בית הכנסת

SANCTITY OF THE SYNAGOGUE

אמן דף ה'    -    AMAN PAGE 5

גליון "ואמר כל העם אמן" # 5
אדר א' תשס"ח לפ"ק

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91

HOME        ראשי

 


אזוי קוקן אויס די פלאפלערס וואס רעדן אינמיטן דאווענען, אין בית הכנסת, אינמיטן קדיש, אינמיטן קריאת התורה וכו'

ככה נראים האנשים שלא יכולים להתאפק לדבר ולפטפט באמצע קדיש,קריאת התורה, חזרת הש"ץ וכו', על אף שרואים ושומעים גודל העונשים על זה רח"ל.

 

מעשה נורא ואיום שמסמר שערות אנוש


איש אחד בעמנואל היה מדבר באמצע קריאת התורה בלי הפסק, והרב יונה ווייס שליט"א היה מעורר אותו כל פעם שלא לדבר, ולא עזר, וביום מן הימים רואה אותו פתאום בלי שינים רח"ל, ושאל אותו מה קרה לך שנפלו לך כל השינים כענין הנאמר בהגדה של פסח "ואף אתה הקהה את שיניו", ענה אותו האיש הנ"ל שהפצצה הראשונה מהערבים שנכנס בעמנואל נכנס בסלון שלו מהחלון ועבר דרך פיו ונפלו לו כל השינים רח"ל, כך סיפר לו אותו האיש לר' יונה הנ"ל.

אז אמר לו הרב ר' יונה שליט"א, האם עכשיו אתה רואה את גודל העונש שמענישים מן השמים על הדיבור באמצע קריאת התורה?

ענה לו אותו האיש הנ"ל, הה? היאך אפשר להתאפק שלא לדבר באמצע קריאת התורה?

ולאחר תקופה קצרה נשמעה השמועה לא טובה לא עלינו, שפצצה גדולה נכנס לביתו של אותו האיש הנ"ל, ונהרג אותו האיש הנ"ל רח"ל.

מהסיפור הנ"ל ילמוד כל אחד מוסר גדול, שכל הצרות וכל הפצצות הבאים על עם ישראל רח"ל, הכל בשביל שמדברים בעת תפילה כמבואר בחז"ל.

וכל אחד שמוחה על המדברים בבית הכנסת באמצע תפילה, יציל אותו, ואת כל משפחתו, ואת כל המתפללים, כידוע מזוהר הקדוש.

סליחה!

לא אתי!

אני לא מדבר באמצע התפילה!