בס"ד

דרוש תורם בדחיפות

למבנה של בית הכנסת בארצינו הקדושה

ומבנה ספריית אוצר הספרים

עבור קהלה גדולה וחשובה

שלא מדברים בבית המדרש
בקריאת התורה, חזרת הש"ץ וקדיש,

זכות הרשב"י (זוה"ק תהלים פ"ל) בית יוסף, מגן אברהם, וכל מחברי השו"ע, והאבות הקדושים

תעמוד לימין המסייעים שבוודאי יעתירו בעדם

שם הבית מדרש יהיה על שמכם, או איזה שם שהנכם רוצים

לברכה והצלחה מרובה, זיוויגים הגונים, לפרנסה טובה בשפע, עשירות, לבנים, לבריאות טובה, ללימוד תורה באמונה, לגידול צאצאיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, מתוך הרחבת הדעת, להצלחה בישוב ארץ ישראל.

להתקשר:

011972 – 548 – 436 – 784