כאן תשמעו איך שהגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א
רב המקואות
מספר לכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי זצוק"ל
"אודות המכשולות בהמקואות"

 

 

 

p טעיפ'ס
טעיפס

 

כאן תשמעו איך שנתגלה במעמד 70 רבנים שאולו כל השנים חלב דאורייתא, ומטכסים עצות להשתיק הענין ולא חס ושלום לתקן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPE

Author

הנושא

זמן

הנושא

מחבר

שם הטעיפ

MIKVAH    

33 מינוט

כאן תשמעו איך שהגה"צ רבי נחום ראזענבערג שליט"א
רב המקואות
מספר לכ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי זצוק"ל
בעמח"ס שו"ת ברכות שמים ג' חלקים, וברכות שמים על מסכתות הש"ס
אודות המכשולות בהמקואות

הרה"צ רבי נחום ראזנבערג שליט"א
רב המקוואות, עם להבחל"ח כ"ק אדמו"ר מקאשוי הצה"ק רבי רפאל בלום זצ"ל

 

מקוה

 

     

1:27

כאן תשמעו איך שנתגלה במעמד 70 רבנים שאולו כל השנים חלב דאורייתא, ומטכסים עצות להשתיק הענין ולא חס ושלום לתקן

70 רבנים

התאחדות הרבנים
פרשת החלב בראשית תשמ"ג  חלק א'

Published with the help of Jason Robert Kovan