אשרי חלקו מי שזוכה בחייו לקבוע דירתו בארץ הקודש


זוהר הקדוש חלק ג' דף ע"ב עמוד ב

 והסר מלבך דבר שקר לומר כי יותר יבורך גבר בחוץ לארץ

 אלשי"ך הקדוש, כי תבוא (פרק כ"ח פסוקים ו-ח)

 

אתר הזוהר העולמי

WWW.ALLZOHAR.COM

 

אמר הקדוש ברוך הוא למשה: הארץ חביבה עלי, וישראל חביבים עלי,
אכניס את ישראל שהם חביבים עלי, לארץ שחביבה עלי
(במדבר רבה כג)

Send E-Mail To: israel613mail@gmail.com

 

Jerusalem_main
 

LIVING in Eretz Israel is the equivalent of all the Mitzvot OF the Torah

(SifrI, Parashat Ree;  TOSEFTA, AVODA ZARA 5:2)
fortunate he who merits in his life to FIX HIS RESIDENCE in eretz ha kodesh

(zohar ha kaddosh Iii 72b)

and remove from your heart this false belief that a
man has more blessings outside the land
(alshich ha kaddosh, ki tavo 28:6)

 

אמר הקדוש ברוך הוא: חביבה עלי כת קטנה בארץ ישראל, מסנהדרין גדולה שבחוצה לארץ (ירושלמי נדרים פ' ו).

       זרע הקודש עולה לארץ הקודש. (זוהר חלק ב' דף ע"ט עמוד ב').

 

ארץ ישראל לא מנהיג לה שום רקיע ולא שום כח, רק הקדוש ברוך הוא בלבדו.
(זוהר חלק ב' דף ר"ט עמוד א').

רבינו הגר"א - נסיעתו לארץ ישראל

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hamaayan/erets-2.htm

 


ha-zohar.com

ERETZ ISRAEL DIN TORAH MIKVAH MUSSAR REBUKE תוכחה מוסר מקוה דין תורה ארץ ישראל
EREV RAV GUARDING THE BRIT - EYES KASHRUT GEULA FALSE MASHIACHS משיחי שקר  גאולה כשרות שמירת הברית והעינים ערב רב
SHULCHAN ARUCH TZNIUT BEIT MIDRASH SHECHITA REFORM רפורם שחיטה בית המדרש צניעות שולחן ערוך
ZOHAR HA KADDOSH SHABBAT TZEDDAKA NIKKUR

KLAFKOSHER
.COM

שולחן ערוך ניקור צדקה שבת זוהר הקדוש
HALACHA MILAH TZITZIT THE WAY OF TRUTH SPANISH BOOKS ha-zohar.com

דרך אמת

ציצית מילה הלכה
MONEY ERUV TEFILLIN MEZUZOT LIST ENGLISH BOOKS CONTACT US צור קשר vaadhakashrus
.com
תפילין מזוזות עירוב כסף

 1.  MISHNA SANHEDRIN CHAPTER 10

  ALL OF ISRAEL HAS A PORTION IN THE WORLD TO COME AS IT SAYS (YESHAYAHU 60:21): "AND YOUR PEOPLE ARE ALL RIGHTEOUS THEY SHALL INHERIT THE LAND FOREVER, THE BRANCH OF MY PLANTING, THE WORK OF MY HANDS WHEREIN I GLORY"

   

   

   

   Moreover, it is known that the exile was already decreed upon us from the incident of the Spies, as it is written in Tehillim (106:26-27): “He raised His hand to them [in an oath], to cast them down...among the nations and to scatter them among the lands” as this matter is explained by Rashi to this verse and Ramban to Chumash BaMidbar (14:13), Parashas Shelach.

  Now, the sin of the Spies was the transgression of lashon hara, as is stated in arachin [15a]. If so, we must remedy this sin before the redemption

    sefer chafetz chayim, introduction

  כותל המערבי

  הֲלֹא יָדוּעַ הוּא שֶׁנִּגְזַר עָלֵינוּ גָּלוּת מִכְּבָר מֵעֵת מַעֲשֵׂה הַמְרַגְּלִים, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בִּתְהִלִּים (פֶּרֶק ק"ו, כ"ו-כ"ז), "וַיִּשָֹּא יָדוֹ לָהֶם לְהַפִּיל אוֹתָם וְגוֹ' בַּגּוֹיִם וּלְזָרוֹתָם בָּאֲרָצוֹת", וּכְמוֹ שֶׁפֵּרֵשׁ רַשִּׁ"י שָׁם וְהָרַמְבַּ"ן בְּחֻמָּשׁ פָּרָשַׁת שְׁלַח, (בַּמִּדְבָּר י"ד)

   וְחֵטְא הַמְרַגְּלִים הֲלֹא הָיָה עֲוֹן לָשׁוֹן הָרָע, וּכְמוֹ דְּאִיתָא בַּעֲרָכִין (דַּף ט"ו.) אִם כֵּן אָנוּ מֻכְרָחִין לְתַקֵּן זֶה הַחֵטְא קֹדֶם הַגְּאֻלָּה:

  ספר חפץ חיים - הקדמה

   

  Eretz Yisrael, Eretz Yisroel, Eretz Israel, Israel,

   It is all the same

     

          Forgive us Hashem, please Hashem we beg You, for we refuse to cherish the Land that You desire. Who are we when compared to those brave men who settled in the land in the past generations, we are like worms without strength, we are weak in our minds. We say one thing and mean the other, we who recite the prayers which exalt the land constantly and yet refuse to go live there. We say Next Year in Yerushalaim and yet we choose to remain in impure Lands. Hashem, please give us strength to break the lust for money which holds us back from going up to Eretz Israel, for it is known before You, that material comfort is the main reason why we do not come closer to You in the Land of the living.

  We are sorry Hashem, You must feel betrayed by our behavior, please Hashem be patient; Do it for Your sake and not for us.

    Oh Hashem, the Land is ready, we have no problems with governments forbidding our entrance to the Land, as used to be the case before, moreover now we have a government that helps us  settle in the Land You chose to give us, and yet Hashem we still choose to dwell in the Lands of our enemies. Waiting, just waiting for the next pogrom, for the next confiscation of our assets. How blind we are.

   Hashem please have compassion on us, and even though we have no merits, please Hashem open our hearts to the Love of Eretz Israel so that we may go live there. That we may go there through compassion and not becasue of death and persecution, G-d forbid

  Open our eyes Hashem, that we may see clearly that America is not our Land, Europe is not our Land, open our eyes that we may feel the impurity in which we are immersed. Remove us from the sin of the spies who despised the Land. Forgive us for having heard their evil counsel, and having cried for no reason (That night of Tisha Be Av). Please Hashem let us repair what we did to the Shechina (Ha Aretz) when we complained about her.

  We don't want to be in the desert anymore. We want to enter the Land. But we need Your help, in order to break our desires. Let us Hashem follow Your Torah and not our own wishes, for Your Torah can only be properly fulfilled in Eretz Israel.

  Please Hashem listen to our supplications, because You listen to the Tefillah of everyone who desires to fulfill Your Torah

   

  Please, help other people. Your friends and family may find help among all the knowledge found in this website. Send them the link  so that they may come. Thank you very much

  http://www.israel613.com/

   

   

  גודל מעלת קדושת ארץ ישראל

How Eretz Yisrael was saved from Hitler
איך ניצל ארץ ישראל מהיטלער ימ"ש,
ואיך יכולים להינצל בזמנינו מפצצת אטום!!!

 

חדש - אתר "תהלים" העולמי
התהלים והזוהר - דוד המלך

נעים זמירות ישראל

דוד מלך ישראל חי וקים

ה'תהלים' ו'הזוהר'

מעשה מהצה"ק רבי ברוך ממעזעבוז זי"ע:
שפעם אחת אמר: כשיבא מלך המשיח כולם יצאו וידברו עמו בפלפול, ואני אשב מבחוץ רק עם תהילים וזוהר שלי, כשאומר תהילים לפי הנראה יצא משיח אלי לשמוע תהילים שלי.

(מובא בכתבי הר"ר יאשיא שו"ב דף מב, אות כ"ד, כ"ה)

 

דבר המערכת