ניקור החלב

PURGING FORBIDDEN FATS FROM MEAT

HOME        ראשי

PAGE 8

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

בין שוחטים וקהלותיהם
קולמוס גליון # 50
המוסף התורני של "משפחה" סיון תשס"ז

       

Published with the help of Jason Robert Kovan