בית הכנסת

SANCTITY OF THE SYNAGOGUE

אמן דף נג    -   AMAN PAGE 53

גליון "ואמר כל העם אמן" # 53
אדר א' תשס"ח לפ"ק

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91

HOME        ראשי

 

ברוקלין,
שנת תשכ"ה
299 עמודים
1.000 טופסים
כריכה קשה

הגה"צ רבי יהושע אלתר ווילדמאן זצ"ל,
הגה"צ ר' שלום יהודה גראס  שליט"א
בלשון הקודש ואידיש

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

גודל שכר ועניית אמן ואיהש"ר, וכוונותיהם והלכותיהם

ואמרו אמן

VEMRU AMEN

ברוקלין,
שנת תשכ"ה
299 עמודים
1.000 טופסים
כריכה קלה

הגה"צ רבי יהושע אלתר ווילדמאן זצ"ל

RABBI YIHOSUA ALTER WILDMAN

הגה"צ ר' שלום יהודה גראס  שליט"א
בלשון הקודש ואידיש

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical court of Holmin

גודל שכר ועניית אמן ואיהש"ר, וכוונותיהם והלכותיהם

ואמרו אמן

VEMRU AMEN