היתומים בסיפור של קראקא מוכרים בשר נבילה

תולעים

 

  אכילה
EAT KOSHER
אכילה בכשרות

כשרות

מאנסי

ניקור

שחיטה