוא רצה לקנות אבל זה מאוד יקר, ובמשך השיחה   הבאנו לו תפילין בהשאלה עד שנשיג לו תפילין במחיר סביר, ... www.yshilo.co.il/beitMidrash/shiur.asp?id=481 - 15k - עותק שמור - דפים דומים אבד כלב לוח אבדות תוצאות חיפוש - איפה זה07/08/07, אבד / אבדה, אבדו טלית + תפילין, דברי ערך - תשמישי   קדושה ... מיקום:, אבד באשדוד והסביבה, בחצור לכיוון עין פארן, תיאור:, אבדו טלית + תפילין ... www.efoze.co.il/search/33 - 48k - עותק שמור - דפים דומים Daat Emetלגבי שאלתך: "כיצד עלי להגיב לטיעוניו של נער מתבגר שמתעקש לשים תפילין " ... אם כוונתך   שהנער אינו מסתפק בהנחת תפילין אלא מקבל על עצמו גם את ההלכה "אישה פסולה ... www.daatemet.org.il/questions/index.cfm?MESSAGEID=2042 - 27k - עותק שמור - דפים דומים פורום משמר הגבול חזרה לרשימת קבוצות הדיון רענן תצוגה 1 קורסים ...רציתי לדעת אם ינתן זמן למניחי תפילין   בהמלך הטירונות והם ישנה בעיה עם הדבר ... כפי שכבר ציינתי בפורום , זמני תפילות ( כולל הנחת תפילין ) ניתנים   באופן סדיר ... www.aka.idf.il/giyus/Forum/asp/showForum.asp?fid=881&pageNum=14 - 42k - עותק שמור - דפים   דומים | תא כתום | :: צפייה בנושא - עיכוב לא מובן- סיפור לשבת.זמן-מה לפני כן רכשתי תפילין יקרות ומהודרות בתכלית   ולא ראיתי טעם לשלחן לבדיקה. ... הדבר הראשון שעשיתי היה למהר לבית-כנסת קרוב ולהניח תפילין כשרות. ... www.takatom.org/forum/viewtopic.php?p=30901&sid=b6178b06d4478d8931523a44722c6991 - 37k -   עותק שמור - דפים דומים פרשת השבוע: תרומהניתן ללמוד על הכלל הזה מתוך סוגיה הלכתית מפורסמת על מצוות הנחת תפילין. ... כשחז"ל   קבעו כיצד מניחין תפילין, דרשו את הפסוק בספר דברים "וקשרתם לאות על ידך. ... netzach-israel-hebrew.blogspot.com/2007/02/blog-post_22.html - 109k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] י ה ו ד ה ל י ב ספורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML על תקיעה ראשונה ממונה שרף והוא סנדלפון28, ותדע כי "תקיעה" בגימ' "שרף (אולי צ"ל) "השרף29, שרף   בגימטריה תפילין") ובגימט' "תפילין", מלמד שמוליך את הקול של שופר ... pluto.huji.ac.il/~liebes/zohar/sarhapanim.doc - דפים דומים [DOC] כאשר באים לדון בנושא השיגעון של הירשל חשוב להגדיר מה הוא שיגעון ...פורמט קובץ: Microsoft   Word - צפה כ- HTML משוגע נוסף במשפחה היה זקנו של הירשל שעליו נאמר: "היה הוגה במשפחת אימו ,כגון אחיה שנטרפה דעתו עליו   וכגון בזקנה שהיה לובש קיתון במקום תפילין". עמ' 88 . ... henri-ronson.ort.org.il/LinkClick.aspx?link=השיגעון+של+הירשל.doc&tabid=83&mid=473 - דפים   דומים מירושלים לירושלים (פרק ג') - נתיביהלי לא היו מסיבות בר מצווה, אולם תפילין היו לי, כאות לגבריותי היהודית, ...   אולם ביום השביעי - היום שאין מניחין בו תפילין - מעידים בו המילה ויום השבת. ... www.netivyah.org.il/Hebrew%20Web/articles/jlm2jlm3.html - 19k - עותק שמור - דפים דומים Ot Leמפעל אות לישראל - קשר לתפילין בע"מ הינו מפעל ותיק בבני ברק, המתמחה כ- 30 שנה בייצור תפילין   מהודרות מעור בהמה גסה. התפילין האיכותיות שלנו עשויות מעור אחד, ... www.ot-israel.co.il/ - 9k - עותק שמור - דפים דומים Avot-H002ובכל זאת, מעולם לא היה ספק אצל הצדוקים שמילים אלה של קריאת שמע מדברות על תפילין.   הויכוחים בין שני המחנות נסבו על שאלות כמו האם הבתים יכולים להיות עגולים או ... www.bmv.org.il/Shiurim/avot/avot-h002.html - 9k - עותק שמור - דפים דומים חרות על הלוחות - יד לקיטלוגיכולים שני יהודים לקום בבוקר ולא להניח תפילין, האחד משום שאינו רואה חיוב בכך   כלל והשני, מסיבה כל שהיא חרב עליו עולמו באותו היום ולכן לא היה לו הכוח הנפשי ... www.notes.co.il/inc/trackback.asp?m_id=32854 - 20k - עותק שמור - דפים דומים 2007 המוחזק מבין שאסור להתפשט בחצר מאת: נורית וורגפט, הארץ ...הנחת היום תפילין? "נעצרתי ברחוב ולא   היו לי התפילין". ... "אני שם אותם בעיקר כשאני רוצה להתפלל, אני לא יודע אם אתה מדבר על תפילין או טלית".   כישורים חברתיים ... www.kavlaoved.org.il/media-view.asp?id=620 - 24k - עותק שמור - דפים דומים ספריית מכון לב > בדוק מצב ספרתיאור ספר, "עם פירוש תפילין של יד, תפילין של ראש. כרוך עם מס' מזוזה ומס'   ציצית". הוצאה - מיקום הוצאה, בהוצאת המחבר - בני ברק. מספר דפים ... toranit.jct.ac.il/book_details.php?BookID=1042 - 3k - עותק שמור - דפים דומים דרמה בביה"מש: השופט ביטל את צו ההרחקה נגד הרב דרעי וחייב את סופר ...הבקשה הייתה כי הרב יפרסם   איסור לרכוש מהסופר המתחזה תפילין ומזוזות ויורה לאלו שכבר הספיקו לעשות זאת לשרוף את מעשי ידיו, כדין   'ספר תורה שכתבו מין'. ... www.yadleachim.co.il/Index.asp?ArticleID=395&CategoryID=98 - 56k - עותק שמור - דפים דומים Shofarמישהו אמר לי פעם משהו עליך שאני לא מאמין, שאתה לקחת תפילין וששמת על אני לא יודע מה...'' ... אבל   לקחת סימבול של תפילין ולשים את זה על הדבר הזה. מה הקשר? ... www.shofarnews.co.il/site/ARDetile.asp?id=7161 - 97k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] נוצהפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML כתב סת"ם הוא כתב שבו נכתבים ספרי תורה, תפילין, מזוזות וכן חמש המגילות. הכותב ספרי תורה תפילין ומזוזות   מכונה סופר סת"ם. על הכתיבה להעשות באמצעות נוצה ודיו על ... www.orianit.org/gan/forum/uploads/files/4ED_מידע_על_סופר_הסתם.doc - דפים דומים חנות האתרתפילין ומזוזות. עברו לעמוד:. יש לכם ידע וכישורים בולטים ?? בואו הצטרפו לצוות האתר ! עמוד הבית |   פורומים | חנות האתר | רדיו האתר | קישורים | צוות האתר ... www.happy.org.il/shop/subCategories.php?category=5 - 7k - עותק שמור - דפים דומים צפת.נט zefat.net (Safed Zfat Tsfat Tzfat Safad Israel) - זהירות ...כמה בעלי חנויות בצפת למכירת מזוזות   ותפילין הולכו שולל ע"י אדם בעל חזות חרדית שרכש מהם תפילין ומזוזות ושילם בהמחאות גנובות ללא כיסוי. ... www.zefat.net/modules.php?name=News&file=article&sid=170&mode=thread&order=0&thold=0 -   30k - עותק שמור - דפים דומים האתר לענייני סת"םתפילין, מגילות, פריטים אומנותיים שונים, יודאיקה ומוצרים לפי הזמנות. ... סופר סת"ם הוא   אדם העוסק בכתיבת ספרי תורה, תפילין ומזוזות (בראשי תיבות - סת"ם). ... www.super-stam.com/heb/ - 20k - עותק שמור - דפים דומים אבד כלב לוח אבדות תוצאות חיפוש - איפה זה30/08/06, נמצא / נמצאה, שקית תפילין, דברי ערך - תשמישי   קדושה, נמצא בירושלים והסביבה ... שקית תפילין נמצאה במונית בעיר העתיקה, על השקית רקום השם יואל   פרידמן. ... www.efoze.com/search/137 - 50k - עותק שמור - דפים דומים היכונו לביאת המשיח - מה המצבתמיד אני קצת מתקשה להבין מה זה נותן בדיוק לאותם מניחי תפילין ומה בדיוק   הקטע של האובססיביים האלה שחושבים שהנחת תפילין תציל את האנושות (או עם ישראל). ... israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=1499&blogcode=6991969 - דפים דומים שובה ישראלרבי חיים ויטאל נולד לאביו רבי יוסף ויטאל בשנת הש''ג לפ''ק (1543) שהיה סופר התפילין, והיה סופר   מובהק וכותב תפילין בקדושה ובטהרה ובכונה גדולה, כמו שהוא ידוע ... www.haravpinto.com/article.php?id=212 - 14k - עותק שמור - דפים דומים שובה ישראלוממנה נערכים חסדים בכל העולם כולו,אם מבית התמחוי הגדול בארץ ואם בחלוקת נרות וחלות לבתי   החולים בימי השישי ואם בחלוקת תפילין ליהודים שאין להם תפילין ה' יזכנו ... www.haravpinto.com/about.php?act=yeshiva - 8k - עותק שמור - דפים דומים ישיבת ההסדר פתח תקוה - עיון תפילה ט"ו: ברכות השחר-הקדמהכי מנח תפילין אדרעיה, לימא: ברוך אשר   קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין. ארישיה, לימא: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין. ... www.ypt.co.il/show.asp?id=21836 - 40k - עותק שמור - דפים דומים בני דוד - במדבר [תשס"ג] הנהגת ה' במדבר*כל יום מניחים תפילין. תפילין הם התמצית הפנימית של כל התורה   כולה. ... כנגד ארבע פרשיות תפילין. ספר בראשית- הקב"ה כבורא העולם , בראשית- תשתית המציאות. ... www.bneidavid.org/System/LessonInside.asp?LessonId=1521 - 29k - עותק שמור - דפים דומים אשת חיל - שלומית הברון - "הסגולה להינצל מפיגוע - לבוש צנוע"בוא להניח תפילין!", או את ההתנפלות עליי עם   צמד נרות שבת מנויילים בשקית ותחתם הברכה/מצווה ... שתשובה טובה באמתחתי לאותם מניחי תפילין: "אני כבר   מגיע להניח, ... www.notes.co.il/shlomit/5433.asp - 21k - עותק שמור - דפים דומים ישראל פורום - אינדקס הפורומים -> הפתרון לבעית המיגון מפני הקסאם ...חילונים לא מאמינים בדרך הזו אם   בכלל ככה שהם צריכים את המיגון, את הדתיים אפשר להשאיר במבנים לא ממוגנים, הרי חיילים שלנו מתים בגלל   שהם לא מניחים תפילין. ... www.israel-forum.co.il/forums/index.php?s=e86033ea8a8cf6ed6229f6cb18edc46c&showtopic=6853 -   115k - עותק שמור - דפים דומים bnnreports: Wednesday #3תפילין גנובות מחפשות בעלי (this is the perfect chaim walder story) ...   משנמלט מהמקום הבחין שבידיו תפילין. סוף גנב לתלייה, ובסופו של דבר נתפס הגנב. ... bnnreports.blogspot.com/2007/01/wednesday-3.html - 89k - עותק שמור - דפים דומים Lametayel.comמשהו כאן מוזר, אני חושב לעצמי, ואז מספר לי טום שהוא לא הניח תפילין מעולם...`` ... ``ביום   שני אני ולוי יוצאים אל הפסטיבל, בידינו תפילין ולצידנו ילדי משפחת ... www.lametayel.com/reporters/list.asp?id=63&ph=0 - 131k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] טופס הרשמה לחברת הביטוח מזכי הרביםפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML המאמר קובע נמרצות כי נקודות המגע והלחץ של תפילין של ראש ותפילין של יד מכסות בדיוק את אותן הנקודות   שעל ידי דיקור בהן במחטים "ניתן לרומם את הרוחניות ולטהר את ... www.myib.co.il/include/166.doc - דפים דומים datilip - דתילי גוש דן, המקומון של הציבור הדתי בגוש דןהרבנית פנתה גם לאחד מתושבי העיר בבקשה לתרום זוג   תפילין עבור הנער, ... אדם זה, שהעדיף להישאר בעילום שם, תרם זוג תפילין חדשים ומהודרים והוסיף נרתיק   קטיפה יפה ... www.datilip.co.il/index.php?id=5368&dates=2007-9-1 - 25k - עותק שמור - דפים דומים Shotzer - The Book of Suceava Jews - סיפורו של זאב (ולוולה) הלר ז"ללמחרת התחיל סבי, ר' לייבוש, להניח   תפילין ולהתפלל. בשעה שהוא הניח תפילין של יד נכנסה חבורת ז'נדרמים חמושים בצעקות רמות והחלו לגרש את   הנוכחים החוצה. ... shotzer.com/zope/home/he/1/personal_he/350/ - 26k - עותק שמור - דפים דומים לירן לויניתן לרכוש אצלי סט תפילין כשרות ואף מהודרות באיכות ובכשרות טובה ובמחירים נוחים. הסט כולל   תפילין, טלית מהודרת, תפילין, סידור, כיפה וכיסויי קטיפה לטלית ... www.liranlevi.com/bar-mitzva - 5k - עותק שמור - דפים דומים Alleyways To Torah: TRY???!!!!יש מצות עשה שאדם חייב להשתדל ולרדוף עד שיעשה אותה, כגון תפילין   וסוכה ולולב ... Wearing תפילין all day is in fact an imperative, but the natural order of ... alleywaystotorah.blogspot.com/2007/03/try.html - 46k - עותק שמור - דפים דומים לוחות - יד שנייה"מבצע"50% הנחה תפילין מהודרות בהמה גסה + טלית (אני אדם חילוני ובקושי נגעתי בהם יש לי   קבלה מצורפת שקניתי אותם ב2000 ש"ח").במתנה 8 ספרי קודש יקרי ערך ... www.dromi.co.il/boards/board.asp?Bid=44 - 264k - עותק שמור - דפים דומים יואב מממפיסאמרתי לו שאחת המצוות שמוזכרת בפסוקים אלו היא מצוות הנחת תפילין. ... אלכס התרגש כי זו   הייתה הפעם הראשונה שראה תפילין ממש, ואני התרגשתי כי זו הייתה הפעם ... www.spiritofisrael.org.il/JewishAgency/Hebrew/Israel/Shlichut/Stories/Yoav.htm - 53k - עותק   שמור - דפים דומים חבר'ה הייד פארק | משפחה: צייר המהפכהבוריס יפימוב או בשמו היהודי ברוך פרידלנדר, החל להניח תפילין   בהשפעת רבה הראשי של רוסיה שאותו פגש כשביקש למסור לידיו מחזור ליום הכיפורים שמצא במחנה המוות ... wap.hydepark.co.il/topic.asp?topic_id=2281581&whichpage=1 - 55k - עותק שמור - דפים דומים חגיםחס וחלילה, לא יהיו נקראים 'גוי אחד', ואם כן, כביכול מניח תפילין שאינם כשרים". ... ולא היה שם במלון רק   זוג תפילין אחד. ולבש כל אחד התפילין להתפלל במהירות. ... www.chagim.org.il/ListPages.aspx?catid=61 - 104k - עותק שמור - דפים דומים Maddog Forums: מעמד האישה ביהדותלמצוות כמו תפילה, הנחת תפילין, אגב מותר לבנות להניח תפילין, ...   ולאמא בקושי יש זמן למצוות של תפילה, תפילין ועוד, המצווה מרכזית של האשה שהיא ... maddog.us/forum/forum_posts.asp?TID=627&PN=1&get=last - 53k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] ענת בן - דודפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML 13 – 21; הכוונה היא לחזור על הכתוב שם, להתפלל (תפילין), במטרה לזכור. 4. "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"   = בכדי לזכור יש חובה לכתוב את הפרשיות ... alon.mojo.co.il/downloader.asp?file_id=39 - דפים דומים מכללת לפשיץמצוות תפילין היא מן המצוות הראשונות שבתורה, אך הרבה מן ההלכות שבה הן הלכה ... רשאים   לעשות תפילין הנבדלים בגודל (קטן, בינוני או גדול) אך הטוטפת חייבת להיות ... www.lifshiz.macam.ac.il/m/pages/m0561/m0561289a.html - 15k - עותק שמור - דפים דומים Eruv Online: Part 7: Meoz U’Mekedem – Exploring the Historical ...אי נמי, לאחר שנפרצה בה פירצה,   כדאיתא בפרק המוצא תפילין, עכ"ל. הרי דמהא דאמר פרק המוצא תפילין דירושלים כרמלית הקושיא אינה למה לא   עירבו, דהרי לא היה שום מצוה ... eruvonline.blogspot.com/2007/09/part-7-meoz-umekedem-exploring.html - 149k - עותק שמור - דפים   דומים [DOC] דבר תורה לפרשת תרומהפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML ולהבדיל מכלי המשחית עשו מהקנים קולמוסים לכתוב בהם ספרי תורה, תפילין ומזוזות. ... ואפילו מלומדים בני   תורה שכתבו בהם ספרי תורה, תפילין ומזוזות. ... www.beit-eliezer.co.il/imgs/uploads/shemot/Truma.hel.doc - דפים דומים [DOC] פרשתפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML שם י' נקרא = שי"ן של תפילין נקרא עליך. יקוק בא"ת ב"ש = מצפצ = 300 = ש' של תפילין. יש 300 ימים בשנה   שמניחים תפילין 65 ימים שהם שבת ויו"ט ... www.torahforme.com/files/Parsha/Frnk_Smmry_Ki_Tavo_5767.doc - דפים דומים תהילה / ש"י עגנון – סיכומונהבאותו לילה נקבע כי כאשר יגיע החתן לגיל הנחת תפילין (כלומר כשיהיה בן ... שנה   לפני שנעשה הבן הבכור בר-מצווה חלה בדבר ומת שלושים יום לפני שהספיק להניח תפילין, ... www.sikumuna.co.il/wiki/תהילה_/_ש%22י_עגנון - 34k - עותק שמור - דפים דומים Bizportal - אתר העסקים של ישראל, חדשות, שוק ההון, מניות, בורסה ...רויטל תפילין. העתירה הוגשה נגד   החלטתה של חברת החשמל, על השעיה נוספת בת שלוש ... רויטל תפילין. בסכום שך 220 אלף שקל בטענה   שלכאורה השתמשו במספר מתמונות של צלם ... www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews.shtml?opt=13 - 91k - עותק שמור - דפים דומים ישיבת ההסדר מעלה אפרים - מאמריםשפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל, שכל המניח תפילין על   ראשו - יקרו את מוחו. והיה אלישע מניח תפילין ויצא לשוק. וראהו קסדור (פקח של המלך) אחד, ... ymeonline.org/inside/show_article.php?id=5 - 23k - עותק שמור - דפים דומים לימוד יומיפורמט קובץ: לא מוכר - צפה כ- HTML אסור לצאת בתפילין לרה"ר [ואפילו למ"ד שבת זמן תפילין הוא, מכל מקום חוששים שמא ... אך היוצא אינו חייב   חטאת [ואפילו למ"ד שבת לאו זמן תפילין, אינו חייב חטאת כי ... www.limudyomi.com/sabato - דפים דומים עץ הדעת רמלהאין תפילין. יש להבין את הדברים במשמעות הסימבולית. לא תפילין כי לא יעשו בדיוק .... הקראים   אינם מניחים תפילין, מפני שלדבריהם הפסוק "וקשרתם לאות על ידך והיו ... asy.co.il/amit?page=ramle - 68k - עותק שמור - דפים דומים מזוזות ביתך - תשמישי קדושהתורה, תפילין ומזוזות. המוצרים השונים עוברים בדיקה ממוחשבת ... שיפוץ בתי   תפילין והחלפת רצועות תפילין. כתיבה ובדיקה של קלפים למזוזות. ... www.mezuzotb.co.il/HTMLs/article.aspx?  C2004=839&BSP=822&BSS2004=839&BSCP=822&BSS21=839... - 22k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] שבתפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML המתאבלים פטורים מכל המצוות, כולל הנחת תפילין, ואין הם אוכלים יין ובשר. .... מדוע בתפילת שחרית מתעטפים   תחילה בטלית ורק לאחר מכן מניחים תפילין? ... www.bis.org.il/files/barilan/class_files/2300.doc - דפים דומים פרסומא גמ'ח רחובותהשאלת מזוזות - משה מנשה 052-7667142. "יד משה" תפילין - משפ' קרוואני 08-9491966.   "תפילה למשה" - השאלת תפילין משפ' יערי 08-9476646 054-6457523/4 ... www.pirsuma.com/gmach.php - 17k - עותק שמור - דפים דומים Ayelet Hashachar part one - chapter 3ויש ספק חיוב תפילין בכל יום כיון שיש ספק שבת כל יום. ויתפלל   שחרית משל חול. .... משום תפילין, ואם שבת הוא ייחשב כתכשיט, וחייב אפילו אם יש ספק לילה. ... www.science-halacha.com/ayelet/ayelet_C1.htm - 18k - עותק שמור - דפים דומים Ayelet Hashachar part one - chapter 4ומיד אחרי שקרא ק"ש יזדרז לעטוף טליתו, ולהניח תפילין ויתפלל   שחרית מיד. ... טליתו ולהניח תפילין ולהתפלל שחרית. וקודם שיקרא ק"ש, אם עדיין לא ניכר ... www.science-halacha.com/ayelet/ayelet_D1.htm - 20k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך www.science-halacha.com ] קקטוס - צום גדליהוהאם מניחים תפילין האותו יום? ודודו אחי.. יש לי הודעה פרטית לשלוח אליך (שאלה ... ליחי,   מחר מניחים תפילין כרגיל , מוציאים ספר תורה בשחרית ובמנחה , ומוספים ... www.kaktos.co.il/forum/showthread.php?t=41254 - 126k - עותק שמור - דפים דומים קניות וצרכנות |כתיבה ומכירת תפילין מזוזות וספרי תורה על ידי סופרים מקצועיים ויראי שמיים ... כתיבה ומכירת   תפילין מזוזות וספרי תורה על ידי סופרים מקצועיים ויראי שמיים ... www.bizcard.co.il/ShowsBoard.asp?  T1=21&T2=&T3=&SQLType=&ShowMyDrushimMsg=&PageNum=6... - 71k - עותק שמור - דפים   דומים עוצמת התורה הקדושהאותו דבר גם עם תפילין מהודרות, שמחירן יכול להגיע לאלף דולר. ... לעומת זאת בחוץ אדם   הולך ומניח תפילין וקונה כרטיס מפעל הפיס, אולי הוא יצליח בזכות המצווה. ... rabenu.co.il/ordavid/timlul/tora06.php - 53k - עותק שמור - דפים דומים התעוררות לתשובה ליום הדין ראש השנה. כל השנה זה הוצאה לפועל של יום ...בברכת המזון הראש שלו במקום   אחר, הוא מתפלל שמונה עשרה והראש שלו בעסקים, הוא מניח תפילין של לגמור וללכת, "ותהי יראתם אתי מצות   אנשים מלמדה", כל יראת השמים שלהם ... rabenu.co.il/ordavid/timlul/tshuva01.php - 46k - עותק שמור - דפים דומים [ עוד תוצאות מתוך rabenu.co.il ] נס ציונה.קום, בית חב"ד נס-ציונה, דרושים, סיוע לנזקקים, שאלת רב ...לקראת חודש אלול פותח בית-חב"ד נס   ציונה במבצע מיוחד לבדיקת תפילין ומזוזות. זאת, על-פי מנהג ישראל לבדוק את כשרות התפילין והמזוזות בחודש   אלול ... www.ness-ziona.com/index.asp?s=cat.asp?u=48~cid=538 - 49k - עותק שמור - דפים דומים [PDF] (Microsoft Word - \341\354\367-\372\371\361\346.rtf)פורמט קובץ: PDF/Adobe Acrobat - צפה כ-   HTML תפילין הם סגולה נגד. מוקדש. ל. רפואת. :. בנימין בן שרה. בתוך שאר חולי ישראל ... הרי תפילין הם סגולה לתורה.   ,. כפי. ש. מפורש בתורה בטעם מצוַת תפילין ... www.hakotel.org.il/docs/Neventzal_Balak_5767.pdf - דפים דומים סת"םתפילין במדרשי חז"ל, הרב צבי כהן. תפילין הלכה ומעשה - הנחת התפילין, הרב צבי כהן. תפילין הלכה   ומעשה - ייצור התפילין, הרב צבי כהן ... www.lho.co.il/booksGetFromCategory.asp?id=122 - 15k - עותק שמור - דפים דומים עמוד הבית מסורתשלום וברכה האם לכתחילה יש לתמני לרכוש עבור עצמו או בנו תפילין הכתובות בנוסח תימן או   שיכול לרכוש גם תפילין הכתובות בנוסח ספרדי. בהנחה שהתפילין התמניות יקרות ... www.masoret.com/Site/FAQList.asp?id=17&SubID=17&TopBarCode=3 - 42k - עותק שמור - דפים   דומים נשיםעל מיכל בת שאול מספרת האגדה שהיא הניחה תפילין בכל יום – גם היא מצווה שהזמן גרמא, משום שמצוותן   ביום (בבוקר) ולא בלילה – "ולא מיחו בה חכמים" אלא הניחו להניח ... mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13749 - 45k - עותק שמור - דפים דומים תוצאות חיפוש בשורשהרב ישי סמואל אני יודע שאסור, עקרונית, להניח תפילין בזמן אמירת כתר. בבית הכנסת שנו   יש כמה מניינים והבוקר הגעתי לשחרית בזמן שמניין אחר לא סיים עדיין, ... search.shoresh.org.il/main.aspx?word=ראש+חודש - 29k - עותק שמור - דפים דומים אמנות ! קרב הניירות+שירותים מדליקים+יורק למחייתו+חתול מזכוכית ועוד ...בוידאו-ארט של האמנים ארתור   יעקובוב, מיכל יפה והדס רשף דמות מלפפת תפילין ויוצרת טנק שלצלילי מארש צה"לי עושה סיבוב כמפגן. ... www.seretkolyom.com/?ftag=אמנות - 127k - עותק שמור - דפים דומים טנק ! פיגוע בעיראק נגד טנק אמריקאי+תאונות ללא הפסקה - לתפוס את ...+ טיל נגד טנקים - הדגמה חיה + טנק   תפילין ועוד קליפים חדשים, סרטוני וידאו חדשים, קטעים מצחיקים, סירטוני וידאו חדשים, סירטונים. www.seretkolyom.com/?ftxt=טנק&sr=10 - 112k - עותק שמור - דפים דומים לוח יד שניה: הומלסשונות - שונות, תפילין, תפילין + טלית, מתנות, שווה ממש... 1000 ₪, תפילין + טלית,   24/10/2007, לפרטים • > עוד הצעות שלי למוצרי יד שניה, > שלח מודעה לחבר ... www.homeless.co.il/yad2/default.asp?  Page=1&Search=1&fLong1=250&fLong1_1=1300&iExchange=0... - 235k - עותק שמור - דפים דומים BAZZ.CO.ILהאתר שיסביר לכם הכל בנושא תפילין ומזוזות אוסף של עצות ומדריכים בנושאי הנחת תפילין כגון   הוראות לכותבים ביד שמאל, דוגמאות למזוזות, צורות של אותיות סת``ם, ... www.bazz.co.il/cat.phtml?leaf=1776&page=2 - 33k - עותק שמור - דפים דומים דף ראשי > טליתותחפצי קודש למכירה תשמישי קדושה, תפילין, מזוזות, ספרי קודש. ... סט תיק טלית+תיק   תפילין. ₪ 130.00. סט תיק טלית ותפילין. ₪ 130.00. סט תיקי טלית ותפילין ... shops.netpay.co.il/masoret/default.aspx?PID=1008 - 11k - עותק שמור - דפים דומים חד פעמית - מפיות הטבעת זהב /כסףפורים שמח,פסח כשר ושמח. מפיות דו שכבתיות עם כיתוב הטבעת זהב/כסף   ארוזות 16 יח' בחבילה שבת שלום,חג שמח,שנה טובה,מזל-טוב, מזל-טוב תפילין,פורים שמח,פסח כשר ושמח ... www.hadpeamit.co.il/products/35064 - 24k - עותק שמור - דפים דומים המרפד של ניצןהאתר שיסביר לכם הכל על תפילין ומזוזות. סת"ם. הקדמה לתפילין ומזוזה, מזוזה, תפילין, צורת   האותיות בסת"ם, כתבות, קישורים לאתרי יהדות, תפילין ומזוזות ... www.yahalom-ashdod.co.il/nitzan_marpad/marpad_new_flash_ver.asp?pa=9 - 32k - עותק שמור -   דפים דומים 429737 שעת השין: תעודות זהותשמים פס לא יודעים מה זה תורה מה זה תפילין מה זה שמע ישראל. ... חאלס   לחיות בשקר חאלססס עם עיקר אמונה עיקר הלב אז למה ה' יתברך נתן לנו שבת צנעות תפילין למה? ... www.shin1.co.il/id/show_user.php3?userid=429737 - 72k - עותק שמור - דפים דומים [RTF] מדינת ישראלפורמט קובץ: Rich Text Format - צפה כ- HTML הנחת תפילין והעטיפה בטלית בוודאי לא היו חלק משגרת החיים של הנשים במאה הי"ג ... וראיה ממיכל בת שאול,   שהייתה לובשת ומנחת תפילין, ואשתו של יונה הייתה עולה לרגל ... www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/3FD39B1A-C0C2-4367-947E-D37C4DCD6A34/10367/59.rtf - דפים   דומים (חקת סז) השכל ומה שמעבר לובמובן למשל שאני לא מניח תפילין כל יום (והאמת, יש בכוונתי כן לעשות זאת. אני   רק צריך לברר איפה ניתן לקנות תפילין וללמוד את הנחתם (מצאתי כבר קישורים ברשת. ... www.faz.co.il/story_4373 - 91k - עותק שמור - דפים דומים Torah scrolls, Sefer Torah projects, tefillin, mezuzah scrolls ...Sale of Torah scrolls, tefillin, mezuzah   scrolls and megillah scrolls from Israel; Sefer Torah writing projects; Torah scroll restoration; Ask   the sofer ... www.stam.net/ - 19k - עותק שמור - דפים דומים צעירי חב"ד | שאלות לרבהנחת תפילין:. הפוסקים בדורות ראשונים נחלקו לענין הנחת תפילין בחול המועד, אך כיום   נוהגים רוב עדות ישראל שלא מניחים תפילין בחול המועד. ... www.lubavitch.org.il/Questions/Index.asp?CategoryID=68 - 130k - עותק שמור - דפים דומים GoopSites - נפלאות הקבלהבדיקת תפילין מחדשת עלומים. קנית תפילין לנער העולה לבר מצווה היא בסוד עקידת   יצחק. לכתבה המלאה... בדיקת מזוזות. בדיקת מזוזת עשויה לשפוך אור על מערכות יחסים, ... elacabalah.goop.co.il/Web/SiteHomePage.aspx?PageType=0&CatID=6410 - 37k - עותק שמור - דפים   דומים ארגון נפגעי איבההילדים הגיעו לתפילה ולהנחת תפילין. את הטקס כבדו בנוכחותם כבוד שר הרווחה מר זבולון   אורלב, הרבנים הראשיים לישראל, השר בני אילון, ראש עירית ירושלים, ... www.irgun.org.il/showPage.asp?pageCode=66 - 37k - עותק שמור - דפים דומים יונה וולך - שושנה ויגאחת הפרובוקציות הבולטות בחייה היא השיר תפילין שיר שפורסם בקובץ אור פרא .... וולך   כתבה את השיר ההוא תפילין ואולי ביקשה לומר לכם הגברים שאינכם יודעים לענג ... www.e-mago.co.il/Editor/literature-516.htm - 117k - עותק שמור - דפים דומים - פענוח רוח הקוד-פורום תרבותעניתי לו בשלילה באופן טבעי, ולא היה עלי לסגנן או לייפות את תשובתי, כי פשוט   לא הייתי שם תפילין ולא מתפלל, כולם יודעים. שלמה, איננו מסוג האנשים הנודניקים ... www.e-mago.co.il/phorum/read-6-15302-15302.htm - 153k - עותק שמור - דפים דומים Torah MiTzion - Parsha Online - Boהמעיין בספר החינוך יתפלא לראות שלא מנה את מצוות תפילין בפרשת   בא אלא רק בפרשת ... ואכן הרמב"ן רבו של 'החינוך' מפרש את מצוות תפילין בפרשתנו , ובספר דברים ... www.torahmitzion.org/eng/resources/show.asp?id=384 - 17k - עותק שמור - דפים דומים נזכור את כולםבשל ה"הקפצה", יאיר לא הספיק להניח תפילין, אך הקפיד להכניסו לתיק האפוד שלו. הפעילות   המבצעית נתמשכה, ויאיר לא מצא זמן לקיים את מצוות הנחת התפילין. ... www.izkor.gov.il/izkor86.asp?t=517115 - 21k - עותק שמור - דפים דומים Bizportal - אתר העסקים של ישראל, חדשות, שוק ההון, מניות, בורסה ...רויטל תפילין. שתתקבל ביום שני   הקרוב. האירו מוסיף 0.24% לרמה של 5.748. ... רויטל תפילין. המדדים המובילים בארה"ב פתחו בירידות שערים   שהלכו והעמיקו לאור נתוני ... www.honline.co.il/shukhahon/biznews.shtml?opt=2 - 84k - עותק שמור - דפים דומים "המהפך" של הרב זמיר כהן - מערכת הפורומים של השחקן ה-12וראו שם עם איזה אור בנאדם נמצא לפני הנחת   תפילין ועם איזה אור בנאדם נמצא אחרי. .... שמעתי את זה עם ההנחת תפילין ועל הרב והמצלמה. זה פשוט מדהים   ... www.12p.co.il/forum_new/index.php?showtopic=58918 - 125k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] 3פורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML תפילין שלי איש קדוש כתב אותן... ורבים מחזרים אחרי תפיליו ומרבים במחירן, ... ונכנס לבית מדרשו ושאל, מי   כאן רוצה לקנות תפילין שלי? עמד אדם אחד ואמר, ... www.tau.ac.il/~kasher/M186_910_98.doc - דפים דומים Rabiכל קבל דנא, הנכנס לבית הכנסת בלא תפילין ואומר אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך, קדשא בריך הוא אומר,   אן הוא מוראי, הא סהד סהדותא דשקרא, עיין בזוהר הקדוש פרשת ... www.rabi.co.il/web/default.asp?id=103 - 62k - עותק שמור - דפים דומים מנוע חיפושמפעל יצרני לייצור תפילין . תפידנית (לשמירה על תפילין). אתר מסחרי , ישראלי - טלפון: 9974560- 02   - דואר אלקטרוני: info@tefillin.co.il ,מספר כניסות:653 ... www.ovdim.co.il/findWeb.asp?id=268 - 45k - עותק שמור - דפים דומים ONE :הזמיר אייל גולן, התארח בתוכנית של יורם ואזאנא, דיסקס על הא ...צפה בזמר מציג לראווה את הקעקוע   החדש וה-ע-נ-ק שלו, והצמד-חמד אפילו השקיע והניח תפילין יחד... יהודים לתפארת! ... מניח תפילין. מניח תפילין   ... www.one.co.il/Cat/Extra/Glitch.aspx?id=24124 - 34k - עותק שמור - דפים דומים מה חדש בגליםמעגלים: דף צפיה לסרטון תפילין - מה בדיוק כתוב בתוך בתי התפילין ? מי ומתי מניחים תפילין?   (24.12.2005). מעגלים - פרשת שבוע ... www.galim.org.il/cgi-bin/galim/whatsNew.pl?Year=2005 - 33k - עותק שמור - דפים דומים 6 המצוות התמידיות – מצווה מס' 5: יראו את ה'הרמב"ם כותב (הלכות תפילין ד', כ"ה), שכל אימת שיהודי מניח   תפילין על ראשו ועל ידיו, ... הזמן הטוב ביותר לחזור על חמשת צעדים אלה הוא בזמן הנחת תפילין. ... www.aish.com/hspirituality/foundation/CM_5_Fear_G-d.asp - 60k - עותק שמור - דפים דומים חדר החדשות - אל-סם, ים כינרתאסף, חבר של איתן מהיישוב, מתהדר כבר 3 ימים בקעקוע חדש על קיבורת – יד   ימין ("רציתי דווקא בשמאלית, אבל פחד תי שיראו את הקעקוע כשאני מניח תפילין"). ... newsroom.co.il/?id=30193&c=israel - 40k - עותק שמור - דפים דומים תשובות לשאלות הלכתיות של משפחות מלוותהאם מותר למתגייר ללבוש טלית קטן, להתעטף בטלית גדול ולהניח   תפילין? ... לכן יש לסייע לו לרכוש ציצית ותפילין כשרות וללמדו כיצד להתעטף ולהניח תפילין. ... www.gov.il/FirstGov/TopNav/Situations/SConversion/CSAnswersToHalachaQuestions/ - 94k -   עותק שמור - דפים דומים קונגרס יהודי בוכרה - ילדיםהקונגרס קיים סיורים לימודיים כגון: אפיית מצות, יצור תפילין וטיולי מורשת. ...   הילדים מקבלים זוג תפילין מהודרות וטלית, והבנות: פמוטות נאות לכבוד שבת. ... www.buchara.org.il/Index.asp?CategoryID=71 - 35k - עותק שמור - דפים דומים [PDF] OCR Documentפורמט קובץ: PDF/Adobe Acrobat - צפה כ- HTML קטן היודע לשמור תפילין א. ב. יו לוקח לו תפילין וכו. " It is uncertain from this statement whether it is in   fact referring to bar. mitzvah or before. ... home.earthlink.net/~byls-press/Responsa-Dlinc.pdf - דפים דומים קו החסד - חדשותארגון קו החסד קנה עבור אותם נערי חמד 26 זוגות תפילין מהודרות! בנוסף קיבל כל נער טלית,   סידור ושי של ספרי קודש וכמובן ביגוד הולם למסיבת הבר מצווה והמון המון ... www.kavhachesed.org.il/news_h.php - 20k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] _B'S'D'פורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML Rashi brings חז"ל – in merit of חוט merited ציצית, in merit of סרוך נעל merited תפילין – and all the   מפרשים wonder what is the connection – why is this ... www.parsha.net/thisweek.doc - דפים דומים [PDF] ספר בכורי סוכהפורמט קובץ: PDF/Adobe Acrobat - צפה כ- HTML התלמידים שאלו למה דוקא תפילין נקראו פאר ומסיבה זו פטור אבל מתפילין ביום א ..... ראוי לשאוף למצב בו יהיו   כל מוכרי כותבי תפילין. ומזוזות עוסקים בעיקר לש ... www.lookstein.org/retrieve.php?ID=426158 - דפים דומים שאלות לרב, שורשתלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף מח עמוד ב: תא שמע: כיס שעשאו להניח בו תפילין - אסור ...   רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ד הלכה ט: כלי שהכינו להניח בו ... www.shoresh.org.il/spages/shut/main.aspx?ID=1495 - 53k - עותק שמור - דפים דומים Bizportal - אתר העסקים של ישראל, חדשות, שוק ההון, מניות, בורסה ...רויטל תפילין. המדדים המובילים   בארה"ב פתחו בירידות שערים שהלכו והעמיקו לאור נתוני ... רויטל תפילין. מטרת רכישת הקרקע היא הקמה של   פרויקט של מגורים ומסחר, ... https://secure.bizportal.co.il/shukhahon/biznews.shtml?opt=2 - 87k - עותק שמור - דפים דומים רמת גן - עיר הגניםברכישת תפילין וטלית אנו נדאג להכשרה לעליה לתורה באופן החווייתי והמקצועי ביותר וכל זאת   במחיר מסובסד ע"י המועצה ... תלמדו כיצד להתעטף בטלית ולהניח תפילין. ... www.ramat-gan.muni.il/נושאים+ברשות/דת+ומסורת/המועצה+הדתית/ - 39k - עותק שמור - דפים דומים מגזין ארץ אחרתר' לוי יצחק קושר את האגדה אל ההלכה האוסרת על האדם המניח תפילין להסיח את דעתו מהן,   ומסיק מכך כי יהודי המניח תפילין שׂוּמָה עליו לשבח את ישראל, ... www.acheret.co.il/bin/ea.jsp?o=Article%5El735 - 60k - עותק שמור - דפים דומים חוג אוהדי מכבי פתח תקוהשנה לאחר מכן היה רבע גמר דרבי, גם הנחתי תפילין ועוד פעם הפסדנו ואז היה את   הדרבי בתחילת שנה שעברה שגם הנחתי תפילין וגם קיבלנו בראש לא הולך לי ... www.mpt-mib.com/fortune/ - 46k - עותק שמור - דפים דומים Rambam, 3 chapters per day for Sunday, 16 Cheshvan, 5768 - October ...יד) [יב] תלמיד חכמים --   לכתחילה משביעין אותו והוא יושב ותפילין בידו; ואינו צריך ליטול ספר תורה, אלא תפילין בכפו חפץ הוא. ונשבע   בלשון הקודש, כמו שביארנו. ... www.sichosinenglish.org/cgi-bin/lessons.cgi?Java=y&date=28102007&r3=3 - 73k - עותק שמור - דפים   דומים Divrei-Tora.comמאגר מידע של סופרי סת"ם ושל יצרני בתי-תפילין. באתר ניתן גם למצוא מדריך לקניית   תפילין, מדריך לשמירה על התפילין ומדריך קשרים. ... www.divrei-tora.com/Links.asp?CID=5 - 7k - עותק שמור - דפים דומים Reclaiming the Daf: 2005-04-17כל שאינו קורא קריאת שמע ערבית ושחרית, דברי רבי אליעזר, רבי יהושע   אומר: כל שאינו מניח תפילין, בן עזאי אומר: כל שאין לו ציצית בבגדו, רבי נתן אומר: כל שאין ... reclaimingthedaf.blogspot.com/2005_04_17_archive.html - 44k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] סמלים:פורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML כל משתתף בוחר שלושה סמלים שעליהם הוא מעמיק את הידע שלו- הוא מחוייב לבחור מתוך תפילין , פמוטים ודגל   סמל אחד או יותר , ומשאר הסמלים אין הגבלות . ... www.noartelem.org.il/image/users/21266/ftp/my_files/1782.doc - דפים דומים גיא שחר - יום בקו העימות - 21 ביולי 2006 - חלק ב' - מצפת דרך יראון ..."בוא תניח תפילין". "הנחתי כבר היום".   "בוא תאכל משהו". "אכלתי, תודה". ... מעניין מה אמרו להם המילואימניקים שנלחמים כאן על ההצעה להניח   תפילין. ... www.guyshachar.com/blog/north2.htm - 18k - עותק שמור - דפים דומים סט לטלית ותפילין >> מיוחדיםסט טלית תפילין • סט טלית תפילין. מק"ט: 2401. סט טלית תפילין. 45 $ בלבד.   לפרטים | הוסף לסל • סט לטלית ותפילין • סט לטלית ותפילין. מק"ט: 2402. סט טלית ותפילין ... www.kaftorvaferach.com/new/CatalogCategory.asp?cat=004_031_&LNG=HEB - 102k - עותק שמור   - דפים דומים קהילה פור יו - Kehila 4 u הקהילה שלך בתל אביבכידוע לכל שתשמשי קדושה צריכים להיכתב בכתב יד על ידי   קולמוס ודיו כשר, על גבי קלף מיוחד הנעשה מעור של בהמה וכשר לכתיבת תפילין ומזוזות. ... kehila4u.org/content/view/25/48/1/3/ - 18k - עותק שמור - דפים דומים Tefillin IsraelTefillin Israel - תפילין-ישראל. Tefillin Israel is commited to provide kosher Tefillin in   affordable ... תפילין-ישראל מספקת תפילין כשרים במחירים טובים ... tefillin-israel.com/ - 14k - עותק שמור - דפים דומים Am Yisrael Echadהטקס והסמל- הכרת הסמלים היהודיים של בני המצווה (תפילין, הדלקת נרות, ... ישנה   אפשרות להנחת תפילין לכל המעוניין, עלייה לספר תורה (כמו בבר מצווה! ... www.amyisraelechad.com/h_activities.html - 18k - עותק שמור - דפים דומים אחרית הימים:אחינו האפגנים?:הפתאניםשהיהודים מכנים 'תפילין', המכיליםחלק מהם עדיין עונדים קופסה קטנה   פסוק מן התנ"ך. זה מנהג עתיק של בני ישראל... (היחידים באפגניסטן ממוצא שמי) שמותיהם ומוצאם ... gog.web-site.co.il/gog/tribes1.shtml - 49k - עותק שמור - דפים דומים -UNTITLED-התפשטות של דיבר הרביעי באופן כזה (כמו שכבר ראינו ) זה סמל של פעילות שלנו ("על היד ")   ובמוח שלנו ("תפילין"). זה סמל של חוק אלוהים (דברים 6:8) ושחרור של ישראל ... www.logon.org/hebrew/S/P170.htm - 132k - עותק שמור - דפים דומים חבד תל אביבבמסגרת השירות לקהילה ניתן לבדוק תפילין ומזוזות בבית חב"ד. כדי לתאם בדיקתה יש ליצור קשר   עם הרב מנדלסון בטלפון 054-6577092‏ או להשאיר את פרטיך כאן ואנו ניצור ... chabadtlv.org/?url=article_he&id=15 - 14k - עותק שמור - דפים דומים מועצה דתית - אור עקיבאלמחרת עולים כל בני המצווה לכותל המערבי בירושלים לטקס הנחת תפילין. ילדי בר   המצווה מקבלים ערכה הכוללת טלית, תפילין ,שקית מהודרת וסידור מתנת המועצה הדתית. ... www.mdoa.org.il/service.asp - 11k - עותק שמור - דפים דומים מכון התורה והארץלמשל, תפילין יש בהם קדושה. האם נימנע מלהניח תפילין בגלל שהן מחייבות אותנו להיזהר   מהסחת הדעת והרהורים פסולים, או שמא להיפך, נניח אותם ונתעלה ונתקדש על ידיהן? ... www.toraland.org.il/.../project/katava1.asp?  codeClient=1555&CodeSubWeb=0&id=56529&projId=13928 - 461k - עותק שמור - דפים דומים הושהו דיוני הפסקת האש בלבנוןלכל אחד מאיתכם פעם היתה בר מצוה , וכולכם עמדתם לפני השם עם תפילין על   המצח . לא התביישתם אז ! תשיגו לכם תפילין כשרים ושימו אותם על המצח כשאתם יוצאים לקרב ! ... business.msn.co.il/news/WorldNews/StatePoliticalMilitary/200608/20060807052959.htm - 70k - עותק   שמור - דפים דומים HNN - אתר החדשות החמות - בני ברק: בנו של האדמו"ר מבעלזא שליט"א ר ...בני ברק: בנו של האדמו"ר   מבעלזא שליט"א ר' אהרון מרדכי רוקח הכין היום תפילין לבנו (נכד לאדמו"ר) שיכנס בעול מצוות. צלם: עוזי ברק.   תגובות ... www.hnn.co.il/index.php?module=albums;task=view;id=3341 - 10k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] הקשר בין מצות סוכה לארץ ישראלפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML קוף או גוי שמניחים עליהם תפילין - אין זה ולא כלום, אך יהודי, להבדיל מהם, שמניח תפילין בזה מתקיימת המצוה!   כי המצוה אינה פעולה טכנית, ולכן לא כל מי שעושה כן ... www.oretzion.com/BOGRIM/archiv/holydays/socot.DOC - דפים דומים שאלה בנוגע ליוגה > נמסטה - הפורומים - פורום רוחניות יוגה מדיטציה ...המלצתי, כמו שאתה מתרגל שנה יוגה   בפתיחות גדולה אולי תתרגל בנוסף נטילת ידיים והנחת תפילין , והרי הנחת תפילין לגבר זה שימוש בעין השלישית.   ... www.namaste.co.il/forums/tabid/53/view/topic/postid/62445/forumid/4/tpage/1/Default.aspx - 55k   - עותק שמור - דפים דומים מאמרי ציונות-דתית-ריאליתרבי יוחנן אמר: כגון אנא דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. [ולא יודעים   שהוא חולה וילמדו ממנו לבטל ... [ארבע אמות בלא תפילין, מתביישין מחמת שמועתו]. ... www.tzionut.org/Oarticles_details.asp?id=25 - 12k - עותק שמור - דפים דומים האתר הרשמי של המועצה המקומית להביםהטקס מתקיים ביום חול ובו יניח החתן תפילין בפעם הראשונה בציבור   וגם יעלה לתורה. ... לפיכך חוגגים את בר המצווה באמצעות מצוות המציינות את הבגרות: הנחת תפילין ... www.lehavim.muni.il/533/ - 31k - עותק שמור - דפים דומים יד"ע - יהדות, דמוקרטיה, ערכיםעל גבי תפילין של ראש בולטת האות "ש" מצד אחד ומצד שני האות "ד". בתפילין   של יד בולטת האות "י" ביחד יוצרות האותיות את המילה "שדי" אחד מכינוייו של הקב"ה. www.amalnet.k12.il/sites/yeda/parit_print.asp?id=91&k_id=1 - 3k - עותק שמור - דפים דומים [PDF] בלזן - מצווה במחנה ברגן - מעדותה של בלהה שפר על בתפורמט קובץ: PDF/Adobe Acrobat - צפה כ-   HTML וכך נמצא זוג תפילין נטוש של מישהו. שנשלח הלאה. ,. והחליט שאת זה הוא לא צריך . אבי לקח את זה. ,. ומצא   מישהו שיבדוק אם זה. בסדר . אני אפילו הצלחתי ל ... www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203444.pdf - דפים דומים Setup - אינדקס אתריםיהדות, יודאיקה, תורה, תנ"ך, תלמוד, תפילין, מזוזה, מזוזות, טלית, טליתות, מוסיקה,   תוכנה, גיטלר, קורן, מסורה, כלי כסף, פסח, מזוזה, גביע, סדר, מגילות, קידוש, ... www.setup.co.il/Sites/Search.asp?q=ארט - 33k - עותק שמור - דפים דומים מבצע "אמץ סבא!" בבית כנסת בפתח-תקווה"קשיש אחד רצה מאד תפילין", בנימין נזכר. "הוא לא ידע איך יוכל   להשיג אותם. בית הכנסת לקח את המשימה הזו על עצמו, והאיש היה מאושר מאד כשהבאנו לו זוג תפילין." ... www.aish.com/hsociety/society/Adopt_a_Grandparent_in_Petach_Tikva.asp - 44k - עותק שמור -   דפים דומים הרב עובדיה יוסף שליט"א: הלכות ומנהגי חודש אלולהלכה ב: בדיקת תפילין ומזוזות בחודש אלול ... ובזמננו, שרבּוּ   הסופרים והמגיהים שאינם בקיאים כראוי בדיני תפילין ומזוזות, ראוי להחמיר לבדוק התפילין והמזוזות ... maran1.com/halacha/HLelul.php - 10k - עותק שמור - דפים דומים [PDF] : ת : ת : ת : ת : ת : תפורמט קובץ: PDF/Adobe Acrobat - צפה כ- HTML לגבי אופן הנחת תפילין. ת. :. מנין הכריכות על היד אינו משנה ... כ אין להניח תפילין של ראש עד. שאין הקשירה   בתפילין של יד קשירה תמה ... www.chayas.com/yis2.pdf - דפים דומים » וידאו: לראות את הרוחניות בעיניים - אחרית הימים גוג ומגוג נבואות ...אבל לא רק הוא, כל בן אדם שהניח תפילין   כשרות גרם לשינוי מדהים לטובה באור המקיף שלו, ופשוט בנה אותו מחדש. הראו שם איך גם הציצית משפיעה על   ההילה, ... hashem1.net/index.php?p=263&sn=וידאולראותאתהרוחניותבעיניים.htm - 17k - עותק שמור - דפים דומים HebrewBooks.org Sefer Detail: שערי אמת -- משה אריה ליב בן יהודה ...Description, חלק ג: על הלכות   תפילין... ספר שערי אמת חלק ב, וספר תפארת אריה. ... על הלכות ספר תורה תפילין ומזוזות ומגילה והלכות כתיבת   גיטין ושטרות. ... www.hebrewbooks.org/8342 - 10k - עותק שמור - דפים דומים משמעות החייםאו - תפילין? גם אני הנחתי בבר מצווה.) אבל אם נשאל את עצמנו "למה? ... הם כולם, ישבו בסוכות,   ונטלו ארבעה מינים, מלו את בניהם והניחו תפילין. ... groups.zahav.net.il/comm_display_topic_threads.asp?  ForumID=33576&TopicID=680954&PagePosition=1... - 65k - עותק שמור - דפים דומים [DOC] מאגר מילים במורשת ישראלפורמט קובץ: Microsoft Word - צפה כ- HTML תפילין, האזן. סמל, ענה / דבר. מנורה, שמות צבעים. ענפי הזית. שלום. יונת השלום. בית המקדש ... הנפת דגל, אבי   הציונות המדינית. דוד המלך, תעודת זהות. טלית. תפילין. storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/6766/27316/Forum27316M231693I1.doc - דפים   דומים [RTF] אביעד הכהן*אקדמות מיליןפורמט קובץ: Rich Text Format - צפה כ- HTML הווי אומר: למלחמה יצאו רק מי שהיו צדיקים גדולים, כלומר מי שהיו צדיקים שנזהרו אפילו מחטא קל של "שיחה   בין תפילין של יד לשל ראש"7. אם כן, כיצד אפוא נכשל צדיק ... www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/C4695291-52EB-4AFD-88F8-5846168E7963/10503/179.rtf -