ISRAEL613.COM

בס"ד

 

 תפילין ומזוזות

TEFILLIN AND MEZUZOT

HOME        ראשי

PAGE 1

1       2

HOME        ראשי

 

         

 

הבעיות הגדולות בארץ בקלף הוא כדלהלן:

מה שהסופרים והרבנים לא מגלים, נגלה לכם קצת על קצה המזלג

אם אתה רוצה לכתוב ספר תורה לנשמה של ההורים וכו' אתה צריך לדעת איך לקנות ספר תורה שיוכלו להגיד ברכה עליה ושזה יהיה לתיקון להנשמות שאתה כותב אותה.

דבר ראשון עליך לדעת שאם אין להקלף הכשר, אפילו שתקנה מהסופר הכי הכשר, אתה יכול להיות בטוח ש- 70% שהקלף הזה בא מהערבים, מעזה או מסין או מיפן, ועוד, כמו שנתפרסם כבר מזמן בהרבה עיתונות בארץ, הבעיה הוא: היום עם הסופרים ועם הקונים, הסופר לא מעונין לקנות קלף כשר, כי הקלף הכשר עולה לו כל מזוזה חצי דולר יותר, והוא מתבייש לבקש יותר כסף על המזוזה, כי הוא חושב שלא ישלמו לו את זה, ועם החצי דולר הוא יכול לקנות בקבוק חלב לילדים, ואם מדובר מפרשיות החילוק כבר בכמה דולרים.- הקונה לא יודע כי בשביל חצי דולר שמדובר כאן הוא קונה מזוזות שנכתבו על קלף של ערבים, והמזוזה פסולה לגמרי, ואם מדובר מספר תורה, המחיר כבר יכול להיות עם כמה מאות דולרים החילוק, ומה שקורא אחר כך השם ישמור, כי מה שיכול לקרא לבן אדם שאין לו את השמירה ממזוזה ותפילין כשרות כל אחד יודע.

העצה : אם אתה הולך לכתוב ספר תורה, או תפילין ומזוזות, לפני שאתה קונה אתה צריך לדעת עוד דבר, שאפילו עם הכשר ישנם כמה פרטים נחוצים שאתה צריך לדעת, והסופר לא יגלה לך. ראשית דבר, אתה צריך לבקש מהסופר קלף רק עבודת יד עם הכשר, ושהסופר צריך להראות לך על כל קלף שיהיה על זה פלומבע, שזה הקלף הכשר ממפעל הזה! כגון נפורסטאק ובק בבית שמש, וקניגסברג. החילוק בין נפורסטאק ושאר השנים הוא כך: כי נפורסטאק יש לו הכשר על כל המפעל מהבד"ץ של העדה החרדית וכל המפעל יש לו רק עבודת יד, והקלף הזה הוא קלף מאוד טוב, ושאר השניים בק וקניגסברג, הם מוכרים כל המינים עבודת יד ומכונה וגם כן בלי הכשר, וזה בדיוק כמו חנות של בשר שמוכר לך כשר וטרף ביחד, ועל בשר הכשר יש פלומבא, ועל הטרף אין פלומבא, אבל איך המוכר נאמן מה שהוא נותן לך? ואם המוכר מוכר לך קלף שאין על זה פלומבא, דע לך שזה בא מערבים, ומה שאומרים לך כי המוכר הזה הוא נאמן, אל תאמין וזכור כי פתי יאמין לכל דבר, ואם אמונה כזאת יוצא לך שלא הינחת תפילין כל ימי חייך. אדרבה תחשוב אתה לבד, ההשכר שהרבנים לוקחים עליו זה רק פרוטות ממש כפי שביררנו, רק שצריך להיות בחנות יהודי ירא שמים משגיח שהוא עובד שמה, ואם בעל החנות לא רוצה לקחת יהודי שיעבוד שם, זה כבר סימן שהוא קונה מערבים, וכך תפסו שומרי הגבול מעזה שהמשאית מלא עם שקים של קלף שבא משם היה לערבי הזה כל הטלפונים והכתובות מבני ברק וירושלים, והרבנים יודעים בדיוק מי ומי הם הסוחרים, ורק כדי לא לבייש אותם לא פרסמו שמותיהם, כי הם באמת בעיר אנשים חשובים מבחוץ.

אבל הקונה שהולך לקנות לא צריך להיות טיפש שיאמין להסופר או לחנות, אל תאמין לאף אחד, רק מה שאתה רואה בעינים שלך, אם יש על זה פלומבע או לא. אם אתה רוצה לקנות מזוזה או ספר תורה עם קלף עם הכשר עבודת יד: סוג מספר 1 - תקנה אצל נפורסטאק בבית שמש חזון איש 30 ששם יש להם הכשר על כל המפעל ושם אתה קונה רק עבודת יד מאה אחוז כשר. ואם אתה רוצה לקנות עבודת יד עם הכשר הבד"ץ אצל בק וקניגסברג אתה גם כן יכול לקחת אבל אתה צריך הרבה השגחה להבין שאתה מקבל מה שביקשת ורק עם החותמת, כדי לדעת למי החותמת ולמי הפתולין.

עוד עצה טובה להקונה פרשיות או מזוזות או ספר תורה! תחשוב כשאתה הולך לאפות מצות, אתה עושה כל או הרבה השתדליות, אתה הולך לבד לאפות המצות או לעמוד שמה בעת האפיה, הגם שהכול הולך על אותה סגנון, רק שאתה שומר על זה ואתה רואה מה נותנים לך, אבל כאן אתה יכול ללכת להסוחר ביחד עם הסופר, ואתה תשלם להסופר הכסף שעולה הקלף לכתוב כל הספר תורה וכו', וכך לא יעלה להסופר יותר מדאי ויוכל לכתוב לך פרשיות וספרי תורה שיוכלו להגיד עליהם ברכה,

גם יש עבודת מכונה עם הכשר של הרב וואזנר מבני ברק, זה כבר מדרגה חלשה עם 60% יותר נמוך ואולי יותר, אבל זה גם כן כשר, רק שהבד"ץ לא נותנים על זה הכשר כי הרבה גדולי ישראל אומרים שזה רק כשר בדעיבד. ומי רוצה תפילין בדעיבד?

ואם יש לך כבר מסירת נפש וזכיתה לכתוב ספר תורה לעילוי נשמה, בטוח שבשביל כמה מאות דולר שאתה יכול לקנות יריעות קלף אצל נפורסטאק שאתה יודע שהמפעל הוא כשר מאה אחוז בלי שום פניות, ואין לא רק עובדים ירא שמים יהודים חרדים עובדי ה', והכל נעשה על תכלית ההידור בוודאי שלא כדאי להכנס למקום אחר שמוכרים לך מכל הסוגים, כמו חנות שמוכר חזיר ובשר כשר ביחד היית נכנס לשם לקנות?

תודה רבה למזכי הרבים ששלחו לנו את כל הידיעות על הקלף, ומי שיש לו עוד הערות וסיפורים על הקלף, נא לשלוח לנו.

וכל אחד מתבקש לזכות הרבים ולפרסם כל הידיעות שאתם רואים, וכך הערבים לא יוכלו לזרוק עלינו טילים, כי התפילין והמזוזות הם ההגנות הכי הטובות שיש לנו כמבואר בשולחן ערוך. ראה להלן.

 

 

מרן בעל שו"ת חתם סופר או"ח סימן ר"ה

מלך זקן וכסיל יושב על כסא של
ג' רגלים, חזנים, שוחטים, סופרים

המלך זקן וכסיל (הוא היצר הרע)
 
יושב על כסא של ג' רגלים:
רגל א': החזנים המוליכין מחוץ למחנה תפלות כלל ישראל.
רגל ב': שוחטים המאכילים נבילות וטריפות לבני ישראל.
רגל ג': סופרים הכותבין תפילין ומזוזות פסולים, ותו לא צריך לכלום

סופרי סת"ם שאינם הגונים 
.
החת"ס (ח"י סימן פ"ג) כותב מכתב לאחד הרבנים בני דורו שהסופרים בזמנם אינם בקיאים בנושא ועל ידי כן מכשילים את הרבים. וישנם מאות יהודים חרדים אשר לא הניחו מעולם תפילין כשרים והרבנים מתעלמים מכך. גם בעל הקסת סופר כותב כגון זה בשם בעל משנת חכמים. 

זהירות! שטח הפקר!
דבר המערכת. - על רצועות התפילין - משנעשה והנשמע - יצרני הקלף לסת"ם בהכשר הבד"ץ לאחרונה על גידול ניכר בביקוש לקלף המהודר הזה. - קלף נפורסק, למן הבאת העורות הקפואים למפעל בלא שנעשה בהם עיבוד כלשהו לפני כן, ועד לגמר כל עשיית הקלף, עבודת יד, אך ורק על ידי יהודים שומרי תורה ומצות, בית שמש. קלף קסת קניקסבערג, קלף בק - הרצועות והקלף שנעשית על ידי גוים - מדוע נפוץ בשוק רצועות במחיר זול יותר - מן המותר בפיך - צביעות הרצועות לשמה - איך להנצל ממבול של חליפות שעטנז המפיץ את הארץ.
(ראה המשכים על הקלף בדף הבא)

מלאכת שמים, קלף כשר בהכשר הבד"ץ, # 4
יו"ל על ידי וועד מפקחי סת"ם ותשמישי קדושה שע"י העדה החרדית, ירושלים, עיה"ק, תובב"א

 

 

SOFER TEFILLIN U MEZUZOT

WE ARE LOOKING FOR A SOFER WITH EXCELLENT WRITING SKILLS, THAT WILL BE YERE SHAMAIM TO A GREAT EXTENT [SHULCHAN ARUCH ORACH CHAYIM SIMAN 32, 20]  (DOESN’T TALK DURING TEFILLAH, DOES NOT EAT BOVINE MEAT [See Pele Yoetz - Taref], HIS WIFE COVERS HER HEAD ACCORDING TO HALACHA, HE DOESN’T SHAVE HIS BEARD)

THE KLAF [PARCHMENT] MUST HAVE A HECHSHER MEHUDAR

WE ARE READY TO PAY BEST PRICES FOR 24 PARASHIOT AND 140 MEZUZOT

PLEASE FAX YOUR INFORMATION TO
(305) 868 5003

MOSHE COHEN

 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT CONCERNING
  TEFILLIN MEZUZOT AND SIFRE TORAH

One of my buyers recently informed me that there are great problems with the KLAF (Parchment used for writing the Parashiot in Tefillin, Mezuzot and Sifre Torah) that don’t have any HECHSHER (Rabbinic Certificate). Up until now I relied on two very well respected SOFRIM as well as on some wholesalers who said that the KLAF was fine. (And all my fellow Sofrim also relied on the opinion of those in whom I relied).

    I got in contact with two Rabbis who are known for their fear of Hashem, in order to ask from them what I needed to do according to the Halacha.

One of theses Rabbis told me to call three of my costumers and to ask them if they thought that the Klaf in which I wrote the Parashiot for their Tefillin had a Hechsher, and if it would be good for them a Klaf with no Hechsher?

The first buyer said: I always look for a Sofer who complies with all the stringencies of the Halacha and he gives me a Klaf without Hechsher? Woe to me, I paid $1,200 for Parashiot and you still have a doubt whether I am mindful of the Hechsher? You know what? I know nothing about Hechsherim but I tell you something: It is all your responsibility, I am no Sofer and I know nothing about the Klaf, all I know is that I paid for the best possible Parashiot and I expect them to be fully Kosher. I relied on you, because supposedly you were trustworthy, so all the responsibility is on your shoulders and if the Parashiot for the Tefillin and Mezuzot are not as required by the Halacha then you are a thief and a robber!!! What? Not to observe the Mitzvah of Tefillin? And on top of that to say blessings in vain every day? Who knows how much I have suffered because of these Parashiot that you sold me! I can not believe we have fallen so low! You ask me if I mind about the Klaf having Hechsher or not? This is not supposed to happen among Chassidim! Woe to us! Now I know why I have had so many problems and afflictions.

Somehow in the same fashion the other two costumers answered me.

Then I again called the two Rabbanim who had told me to call my costumers and I related to them what my costumers said to me, and I asked the Rabbis what should I do next, What is the halacha requires regarding all the Tefillin, the Mezuzot and the Sifre Torah that I have written until now?

The Rabbanim ordered me to publish in the newspaper this story exactly as it happened, and to write that since an inadvertent sin came from me when I relied on that great Sofer that lives in Yerushalaim and the other great Sofer that lives in Brooklyn, that they told me that the Klaf I have been using is Kosher [Even knowing the fact that this particular Klaf came from someone who did not have a Hechsher, and it is known that these Klafim have many problems, only that I did not know], therefore in order to correct my sin I stand ready and obliged according to the Halacha (See Mikdash Meat  Siman 271, Bet Yosef Orach Chayyim Siman 454, Rokeach, Hagaot Maimoni, Divre Geonim,  Chukat ha Pesach Siman 453, Darche Teshuva Yore Deah Siman 117) regarding theft to acknowledge my actions and according to the Halachot of deception, robbing money and robbing the mind, I am ready to return to everyone of my buyers the money they have paid for the Tefillin, Mezuzot and Sifre Torah that they have bought from me, or I am ready to write new Tefillin, Mezuzot and Sifre Torah for them at no cost. And from this moment onwards I will only write on a Klaf with Hechsher of the Bet Din Tzeddek of Yerushalaim Ir Ha Koddesh.

 With Blessings for a Ketiva and Chatima Tova

            Yours Simcha Bunim Greenberg

 Those who bought from me know my telephone number therefore I saw no need to write it

 

בס"ד

 מחפשים סופר ירא שמים (שלא מדבר בתפילה, שלא אוכל בשר בהמה (פלא יועץ או' טרף), ושלא יגזוז הזקן, ושהאשה תלך כיסוי כהלכה) עם כתב מהודר בשביל 24 פרשיות ו140 מזוזות, התנאים: הקלף יהיה עם הכשר טוב:. מוכנים לשלם מחיר הכי טוב.

   FAX    משה כהן         5003 868 305 

 

מי מחריב את כל העולם כולו?

בקסת הסופר (סימן א' סעיף א') וזה לשונו: תניא אמר ר' מאיר כשבאתי אצל ר' ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך, אמרתי לו לבלר (פירוש סופר) אני, אמר לי בני, הוי זהיר שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או מיתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו (עירובין דף י"ג), מכאן יראה הסופר איך הוא צריך להיות ירא את ה' מאוד. שאם עשה איזה קלקול או שלא עשה איזה תיקון כפי הראוי מפסיד את נשמתו, כי הוא גוזל את הרבים.

 

שאלה? איך קרה דבר אסון כזה עם הבאסעס בירושלים עיה"ק שאנשים נשים וטף נשרפו חיים רח"ל על ידי הערבים הרוצחים ימ"ש

תשובה: הנה הבית יוסף בסימן רצ"ו כותב: שמי שיש לו מזוזה כשירה נעשה לו נס וניצול מכל וצוקה, ועכשיו השאלה הוא איך קרה דבר אסון כזה עם הבאסעס בירושלים עיה"ק שאנשים נשים וטף נשרפו חיים רח"ל על ידי הערבים הרוצחים ימ"ש, ואילו היו המזוזות והתפילין כשרים היו המצות מגינות עליהם, ועכשיו הקולר הזה תלוי על ראש המספקים וראשי הסוחרים והסופרים והרבנים הנותנים הכשר על כשרות שבסת"ם שנכתבו על קלף פסול כזה, והמה שותפים של עמלק כמו שאיתא בפי' רש"י על המאמר טוב שבטבחים שותפו של עמלק ופירוש רש"י הקדוש, ספיקי טריפות באים לידם וחס על ממונם ומאכילם לישראל ועי"ז הגמרא מתאר אותם לשותפו של עמלק.

אוי לנו שכך עלתה בימינו שהסת"ם שאנו משלמים בממון ודמים תרתי משמע, ולבסוף נתברר שהקלף נעשה בטשיינע או בלי שום השגחה כלל.

ואל הסופרים שכותבים ומוכרים תפילין ומזוזות וספרי תורה על קלף בלי שום השגחה [וכן גדולי הרבנים וכל הבתי דינים בארץ ישראל ובחוץ לארץ ששותקים ואינם מוחים ואינם אוסרים את הקלף של הסוחרים שמוכרים קלף בלי שום הכשר] ידעו: שמלבד איסור גזל הם מבטלים את הרבים במצות החשובות גדולות ויקרות כאלה, ומכשילים אותם בברכות לבטלות רח"ל. (ידעו נאמנה, כי לאחר 120 שנה הם יצטרכו לתת את הדין בביטול מצוות תפילין ומזוזות שהם מצוות יקרות כאלה, ובעון הנורא של הזכרות שם שמים לבטלה שלדעת הרמב"ם עוברים על זה על לאו של לא תשא שם ה"א לשוא רח"ל). ולהשומע ינעם ויבא עליהם ברכת טוב.

מרן רבינו הבית יוסף צועק שנשתכחה מאיתם אפילו צורת האותיות

רבינו יום-טוב ליפמן מיהלהוין, תלמיד המרדכי ומגדולי מנהיגיה של יהדות אשכנז בתקופת הרא"ש, יגע בנגלה ובנסתר בעיני צורת האותיות ל"ג שנים וחיבר על כך את ספרו "אלפא ביתא".

מרן הבית יוסף העתיק ממנו בסוף סימן ל"ו את קונטרס צורת האותיות ודברים אלו מהווים את היסוד לצורת הכתיבה התמה, הלא הוא "כתב הבית יוסף" (הכתב האשכנזי).

בהקדמת הספר "אלפא ביתא" כותב רבינו יום-טוב:

"הא לך אל"ף בי"ת, היא תחילת לימוד קטנינו, ועתה בעוונותינו הרבים נעלם מרוב זקנינו וחכמינו, לא תמונתם וסוד תבניתם על תוערם לבד, אלא אפילו תואר צורתם נשתכחה מאיתם".

 

מי הוא גנב ומחטיא את הרבים ששרויים בלא מצות עשה ומברכים בכל יום ברכות לבטלה?

מי אשם בזה שישנם כמה רבבות ישראלים כשרים אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילין כשרים אקרקפתא דלהון?

במשנת הסופר וז"ל: דהלא כל מה שמשלים להם הקונים אדעתא דסת"ם כשרים משלמים, וכיון שנותנים להם סת"ם פסולים הרי המעות גנובים בידם, עיי"ש באריכות] וגם מחטיאם ששרויים בלא מצות עשה ומברכים בכל יום ברכות לבטלה. ועליו הכתוב אומר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ונאמר ארור עושה מלאכת ה' רמיה. על כן הוא מן הראוי למי שיש כח בידו למנות סופרים מהוגנים, אנשי אמת, שונאי בצע, בעלי תורה, יראי אלוקים וחרדים על דברו, בכל עיר ועיר ובכל פלך ופלך כמו שממנים שוחטים ובודקים, וכל מי שכותב ספר תורה תפילין ומזוזות טובים וכשרים כפי יכלתו, שכרו כפול ומכופל וניצול מדינה של גיהנום (בדיני כתיבת תפילין מהר"א מזונשהיים ובלבוש). ועיין בליקוטי שו"ת חת"ס סוף סימן פ"ג: ומכל שכן דבתפילין סופרי זמנינו בקיאים, לא היה ולא נברא, כי בעוונותינו הרבים מקלקלים ומכשילים את הרבים, ויש כמה מאות ישראלים כשרים אשר מימיהם עדיין לא הניחו תפילין כשרים אקרקפתא דלהון, (ילקוט הסופר).

 

המזוזות הזולות נעשות בדרכים שונות:

א.  חלק מהמזוזות מודפסות על גבי ניר!

ב. חלקן מודפסות על גבי קלף!

ג. ישנן כאלה הנכתבות על גבי ניר דמוי קלף!

ד.  חלק נכתבות על ידי נשים או ילדים!

ה.  חלק גדול נכתב על ידי מחללי שבת!

ו.  חלק מהמזוזות והתפילין נכתבים בעצם יום השבת!

ז. חלק נכתב על חומר דמוי קלף אשר נעשה במומחיות גדול, (אפשר אף לתלוש מהחומר שיער)!    ח. חלק אמנם נכתבים על ידי סופרים הנקראים שומרי תו"מ; אך שקועים עמוק ברדיפה אחר תאוות ממון וכתוצאה מכך הם כותבים את המזוזות במהירות הבזק, אשר לכן האותיות אינן כתובות כדין, או אותיות אשר נוגעות אחת ברעותה, כמו"כ הרבה אותיות חסרות.     בצורה כזאת נכתבות 79 אחוזים מהמזוזות הזולות, הנכתבות כיום ברחבי העולם!!     אנו מרשים לעצמנו לקבוע כי הרוב הגדול של המזוזות הקטנות  פסול. אפילו אם אינך מומחה  מוטלת חובה לרכוש, לפחות, מזוזה גדולה, עי"כ אפשר להבטיח אחוז יותר גדול של כשרות. 

   יהודים יקרים! 

   אם ברצונכם להבטיח בעזהי"ת חיים ארוכים בבריאות ובהשקט, ביחד עם בני הבית  אל תחסכו כמה דולארים עבור מזוזה יקרה ומסרו אותה לבדקה אצל סופר ירא שמים מומחה, בכדי לוודא שהמזוזה כשרה! אם אתם מתכננים להשקיע כסף בעסק גדול אשר אתם מקוים להצליח ולהרויח סכומכים נכבדים, אל תשכחו את העיקר, אם המזוזה היא זולה  הרי כל עמלכם לריק!        אם ברצונכם לקנות תכשיטים יקרי ערך או כלי כסף וזהב אינכם יכולים להבטיח עצמכם מפני גניבות, אף עם המשטרה היעילה ביותר, כל זמן שלא קבעתם מזוזה כשרה בכל דלת.     אם ברצונכם לרהט את דירתכם ברהיטים יקרים וחפצי בית אחרים, וברצונכם להבטיח זאת באמצעות פוליסת ביטוח הטובה ביותר  קבעו על דלתות ביתכם מזוזות כשרות ורק דבר זה יכול לעזור לכם. אם ברצונכם להישמר מתאונות דרכים, מחלות, מקרי שוד, נכות, אבדן חודשים, כאבי גב, שרירים וכו, עשו כמיטב יכלתכם שמזוזות כשרות ייקבעו על דלתות בתיכם.     אם ברצונם להימנע משתי ברכות לבטלה בכל יום  הקפידו לקנות תפילין אך ורק אצל סופר מומחה וירא שמים.       יש לזכור כי לא רק מקרי האסון הגשמיים באים כתוצאה ממזוזות פסולות, אלא גם האחריות של ביטול מצוות גדולות ורבות חשיבות כתפילין ומזוזות יום יום חלות על הקונה. ועל כל זה נצטרך למסור דין וחשבון בפני בית דין של מעלה. 

 

 

ארבעים אלף יהודים
הניחו תפילין פסולים

בספר שו"ת רב פעלים ח"ד סימן ב' מובא שכל היהודים תושבי בגדד, ארבעים אלף במספר, למעלה מגיל בר מצוה, שומרי תו"מ, נכשלו מחוסר ידיעה מספרת בהנחת תפילין שאינם מרובעים, שנים רבותו. עד שהגיע אליהם יהודי ששם לב לדבר ועוררם על כך עד שכל העיר היתה כמרקחה. ננקטו מיד הצעדים הנכונים לתיקון המעוות על ידי הגה"צ רבי יוסף חיים מח"ס בן איש חי זצ"ל המרא דאתרא. מזה אפשר לראות עד לאן הגיעו על ידי הזנחה עד שכל תושבי העיר הניחו תפילין פסולין.  יש לזכור שהדורות לא השתנו לטובה  ההיפך הוא הנכון והמכשולים עוברים למעלה ראש.

 

 

החפץ חיים

ברצוננו לצטט את המכשולים אחד לאחד. דברים אקטואלים אשר בחלקם נתונים לפיקוח כל אד ובחלקם צריך לפנות לסופר מומחה וירא שמים.     בעיה: התפילין לפעמים אינם מרובעים. עצה: יש למדוד את כל הקצוות במד מילימטר או אפילו עם פיסת ניר ולודא שכולם שוים. (כמבואר במשנה ברורה סימן ל"ה). 
  בעיה: התיתורה, כלומר הבסיס התחתון של התפילין אינה מרובעת.  עצה: כנ"ל. 
  בעיה: התפירה, (החוט אשר אתו תופרים את התפילין) גם צריך להיות ממוקם בצורה מרובעת. עצה: כנ"ל (החיי אדם אומר שזה יכול לקרות גם אצל סופרים מומחים).  בעיה: גם הריבוע של התיתורה וגם הריבוע של התפירה צריכים להיות מדוייקים מלמעלה ולמטה.    במשנה ברורה (סימן ל"ב ס"ק קע"ז) מובא שבעוה"ר הרבה אנשים אינם מקפידים ושמים לב לתפילין שיהיו מרובעים בצורה מדוייקת ואפילו בין המדקדקים ישנם כאלה אשר שמים לב רק לחלק העליון של הבתים ואינם שמים לב לחלקם התחתון, כלומר לתיתורה ולתפירות שגם זה מעיקר הדין וניתן לתקן זאת בקלות.  .   בעיה: אפילו תפילין שכשהיו החדשים הם היו מרובעים  יש לשים לב לכל שינוי, כגון: פינות קטועות, בתים שנתעקמו, תיתורא שהתעקמה, תפירות שנתקלקלו, וצריך מיד לתקנן (מ"ב שם קפ"א).      בעיה: לפעמים קורה שהבתים בעצמם אינם מרובעים והסופרים מיישרים אותם על ידי הדבקת סיד אשר משוה לבית צורת ריבוע, (שו"ת נו"ב סימן א’, חיי אדם כלל י"ד אות ב). עצה: רצוי לקנות את התפילין לבנים. כלומר לפני שהשחירו אותם, ובכדי לוודא שאכן הם מרובעים אפשר לפנות לסופר אחר בכדי לבדןן. ישנם אנשים החוששים לקנות בתים לבנים המיובאים מארץ ישראל מחשש שמא לא יוכלו להשחירם פה בארה"ב. זאת יש לדעת שכל סופר מקבל תפילין לצביעה.  בעיה: לעתים קרובות קורה שהחריצים שבין הבתים בתפילין של ראש מזוייפים, כלומר, מעיקר ההלכה צריך כל בית להיות נפרד מחבירו באופן שיכירו היטב. ישנם הרבה סופרים אשר מועלים בתפקידם ומדביקים את החריצים המקוריים ומציירים חריצים חדשים על הדבק כדי שיראה יפה. תפילין כאלו  פסולין (חיי"א ה’ תפילין, בה"ל סימן ל"ב, מ') כמו"כ ישנם עשרות בעיות. לכן, העצה היא לקנות תפילין אך ורק אצל סופר מומחה וירא שמים ולאחר מכן למסרם לבדיקה לאחר המבין ומכיר את נושא התפילין. 

הדרכה לקנית תפילין ומזוזות מספר משנה ברורה (סימן ל"ז סעיף קטן ד')

"ויען כי גדול כח המצוה כל כך ולהפך העונש רחמנא ליצלן, לכן, יזהר כל אדם לקנות תפילין מסופר מומחה וירא-שמים ובעל - תורה. וכן רצועות יקנה מאיש נאמן. כדי שיהיה בטוח שנעבדו לשמן מעורות טהורות. ובעונותינו הרבים, רבה המכשלה במה שקונים תפילין ורצועות ממאן דהוא לפי שמוכרם בזול, ורובן אינם מרובעים ועוד יותר קלקולים שמצוי בהם בעת כתיבתן".

הדרכה לירא שמים מספר משנה ברורה (סימן ל"ז סעיף קטן ד')

וכל ירא שמים ישים אל לבו  (וזה לשון הטור סימן ל"ז: ואמר רבא כל המניח תפילין מתעטף בציצית וקורא קריאת שמע ומתפלל מובטח לו שהוא בן עולם הבא), אם על מלבושיו וכליו הוא מהדר שיהיו כתיקונם, מכל שכן בחפצי שמים, שלא יצמצם ויחוס על הכסף, אלא יהדר לקנות אותן שהם בודאי כשרים, אף שמחירם רב".

 

החיי אדם כותב:

 שרוב הסופרים בני זמנו אינם בני תורה ובהרבה מקומות הוא ראה סופרים אשר אינם גם ירא שמים וכל מעשיהם בחזרת פסול ואסור לברך על התפילין והמזוזות שלהם אף שהכתב מהודר ויפה, כי הם חשודים על חק תוכות ושלא כסדרן  ובכן, מה כבר נותר לנו לומר בזמננו אנו?! 

 

הנחת תפילין מניר ומפלסטיק 

                  לצערנו ישנם אלפי יהודים המניחים כל חייהם תפילין עשויים מפלאסטיק און מקרטון עבה. זה גם יכול לקרות, כפי שידועים לנו מקרים רבים, כאשר קונים זאת אצל קרוב משפחה. לכן העצה היא להשתדל לקנות אצל הסופר בעצמו למסרם לבדיקה אצל סופר מומחה וירא שמים.

 

תפילין ומזוזות במחיר זול 
סיפור משנת תשל"ז

           ברוך מזכיר נשכחות! אני נזכר כאשר נכנסתי פעם לחנות לתשמישי קדושה ונכנס לאדם אשר בקש מהמוכר סט לבר מצוה! המוכר שאל את האיש כמה הוא מוכן לשלם. לאחר שהשתוו נמכר לו סט בסך 25 דולר.

              שומו שמים! הבתים בודאי עשויים מפלסטיק, הפרשיות מודפסות על גבי ניר, או לגמרי בלי פרשיות, והטלית הוא צעיף ואפילו שהוא עשוי מחומרים כשרים אין יוצאים בו ידי חובת ציצית (עיין מג"א סימן ח וספר גדולי יהודה על ה ציצית) וכל שכן שציציות הטלית הם חוטים בעלמא ויוצא מכך שסך כל עיסקת החבילה הם שלוש ברכות לבטלה ואי הנחת תפילין לעולם. כי אני יכול לומר בבטחון גמור  כאשר יכולים להעיד גם בעלי המקצוע  שתפילין ופרשיות אשר משלמים עבורם 35.00$ ויותר הרי זה בלתי אפשרי שהם יהיו כשרים. כי הסופר והאדם אשר מייצר את הבתים אינם יכולים לעבוד במחיר כזה. לצערנו באים יום יום אנשים לחנויות הכל בו הגדולות היכן שאפשר להשיג תפילין בכל גווני הקשת כך שיתיאמו לחליפה. הסיה לכך היא הבערות הגדולה שקיימת בתחום זה וכן חוסר עוררות על ידי הרבנים.

 

THE MERIT OF THE FATHER OF RABBI CHAYIM VITAL ZTKL [RABBI YOSEF VITAL ZTKL, WHO WAS A SOFER] SUSTAINED HALF THE WORLD

      My father, My Master, he comes from the root of Rabbi Meir, and  the Nefesh of Rav Yeshvav the Scribe impregnated within him. And he was capable of being a great and brilliant Sage like Rabbi Meir, were it not for one sin that preceded him from a previous reincarnation, and it was that he heard a Talmid Chacham being humiliated and he did not protest. Rabbi Chayyim Vital Sefer ha Gilgulim 87b

 And being that Rabbi Meir was a great scribe in his generation, as it is known from the Mishna (Avot de Rabbi Natan, Gittin 67a) therefore also my grandfather Rabbi Yosef was a great scribe with knowledge and skill, there was none like him. And the great Rabbi the ARIZAL told my father my Master ZT´L that half the world was sustained on the merit of my grandfather, through the Kosher Tefillin that he made   Hahagahot Rabbi Shmuel Vital le Shaar ha Gilgulim, 38

 

 

קריאה לראשי ישיבות ומנהלים בדבר מכשולות חדשים

  לצערנו צצים מדי יום מכשולות חדשים ויחד עם זאת גדלה והולכת העבירות והעם הארצות במלוא הקצב דבר זה גורם לעליה מסחררת בהפצת תפילין ומזוזות לא כשרים. עם ישראל נזקק לישועה דחופה בכדי לצאת מהסבך אליו נקלע עם סופרים קלים המפיצים תפילין ומזוזות פסולין. מוטלת החובה על כל בן-תורה לנסות ולחפש דרך איך לבער את כל התפילין והמזוזות הפסולים ואיך למנוע כשלונות בעתיד. עצה אחת שאנו חושבים כעילה שינהיגו בכל הישיבות ללמוד עם הבחורים בצד החומר הנלמד, גם הלכות סת"ם בגמרא מנחות, טור או"ח, שו"ע סימן ל"ב עד סימן ל"ז ביסודיות. יש ללמוד את צורת האותיות על ידי סופר מומחה שכאשר קונים זוג תפילין או מזוזות אפשר יהיה, פחות או יותר, לשים לב לכשרותם וזה יכול להיות הישג כביר לעתיד

  לגבי העבר ברצוני להציע הצעה שהיא מעין הצלה פורתא שבכל ביה"כ יקחו על עצמם כמה מתפללים לשם מצוה בכדי לזכות את הרבים, לאסוף כסף מהציבור ולהזמין סופר שיבא לביה"כ לתקופה של שבוע או יותר כפי הנדרש וכל המתפללים שיביאו את התפילין או המזוזות שלהם בכדי שהוא יבדוק אותם. חובה מיוחדת מוטלת על הרב שייארגן את העסקנים

 

כל הזהיר במצות מזוזה יאריכו ימיו וימי בניו

מצות מזוזה: הנה כתיב  (דברים ו, ח) "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך", ונשנה בפ' עקב (יא, כ). ובפ' עקב שם (פסוק כ"א) מפורש שכר המצוה: למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם כימי השמים על הארץ".

וז"ל הטור (יורה דעה סימן רפ"ה): וכל הזהיר בה [במצות מזוזה] יאריכו ימיו וימי בניו, דכתיב למען ירבו ימיכם וימי בניכם (וממשיך, וז"ל: ואם אינו זהיר בה יתקצרו, דמכלל הן אתה שומע לאו. וכן דרשו חכמים (שבת דף ל"ב ע"ב) בעון מזוזה בניו ובנותיו מתים קטנים דכתיב (ירמי' ב, לד) דם נפשות אביונים נקיים וסמיך ליה לא במחתרת מצאתים, עכ"ל). , עכ"ל. ועד"ז הוא בשו"ע שם (סעיף א'): וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו  (ומסיים: ואם אינו זהיר בה יתקצרו, עכ"ל), עכ"ל.

שמירת הבית על ידי המזוזה הוא נס נגלה

על מ"ש בטור שם: וגדולה מזה שהבית נשמר על ידה וכו', כתב הבית יוסף, וז"ל: א"וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו" קאי. ואעל גבי דיותר חביב לאדם אריכות ימים משמירת הבית, משום דאריכות ימים הוא נס נסתר ושמירת הבית הוא נס נגלה, שהדרים בשאר בתים שאין בהם מזוזה נזקין והדר בבית שיש בו מזוזה ניצול, קרי לשמירת הבית גדול. א"נ, משום דשמירת הבית הוא הפך מנהג מלך של ב"ו, שהוא מבפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, קרי לי גדול, עכ"ל.

ובפרישה הביא את דברי הב"י הנ"ל, וכתב על זה, וז"ל ואפשר דקאי אדסמיך, ובא לומר, לא זו [בלבד] שאינן מתים כשיש מזוזה, אלא אפי' אינן ניזוקין, משא"כ כשאין שם מזוזה דמתים, כמ"ש לפני זה.

גדולה מצוה מזוזה משאר כל המצוות, דמלבד השכר על קיום מצוה זו (אריכות ימים), מגיע לו הנאה וריוח מגוף המצוה עצמה, שהבית נשמר על ידה

והב"ח כתב על זה, וז"ל: לפי  עניית דעתי נראה דהכי קאמר, וגדול מזה, דלא לבד שהקב"ה נותן לאדם שכרו על קיום מצוה זו, דהיינו אריכות ימים הוא ובניו, אלא אף זה דהמצוה עצמה היא שומרת ביתו, שעל ידי נשמר (מבית) [הבית] מכל היזק. משא"כ בשאר כל המצוות, דאעל גבי דנאמן הוא יתברך שישלם לאדם שכר לעתיד על קיום מצותיו, מכל מקום אין מגיע לו שום הנאה וריוח מגוף קיום המצוה בעצמה. ממ שאין כן במצוה זו דאיכא הנאה וריוח מגוף המצוה עצמה, שהבית נשמר על ידה. וזה נוסף לו על השכר שיתן לו הקב"ה על קיום המצוה, כמו שנותן שכר על כל שאר קיום מצוותיו לפום צערא אגרא, עכ"ל. ובזכות שמירת כשרות תפילין ומזוזות נזכה לגאולה שלימה במהרה דידן אמן.

 

גודל השכר של המקיים מצות תפילין וציצית

ראה רש"י במדבר (פרק טו פסוק לט) וזכרתם את כל מצות ה' - שמנין גימטריא של ציצית שש מאות, ושמונה חוטים וחמשה קשרים הרי תרי"ג. ולא תתורו אחרי לבבכם - כמו (לעיל יג כה) מתור הארץ. הלב והעינים הם מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות, העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות.

            ואיתא בספרי (במדבר פיסקא קטו ד"ה למען תזכרו): למען תזכרו ועשיתם, לעשות זכרון כמעשה: והייתם קדושים לאלהיכם זו קדושת כל המצות אתה אומר זו קדושת כל המצות או אינו אלא קדושת ציצית אמרת במה ענין מדבר בקדושת כל המצות. רבי אומר זו קדושת ציצית אתה אומר זו קדושת ציצית או אינו אלא קדושת כל המצות כשהוא אומר קדושים תהיו (ויקרא יט ב) הרי קדושת כל המצות אמורה הא מה ת"ל והייתם קדושים לאלהיכם זו קדושת ציצית מגיד שהציצית מוספת קדושה לישראל

            ואיתא במסכתות קטנות (מסכת תפילין פרק א הלכה כא): חביבין ישראל שהן מסויימים בכל המצות שבתורה, הא כיצד, תפילין על ידיהם, ותפילין על ראשיהם, מזוזה על פתחיהם, ארבע ציצית על בגדיהם, עליהן אומר דוד מלך ישראל שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך. משלו משל למה הדבר דומה למלך שאמר לאשתו, תהי מתוקנת ומקושטת לפני, אמרה לו מפני מה, אמר לה כדי שתהי רצוייה לי, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני, היו מתוקנים ומקושטים לפני במצות, אמרו לו מפני מה, אמר להם כדי שתהיו רצויין לי, שנאמר יפה את רעיתי כתרצה, יפה את רעיתי כשתהיה רצוייה לי במצות.

גדולה מצות תפילין שכל המניחן מאריך ימים שנאמר (ישעיה ל"ח ט"ז) ה' עליהם יחיו.

וזה לשון הטור סימן ל"ז: ואמר רבא כל המניח תפילין מתעטף בציצית וקורא קריאת שמע ומתפלל מובטח לו שהוא בן עולם הבא. ואמר רבא מערב אני בו שאין אש של גיהנם שולט בו. ואיתא במסכת מנחות (דף מד עמוד א): אמר רב ששת: כל שאינו מניח תפילין - עובר בשמונה עשה, וכל שאין לו ציצית בבגדו - עובר בחמשה עשה, וכל כהן שאינו עולה לדוכן - עובר בג' עשה, כל שאין לו מזוזה בפתחו - עובר בשני עשה וכתבתם וכתבתם.  

רב פפא אמר מערב אני בו שכל עונותיו נמחלים.

וכתב הרא"ש ז"ל (שם): שנו חכמים ליום הדין אם זהיר במצות תפילין כף זכיות מכרעת, ואם פשע בהם כף חובות מכרעת, שאין לך גדולה מכל המצות עשה שבתורה יותר ממצות תפילין שהוקשה כל התורה לתפילין. שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך, לכך צריך כל אדם שיהא זניר במצות תפילין עד כאן לשון הטור. ואמרו בזוהר הקדוש פרשת פנחס בר"מ (דף רכ"ח עמוד ב'): שהיא שקולה כנגד כל המצות.

ובכף החיים שם אות א': ועיין חסד לאברהם אות א', וכל זה אם נזהר בהם שלא לזלזל  בהם לשוח שיחת חולין או הבלים.  יזהר דסופר של התפילין יהיה ירא אלוקים וסר מרע וחרד אל דבר ה' כדי שיעלו לרצון לפני ה'.   וראה בעיניך מה שכתב בספר וועד לחכמים (מערכת יו"ד אות מ"ה), ענין נורא והוא, דחצי העולם היה מתקיים על ידי התפילין שהיה כותב הרב יוסף ויטאל ז"ל אבי מהרח"ו זלה"ה בקדושה ובטהרה ובכונה גדולה עד כאן לשונו. וראה במאור עינים פרשת בראשית): ואמר ר' אלעזר אפילו בשביל צדיק אחד העולם נברא, שנאמר "וירא אלוקים כי טוב, ואין טוב אלא צדיק, שנאמר "אמרו לצדיק כי טוב", וכו'.  אמר רבי חייא אמר רבי יוחנן, אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים  שנאמר, "וצדיק יסוד עולם".

סגולת המצוה

סגולת המזוזה[11] לשמור את האדם וביתו בכל עת ועונה, כמו שנתבאר בהלכות מזוזה (דרכי משה יורה דעה סימן רפ"ז בשם מהר"ם), דכל בית שיש על פתחו מזוזה כשרה אי אפשר לשום שד ומזיק לשלוט עליו. על כן צריכים ליזהר מאוד בקניית מזוזה שתהא כשרה למהדרין מן המהדרין.

 

שמירת הבית על ידי המזוזה הוא נס נגלה

על מ"ש בטור שם: וגדולה מזה שהבית נשמר על ידה וכו', כתב הבית יוסף, וזה לשונו: "וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו" קאי. ואף על גב דיותר חביב לאדם אריכות ימים משמירת הבית, משום דאריכות ימים הוא נס נסתר ושמירת הבית הוא נס נגלה, שהדרים בשאר בתים שאין בהם מזוזה נזקין והדר בבית שיש בו מזוזה ניצול, קרי לשמירת הבית גדול. א"נ, משום דשמירת הבית הוא הפך מנהג מלך של ב"ו, שהוא מבפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, קרי לי גדול, עכ"ל.

ובפרישה הביא את דברי הב"י הנ"ל, וכתב על זה, וזה לשונו ואפשר דקאי אדסמיך, ובא לומר, לא זו [בלבד] שאינן מתים כשיש מזוזה, אלא אפי' אינן ניזוקין, מה שאין כן כשאין שם מזוזה דמתים, כמ"ש לפני זה.

גדולה מצוה מזוזה משאר כל המצוות, דמלבד השכר על קיום מצוה זו (אריכות ימים), מגיע לו הנאה וריוח מגוף המצוה עצמה, שהבית נשמר על ידה

והב"ח כתב על זה, וזה לשונו: לפע"ד נראה דה"ק, וגדול מזה, דלא לבד שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם שכרו על קיום מצוה זו, דהיינו אריכות ימים הוא ובניו, אלא אף זה דהמצוה עצמה היא שומרת ביתו, שעל ידי נשמר (מבית) [הבית] מכל היזק. מה שאין כן בשאר כל המצוות, דאף על גב דנאמן הוא יתברך שישלם לאדם שכר לעתיד על קיום מצותיו, מכל מקום אין מגיע לו שום הנאה וריוח מגוף קיום המצוה בעצמה. מה שאין כן במצוה זו דאיכא הנאה וריוח מגוף המצוה עצמה, שהבית נשמר על ידה. וזה נוסף לו על השכר שיתן לו הקדוש ברוך הוא על קיום המצוה, כמו שנותן שכר על כל שאר קיום מצוותיו לפום צערא אגרא, עכ"ל.

 ובזכות שמירת כשרות תפילין ומזוזות נזכה לגאולה שלימה במהרה דידן אמן.

 

הקלף של המזוזות ותפילין שלך כשר?

מורי ורבותי!!!,  - עת צרה ליעקב, - הצרה של מזוזות לא כשרות הוא לא עלינו היום הכי הגרוע מימות עולם. שאי אפשר להאמין ועוד יותר קשה לכתוב את כל החורבן הגדול הזה.

מזוזות וקלף למכירה ברבבות באו מסין ומיפן ונכנסו לציבור החרדי

מורי ורבותי!!!!

בא אלי אדם חשוב ומראה לי מזוזות יפות בגודל של 6 אניטש כתב יפה ומהודר ונראה כאילו הסופר הכי הטוב בעולם כתב את זה. אני מסתכל ומסתכל ומתפלא, כתב יפה ומהודר כזה כמעט ולא רואים, רואים על כל אות את היראת שמים של הסופר שכתב את זה.

רבותי!!!

מה אני יכול להגיד לכם אני כבר רציתי להזמין מזוזות חדשות לבית שלי.

יש לי ברוך השם מזוזות טובות ויקרות על קלף של איש ירושלים לפני חמישים שנה שהוא עשה עבודת יד בלי שום נגיעה של גוים, ולפני 28 שנה קניתי המזוזות האלו שהזמנתי אצל סופר מיוחד שכתב את זה ושילמתי סך 100$ לכל מזוזה. הסופר הזה באמת מהסופרים החשובים ביותר ולא אוכל בשר בהמה (בשביל הבעיות הגדולות של הכשרות), ואף על פי כן אני חושב שכדאי לי לקנות מזוזות חדשות מהסופר הזה.

אני מתחיל לעבור על המזוזה בעיון, ואני רואה איזה תיקון קטן שצריכים לתקן. אני לוקח את המזוזה השני' והשלישית אני מוצא אותו הדבר בכל המזוזות. אני כבר מדייק יותר ורואה שהמזוזה לא נכתב על ידי סופר רק נדפסה בדפוס, כי זה מובן שסופר אי אפשר לחזור על אותו הטעות שלש פעמים. 

היהודי החרדי הזה שילם להמזוזה הזאת שנדפסה על קלף 90$.

אני נזכר בסיפור שהיה, איך שהגה"צ הרב וואזנער שליט"א מבני ברק תפס שני אברכים חשובים מירושלים עיה"ק שהדפיסו עשרות אלפים מזוזות גדולות על קלף.

יהודים יקרים!!!, תזהרו כשאתם הולכים לקנות מזוזה, הדבר הראשון תשאלו:

1. מאיפו בא הקלף? מיאפאן?........... מטשיינא?..... מגרמניה?....... מארצות הברית?................. מארגנטינא? ............ 2. מיהודי?........ 3. יש לו הכשר?.............. מאיזה רב?........... רבנים?........... בית דין?............... 4. עבודת יד?.... עבודת מכונה?....... 5. הקלף היה שמור שגוי לא יכול לעשות מה שליבו חפץ?.............. 6. מי שמר על הקלף כל הזמן? שהגוי לא יחליף, כמו שהיה כבר כמה פעמים, מפני שהשמירה לא היתה כהוגן. 7. מי כתב המזוזה או התפילין שלך?......... 8. מי נתן לו סמיכה על זה?............. 9. תברר אצל רבנים חרדים יראי שמים אם הסופר הזה הוא באמת ירא שמים. 10. אחרי כל זה תקח סופר ירא שמים שיבדוק עם קאמפיוטער, וגם כן בלי קאמפיוטער בדייקנות גדולה.

מה יענו הסופרים והסוחרים בבוא יום הדין הגדול והנורא, וישאלו אותם, האיך הכשלתם את עם ישראל בתפילין ומזוזות וספרי תורה פסולות מפני שהקלף היה בלי הכשר מרבנים חרדים יראי ה'?

[3])   וממשיך, וז"ל: ואם אינו זהיר בה יתקצרו, דמכלל הן אתה שומע לאו. וכן דרשו חכמים (שבת דף ל"ב ע"ב) בעון מזוזה בניו ובנותיו מתים קטנים דכתיב (ירמי' ב, לד) דם נפשות אביונים נקיים וסמיך ליה לא במחתרת מצאתים, עכ"ל.

[4])   ומסיים: ואם אינו זהיר בה יתקצרו, עכ"ל.

[5] )         איתא במסכת שבת (דף קיח עמוד ב'): אמר רב ששת: תיתי לי דקיימית מצות תפילין. ואמר רב נחמן: תיתי לי דקיימית מצות ציצית. אמר ליה רב יוסף לרב יוסף בריה דרבה, אבוך במאי זהיר טפי? אמר ליה: בציצית. יומא חד הוה קא סליק בדרגא, איפסיק ליה חוטא - ולא נחית ואתא כמה דלא רמיה. (ועיין מסכת שבועות (דף כט עמוד א'): דאמר מר: שקולה מצות ציצית כנגד כל המצות כולן.

ואיתא בתלמוד ירושלמי (מסכת ברכות פרק א דף ג טור א הלכה ב'): תני בשם רבי מאיר וראיתם אותה אין כתיב כאן אלא וראיתם אותו מגיד שכל המקיים מצות ציצית כאילו מקבל פני שכינה מגיד שהתכלת דומה לים והים דומה לעשבים ועשבים דומין לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד והכסא דומה לספיר דכתיב ואראה והנה על הרקיע אשר על ראש הכרוב כאבן ספיר כמראה דמות כסא.

    

[11])      ראה באריכות בפרשת פנחס, ובפרשת ואתחנן, עיי"ש. ובהלכות קטנות לרא"ש (מנחות) הלכות תפילין (סימן כח) וזה לשונו: ועוד שנו חכמים (שם) ליום הדין אם הי' זהיר במצות תפילין כף זכות מכרעת. ואם פשע בהן כף חובה מכרעת שאין לך גדול בכל מצות עשה שבתורה יותר ממצות תפילין שהוקשה כל התורה כולה לתפילין שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך. לכך צריך כל אדם ליזהר במצות תפילין ומה שהיא רפויה ביד מקצת אנשים היינו כדתניא (שבת דף קל א) רשב"א אומר כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליה בשעת הגזירה כגון עבודת כוכבים עדיין מוחזקת היא בידם. וכל מצות שלא מסרו עצמן עליהן בשעת הגזירה כגון תפלין עדיין מרופה היא בידם. והא דאמר בירוש' [ברכות פ"ב ה"ג] מפני מה לא החזיקו בה מפני הרמאים עובדא הוה בחד גברא דהוה טעון ממונא בערובתא דשבתא אשכח חד גברא מצלי ותפיליו ברישיה. אמר לית לי ליפקוד ממוני אלא להדין דנטיר מצות כדון אפקידיה גביה. לאפוקי שבתא כפר ביה אמר לא לך הימנית אלא לשמא דקודשא דהוה על רישך. לא בעי למימר דלא החזיקו במצות תפילין. משום דיש רשעים ומראין עצמן ככשרים ומרמין בהן הבריות דבשביל זה לא יניחום הכשרים מלהניחן כי ישרים דרכי ה' וגו'. אלא ה"פ מפני מה לא החזיקו העולם להיות מניחין תפילין כל היום כשרים ונאמנים (היו) בעיניהם כי כן היה הדבר ראוי מי ששם ה' נקרא עליו תמיד יראתו היא על פניו תמיד ולא יחטא.

      ובספר כלבו (סימן כא ד"ה אמרו חכמים): ועוד שנו חכמים ליום הדין אם יש לו לאדם מחצה עונות ומחצה זכיות ובאותה מחצה עון תפילין, מכריע לחובה, ואם במחצה זכיות זכות תפילין, מכריע לזכות, ואם לחשך אדם לומר תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים הכי פירושא ההוא בשעת השמד אם ירצה לסמוך אנסא צריך גוף נקי שלא ישן בהם ולא יפיח בהם, ושאם לא כן תמה על עצמך והלא ספר תורה גדול בקדושה ובטהרה שיש בו כמה פרשיות וכמה שמות, ואתה פותח בו וקורא, קל וחומר תפילין שמכוסין בעורותיהן, וקריאת שמע הכתובה בתפילין כל ישראל קורין אותה בכל יום, ועוד שנו חכמים פושעי ישראל בגופן נידונין בגיהנם שנים עשר חודש, ומאן נינהו פושעי ישראל בגופן, קרקפתא דלא מנח תפילין, אמנם מי שנמנע מהם מיראתו שלא יכול לנקות את עצמו ולכבד המצוה אין זה בכללן, ועוד שנו כל שאינו מניח תפילין עובר בשמנה עשה, ועוד שנו מאי דכתיב (שמות יג, ט) למען תהיה תורת ה' בפיך מכאן שהוקשה כל התורה כולה לתפילין, ועוד שנו כל הרגיל בתפילין מאריך ימים שנאמר וה' עליהם יחיו.

      ובבית יוסף אורח חיים (סימן לז אות א' ד"ה גדולה מצות): וכתב עוד הרא"ש שנו חכמים ליום הדין אם זהיר במצות תפילין כף זכיות מכרעת ואם פשע בהם כף חובות מכרעת שאין לך גדולה בכל מצות עשה שבתורה יותר ממצות תפילין שהוקשה כל התורה כולה לתפילין שנאמר למען תהיה תורת יי' בפיך לכך צריך כל אדם שיהא זהיר במצות תפילין

[12])      וכן הוא במצות ציצית ככתוב בספרי זוטא (פיסקא טו): למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי, מגיד שמצות ציצית שקולה כנגד כל המצות וכל הרגיל בה כאלו קיים כל המצות כולן: והייתם קדושים לאלהיכם לא היה צריך לומר אלא והייתם קדושים כאלהיכם כשם שאי אפשר לכל ברוי ליגע בשכינתי כך כשתהוא קדושים אי אפשר לכל ברוי ליגע בכם.

וראה עוד בספרי זוטא (פיסקא טו ד"ה מא.): אני ה', אני דיין אני נאמן לשלם שכר: אלקיכם, מוראכם ודיינכם: אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצרים על מנת שתקבלו מצות ציצית עליכם שכל המודה במצות ציצית מודה ביציאת מצרים וכל הכופר במצות ציצית כופר ביציאת מצרים.

להיות לכם לאלקים: על כרחכם, יכול אם רציתם הריני אלוה לכם ואם לא רציתם איני אלוה. לכם, אני ה' אלהיכם, על כורחכם, וכן הוא אומר חי אני נאם ה' אלקים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם (יחזקאל כ לג) על כרחכם ושלא בטובתכם.

דבר אחר נאמר במצות ציצית אני ה' אלקיכם שני פעמים אני ה' אלקיכם: ליפרע ממי שבטלה וכופר בה. אני ה' אלקיכם: ליתן שכר למי שמקיימה ומודה בה.

 

עון המתעה את הרבים שאין עונו מתכפר, ואינו יכול לעשות תשובה

בחק לישראל פרשת לך לך במוסר ליום חמישי מהרב סעדיה גאון וזה לשון קדשו: ראוי שנדע כי כל העונות מתכפרות בתשובה, אלא עון המתעה את הרבים, והמתעה אותם בנימוס רע ובטעות רע, ובהוראה שהורה אותם שלא כתורה ושלא כהלכה למדם, אין עונו מתכפר. מפני שאינו יכול לתקן מה שעות, ואינו יכול להשיב את הרעות אשרלמד אותם. וחטאת הרבים תלויה בו, ועליו נאמר (משלי כה י) משגה ישרים בדרך רע.

 

 

קריאה וזעקה גדולה מרבינו אברהם, תלמיד המהר"ם מרוטנבורג,
בהקדמת ספרו "תיקון תפילין"

"הנני אברהם מזונשייהם, ראיתי חולה רעה עד כי נפשי נבהלה. מיום הפרדי מלפני מורי ר' מאיר מרוטנבורג לא מצאתי איש מדקדק לעצמו במצות ציצית[6], תפילין ומזוזה

לפי הצורך, זולתי רבנו פרץ מקורבל ומורי הקדוש הרב החסיד ר' זוסלן ז"ל ומורי הרב מלכיאל מהגמוניא. זולתם לא ראיתי איש מדקדק מאליו באלו המצוות השקולות ככל התורה".

גם הקונים תפילין אינם חוששים רק שיתנו להם בזול ואינם מדקדקים בתפירתו ובריבוע שלהם, וגם אם בודקין כפי תיקונם וגם אם נקנו מן המומחה".

"ובעבור זה ננעלו בעונותינו הרבים שערי תפילה כי הקונים, אינם עומדים מוכתרים בתפילין כהלכה למשה מסיני". עד כאן לשונו.

רבינו שמשון בן רבי אליעזר בספרו "ברוך שאמר"
מעורר על צורת האותיות שנכתבו שלא כדין

"אני רואה שאין שום אדם משים אל לבו מלאכת שמים זו ואין משגיחים אם הסופרים כותבים כתיבה תמה או שבורה. ואפילו מקצת לומדי התורה מסכימים ומקבלים את הסופרים לכתוב תפילין אשר בעצמם לא קבלו מעולם שום קבלה אמיתית ובזה הם מחטיאים את הרבים".

"כאשר ראיתי פועלי און שכתבו תפילין ומזוזות שהיתה הכתיבה שבורה וחצאית, ופרודה ודבוקה במקום שאין דינה להיות פרודה, גם היו בלא תגין בשעטנ"ז ג"ץ אשר יאריך סיפורם".

 

לפני איזה שנים נזדמן לי לדרוש ברבים בבית המדרש בבארא פארק מענין קדושת תפילין ומזוזות.

מעשה נורא בתאונת אוירון שהיו עליו 179 בני אדם

באותה שבוע קרה מעשה נורא בארגענטינא, תאונה באוירון שהיו עליו 179 בני אדם, בגובה עשרת אלפים רגל. על האוירון היו ששה אנשים מאחינו בני ישראל, רב אחד, משגיח אחד ועוד ארבע יהודים. א' נמצא אז על אילן, בלי שום היזק בעזרת ה', אחד מהם היה גם כן על האילן, ורגלו האחת נשברה, שנים מהם היו על הר גבוה עם פצעים קלים, והששי נהרג אז לא עלינו.

עלה אז בדעתו של אחד מהניצולים של התאונה, שאולי הששי שנהרג ל"ע לא היו לו מזוזות כשרים, וכשהלך לנחם את משפחת היהודי הששי שנלב"ע, בדק את המזוזה בחדר שהי' ישן הנהרג, ומצא בנרתיק המזוזה (מזוזה האלטער) עשרת הדברות נדפס על נייר פשוט!!! אז הבינו כולם מדוע לא ניצול היהודי הששי.

כידוע מה שכתב מרן הבית יוסף זי"ע (יורה דעה סימן רצ"ו) שגבי מזוזה רואים נס גלוי, שמי שאין לו מזוזות כשרים הרי הוא ניזוק לא עלינו ומי שמזוזות ביתו כשרים ניצול[12] מכל צרה וצוקה, עיי"ש.

קידוש השם בכל העולם

בעת ההוא דיווחו כל עיתוני הסביבה אודות המאורע, וכולם הוסיפו (אף הנכרים) שרואים בחוש איך שהקב"ה שומר את עמו ישראל, שאף אחד מהנכרים לא ניצול מתאונת האוירון, רק ה' אנשים מאחנו בני ישראל, והיה קידוש השם גדול מזה.

הרבה אנשים אין יודעים ההלכות בדיוק איפה שצריכים לשים מזוזה, למשל במרפסת הנקרא פארט"ש, וכן בקלאזעט"ס וחדרים הנקראים סטארעדז"ש רו"ם שיכולים ליכנס בהם, צריכים לשאול שאלה אצל רב מורה הוראה. מפתח הבית לחצר גם כן צריך מזוזה.

ואיתא בספר הקדוש ישמח משה, שבמצוות ציצית, תפילין ומזוזה צריכים לדקדק בכל פרטיהם ודקדוקיהם, וכמבואר באריכות בספרינו "מזוזת שלום".

ובזכות שמירת כשרות תפילין ומזוזות נזכה לגאולה שלימה במהרה דידן אמן.

 

בולעטין # 1 אלול תשנ"ח       להסיר מכשול

כל אחד  צריך לברר אם הקלף כשר, כי הקלף צריך להיות מעובד לשמה

א. בשו"ע אורח חיים (סימן לב סעיף ח): צריך הקלף להיות מעובד בעפצים או בסיד וצריך שיהיה מעובד לשמו טוב להוציא בשפתיו בתחלת העיבוד שהוא מעבדו לשם תפילין או לשם ספר תורה אבל אם עיבדה לשם מזוזה פסול.

ב. ראה בשו"ע אורח חיים (סימן לב ט) אם עיבדו א"י. וראה בשו"ת מנחת יצחק.

ג. ראה בשו"ע אורח חיים (סימן לב יא): עור שעיבדו שלא לשמו אם יש תיקון לחזור לעבדו לשמו יתבאר בטור יור"ד סימן רע"א.

ד. בשו"ע אורח חיים (סימן לב סעיף יב) יהיה הקלף מעור בהמה וחיה ועוף הטהורים אפילו מנבילה וטריפה שלהם אבל לא מעור בהמה וחיה ועוף הטמאים דכתיב למען תהיה תורת ה' בפיך ממין המותר לפיך ולא מעור דג אפילו הוא טהור משום דנפיש זוהמיה.

ה. בשו"ע אורח חיים (סימן לב יג): יהיה הקלף שלם שלא יהא בו נקבים שאין הדיו עובר עליו דהיינו שלא תהא האות נראית בו חלוקה לשתים.

ו. בשו"ע אורח חיים (סימן לב יד): הסופרים הזריזים עושים שלשה מיני קלפים העב יותר לכתוב בו פרשת שמע שהיא קטנה והדק ממנו לפרשת והיה אם שמוע שהיא יותר גדולה ולפרשת קדש ולפרשת והיה כי יביאך שהם ארוכות עושים קלף דק מאד ובזה יתמלאו הבתים בשוה וזהו נוי לתפילין.

בשו"ע אורח חיים (סימן לב יח): מ"ם פתוחה שנדבק פתיחתה ונסתמה אין מועיל לגרור הדבק ולפותחה משום דהוי כחק תוכות ומה תקנתה שיגרור כל החרטום ותשאר כצורת נו"ן כפופה ואח"כ יכתוב מה שגרר ורי"ש שעשאה כמין דלי"ת יש להחמיר ולומר דלא סגי כשיגרור הירך לבד או הגג לבד ויחזור ויכתבנו כמין רי"ש משום דבין הגג ובין הירך נעשו בפיסול הילכך צריך לגרור שניהם ואם נדבקה אות לאות בין קודם שתגמר בין אחר שנגמרה פסול ואם גרר והפרידה כשר ולא מיקרי חק תוכות מאחר שהאות עצמה היתה כתובה כתקונה. אם נגעו רגלי הה"א והקו"ף בגג יגרור הרגל ויחזור ויכתבנו ואין צריך לגרור כל האות כי הגג כדין נכתב. אם נגע רגל האל"ף בגג האל"ף או פני האל"ף בפנים בגג שתחתיה פסול ואין תקנה בגרירה להפרידה דהוי כחק תוכות אלא יגרור כל מה שנעשה בפיסול ויחזור ויכתבנו. הגה וכן הדין ביוד"י השי"ן והצדי"ק והעי"ן והפ"א אם נגעו בגוף האות יותר ממקום דבוקם (בית יוסף).

ז. ספר אליהו רבה או"ח - (סימן לב לו) ויש להקל וכו'. ואם לא חישב ואפילו חישב בכל פעם ולא הוציא בתחילת הכתיבה שכותב לשם קדושת תפילין נראה דפסול. מיהו אם אמר בתחילת הכתיבה שכותב כל האזכרות שבו לשם קדושת השם, נראה קצת מט"ז ביו"ד ריש סימן רע"ד דמהני בדיעבד אף שלא חישב.

ח. במשנה ברורה (סימן לב צח) בתחילת הכתיבה - (קב) שהוא כותב לשם קדושת תפילין ואף דלא הזכיר בתחלה קדושת האזכרות סגי דמ"מ הרי הזכיר לשם קדושה אבל אם גם בתחלה לא הזכיר בפירוש רק במחשבה בעלמא או שעתה לא קידש את האזכרות אפי' במחשבה אפילו (קג) בדיעבד לא יצא.

ט. בטור אורח חיים סימן לב: ובהתחלת הכתיבה יאמר אני כותב לשם קדושת תפילין ואין די במה שיחשב בלבו כך ומלבד זה צריך לכתוב כל האזכרות לשם קדושת השם.

וצריך לדקדק בחסרו' ויתרות שאם חיסר או יתר אות אחת מהן פסולין ונמצאו המניחים אותם מברכים בכל יום ברכה לבטלה וגם שרויים בכל יום בלא מצות תפילין ונמצא עונש הסופר מרובה לכן צריך להיות מאד ירא שמים וחרד לדברי השם יתברך המתעסק בכתיבת תפילין ובתקונם וכל פרשה ופרשה אחר שיכתבנה יקראנה היטב בכוונה ודקדוק פעמים ושלש ויחזור ויקראנ' קודם שיתננה לתוך ביתה ואם יתר אות אחת יש לה תקנה שיגרוד אותה אבל חסר אין לה תקנה שאין מגיהין בתפילין שא"כ היו כתובים שלא כסדרן ואמרו במכילתין כתבן שלא כסדרן יגנזו.

י. וצריך לדקדק בתקון גוף האותיות שלא תהא שום אות נוגעת בחברתה ואם נוגעות יגרוד ויפרידם זו מזו וצריך שיכתוב מפי הכתב ושיקרא כל תיבה ותיבה קודם שיכתבנה מיהו מפני שהסופרים רגילים באלו הד' פרשיות והן שגורות בפיהם יכולין לכותבם בע"פ שלא מן הכתב

 

GO TO NEXT PAGE