בס"ד‎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נא לקרוא את ההודעה החשובה לגבי עשיית שימוש בחומר מאתר זה (למטה).‎
הרב עובדיה יוסף
 
 
בס"ד‎
הודעה חשובה ביותר לגבי עשיית שימוש בחומר מאתר זה‎
ד אלול תשס"ה‎
 
אתר ‎maran1.com‏ נוסד לפני כשנה במטרה אחת ויחידה - לזכות את הרבים. הדרשות והשיעורים מועברים אל האתר בעמל רב, תוך שימוש בזמן מעבד יקר מאוד, בעזרים מיוחדים שנרכשו בהוצאות גבוהות, בשרתים יקרים, ובאמצעי הקלטה והמרה דיגיטלית מתקדמים, שלא לדבר על השימוש במשאבי אנוש. כל זאת נעשה על חשבונם הפרטי, וזמנם האישי, של אנשים פרטיים, שרואים לנגד עיניהם רק את הרצון להגדיל תורה ולהאדירה, ובייחוד את תורתו של כבוד רבינו, פאר הדור והדרו, שר התורה, כבוד מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף שליט"א, כפי שיוצאת מפיו הקדוש.‎
 
כיום, כשנה לאחר פתיחת האתר, אפשר לומר שהאתר מקיים את ייעודו, כאשר מדי יום ביומו מאות גולשי אינטרנט מסביב לעולם נכנסים לאתר, חלקם באופן קבוע, כדי לטעום מתורתו של רבינו, וחוזרים שוב ושוב.‎
 
הסיבה היחידה שהעמדנו אפשרות לצפייה, להאזנה ולהורדה של השיעורים והדרשות והסליחות, הינה זיכוי רבים, ובמילים פשוטות: לימוד תורה. כל שימוש אחר שנעשה בחומר המובא באתר הינו אסור בהחלט, ואין לעשות שימוש כזה ללא אישור בכתב מבעלי האתר הכולל חתימת עורך דין נוכח. ‎
 
הסיבה שרכשנו צלחת לווינית יקרה, וציוד אנלוגי ודיגיטלי יקר, כולל זמן מעבד יקר ושרתים בארה"ב, לא היתה כדי שאתר חדשות כלשהו יגזול את החומר וישים אותו באתרו! ולא זו בלבד - אלא בנוסף מעז אותו אתר החדשות להציג באותו דף דברי השמצה שפלים שקריים ומכוערים נגד כבוד מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף שליט"א.‎
 
מבדיקה משפטית שביצענו ביממה האחרונה נתגלה באופן ברור ומובהק שכיוון שאנו משקיעים מאמץ כה רב בהעברת השיעורים מהלווין אל אתר האינטרנט, אין לאף אדם זכות להשתמש בהם אלא לאחר קבלת רשות מפורשת (רשות שלא ניתנה ולא תינתן, אלא למטרת לימוד תורה ברבים כמובא למעלה) מאיתנו. אתר חדשות, או כל בעל עניין אחר שרוצה להשתמש בקטעים מדרשותיו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, יכול לרכוש צלחת לווינית וציוד אנלוגי ודיגיטלי ולבצע את כל העברת החומר באופן עצמאי, בכפוף לכל דין אחר (תוך בדיקה מול המשדרים המקוריים שאינו פוגע בזכויותיהם).‎
 
לפיכך, הרינו מודיעים, כי באם יבוצע שימוש נוסף בחומר מאתר זה ללא רשות, שלא לצורך של לימוד תורה (כפי שנעשה באותו אתר חדשות), אנו מתכוונים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת להפסיק את השימוש, ולדרוש פיצוי הולם על הפרת זכויותינו המשפטיות.‎
 
ולציבור הגולשים באתרנו למען לימוד תורה - המשיכו להרגיש חופשיים לצפות, להאזין, להוריד ולהפיץ את השיעורים הללו בכל מקום שבו רוצים לשמוע דברי תורה, ולא מבזים תלמידי חכמים, על אחת כמה וכמה גדולי דור.‎
 
כתיבה וחתימה טובה.‎
 
דברי מרן על ביטול בין הזמנים
ליל ה אב תשס"ו (3 דקות)

                                             
                                             
 
בעקבות הלחימה - קריאת מרן להשתתפות בעצרת סליחות בכותל בער''ח אב
ליל כז תמוז תשס"ו (2 דקות)

                                             
                                             
 
דברי מרן החשובים בעניין המתיחות בצפון
ליל כ תמוז תשס"ו (3 דקות)

                                             
                                             
 
מרן על מצעד התועבה: כולנו כאיש אחד נמחה בהפגנה באותו היום בכל כוחנו!
ליל יג תמוז תשס"ו (2 דקות)

                                             
                                             
 
מרן על ההוריקן: עונש לבוש על גוש קטיף, וגם עושי דברו - יבוא זמנם
ליל ג אלול תשס"ה (3 דקות)

                                             
                                             
 
'השם לא יסלח להם' - דברים שנאמרו ע''י מרן בעקבות התממשות הגירוש
ליל טז אב תשס"ה (כ-7 דקות)

                                             
                                             
 
קריאת קודש של מרן שליט''א לבוא לעצרת העולמית בכותל ביום ד', ה באב
ליל ב אב תשס"ה (כ-4 דקות)

                                             
                                             
 
דברי מרן שליט''א בימי בין המיצרים אודות הגירוש הקרב
ליל כד תמוז תשס"ה (כ-3 דקות)

                                             
                                             
 
דברי מרן שליט''א החריפים לגבי אכזריות הגירוש ומשאל-העם
ליל כח אדר א תשס"ה (כ-4 דקות)

                                             
                                             
 
דברי מרן שליט''א לגבי תאונות דרכים
ליל ז טבת תשס"ה (כ-5 דקות)

                                             
                                             
 
דברי מרן שליט''א לגבי מערכת החינוך
ליל כג חשון תשס"ה (כ-12 דקות)

                                             
                                             
 
דברי מרן שליט''א בנושא ההתנתקות
ליל ט חשון תשס"ה (כרבע שעה)

                                             
                                             
 
 
 
עדכונים אחרונים באתר:‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות חודש אלול" (מליל י אלול תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ימי הדין בעולם" (מליל ו אלול תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות ברכות - חלק ט (אירוסין ונישואין)" (מליל ג אלול תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "חודש הרחמים והסליחות" (מליל כט אב תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות ברכות - חלק ח (שהחיינו, הלבנה)" (מליל כו אב תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות ברכות - חלק ז" (מליל יט אב תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות ברכת שהחיינו" (מליל יב אב תשס"ו). ‎
דבריו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שנאמרו במוצ"ש (ליל ה אב) בעניין ביטול חופשת בין הזמנים בערבות הלחימה בצפון נוספו לדף זה תחת הכותרת "דברי מרן על ביטול בין הזמנים", וכן נוספו למדור דרשות מוצ"ש, בשל ההתעניינות הרבה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות תשעה באב" (מליל ה אב תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "תשעה באב ופורים" (מליל ר"ח אב תשס"ו). ‎
דבריו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שנאמרו במוצ"ש (ליל כז תמוז) בעניין עצרת הסליחות בכותל בעקבות הלחימה בצפון נוספו לדף זה תחת הכותרת "בעקבות הלחימה - קריאת מרן להשתתפות בעצרת סליחות בכותך בער"ח אב", וכן נוספו למדור דרשות מוצ"ש, בשל ההתעניינות הרבה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "משנכנס אב ממעטין בשמחה" (מליל כז תמוז תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "גזל ממון" (מליל כג תמוז תשס"ו). ‎
דבריו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שנאמרו במוצ"ש (ליל כ תמוז) בעניין המתיחות בצפון נוספו לדף זה תחת הכותרת "דברי מרן החשובים על המתיחות בצפון", וכן נוספו למדור דרשות מוצ"ש, בשל ההתעניינות הרבה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "בין המיצרים" (מליל כ תמוז תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מרבה צדקה - מרבה שלום" (מליל טז תמוז תשס"ו). ‎
דבריו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שנאמרו במוצ"ש (ליל יג תמוז) בעניין מצעד התועבה (הנקרא בפיהם מצעד הגאווה) נוספו לדף זה תחת הכותרת "מרן על מצעד התועבה: כולנו כאיש אחד נמחה בהפגנה באותו היום בכל כוחנו!", וכן נוספו למדור דרשות מוצ"ש, בשל ההתעניינות הרבה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות ברכות - חלק ו" (מליל יג תמוז תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "כי מלאכיו יצוה לך" (מליל ט תמוז תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות ברכות - חלק ה" (מליל ו תמוז תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות ברכות - חלק ד" (מליל כז סיון תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "אלישע בן אבויה והמכשפה" (מליל כה סיון תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות ברכות - חלק ג" (מליל כב סיון תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות ברכות - חלק ב" (מליל טו סיון תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "כל המקיים את התורה מעוני סופו שיקיימה מעושר" (מליל יא סיון תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות ברכות" (מליל ח סיון תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מצוה גוררת מצוה" (מליל ד סיון תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "הלכות יום טוב וערוב תבשילים (תשס"ו) - ד" (מליל ר"ח סיון תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "הלכות יום טוב (תשס"ו) - ג" (מליל כג אייר תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "הלכות יום טוב (תשס"ו) - ב" (מליל טז אייר תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מעלת השתיקה" (מליל יב אייר תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "הלכות יום טוב (תשס"ו) - א" (מליל ט אייר תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "המכשפות" (מליל ה אייר תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ספירת העומר - חלק ג (מנהגי העומר)" (מליל ב אייר תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ענוה" (מליל כח ניסן תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ספירת העומר - חלק ב" (מליל כה ניסן תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "דיני ספירת העומר" (מליל יח ניסן תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "פסח - חלק ד" (מליל יא ניסן תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "פסח - חלק ג" (מליל ד ניסן תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "איזהו בן העולם הבא" (מליל כט אדר תשס"ו). ‎
מאחר שהבחירות הסתיימו, הסרנו מהאתר את הקטעים בענייני ש"ס.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "פסח - חלק ב" (מליל כו אדר תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "פסח - חלק א" (מליל יט אדר תשס"ו). ‎
דבריו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שנאמרו ביום שלישי בערב (ליל ח אדר) בעניין הבחירות נוספו לדף זה תחת הכותרת "דברים בעקבות פסילת דברי מרן לשידור", וכן נוספו למדור דרשות מוצ"ש, בשל ההתעניינות הרבה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "הלכות פורים ותענית אסתר" (מליל יב אדר תשס"ו). ‎
דבריו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שנאמרו ביום שלישי בערב (ליל ח אדר) בעניין הבחירות נוספו לדף זה תחת הכותרת "אנו בימים הרי גורל - התור ח"ו בסכנה!", וכן נוספו למדור דרשות שלישי, בשל ההתעניינות הרבה.‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מסיפורי המגילה" (מליל ח אדר תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "פרשת זכור" (מליל ה אדר תשס"ו). ‎
לא הוספנו לאתר את קטעי העצרת הגדולה מיד-אליהו בשל קשיי קליטה בשידור, עמכם הסליחה.‎
דבריו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שנאמרו במוצאי ש"ק משפטים בעניין הבחירות נוספו לדף זה תחת הכותרת "ש"ס - לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה", וכן נוספו למדור דרשות מוצ"ש, בשל ההתעניינות הרבה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ד' פרשיות - המשך" (מליל כח שבט תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "אם תשיב משבת רגלך" (מליל כד שבט תשס"ו). ‎
דבריו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שנאמרו במוצאי ש"ק יתרו בעניין הבחירות נוספו לדף זה תחת הכותרת "להחזיר עטרה ליושנה", וכן נוספו למדור דרשות מוצ"ש, בשל ההתעניינות הרבה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ד' פרשיות, שבת שקלים" (מליל כא שבט תשס"ו). ‎
במוצ"ש האחרון (ליל יד שבט) וכן ביום שלישי שקדם לו (ליל י שבט) לא התקיים שיעור לוויני של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "קדושת בית הכנסת" (מליל ז שבט תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מלכי ישראל" (מליל ג שבט תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "וידוי ונפילת אפים" (מליל כט טבת תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מעלת התוכחה" (מליל כה טבת תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "חזרת הש‎``‏צ" (מליל כב טבת תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "חוקה חקקתי" (מליל יח טבת תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "תפילת תשלומין" (מליל טו טבת תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "תפילה (תשס"ו) - חלק א" (מליל ח טבת תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "עוד יוסף חי" (מליל ד טבת תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "המשך הלכות קריאת שמע" (מליל ר"ח טבת תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "חנוכה" (מליל כז כסלו תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות חנוכה (תשס"ו)" (מליל כד כסלו תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "צדקה - חלק ב" (מליל כ כסלו תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות קריאת שמע (תשס"ו)" (מליל יז כסלו תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "צדקה ומעשר" (מליל יג כסלו תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות קדיש (תשס"ו)" (מליל י כסלו תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "יעקב אבינו; אמת" (מליל ו כסלו תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מאה ברכות, מזיקים וסדר התפילה" (מליל ג כסלו תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מעלת החסד" (מליל כח חשון תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות תפילין - ב (תשס"ו)" (מליל כה חשון תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, לא התעדכן השבוע (ליל י אלול תשס"ה), מפני שלא שודר השבוע שיעורו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, ובמקומו שודר בלווין שיעור מוקלט.‎
דבריו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שנאמרו במוצאי ש"ק וירא בעניין הבחירות נוספו לדף זה תחת הכותרת "מערך וליכוד - הכל הבל", וכן נוספו למדור דרשות מוצ"ש, בשל ההתעניינות הרבה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות תפילין (תשס"ו)" (מליל יח חשון תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "אברהם אבינו" (מליל יד חשון תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ברך עלינו (תשס"ו)" (מליל יא חשון תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "אחאב, אליהו הנביא והגשם" (מליל ז חשון תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "הלכות ציצית ועוד" (מליל ד חשון תשס"ו). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "צדיקים, גשמים ו...שדים" (מליל ל תשרי תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ציצית, תפילין וקריאת שמע" (מליל כז תשרי תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "הושענא רבא" (מליל כ תשרי תשס"ו). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "סוכה וארבעת המינים" (מליל יג תשרי תשס"ו). ‎
הוספנו קישור (בצד ימין) לאתר הבית של תנועת ש"ס. כולם מוזמנים להיכנס לאתר ולהוסיף אותו ל"מועדפים"!!!‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מענייני יוה"כ" (מליל ו תשרי תשס"ו). בדרשה התייחס כבוד מרן שליט"א לפרצת הפאות הנוכריות.‎
שנה טובה!‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מענייני רה"ש ויוה"כ" (מליל כח אלול תשס"ה).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "יפה צעקה" (מליל כד באלול תשס"ה). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "אבינו מלכנו, ראש השנה" (מליל כא אלול תשס"ה).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "בארבעה פרקים העולם נידון" (מליל יז באלול תשס"ה). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות שופר" (מליל יד אלול תשס"ה).‎
מדור דרשות שלישי, לא התעדכן השבוע (ליל י אלול תשס"ה), מפני שלא שודר השבוע שיעורו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, ובמקומו שודר בלווין שיעור מוקלט.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "סדר התפילה בעשרת ימי תשובה" (מליל ז אלול תשס"ה).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "לימוד תורה" (מליל ג באלול תשס"ה). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "אלול - חודש הרחמים והסליחות" (מליל ל אב).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מי לא יקום בתחיית המתים" (מליל כו באב). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם - שמירה על בריאות הגוף והנפש לפי התורה" (מליל כג אב).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא; צדיק ורע לו - רשע וטוב לו" (מליל יט באב). ‎
דבריו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א שנאמרו במוצאי שבת נחמו בעניין מימוש גזירת הגירוש נוספו לדף זה תחת הכותרת "השם לא יסלח להם", וכן נוספו למדור דרשות מוצ"ש, בשל ההתעניינות הרבה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות אירוסין ונישואין" (מליל טז אב).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "טו באב" (מליל יב באב). ‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "תקופת חורבן בית שני" (מליל ה באב). ‎
קריאת הקודש הנרגשת של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א להשתתפות בעצרת העולמית שתתקיים בכותל המערבי בנושא ביטול הגזירות מישראל (מליל ב אב תשס"ה), נוספה לדף זה, ולמדור דרשות מוצ"ש, בשל ההתעניינות הרבה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות תשעה באב" (מליל ב אב).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "חורבן בית ראשון" (מליל כז תמוז). ‎
הדברים החשובים של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בנושא הגירוש מגוש קטיף (מליל כד תמוז תשס"ה), נוספו לדף זה, ולמדור דרשות מוצ"ש, בשל ההתעניינות הרבה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות חודש אב" (מליל כד תמוז).‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ד' תעניות ובין המצרים" (מליל יז תמוז).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "הלל הזקן" (מליל יג תמוז). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "פיקוח נפש בשבת" (מליל י תמוז).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "אל תאמין בעצמך עד יום מותך" (מליל ו תמוז). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "הלכות בישול בשבת - חלק ב" (מליל ג תמוז).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "כף זכות" (מליל כט סיון). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "הלכות בישול בשבת" (מליל כו סיון).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "כעס וקפידות" (מליל כב סיון). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מלאכה שאין צריך לגופה" (מליל יט סיון).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "דין אמת ושלום" (מליל טו סיון). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מלאכת מחשבת" (מליל יב סיון).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "אומות העולם מבקשים שכר" (מליל ח סיון). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "חג מתן תורה" (מליל ה סיון).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "שלח לחמך על פני המים" (מליל ראש חודש סיון). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "הלכות יום טוב - חלק ב" (מליל כז אייר).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "המיילדת המופלאה" (מליל כג אייר). ‎
במוצ"ש האחרון (ליל כ אייר)‎ ‏לא הגיע כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א אל בית הכנסת היזדים, ולא התקיים שיעורו.‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "איזהו עשיר? השמח בחלקו" (מליל טז אייר). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "הלכות יום טוב - חלק א" (מליל יא אייר).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "העריק" (מליל ט אייר). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מנהגי תקופת העומר" (מליל ו אייר).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו" (מליל ב אייר). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ספירת העומר" (מליל כט ניסן).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "העני, העשיר ויפה התואר" (מליל כה ניסן). ‎
בין ח' ניסן ועד לכ"ד בניסן לא שודרו שיעורי כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בלווין.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ליל הסדר והלכותיו" (מליל ח' ניסן).‎
ביום שלישי לא התקיים שיעורו הרגיל של כבוד מרן שליט"א, בשל "כנס בני תורה" שהשתתף בו.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "הלכות ערב פסח שחל בשבת ועוד" (מליל ראש חודש ניסן).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "תהלים, הלל וגאולה" (מליל כו אדר ב). ‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות חמץ בפסח" (מליל כג אדר ב).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "קמחא דפסחא" (מליל יט אדר ב). בסוף השיעור התייחס כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בצורה מיוחדת לגאולה הקרובה בע"ה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "סיפור המגילה" (מליל טז אדר ב).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מסיפורי פורים" (מליל יב אדר ב)‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "פורים משולש" (מליל ט אדר ב).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ותלבש אסתר מלכות" (מליל ה אדר ב)‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "תענית אסתר" (מליל ב אדר ב).‎
הדברים החריפים של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בנושא ההתנתקות האכזרית וסוגיית משאל העם (מליל כח אדר א), נוספו במלואן לדף זה, ולמדור דרשות שלישי, בשל ההתעניינות הרבה.‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "תקופת המגילה" (מליל כח אדר א)‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות אדר ופורים - חלק ב" (מליל כה אדר א).‎
ביום ג' האחרון (ליל כא אדר א) לא התקיים שיעורו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בבית המדרש יחוה דעת.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות אדר ופורים" (מליל יח אדר א).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "פורים קטן" (מליל יד אדר א)‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "גוזז בשבת" (מליל יא אדר א).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "שאול, דוד ויהונתן" (מליל ז אדר א)‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מכה בפטיש ובישול בשבת" (מליל ד אדר א).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "שלושת הרועים" (מליל ל שבט)‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "טוחן ובורר בשבת" (מליל כז שבט).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "שמים וארץ" (מליל כג שבט)‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "קובץ הלכות שבת" (מליל כ שבט).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "שבע הנביאות" (מליל טז שבט)‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "דיני חולה בשבת" (מליל יג שבט).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "בקשת רחמים מבורא עולם" (מליל ט שבט)‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מלאכת כותב וצובע בשבת; פסיק רישיה" (מליל ו שבט).‎
ביום ג' האחרון (ליל ב שבט) לא התקיים שיעורו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בבית המדרש יחוה דעת, ובמקומו שודר בלווין שיעור מוקלט מהשנה שעברה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "לחם משנה, שנים מקרא, הפרשת חלה" (מליל כט טבת).‎
כ"ה-כ"ו טבת: במהלך סוף השבוע הותקף אתר זה ע"י גולש אינטרנט ישראלי. תחילת התקיפה נתגלתה כבר בתחילתה, ומאז התחלנו לנקוט צעדים לצמצום הנזק, צעדים שגרמו לחלק מגולשי האתר בעיות בצפיה/האזנה/הורדה של קבצים, מפני שנאלצנו לבצע מספר שינויים בשרת. ההתקפה נמשכה גם ביום ה וביום ו. אנו מודים לחברת ‎012.net‏ ('קוי זהב') שנענתה בזמן לבקשתנו ביום ו לגרום להפסקת ההתקפות נגד אתרנו שנתבצעו באמצעות ניצול לרעה של שירות האינטרנט שלהם. אנו מקווים כי התקפות מסוג זה לא יחזרו על עצמן. נמצאת בידינו כתובת ה-‎IP‏ של מתקיף האתר, כדי להעבירה לרשויות החוק והאכיפה. אנו מודיעים כאן באופן ברור כי לא תהיה סובלנות כלפי התקפות מסוג זה! אנו בטוחים כי לא היינו עוברים את ההתקפה הזדונית על האתר, לולא זכותו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א הגנה עליו. אנו מצפים להמשך פעילות פורה באתר זה, ככתוב "וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ"!‎
כ"ו טבת: ייתכן שחלק מצומצם מהמשתמשים נתקלו בבעיה ב"הורדה" או בצפייה בקבצים ביממה האחרונה. הבעייה בטיפול.‎
ביום ג' האחרון (ליל כד טבת) לא התקיים שיעורו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בבית המדרש יחוה דעת, ובמקומו שודר בלווין שיעור מוקלט מהשנה שעברה.‎
עדכון טכני: מעתה בעלי תוכנות להאצת "הורדות" (‎download accelarators‏) למיניהם, יוכלו "להוריד" את שיעוריו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א במהירות גדולה יותר.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "אמירה לגוי - שבות" (מליל כא טבת).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "תחיית המתים" (מליל יז טבת). לטובת ציבור גולשי האתר, תוקן פס הקול המקורי של השיעור הלוויני, כדי שיהיה מסונכרן עם הצילום, מאחר שבשידור המקורי היה ‎delay‏ של יותר מחצי שנייה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות ברכת המזון" (מליל יד טבת).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "כך נבצע מהפכה במדינה" (מליל י טבת).‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "דברים האסורים לפני התפילה" (מליל ז טבת).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "ניסים ונפלאות" (מליל ג טבת)‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות חנוכה - חלק ב" (מליל כט כסלו).‎
ביום ג' האחרון (ליל כה כסלו) לא התקיים שיעורו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בבית המדרש יחוה דעת, ובמקומו שודר בלווין שיעור מוקלט מהשנה שעברה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "מהלכות חנוכה" (מליל כב כסלו).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, תחת הכותרת "נס חנוכה" (מליל י"ח כסלו)‎
מדור ההלכות התעדכן בנושא הלכות החנוכה‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "הלכות הדלקת נרות שבת" (מליל טו כסלו).‎
ביום ג' האחרון (ליל יא כסלו) לא התקיים שיעורו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בבית המדרש יחוה דעת, ובמקומו שודר בלווין שיעור מוקלט מהשנה שעברה. כמו כן, איכות הקליטה היתה גרועה ביותר, ככל הנראה בשל תנאי מזג האויר. אנו תקוה כי תנאי מזג האויר לא ימנעו מאיתנו להעביר לכאן את הדרשות הבאות של כבוד מרן שליט"א.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "איסור טעימה לפני קידוש" (מליל ח כסלו).‎
ביום ג' האחרון (ליל ד כסלו) לא התקיים שיעורו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בבית המדרש יחוה דעת, ובמקומו שודר בלווין שיעור מוקלט.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "דיני איסור בישול בשבת" (מליל א כסלו).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "מעלת ההתייעצות בענייני הלכה" (מליל כ"ו בחשון)‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "דיני הבדלה וסעודה רביעית" (מליל כ"ג בחשון). כמו כן דברי כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א במהלך הדרשה בנושא חינוך הילדים בעידן שבו מערכת החינוך החילונית קורסת, נוספו בנפרד לדף זה וכן למדור דרשות מוצ"ש.‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "מביאי הגשם" (מליל י"ט בחשון)‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "דיני היין לקידוש" (מליל ט"ז בחשון).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "ממי ללמוד תורה" (מליל י"ב בחשון)‎
נוסף פרסום לקלטות/דיסקים המשמיעים את הלכות שבת (חלק א) עם ביאור, ע"פ פסקי כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א. הפרסום מופיע בסוף דף זה ובמדור ההלכות.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "הלכות קידוש" (מליל ט בחשון).‎
דברי כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בנושא ההתנתקות נוספו במלואן לדף זה, ולמדור דרשות מוצ"ש, בשל ההתעניינות הרבה.‎
הוספנו מדור "תמונות", עם מספר תמונות של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א. התמונות מתחלפות באופן אוטומטי, וניתן להורידן ללא תשלום.‎
הוספנו מדור "שידור חי" הכולל פרטים כיצד לצפות או להאזין לשידור ישיר של הדרשות במוצ"ש וביום שלישי.‎
בשל ההתעניינות הגוברת בדרשה שיישא כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א במוצאי שבת, שבה צופים שיביע שוב את "דעת תורה" בנושא ה"התנתקות", מצאנו לנכון להזכיר שני מקורות שבהם ישודרו הדברים בשידורי חי באינטרנט: "רדיו קול האמת" (שידור אודיו), ו"כנור דוד.נט" (שידור וידאו).‎
גם ביום ג' האחרון (ליל ה חשון) לא התקיים שיעורו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בבית המדרש יחוה דעת, ובמקומו שודר בלווין שיעור מוקלט.‎
במוצ"ש האחרון (ליל ב חשון)‎ ‏לא הגיע לשיעור כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, ובמקומו נתן שיעור כבוד הרב הראשי הספרדי לירושלים, הרה"ג יצחק יוסף שליט"א, בעל "ילקוט יוסף", בנו של מרן שליט"א.‎
לאחר הודעות סותרות בלווין, לא התקיים לבסוף שיעורו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בבית המדרש יחוה דעת ביום ג (ליל כח תשרי), ובמקומו שודר בלווין שיעור מוקלט.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "משיב הרוח / ברך עלינו" (מליל כ"ה בתשרי).‎
ביום ג האחרון (ליל הושענא רבא)‎ ‏לא התקיים שיעורו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בבית המדרש יחוה דעת, ולפיכך הוא לא עודכן באתר.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "הושענא רבא ושמחת תורה" (מליל י"ח בתשרי).‎
צוות האתר שמח לאחל חג שמח ומועדים לשמחה לכל בית ישראל!‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת הלכות סוכה וארבעת המינים (מליל י"ד תשרי)‎
במוצ"ש האחרון (מוצאי יום כיפור) לא התקיים שיעורו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בבית הכנסת "היזדים", ולפיכך הוא לא עודכן באתר.‎
ביום ג האחרון (ליל ז תשרי)‎ ‏לא התקיים שיעורו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בבית המדרש יחוה דעת, ולפיכך הוא לא עודכן באתר.‎
מדור סליחות התעדכן בפיוט "יה שמע אביוניך" הנאמר בעשרת ימי תשובה.‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "עשי''ת ובין אדם לחברו" (מליל ד תשרי). בשיעור נכללה התייחסות הלכתית נרחבת לאיסור החמור של פיאות נוכריות.‎
לאור הפנייה לציבור של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, אנו מפרסמים כאן את מספר הטלפון עבור המעוניינים לתרום לאחזקת שידורי הלווין של שיעורי מרן שליט"א: ‎054- 5640165‏.‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת מעלת החזרה בתשובה (מליל כ"ט אלול)‎
מדור דרשות מוצ"ש, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "עירובי תבשילין" (מליל כ"ו אלול).‎
מדור דרשות שלישי, התעדכן בשיעור האחרון תחת הכותרת "יום הכיפורים ודרכי תשובה" (מליל כ"ב אלול)‎
מדור ההלכות נוסף לאתר.‎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ברוכים הבאים לאתר הבלתי רשמי אודות כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, בו ניתן לצפות ולהאזין לדרשותיו של מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א במוצ"ש בבית הכנסת היזדים בירושלים. כמו כן ניתן לצפות ולהאזין לשיעוריו של מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א בימי שלישי בבית המדרש יחוה דעת בירושלים. בנוסף ניתנת אפשרות לצפיה ו/או האזנה לאמירת סליחות כפי שנאמרה במעמד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, וכן האזנה וצפיה בסיפורים מגוונים מדרשותיו ושיעוריו של מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א. את כל השיעורים, הדרשות, הסליחות והסיפורים ניתן גם להוריד, ללא כל תשלום, אל המחשב שלכם לצפיה מאוחרת. כמו כן האתר כולל מאגר קטן של הלכות עפ"י הוראותיו והנחיותיו של כבוד מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א. אתר זה הינו חופשי, ומיועד לזיכוי הרבים, ללא כל מטרה רווחית ומסחרית כלשהי, אלא רק כדי לעשות את רצון הבורא יתברך, להגדיל תורה ולהאדירה, ולקרב את לבבות עם ישראל לאביהם שבשמים.‎