בית הכנסת

SANCTITY OF THE SYNAGOGUE

אמן דף י'    -    AMAN PAGE 10

גליון "ואמר כל העם אמן" # 10
אדר א' תשס"ח לפ"ק

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91

HOME        ראשי

בס"ד

מעשה שהיה אצל מרן מהר"ש מבעלזא!!!

הרב מנעראל זצ"ל סיפר:

פעם נסעו קבוצה חסידי בעלזא לכ"ק מרן מהרי"ד זי"ע, בדרך נכנסו לאיזה עיירה לבית המדרש דשם, ובבית המדרש ישב שם זקן מופלג אחד, ושאל יוגעלייט צו וועלעכען רבין פארט עטץ?

ענו לו שנוסעים לבעלזא, על זה ענה הזקן בקצת בקול, או "הלוואי וואלט איך פון בעלזא נישט געוואוסט צו זאגען" .... שאלו אותו החסידים ר' יוד וואס זענט איר אזוי ברויגז אויף בעלזא?

ענה להם הזקן בואו ואספר לכם, אני הייתי בן 18 שנה כשחבירי סחב אותי בפעם הראשונה לבעלזא לכ"ק מרן מהר"ש זי"ע, והגעתי שמה לשבת סליחות.

ליל שבת כשמרן מהר"ש התחיל לחתוך המוציא עלה לו מאוד בקושי, כי הסכין לא היה מחודד.

מוצאי שב"ק התגנבתי ולקחתי את הסכין והשחזתי וחידדתי אותו עד שהיה מחודד מאוד.

הטיש הראשון שהיה אחרי זה היה בליל ראש השנה ומרן מהר"ש חתך את המוציא והנה א מחיה, אפשר לחתוך כדבעי.

מרן מהר"ש זי"ע שאל "מי חדד את הסכין?" כמובן שאני פחדתי ולא עניתי דבר, אז אמר מרן מהר"ש בקול:

מי שחדד את הסכין יזכה לחיות 120 שנה", ואני היום כבר בן 105 שנה ואין לי כבר יתר כח, וד"ל.