בית הכנסת

SANCTITY OF THE SYNAGOGUE

אמן דף ד'    -    AMAN PAGE 4

גליון "ואמר כל העם אמן" # 4
אדר א' תשס"ח לפ"ק

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91

HOME        ראשי

 

סגולה להינצל מתאונות דרכים !

 

בקיץ תשל"ט הסתלקו ללא עת שני אברכים חשובים שהיו ממקורבי האדמו"ר מקוליזנבורג,

אבל גדול ירד על כל קהילת צאנז בארה"ב. כל העת חִכו החסידים למוצא פי האדמו"ר

לדעת על מה עשה ה' ככה לעם הזה? שהרי לא יעשה אלוקים דבר

כי אם גילה סודו לעבדיו הנביאים. מיד אמר האדמו"ר וירא ה' וינאץ

מכעס בניו ובנותיו ויאמר: "אסתירה פני מהם" אמר רב דוסתאי בן יהודה

אל תקרא לא אמון בם, אלא לא אמן בם, על כי לא נזהרנו

בעניית אמן עשה ה' לנו ככה ושתק. כמו כן ארע פעם

שבא חסיד שרכש מכונית חדשה לבקש ברכה לשמירה בדרכים מפי הרבי.

אמר לו הרבי: הזהר משיחה בטלה בתפילה ותנצל מכל מכשול,

כי בשעה שיש צרה לישראל מסתכל הקב"ה באלו העונים אמן

ונזהרים בו, להצילם מכל צרה וצוקה ! לכן נשתדל כולנו לענות אמן באהבה .

הערה לערך 'אמן
שם כותב ההערה
נא למלא שדה זה, לא נוכל להתייחס להערות אנונימיות
ההערה:
המקור עליו מתבססת ההערה
מחקר, אנציקלופדיה, ידע אישי וכד'

קישורים מומלצים
 
שם האתר כתובת האתר //:http
שם האתר כתובת האתר //:http
איך נוכל ליצור עמך קשר?
נשמח לקבל דואל או טלפון, הם לא יפורסמו באתר