ISRAEL613.COM

בס"ד

 

מסירה

MESIRAH

 

HOME        ראשי

PAGE    1     2 

הערב רב הגיע לבאבוב [בובוב] ולקרית טאהש

ראה ב"ישעיה" פרק א' פסוקים: (כא) אֵיכָה הָיְתָה לְזוֹנָה קִרְיָה נֶאֱמָנָה מְלֵאֲתִי מִשְׁפָּט צֶדֶק יָלִין בָּהּ וְעַתָּה מְרַצְּחִים: (כב) כַּסְפֵּךְ הָיָה לְסִיגִים סָבְאֵךְ מָהוּל בַּמָּיִם: (כג) שָׂרַיִךְ סוֹרְרִים וְחַבְרֵי גַּנָּבִים כֻּלּוֹ אֹהֵב שֹׁחַד וְרֹדֵף שַׁלְמֹנִים יָתוֹם לֹא יִשְׁפֹּטוּ וְרִיב אַלְמָנָה לֹא יָבוֹא אֲלֵיהֶם: (כד) לָכֵן נְאֻם הָאָדוֹן ה' צְבָקוֹת אֲבִיר יִשְׂרָאֵל הוֹי אֶנָּחֵם מִצָּרַי וְאִנָּקְמָה מֵאוֹיְבָי: (כה) וְאָשִׁיבָה יָדִי עָלַיִךְ וְאֶצְרֹף כַּבֹּר סִיגָיִךְ וְאָסִירָה כָּל בְּדִילָיִךְ: (כו) וְאָשִׁיבָה שֹׁפְטַיִךְ כְּבָרִאשֹׁנָה וְיֹעֲצַיִךְ כְּבַתְּחִלָּה אַחֲרֵי כֵן יִקָּרֵא לָךְ עִיר הַצֶּדֶק קִרְיָה נֶאֱמָנָה: (כז) צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה:

טאש - תחילת עבודתם להרוס החינוך, והשחיטה, וסגרו המקוה, שרבינו הקדוש שליט"א יסד במסירות נפש, כדי שתושביה יאכלו בשר כשר, ונתדרדרו עדי כדי כך שהתרו להם למסור ישראל לעובד כוכבים להכניסם לבית הסוהר, ואומרים שהתאחדות הרבנים דסאטמאר נתנו הכשר למסור ישראל לעובד כוכבים רח"ל.....


"הפרצוף האמיתי של המנהיגות בטאהש"

מכתב נורא מהגה"צ רבי נחום ראזנבערג - רב המקוואות בעמח"ס אש יצאה מחשבון ברוקלין נ"י

ערש"ק לסדר ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא (פ' אחרי), וסדר ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם (פ' קדושים), תשס"ו לפ"ק.

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א, ולכבוד תושבי קרית טאש קאנאדע הע"י. המכתב נכתב להרב אלימלך לאווי שליט"א אב"ד טאש ולהרבנית שלו, אודות הרינון שעשה משה רוטמאן, וכו.

ערב פסח תשס"ו לפ"ק

קדושים מלאכי שלום מר יבכיון בצעקה רחום הבט לברית ואל תפאר להרחיקה (סליחות תענית אסתר)

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א - מציצה בפה - מוהלים שאינם מומחים ואינם עושים הברית מילה כהלכה - להיקרא בתואר "הרב" ולא בתואר "רבאי" - פגם הברית - יהודים שטופי זימה עושי מעשי זמרי - אדמורי"ם ורבנים שטופי - זימה - עושי מעשי זמרי - זופניק שוויץ בירושלים - אנשים שטופי זימה בעיר לונדון - אנגליה - ההכשרים בלונדון (כדתיא) - חינוך הבנות הלקוי בלונדון - לחיות מכספי הכולל - מצב הדירות - אנשים עושי מעשי זמרי - בניו יארק וברחבי ארצות הברית - נשים שטופי זימה עושין מעשי מנוולות - שאינן שומרות חוקי הטהרה בנידתן - נשים שטופי זימה עושין מעשי מנוולות - גרושות טובלות במקוה - רב אורטודוקסי מפריע לשדך הבנות - רב אורטודוקסי מפריע בבניית מקוואות - ואחרון אחרון - ובקהלם אל תחד כבודי

לפני ביאת המשיח כל אחד יאמר שאין ביכולתו לתקן שום דבר

בשם צדיק אחד, על המשנה בסוטה מ"ט ע"ב,  הגפן תתן פריה וכו', על מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים, ואמר, שזה גם כן מן הקללות שהמינות תתגבר חס ושלום  רח"ל, כל כך שכל אחד ואחד יאמר שאין לי ביכולת לתקן שום דבר, להוכיח את העם במידי דהפקירות אלא מוכרח אני להשען על אבינו שבשמים. (שיח שרפי קודש ערך גלות וגאולה אות ח', וכן הוא בקונטרס עיקבתא דמשיחא בשם הגאון בעל נפש חיים ז"ל).

דער דורכפאל – דער אפהאלטער

DER DORCHFAL – DER UPHOLTER

ארגאן פון אומאפהעניגען ארטאדאקסישען דורכפאל אין קרית טאהש

הערב רב הגיע כבר לקרית טאהש, ונתקיים בהם מה שאמרו חז"ל (אבות פ"ד מכ"ח) הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין
את האדם מן העולם. והם מוכנים עבור זה, להשמיד להרוג ולאבד הנשמות והגופים רח"ל, וקצת מזה תקרא כאן:

12 עמודים

יום ה' פרשת פרה, כ' אדר ב' תשס"ה לפ"ק, שנה א' גליון א'.

דער דורכפאל

12

יום ה' פרשת תזריע, כ"ז אדר ב' תשס"ה לפ"ק, שנה א' גליון ב'.

דער דורכפאל

6

יום ה' פרשת אחרי, י"ב ניסן תשס"ה לפ"ק, ערשטער באנד -  נומער 3.

דער דורכפאל

11

יום ה' פרשת אמור, ג' אייר תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 4.

דער דורכפאל

21

יום ה' פרשת בחקותי, י"ז אייר תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 5.

דער דורכפאל

15

יום ה' פרשת שלח, ט"ז סיון תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 6.

דער דורכפאל

24

יום ה' פרשת מטות, כ"א תמוז תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 7.

דער דורכפאל

14

יום ה' פרשת מסעי, כ"ח תמוז תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 8.

דער דורכפאל

32

יום ה' פרשת ראה, כ"ז אב תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 9.

דער דורכפאל

64

יום ה' פרשת ויצא, ז' כסלו תשס"ה לפ"ק, ערשטער יארגאנג -  נומער 10.

דער אפהאלטער

קושטא קאי
מהרב הצדיק ישראל בנימין לאווען מייסד ומנהל קריית טאש במאנטריאל

כאן רואים בעליל איך שהתאחדות הגנבים ד"התאחדות הרעבנים" דארצות הברית וקנדה, הם גנבים, זייפנים, שקרנים, לוקחי שוחד, יותר גרועים מרוצחי סעגאלאף ימח שמם וזכרם, הורגים אנשים על לא עול בכפם, ומי שהולך אליהם יותר גרוע פי אלף ממי שהולך בערכאות עכו"ם, והם יותר גרועים מכל הבתי דינים, הם עושים שותפות עם הצד שיש להם כסף וכך גונבים הכל, וראשי המאפיא והגענג הלא הם
"איצו גליק", ושר הזייפנים הידוע "מנחם זילבער" שהם הראשים של התאחדות הגנבים, ואפשר לשמוע בכמה האט ליינס, מי הם ומה מעשיהם. ובאותו הדרך שאתם רואים כאן מה שעשה איצו גליק, הוא עושה כבר הרבה שנים ואין פוצה פה, הגיע הזמן שיתאספו הקהילות ויעשו ארגאניזצייע חדשה שלא יהיה ליהודי חלק ונחלה עם הכופרים האלה של התאחדות הגנבים. יכירו וידעו כל הרבנים הגאונים שליט"א שיש להם עוד זיק של יראת שמים, והולכים לאסיפה שלהם, ויש להם שייכות עם עוקרי הדת אלו, שהם ראשי החמאס, והם הם האשמים על הצרות הבאות רח"ל על הכלל ישראל כולו, לא האיראנים ולא החיזבאללה, לא הם חוטפים את הנשמות הצעירים והורגים אותם אלא אך ורק הרבנים הרוצחים והגזלנים האלו. ואנו מבקשים שיתאחדו רבנים ותלמידי חכמים ועורכי דין (לויערס), ושיצאו נגדם בחרב ובחנית לנקום נקמת ה', כי חז"ל אומרים שכל הצרות והחרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין רח"ל.

 

 

קושטא קאי מהרב הגאון רבי ישראל בנימין לאווען מייסד ומנהל קרית טאש, מבאר באריכות מעשיהם של המוסרים והולכי ערכאות, וגוזלין וחומסים את כל כספי הצדקה הנכנסים לשם, הכל בהכשר הרעבנים שנהנים מקופת הצדקה, ומעשיהם כמו שעושים האחים הקדושים בסאטמאר, איך שהגה"צ אב"ד מאנראוי וקהילתו שלחו 113 פעמים הזמנה לאחיו הגה"צ אב"ד סאמטמאר וויליאמסבורג, והאב"ד וויליאמסבורג רוצה שדווקא הדיינים שלו יהיו הדיינים שלו בגלל שמקבלים מאה או מאה וחמישים אלף דולר בשנה, ובזכות זה צריכים לפסוק אך ורק לטובתו, (ואינו יודע פסוק בתורה שכל תינוק יודע, כי השוחד יעוור עיני חכמים, וכולם רוקדים על העגל הזהב הזה, ומי יודע איזה חורבן שמביאים על כל העולם בזכות מעשיהם הרעים מעשי סדום ועמורה) כי הרבנים שלו יתירו לו הכל אשר לכל, וכך מתירים כל איסורים שבתורה, והתירו ערכאות וחילול השם גדול שלא היתה כמוה מיום בריאת העולם עד היום הזה, והם מראים את הדרך הזה לכל בני ישראל, עד שגם קהילה קדושה כמו טאהש עושים בדיוק כמו מעשה סאטמאר, ומי שרוצה לילך בדרך הזה של סדום ועמורה, הולכים לבית דין של "התאחדות הרבנים", והם עוזרים להם על הכל, עם חתימתם שהוא תחת מלכות סאטמאר (מי שקורא לעצמו מלכות זה כבר עבודה זרה, כי מלכות שייך רק להקב"ה, כי רק הקב"ה הוא מלך על כל הארץ) העיקר שלם ישלם, ובעד כסף מותר הכל, כי כוח הפועל בנפעל, ואם אתה מחזיק נגד הציונים ומדינת ישראל "מותר" לך לעבור על כל ג' עבירות ואין פוצה פה ומצפצף, וכל הרבנים שלהם צועקים: מותר לך, מותר לך, מותר לך. ועל ידי מלכות של עבודה זרה יצא העגל הזה.

 

קול קורא והייתם נקיים, דער אפענער שקר ווי די הולכים בערכאות און עכטע מוסרים זענען מפרסם ומפיץ שקרים וכזבים כאילו הרב החסיד ר' ישראל בנימין לאויען שליט"א איז געגאנען מסר'ן דעם טאשער רעבין וואס איז א העסליכער שקר און ממש בלוט בלבול - עלילת דם ממש.

 

מכתב מהלויער. איך שמבאר שכל דבריהם שקר

 

מכתב גלוי להרבנים שליט"א. ג' עמודים

 

קושטא קאי ד' חלקים. איך שמבאר מעשה המאפיה של התאחדות הרע-בנים ובראשם איצו גליק הזייפן והכזבן והשקרן הראשי של סאטמאר, שמבייש את רבינו הקדוש מסאטמאר וכל קהילות סאטמאר עם מעשה התעתועים שלו, ועושה כל השייגעטץ שטיק בשם התאחדות הרבנים, וזהו הסמל של סטאמאר כעת, שהוא כנסת המינים והאפיקורסים ופי אלף יותר גרוע מכנסת המינים בארצינו הקדושה, כידוע לכל. 

קושטא קאי # 4

 

 

 

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

5.                                                                                ישראל כולו. (נודע ביהודה).

קול ברמה נשמע

וועד לחיזוק בתי דינים הכשרים!

מודעה ואזהרה גדולה אל היהודים
מטעם הרבנים הגדולים שליט"א.

מי שהיה לו דין תורה אצל הבית דין "ישיבת בית יוסף דע"נעווארדיק" והיה לו בעיות מפני שהנהיגו שלא כהוגן וכנגד התורה והשולחן ערוך, יפנה אלינו. והננו מיעצים לכל אחד שלא ילכו אצליהם לדיני התורה, כי בנפשם הוא.

גליון # 7 חודש תשרי תשס"ה לפ"ק

קול קורא נגד הבתי דינים המקולקלים מעוותי דינים

הבתי דינים הרשעים המינים והאפיקורסים המחטיאים את הרבים ומתירים על ידי הרשעות שלהם לילך לערכאות של עכו"ם, והם לבד גם כן הולכים בערכאות של עכו"ם, ואלו הם:

א) הביד"ץ של התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, עושים יד אחת ושותפות עם הצד שיש לו הרבה כסף, ועד שמוציאים מהצד השני לא רק את הממון אלא גם כן את הנשמה.

ב) בי"ד דנאווארדיק, הם עושים עושים מעשים תעתועים, ולא רק שאין בהם דעת תורה, אלא אפילו סתם דעת אין להם, אינם בקיאים בכלל בדיני תורה, ואם היה להם דעת לא היו קוראים עצמם בשם בית דין, וחבל שמשתמשים בשם של תנועת המוסר הקדושה נאווארדיק, מכפישים את שמם, ופוסקים כפי העולה על רוחם, נותנים התירים, מפסידים אנשים כסף שלא כדין, ליתן התירים לשום עיקול בערכאות שלא כדין ובלי שום טעם וריח, ומחפאים את עצמם בשטרי בירורים המרושעים המקפחים את בעלי דינים הזכות שלם לידע מהיכן דנתנו, ומותר לציין שהשטרי בירורים אלו נאסרו מזמן על ידי 39 רבנים ומהם גדולי הדור.

וועד המחקר על העוולות הנעשות בבתי דינים

הרב ישראל גרין, הרב שמעון בערגער, הרב יעקב הורוויץ

 

מי הוא זה ואיזהו אשר מלאו לבו לעשות כן לקורא

עצמו "הרב" "בי"ד" טוען רבני "שמואל פריעד"?

תשמ"ז - תשנ"א - תשס"ו

ומפני מה הלך העורב אצל הזרזיר מפני שהוא מינו - למה זרקו אותו
מהרבה בתי דינים ואולי רק הער רב רבנים של התאחדות הרע-בנים הם
היחידים ששומחים איתו ורוקדים עם העגל הזהב, מפני שהוא מינם.

510 עמודים

לכבוד הדיינים החשובים והמפורסמים דקהל ייטב לב דסאטמאר, וועגען די מחרחרי ריב הידועים (הרב שמואל פריעד, העומד בראש), וואס האבען אנגעמאכט די ביטערע מחלוקה, און לאזן נישט צוריק ווערען שלום. - עדותם של הגה"צ  מאוהעל, מבאסטאן, מתולדות אהרן, מדעברעצין, ר' יוסף אשכנזי, ממאנטאווידיעא, מאודווארי, הרב וואזנער, מבארדיטשוב, הרב יצחק מאנדעל, הרב געציל פריעד,  הרב שלמה שווייצער, הרב שבתי וויגדער, הרב נחום אבראהאם, הרב יעקב מערץ. דאס אלעס האט אנגעמאכט איינער וואס רופט זיך הרב שמואל פריעד, וואס זיצט אין די התאחדות הרבנים און פיהרט אהן זיינע טראריסטישע מעשים אינאיינעם מיט הרב זילבער וואס רופט זיך דער ראש פון התאחדות הרבנים הרשעים. דא וועט איר זעהן אזא מורא'דיגע  רשעות, וואס אפשר מימות רשעות סדום ועמורה, איז נאך אזא רשעות עוקר צו זיין א משפחה נכבדה בישראל נישט געווען אין די היסטאריע, ליינט און צייגט זיך איבער. י"ל חודש אדר תנש"א לפ"ק.

ספר
דברי שלום ואמת

בענין עדות
שקר מסירה וערכאות
ועוד

ראה עוד בענין זה באריכות בספר "זאת התורה לא תהא מוחלפת"

 

וזה לשון המכתב:

לכבוד.... שלום וישע רב:

הננו בזה בתשובה על מכתבכם מיום ז' חשון תשמ"ז,

הנה המכתב של מר שמואל פריד הוא שקר וכזב מתחלה עד סופו, קודם כל הוא אינו רב הוא איש פשוט גנב וזיופ הוא אינו ביד"צ, ומעולם לא הי' לו ביד"צ, וגם את הציור ממכתב שלי הוא גנב אותו ממנו, ומעולם לא נתתי היתר נשואין לאיש עד שמסר את הגט ליד האשה, אני ב"ה בן שמונים, וכבר יצא ממני מאות גיטין, ואף פעם לא נתתי היתר נשואין ליד איש קודם נתינת הגט ליד האשה, ואף זה ההיתר לא ממני יצא, אך שכל המעשה הוא שקר מוחלט,

על זה באתי על החתום יום שנכפל בו כי טוב ז' לחודש כסלו תשמ"ז

ה"ק יואל אשכנזי רב דק"ק יאס

מכתב מהגה"צ
רבי יואל אשכנזי זצ"ל

מלפנים אבדק"ק יאס

פון דא קענט איר זעהן אחד מאלף חרבנות פון שלום בית איו חורבנות פון טאטעס אין קינדער און מאמעס און קינדער,

אין די וועלט שווייגט? 

ירעישו תבל ומלואה, וואס "שמואל פריעד" ווערטשאפט אלעס אן מיט רשעות און מיט פאלטשן נאמען "טוען רבני".

הכו"ח שלומי אמוני ישראל

 

לבאר ולברר הלכות נחוצות, על פי דעת הפוסקים ראשונים ואחרונים, אשר כולם כאחד יש להם דעה אחד בענינו בלי שום מחלוקה ואי אפשר לסלפם, כאשר יבואר להמעיין, - ולבאר היטב כמה ענינים נחוצים העומדים על הפרק, אשר נאסף ונלקט ממקורות נאמנים וברורים, ובפרטיות נלקט הרבה מספרי מרן הגה"ק רשכבה"ג רבינו מסאטמאר זי"ע ועכי"א, נערך ונסדר ע"י אחד הרבנים מתלמידי רביה"ק זי"ע

קונטרס
זאת התורה לא תהא מוחלפת ולא מסולפת
חלק ראשון
בענין עדות שקרים ומסירה בערכאות ועוד נגד הזייפן והמסלפן מספר # 1 בארצות הברית, ראש הזייפנים של התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, הנקרא שמואל פריעד הקורא לעצמו טוען רבני ובורר, ברוקלין שנת תשמ"ט


 

 

מי לה' אלי! – היכונו!

כל ישראל ערבים זה לזה!

תוכן המודעה שנתפרסם בחוצות:

מלחמה נגד הריפורמים החדשים:

ב"ה, הודו לה' כי טוב כי לעולם, ששלחו לנו כעת קול קורא מוועד של "ארגון הרבנים החרדים המבקשים את האמת", שיתכנסו בחול המועד פסח הבא עלינו לטובה, בו יידונו הנושאים העומדים על הפרק בעניין בתי דינים המקולקלים הגורמים להליכה בערכאות, ומסירות.

בישיבות גדולי התורה ידונו מרנן ורבנן גדולי ישראל נגד ראשי התאחדות הרבנים ושאר בתי דינים המבקשים לעקור את הדת, בכך שמנסים לפגוע בי"ג עיקרים של תורתינו הקדושה, שהתורה הקדושה לא תהא מוחלפת רח"ל, ובעבור ממון וכבוד אי אפשר לעקור את מצוות תורתינו הקדושה, וכי לנוכח הסכנות נפשות האורבות בפתח, יש צורך להתאחד ולשנס מותנים, כדי לעמוד מול גורמי השלטונות של התאחדות הרבנים המנסים לפגוע בקודש וביקר לנו מכל, שייסד רבינו הקדוש והטהור רבן של ישראל מסאטמאר זי"ע, והם עוקרי הדת מהפכים הקערה על פיה, ובנו להם ביזנעס גדול על שמו ועל זכרו של רביה"ק ועושים בה מה שלבם חפץ רח"ל, ועבור בצע כסף עוקרים את כל יסודי הדת. (ראה כמה דוגמאות).

אנו מבקשים מכלל הציבור החרדי לסייע ולפעול בכל האמצעים, למען הצלחת המערכה בפניה ניצבת היהדות החרדית, ולעמוד איתן נגד הטעראריסטים האלו הקוראים לעמצם רבנים חרדים, ומעשיהם גרועים מדייני סדום ועמורה.

ונסיים בדברי התשובה לרב האי גאון (שו"ת שערי תשובה סי' פ"ו) מתקיף הגאון בחריפות את הדיינים "שהם ממשכנים מטות העניים וחפצים שאינם בדין התורה ובעלי חובות באים וגוזלים בתיהם... תפח רוחם מאותם הדיינים הם דייני סדום גזלנים וחומסים... על כך צריך להעביר קול עליהם... ולביישם ולהעבירם מלדון לכם כי אינם חוששים לתורה ולדברי רז"ל".

פרטים יבואו בעזרת השם יתברך שמו:

ז' אדר שנת תשס"ו לפ"ק

ארגון הרבנים החרדים המבקשים את האמת

בהאט ליינס אלו יכולים לשמוע את האמת נגד רבני הערב רב, ובפרט על ראשי הערב רב של התאחדות הרבנים עוקרי הדת ומאכילים נבילות וטריפות חלב ודם במזיד, (ראה ותשמע הטעיפס של הוואדערגייטס של חלב, ראה ספר כדת של תורה) ושאר בתי דינים המקולקלים, הגורמים לכל צרות של אחינו בני ישראל.

האט ליין # 1 -  - 212 990 6143האט ליין # 2 - 1212 990 6713

באבוב [בובוב - BOBOVלהיכן היגעתם?

תסמר שערות ראש להיכן היגעו חסידי באבוב!

חסידי באבוב התחילו במסירות רח"ל, ועל כן מי שיש לו עוד שייכות לחסידים של  15 48 סטריט ובפרט שהולך שם להתפלל [כמו שמתפלל בבתי הכומרים, קלויסטער בלע"ז] נותן יד לפושעים למוסרים ויש להם חלק בכל עניני מסירה, והרבנים הדיינים הסוחבים את הדין תורה כמעט שנה שלימה ועושים מאות אלפים דולרים, כולם שותפים בדבר ויש להם חלק גדול במסירה הזאת ואסורים להיות דיינים בישראל, ואסור לצרפם למנין, והם הם הנאצים ורוצחי סעגאלאף בדורינו כאמרם ז"ל חרב בא לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין (שבת קלט), כידוע. [ראה להלן כל דיני מסירה], וכל המתפללים שם הם נותנים יד לפושעים, והם כופרים גמורים בי"ג עיקרים, ואסורים לבוא בקהל כמבואר בפוסקים, כי נותנים כוח להמוסרים ולהכופרים בעיקר.

הלכות מסירה הליכה לערכאות ודיני חרם

6 עמודים

מהגר"ם קליין בעמח"ס שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים, ועוד.

הלכות מסירה

1

  כדי להציל את הרבים ממכשול איסורי חרם ח"ו.

קיצור דיני חרם

81

בירור נגד החוק לכוף לגרש על ידי ערכאות ואיסור הליכה לערכאות והמסתעף לזה, מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי שו"ת משנה הלכות ח"י חלקים ועוד. ולבסוף נעתק תשובה מגאוני ופוסקי הדור הג"ר יוסף אלישיב שליט"א והג"ר שלמה זלמן אוירבאך שליט"א [זצ"ל]

מהגאון הגדול רבי מנשה קליין כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל מחבר ספרי משנה הלכות.

גט מעושה בערכאות – משנה הלכות

8

מבית דין צדק דקהל קדושת לוי ד'בארדיטשוב - אחר מסירת מודעה לבטל כל ביטולי מודעות על ידי עלקטעריק שאק, ועל ידי מומרים מחזיקי הולכי הערכאות, ואחר השלשת גט בשבועה שלא לבטלו, וכל זה נעשה במטרה לעזור לפרוצות לעמוד בערכאות ולגזול הילדים מבעליהן ולא יוכלו הרבנים היראים להבריחם לצאת מערכאות של גוים ולבא לדין תורה, בחתימת 19 רבנים גאונים שליט"א.

תשובה נגד גט מעושה באונס גמור בלילה

1

מכתב מעניין ששלח בימים אלה הרב נחום ראזענבערג במחאה על התדיינות המשפטית בין הסאטמארים, ועל נכסי הקהילה, אנו מביאים אותו ככתבו וכלשונו. קליפ מפנים חדשו' גליון 545 אדר תשס"ד.

רב המקוואות מוחה על שהאחים מסאטמאר מתדיינים בערכאות של עובד כוכבים.

 

כלל קמ"ד

צדקה
חכמת אדם
 

 

כלל קלא –קלד.

הלכות ריבית חכמת אדם

 

 

הלכות ריבית מספר קיצור שלחן ערוך

 

 

 

דיני מסירה והליכה לערכאות

דינו של המסור

בשלחן ערוך חושן משפט (סימן שפ"ח ס"ט) שהמוסר ישראל ביד עובדי כוכבים בין בגופו בין בממונו ואפילו היה רשע ובעל עבירות ואפילו היה מיצר לו ומצערו אין לו חלק לעולם הבא. ובגמרא (פרק קמא דראש השנה ועבודה זרה כו, ב) עוד דהמסורות יורדין לגיהנם ונידונין לדורי דורות וגופן ונשמתן כלה.

בתשובה לרב האי גאון
(שו"ת שערי תשובה סי' פ"ו)
מתקיף הגאון בחריפות את הדיינים

"שהם ממשכנים מטות העניים וחפצים שאינם בדין התורה ובעלי חובות באים וגוזלים בתיהם... תפח רוחם מאותם הדיינים הם דייני סדום גזלנים וחומסים... על כך צריך להעביר קול עליהם... ולביישם ולהעבירם מלדון לכם כי אינם חוששים לתורה ולדברי רז"ל".

מלחמה לה' בעמלק

גילוי דעת והתראת בית דין [ב]

ממזרים עליך ישראל!

בדבר השערוריא של ה"גט מעושה" שנתבצע במאנסי נוא יארק בלילה, אור ליום ה' פרשת שמות י"ט לחודש טבת תשס"ו, על ידי הנך בריונים שכירי חרב "כנופיית המעשים" המקננים בתוככי עיר מאנסי [בהנהלת ה"ריש בריוני" "לאנדעסמאן" המפורסם לקל שבקלים, מי שבעד בצע כסף הכשיל רבים באיסור הנורא ד"אשת איש" והכניס טמיעת "ממזרים" במחנינו רח"ל, על ידי בציעת גיטין באופן הפסול ובטל לכל הדיעות, ומי שלפני ט"ו שנה כבר יצאו הרבה מגדולי הדור נגדו בכתב, ופסלו "כל" גט היוצא מתחת ידו], שכפו את הבעל מו"ה ישראל איסר גאלדשטיין נ"י מברוקלין, במכות אגרוף אכזריות, "למנות שליח" לגרש את אשתו מעיר מאנטריאל.

מעלתן וגדלותן של רבני הערב רב, מה יהיה איתם?, ובאיזה גלגול יבואו?

הנכנס לכלל מלשין מוכרח להתגלגל עבור זה בכלב נובח
ולא מועיל לו להצילו מזה אפילו למד כל התורה כולה
ושמר כל מצות ה'.

הגר"א ז"ל קבל על עצמו ענין גלות[1], ונזדמן ששכר בדרך עגלה אצל עגלון אחד ישראל, והסוס בהליכתו בדרך נזדמן שסר מן הדרך והלך על ערוגות ההולכות בצד הדרך והערוגות היו של עובד כוכבים ונסתכל העובד כוכבים מרחוק ורץ להעגלה להכות להגר"א היושב בתוכה, והיה ברצון הגר"א לענות לו, אני אינני פושע בזה, העגלון חייב בזה שלא שמר בהמתו כראוי, ונתחזק ולא ענה אותו דבר, ואמר הגר"א אחר כך שאילו ענהו דבר זה היה נכנס על ידי זה בכלל מלשין והיה מוכרח אחר כך להתגלגל עבור זה בכלב נובח ולא היה מועיל לו להצילו מזה לא תורתו ולא מצותיו.

אזהרות חמורות והתראות בענין הליכה לערכאות - מאת גדולי ומאורי דורינו שליט"א

בס"ד, אשר אתם אומרים נהיה כגוים, היו לא תהיה (יחזקאל ב, לב)

אנחנו החתומים מטה בשם ה' ותורתו הכואבים על חילול השם הנורא ותורתינו הקדושה אשר בזמן האחרון כנגע ראה בבית ישראל ואפי' בין שומרי הדת שהתירו לעצמן להיות עובדי עבודה זרה בהליכת בתי משפט וערכאות של עובד כוכבים עם ישראל חבירו, הן בעל כרחך הן ברצון שניהם, שהוא בכלל מסירה ממש המבואר בשלחן ערוך חושן משפט (סימן שפ"ח ס"ט) שהמוסר ישראל ביד עובד כוכבים בין בגופו בין בממונו ואפילו היה רשע ובעל עבירות ואפילו היה מיצר לו ומצערו אין לו חלק לעולם הבא. ובגמרא (פרק קמא דראש השנה ועבודה זרה כו, ב) עוד דהמסורות יורדין לגיהנם ונידונין לדורי דורות וגופן ונשמתן כלה. לכן באנו באזהרות אלו:

א.      הננו מזהירין בזה לכל איש ואשה מישראל והגר הגר בתוכנו בכל מקום שהם בל יהין ללכת לערכאות של עובד כוכבים או למשרדיהם ושוטריהם בכל מקום שהם בלי חילוק, אלא אם יש לו דין ודברים או תרעומות על חבירו ילך לבית דין ישראל הכשרים או יבררו להם בזבל"א [זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד] וידונו לפניהם בדיני ישראל כמבואר בתורה "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".

ב.      אין שום היתר בעולם ללכת לבית המשפט עם ישראל קודם שיקרא את חבירו לבית דין של ישראל, ואם יסרב לבא לדין לאחר שיקבל ג' הזמנות והתראת בית דין, הבית דין יכתבו עליו כתב סירוב ויעשו לו כמבואר בשלחן ערוך (חושן משפט סימן כו).

ג.       אדם מישראל, ואפילו הוא רב ואפילו זקן ונשוא פנים, אין בידו להתיר ללכת לערכאות בלי הסדר הנ"ל בס"ב, כמו שאין ביד שום גאון וצדיק ואפילו בית דין הגדול להתיר לעבוד עבודה זרה או לחלל את השבת ואם אמר לאחד שילך לעכאות אין התירו היתר כלל והרי הוא בכלל מחטיא את הרבים וחייב נידוי.

ד.      איש או אשה מעם ישראל המוסר ואומר אלך ואמסור לישראל אחר או ממנו או גופו והתרו בו שלא למסור ואמר לא אלא אמסרנו, היה מצוה להורגו וכל הקודם להורגו זכה כדין רודף (שלחן ערוך חושן משפט סימן ט' הנ"ל).

ה.      איש או אשה שאחד מהם קורא המשטרה על השני, הרי הם בכלל מוסר וכל דיני מוסר להם, ואפילו שמריבים זה עם זה חס וחלילה, הם בכלל זה אם לא במקום סכנה שמותר כל זמן שלא יוכל להציל עצמו באופן אחר (ועיין מהר"ם מרוטבורג דף ע"ד ע"ב דין מוסר למורה), ואחר כך ילד לדין תורה.

ו.       כל המוציא ממון על ידי ערכאות לעצמו או לאחרים, הן במשא ומתן ומו"מ והן בהקצאת כסף לאשתו או לילדים מה שעל פי התורה אינו חייב, הרי הממון הזה הוא גזל ביד המוציא, ואוכל גזל ומפטם הילדים עם גזל, ואם יש בידינו להציל העשוק חייב כל איש להצילו. ואם המוסר ישוב אל ה' חייב להחזיר כל הגזילה וההוצאות, וחייב לפייסו על הצער שגרם לו חוץ מתשלום הגזל.

ז.       מצוה לפרסם ברבים שמות המוסרים בישראל, והאדרעסין שלהם, והמסייעים ועוזרים להם, כדי שידעו בני ישראל להזהר ולהשמר מהם. וכל מי שיודע איש או אשה מישראל שמסרו את חבירו ולא עשו תשובה, הרי הם דינם כרשעים שאין להם חלק לעולם הבא, ואסור לעזרם בשום דבר עד שישובו לה'. (ועיין בנימוקי מהר"ם מירזבורג (נדפס תשו' מהר"י ווייל דף קע"ז)) ושמענו בצרפת כי ד"ת תיקן בדורו לחייב המסור על פי עד אחד.

ח.     עוד כתב שם (דף קע"ג ע"ב) דין ראובן צוה לתפוס בעל ריבו בידי גוים יש להחמיר עליו יותר מישראל האומר לשלוחו צא והרוג את הנפש, דהתם קרוב לודאי שלא יעשה, אבל על ידי גוים ברי הזיקא וכו' וצריך כפרה כרוצח.

ט.     נשים שמוסרות את בעליהן לערכאות להכריחם לגרש אותן, או לקבל כסף שלא כהלכה, הגט פסול, והמעות גזלה, ואסור להתחתן עמהן. ואם נשאו בגט זה הולד ממזר. וכן אנשים שחייבים לגרש נשותיהם על פי התורה, ומסרבים לקיים פסק בית דין לעגן נשותיהם, מצוה להפרישם מכל ישראל הכשרים ולפרסם שמותיהם עד שיגרשו נשותיהם על פי התורה.

י.        נשים המוסרות את בעליהן לבית המשפט, אסור להתחתן עמהם, שהן בכלל הרשעים המורידין ולא מעלין וכת מורדות לגיהנם ואין להם חלק לעולם הבא שאסור לבן ישראל לדור עמהן, והן מעגנות את עצמן וישבו עגונות כל ימי חייהן. והנושא אשה מהן עליהן אמר הכתוב כי יקח איש אשה ובעלה ומצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתות והלכה והיתה לאיש אחר ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה וגו', ודרשו חז"ל זה הוציא רשעה מתוך ביתו וזה מכניס רשעה לתוך ביתו, זכה מגרשה ואם לא זכה קברתו שנאמר או כי ימות האיש האחרון.

יא.   מצוה לפרסם "הרבנים" המחנפים ונותנים עצות לבני ישראל, אנשים או נשים ללכת לערכאות ומתירין איסורין חמורין והקולר תלוי בצוארם על חילול השם הגדול, והפרת התורה חס וחלילה, הם שקץ ומעשיהם תועבה, וזה לשון הרמב"ם (פרק ד' מהלכות תשובה הלכה א') כ"ד דברים המעכבים את התשובה, ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד מהם אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו, ואלו הן:

א)     המחטיא את הרבים.  ב) המטה את חבירו מדרך טובה לרעה כגון מסית ומדיחן. ג) כל שאפשר בידו למחות בין יחיד בין רבים ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם וכו'. ושלשתם יש בהם, מחטיא את הרבים, מטה מדרך טובה לרעה, סטה מדרך טובה לרעה, ולמחות שלא ילכו לערכאות והם לא מוחים מייעצים ומתירים. ד) והננו מעוררים את הקהל הקדוש למנוע עצמם ואת בניהם ובנותיהם מלכת בדרכם הרעה אחרי חוקי העמים והערכאות שלהם ולהיות כמוהם חס וחלילה, וכל מי שיודע מהעוברים נתן ליתן לנו הכתובת שלהם ואנחנו בעזרת השם יתברך נעמוד על המשמר, והעולה על רוחם לאמר נהיה ככל הגוים היו לא תהיה עד שנבטל העבודה זרה מבינינו.

שמואל בירנבוים , ראש ישיבת מיר; אהרן ווידער, אבדק"ק לינץ ודומ"ץ קלויזענבורג; אברהם מאיר איזראעל, אבדק"ק הוניאר; נפתלי צבי הלברשטאם, בן כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א; אפרים פישל הערשקאוויטש, אבדק"ק האליין ודומ"ץ קלויזענבורג; אלי' פישער, ראש הכולל דחסידי גור; יוסף טויסיג, אבדק"ק בעלער; משה ניישלאס, אבדק"ק שיכון סקווירא; סיני הלברשטאם, אבדק"ק זמיגראד; משה שטערן, אבדק"ק דעברעצין; מנשה קליין, אבדק"ק אונגוואר; שלום יהודה גראס, אבדק"ק האלמין; שלמה הכהן גראס, דומ"ץ דחסידי בעלזא.

לכבוד הרבנים החשובים שליט"א, וכל הציבור הקדוש

חומרת איסור הליכה לערכאות מבוארת בשולחן ערוך חושן משפט סימן כ"ו, כי הבא לידון בערכאות, הרי זה רשע וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו עליו השלום, והנה בעוונותינו הרבים למרות שהעון חמור ביותר, איש הישר בעיניו יעשה. ומבואר בשולחן ערוך שם דאף כשבעל דינו אלם אין לילך לערכאות אלא אם נוטל רשות מבית דין. והיות והיו מכשולים בענין נתינת היתר לפנות לערכאות, לכו הננו לקבוע להזהיר ולהודיע:

א. היתר לפנות לערכאות ינתן רק בכתב ורק על ידי דיינים מנוסים, ואחרי חקירה בבחינת ברור לך כבוקר וגם אם ברור לך כאחותך. ב. במקום שיש לערער על פסק בוררות שניתן על ידי תלמידי חכמים, יש לפנות לדיינים גדולי ישראל כדלעיל, ועל ידם יקבע אם יש כאן מקום להתיר הליכה לערכאות כשהצד השני מסרב לדין תורה. באנו על החתום למען משפטי ה' אמת א' באייר תשנ"ח לפ"ק

יוסף שלום אלישב      שמואל הלוי ואזנר      ש.י. ניסים קרליץ

בס"ד

קול קורא – להסיר מכשול

מיר ברענגען אראפ עטליכע מראה מקומות וועגען דעם שרעקליכען עון המר והנמהר
פון מסירה, וואס איז ליידער לעצטענס אזוי פארשפרייט געווארען.

עס איז שטוינענד וואונדערליך אז יונגעלייט וואס זענען געווען שטארק אפגעהיטען און ערליך, פאלען אדארך ביטער אין ענין פון מסור'ן, דעריבער ווילען מיר ציטירען די הארבקייט פון די זאך על פי הלכה, אפשר וועט כאטש איינער נתעורר ווערען, איז שוין כדאי אלעס.

א) דער רמב"ם שרייבט[2] און אזוי ווערט געפסק'ט אין שלחן ערוך[3], מען טאר נישט מסור'ן קיין שום איד פאר א גוי, סיי איהם, סיי זיין געלט, אפילו ער איז א רשע און א בעל עבירות, און אפילו ער האט איהם מצער געווען[4].

ב) דער וואס ער געט איבער דעם חבר פאר גוים סיי איהם סיי זיין געלט פאלירט ער זיין עולם הבא[5].

ג) מען מעג הארגענען א מסור איבעראל אפילו היינטיגע צייטען, און אפילו ער האט נאכנישט גע'מסור'ט, נאר תיכף ווי ער האט געזאגט איך גיי יענעם מסור'ן אים אדער זיין געלט, ווארענט מען איהם, מסור נישט! טאמער ענפערט ער איך גיי יא מסור'ן איז א מצוה איהם צו הארגענען, און ווער עס הארגעט פריער האט זוכה געווען אין די מצוה, טאמער איז די צייט ענג צו ווארענען, דארף מען נישט ווארענען[6].

ד) טייל זאגען טאמער קען מען אפהאלטען מיט א אנדערע מעטאדע ווי צ.ב.ש. אפשניידען די צינג, פארען מסור, אדער דעם מסור בלינד מאכען דארף מען דאס טוהן[7].

ה) טאמער האט דער מסור שוין אפגעטוהן זיין ארבעט טאר מען איהם נישט הרג'נן, נאר טאמער ער איז מפורסם פאר די גאס אלס מסור[8], אדער ער האט שוין דריי מאל גע'מסור'ט[9] דארף מען איהם הרג'נען.

ו) די ראשונים פסק'נן אלע אז א מסור מעג מען און מען דארף הרג'נן מיט די אייגענע הענט[10].

ז) און מען זאל זיך נישט איינרעדען אז דאס איז בלויז א אנשיקערניש, ווייל דער רמב"ם שרייבט[11], אז אין די מערב לענדער פאסירט טאג טעגליך אז מען הארגעט א מסור, אדער מען גיט זיי איבער פאר די גוים צו הארגענען, און אזוי שרייבט אויך דער רשב"א אין א תשובה צום קעניג אז מען פירט זיך אזוי אין רוב אידישע מקומות צו הארגענען א מסור, וואס איז מפורסם.

ח) עס איז מפורסם אז דער ר"י מיגאש האט באפוילען צו פארשטיינערען א מסור יום כפור וואס איז געפאלען אום שבת, פאר נעילה.

ט) אין פוילן פלעגט מען אפשניידען די צינג און אויערען פון די מוסרים[12].

מיר מיינעם נישט צו פסק'נן הלכות, בפרט איז דאס אפהענגיק אין דעם געזעץ פון די רעגירונג (דינא דמלכותא דינא) נאר דער המון זאל האבען א שטיקעלע בארגריף וואס דאס באדייט צו מסור'ן, א איד, כל שכן מערערע, ווייל ציגאב צי די אויבענדערמאנטע, איז דאס אויך א גורם צי פארלענגערען דען אידישען גלות[13].

כדי צו באגרייפען די הארבקייט פון די זאך זענען מיר מעתיק דעם לשון פון שו"ע.

י) וזה לשונו המחבר בשולחן ערון חושן משפט[14] "מותר להרוג המסור בכל מקום אפילו בזמן הזה, ומותר להרגו קודם שימסור, אלא כשאמר הרינו מוסר פלוני בגופו או בממונו אפילו ממון קל התיר עצמו למיתה, ומתרין בו, ואומרין לו, אל תמסור, אם העז פניו ואמר לא, כי אלא אמסרנו, מצוה להרגו, וכל הקודם להרגו זכה עכ"ל המחבר[15].

יא) ובמחבר שם[16] וזה לשונו: כל המוסר הצבור ומצערן מותר למסרו ביד עובד כוכבים להכותו ולאסרו ולקנסו וכו' עיי"ש.

יב) ובמחבר שם[17], וזה לשונו: הוצאות שעשו לבער מוסר, כל הדרים בעיר חייבים לפרוע בהם, אפילו אותם שפורעים מס במקום אחר עכ"ל המחבר שם.

יג) ובסימן קס"ג שם פוסק הרמ"א[18] וזה לשונו: ועל הוצאות שהוציאו לבער מסור, כל הדרים בעיר חייבים ליתן לזה[19].

אנו קוראים בקריאה נחוצה ובכל לשון של בקשה, לכל הרבנים הגאונים שליט"א, ולכל מנהלי וראשי ישיבות הקדושות ובתי חינוך, לקבוע שיעורים כסדרן בהלכות מצוות שבין אדם לחבירו, ובפרט בהלכות מסירה, לידע איך להתנהג למעשה, להדגיש שחומר איסורים אלו הם חמורים שבחמורים, ולעורר בדרשותיהם בטוב טעם ודעת על עוון חילול השם והעונש הגדול, ובפרט שזה חילול השם בפרהסיא, כידוע לכל.

ובזכות שנקבל על עצמנו לתקן את עוון שנאת חנם, אשר גרם חורבן בית מקדשינו, ולקדש שם שמים ברבים בכל עסקנו - נזכה בעזרת ה' בקרוב לקידוש שם שמים הגדול על ידי גואלנו משיח צדקינו, וה' יברך את עמו בשלום.

 

דיני מחאה, גזל, ועושק, ונזק, וצער ובושת, ואונאת דברים

§       החטא הקטן כשיסכימו עליו דעת הרבים והדת ניתנה בבתי דיניהם שלא למחות בו, הנה הוא זמה ועון פלילי וחטאת הקהל כולו, ולא ניתן למחילה אם לא בפורעניות הקהל והוא היה עון סדום (ספר העקידה שער כ).

§       היו גדולי ישראל רואין דבר עבירה והופכים פניהם ממנו, אמר להם הקב"ה תבא שעה ואני עושה לכם כן (מדרש רבה איכה – על הכתוב ויצא מבת ציון).

§       בדברים שבין אדם לחבירו כמו גזל, ועושק, ונזק, וצער ובושת, ואונאת דברים יכול לספר לבני אדם גם היחיד אשר יראה יגיד כדי לעזור לאשר אשם לו ולקנא האמת (שערי תשובה לרבינו יונה שער ג' רכ"א).

§         (חייב אדם להגן על עצמו אם נכרי עושק ומנבל ומזלזל אותו, אבל עוד יותר מחויב אם בן ברית עושק ומנבל ומזלזל אותו (מהר"ץ חיות)).

... שהמשפט הם רכושם של ישראל בגלותם, ומי שנוגע בו יד כאילו נוגע בבבת עינו של הכלל ישראל, ומי שמצילו הרי זה כאילו הציל את הכלל ישראל כולו. (נודע ביהודה).

מצוה לפרסם "הרבנים" המחנפים ונותנים עצות לבני ישראל, אנשים או נשים ללכת לערכאות ומתירין איסורין חמורין והקולר תלוי בצוארם על חילול השם הגדול, והפרת התורה חס וחלילה, הם שקץ ומעשיהם תועבה, וזה לשון הרמב"ם (פרק ד' מהלכות תשובה הלכה א') כ"ד דברים המעכבים את התשובה, ארבעה מהן עון גדול והעושה אחד מהם אין הקב"ה מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו, ואלו הן:

ב)     המחטיא את הרבים.  ב) המטה את חבירו מדרך טובה לרעה כגון מסית ומדיחן. ג) כל שאפשר בידו למחות בין יחיד בין רבים ולא מיחה אלא יניחם בכשלונם וכו'. ושלשתם יש בהם, מחטיא את הרבים, מטה מדרך טובה לרעה, סטה מדרך טובה לרעה, ולמחות שלא ילכו לערכאות והם לא מוחים מייעצים ומתירים. ד).

ג)      והננו מעוררים את הקהל הקדוש למנוע עצמם ואת בניהם ובנותיהם מלכת בדרכם הרעה אחרי חוקי העמים והערכאות שלהם ולהיות כמוהם חס וחלילה, והעולה על רוחם לאמר נהיה ככל הגוים היו לא תהיה עד שנבטל העבודה זרה מבינינו. וכל מי שיודע מהעוברים נתן ליתן לנו הכתובת שלהם ואנחנו בעזרת השם יתברך נעמוד על המשמר.

 

 

 

 

לדף הבא

GO TO NEXT PAGE

 Published with the help of Jason Robert Kovan

 [1]) שם עולם חלק ב' בהשמטות.

[2]) פ"ט מהלכות חובל ומזיק. 

[3]) חו"מ שפ"ח.

[4]) עיין שם סימן שפ"ח.

[5] שם סימן שפ"ח.

[6]) שם.

[7]) שם ברמ"א.

[8]) שו"ת הרשב"א, ב"י, וש"ך שם. 

[9]) שו"ת מהר"ם ב"ב, שו"ת הרא"ש, מחבר סעיף ט"ו. 

[10]) רמב"ם פ"ה מהלכות חו"מ, פסקי תוספות דע"ז סי' מ"א, סמ"ג דף קמ"ח, שו"ת מהר"ם, שו"ת הרשב"א וש"ך.

[11]) פ"ה ה' חו"מ, ה' י"א.

[12]) אמרי חיים פרשת בא.

[13]) עיין מדרש רבה, פרשת שמות, וברש"י על הכתוב אכן נודע הדבר.

[14]) סימן שפ"ח סעיף י'.  

[15]) ועיי"ש בשפתי כהן ובמאירת עינים ובמפרשים באריכות.

[16]) בסעיף י"ב. 

[17]) בסעיף ט"ז.

[18])  בסעיף א'.

[19]) הרא"ש בתשובה כלל ו' סעיף כ"א כ"ו וכפול לקמן סימן שפ"ח, עכ"ל הרמ"א שם.