שעטנז - Sha'atnez

HOME        ראשי

דף ג'        PAGE 3

1  2  3     4   5   6   7   8   9   10   11   12

*   *   *

כל ישראל ערבים זה לזה

 

זוהר הקדוש פרשת קדושים בירך הנזהרים משעטנז בדיבור המתחיל ומאן

ומאן דפריש לין בההוא גונא כמה דאמרו דלא אשתכח שוע טווי ונוז כחדא, האי ברנש אסגי שלמא עליה ועל כל עלמא.

 

מלחמת השם חלק כ"ב

איסור שעטנז ברוקלין נוא יארק שנת תשנ"ג

By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

איך להנצל ממבול של חליפות שעטנז
המפיץ את הארץ

שעטנז

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית

קפיצה אל: ניווט, חפש

ביהדות, איסור שעטנז קובע שאסור ללבוש בגד שבו ארוגים צמר ופשתן ביחד לאריג אחד. השעטנז אסור מן התורה (ולא מתקנת חכמים), והוא אחד מאיסורי כלאיים.

חוקרים ניסו למצוא את מקור המילה "שעטנז" במילים או ביטויים בעלי הגייה דומה בשפה המצרית, שמשמעותם אריג או אריג מזויף. חז"ל דרשו את המילה כנוטריקון של שוע טווי ונוז (=עירוב טווי ושזור), (תלמוד בבלי מסכת יבמות דף ה ע"ב). בקבלה נדרש השם כ"שטן עז".

תוכן עניינים

[הסתר]

 

[עריכה] מקור הדין

איסור שעטנז נזכר בתורה בשני מקומות. בספר ויקרא פרק י"ט הוא מוזכר בהקשר של איסורי כלאיים נוספים, כמו הרבעה של בהמות שונות וזריעה של מינים שונים ביחד. שם בגד שעטנז נקרא "בגד כלאיים", אך לא מפורט מהם החומרים האסורים בלבישה יחד.

בספר דברים פרק כ"ב מוסבר מהו בגד שעטנז: "צֶמֶר וּפִשְׁתִּים יַחְדָּו".

 

[עריכה] פרטי הדין

על פי חז"ל, אין איסור ללבוש גיזי צמר ואניצי פשתן ביחד, אלא רק אם הם ארוגים זה בזה.

כיום ישנן מעבדות מיוחדות הבודקות האם בבגד יש שילוב של צמר ופשתים ומאשרות את "כשרות" הבגד.

 

[עריכה] טעמי המצווה

יוסף בן מתתיהו כותב בקדמוניות א' שלבישת שעטנז אסורה לבני ישראל ושמורה לכוהנים בלבד, וזאת ככל הנראה על פי הכתוב בספר שמות [1] שבגדי הכוהנים היו עשויים שעטנז.

חז"ל הציגו את איסור שעטנז כדוגמה של "גזרת מלך" שאין לה טעם.

הרמב"ם במורה הנבוכים (חלק ג, פרק לז), מבאר שכך היו נהוג אצל עובדי העבודה זרה הקדמונים, ולכן אסרה זאת התורה (הקטע מצוטט מתוך תרגום הרב קאפח):

"וכבר ביארנו בחיבורנו הגדול כי גילוח פאת ראש ופאת זקן נאסר בגלל היותו עדי כומרי עבודה זרה. והוא הטעם גם באיסור השעטנז, לפי שגם כך היה עדי הכומרין, מאחדים בין הצומח והחי במלבוש, ותהיה טבעת מאחת המתכות בידו; תמצא את זה מפורש בספריהם".

הרב קוק ניסה למצוא רעיון וסיבה למצווה, בסדרת מאמרים בשם "טללי אורות" שפרסם בירחון "הפלס", ואשר לאחר מכן נאסף חלקם בידי תלמידו הרב הנזיר לחוברת בשם "חזון הצמחונות והשלום". שם הוא מסביר שאין זה מוסרי להתייחס לצמר שנגזל מן החיה והותיר אותה עירומה, באותו אופן כמו לפשתן שנלקח מן הצומח אותו גידל האדם במו ידיו. צמר זהו גנאי לאדם הלא מוסרי שפוגע בחיה ואילו פשתן זהו שימוש לגיטימי במשאבי הטבע. כדי להבחין בין לבישת הצמר הלא מוסרית, לבין הפשתן - אסרה התורה ללובשם ביחד.